Sunteți pe pagina 1din 7

ÎP Liceul Teoretic „V. Alecsandri”, or.

Ungheni

Numele:
Prenumele:
Clasa:

CHIMIA
TEZĂ SEMESTRIALĂ
Clasa X-a
Profilul real

17 decembrie 2014

Rechizite şi materiale permise: pix de culoare albastră.

Instrucţiuni pentru elevi:


 Citeşte atent subiectele propuse.
 Rezolvarea lor este obligatorie.

Vă dorim mult succes!


№ Itemi Scor
1
1 Completaţi spaţiile libere:
Cea mai mică particulă .......................... din punct de vedere chimic a substanţei se numeşte L
.............. . Masa tuturor substanţelor ce intră în reacţia chimică este ............... cu masa .............. 0
1
..... ................... . Toate substanţele cu o structură moleculară au o ............................ constantă 2
independent de metoda şi locul de ........................ a lor. În volume ................... de gaze ......... 3
4
............... se găseşte acelaşi număr de specii chimice în condiţii constante de ......................... şi 5
..................... . Cea mai mică particulă a substanţei care păstrează toate proprietăţile chimice 6
ale acesteaia se numeşte .............................. . Totalitatea atomilor de acelaşi tip se numeşte
......................... .......................... .
2 Beriliu (Be) este un metal alb-gri folosit în cadrul materialelor de construcţie pentru rachete, L
avioane, nave spaţiale şi sateliţi. Masa (g) unei probe de beriliu ce conţine patru atomi este : 0
a) 9,85 ∙ 10− 23 g b) 5,98 ∙ 10− 23 g c) 8,59 ∙ 10− 23 g d) 5,98 ∙ 10 23 g 1
Rezolvare: 2
______________________________________________________________________ 3
______________________________________________________________________ 4

3 Rezolvă problema :
Oxidul de magneziu este un supliment natural ce ajută la reglarea ritmului cardiac şi a tensiunii L
arteriale. Alcătuieşte ecuaţia termochimică a reacţiei de formare a oxidului de magneziu dacă 0
1
se ştie că la arderea a 48 g de magneziu se elimină 611,6 kJ. 2
Datele problemei: De determinat: 3
4
5
6
7
Rezolvare: 8
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Răspuns: ______________________________________________________________

2
4 Amoniacul a fost descoperită prima oară în « Oaza lui Ammon ». Este un produs important
pentru prepararea medicamentelor, îngrăşămintelor minerale, maselor plastice, astfel producţia
mondială ajunge în prezent, la circa 125 milioane de tone. L
Caracterizaţi prin trei citerii diferite reacţia de obţinere a amoniacului în industrie: 0
1
[Fe]
N2(g) + 3H2(g) 2NH3(g) + 92.4 kJ 2
3
1) …………………………………………………………………………………………… 4
2) …………………………………………………………………………………………… 5
3) …………………………………………………………………………………………… 6

5 Încercuieşte litera A, dacă afirmaţia este adevărată şi litera F ,dacă afirmaţia este falsă:
A F un mol de diamant conţine 6,02∙ 1023 de atomi; L
A F seleniu este un element chimic de tip p; 0
1
A F izotopii oxigenului se deosebesc intre ei prin numărul de electroni; 2
A F azotul este mai uşor ca oxidul de sulf (IV); 3
4
A F configuraţia electronică a ionului Fe3 este 1s22s22p63s23p63d5 5
A F în seria F – O – N – Cl – S caracterul oxidant creşte 6
6 Completaţi tabelul notînd simbolul chimic la afirmaţia care se referă la elementul chimic
L
respectiv. Determinaţi elementul chimic. Scrieţi simbolul chimic al acestui element.
0
Afirmaţii Simbol chimic 1
are pe straturi 2ē, 8ē, 5ē 2
numărul de ordine este 33 3
perioada 5, grupa VII - A 4
are Z = 82 5
formula electronică redusă este [Ar] 4s2 6
sarcina nucleului este 7
+ 47
formează un compus cu oxigenul de tipul E2O7 8
are 5 electroni de valenţă 9
are configuraţia electronică 1s22s22p63s23p63d84s2 10
oxidul său are caracter amfoter 11
are cel mai pronunţat caracter nemetalic 12
are masa atomică 127 13
are 7 electroni, 7 protoni, 7 neutroni 14
se foloseşte la fabricarea chibriturilor 15
este cel mai răspîndit în Univers 16
manifestă mai multe forme alotropice în natură

3
7 Sarea roz de Himalaya s-a format acum 220 milioane de ani şi conţine 84 de minerale şi
L
oligoelemente esenţiale cu rol terapeutic pentru organizmul uman. În compoziţia ei se conţin
0
următoarele elemente chimice: Na, K, Ca, Cl, H, Fe, Br, O, Si, I, Zn. 1
Completează spaţiile libere ale tabelului pentru substanţele formate din atomii 2
3
elementelor chimice propuse. 4
5
Formula chimică Tipul legăturii chimice Tipul reţelei cristaline 6
a substanţei
KI
covalentă polară
atomică
Br2
metalică
ionică

8 Două elemente chimice A şi B au configuraţiile electronice :


L
A - 1s22s22p63s23p6 4s2 şi B - 1s22s22p4
0
Se cere: 1
a) simbolurile elementelor A şi B …………………… ……………………………. 2
3
b) formula chimică a compusului AB ............................................................................. 4
c) caracterul chimic al oxidulului AB ………….….………………..………………… 5
6
d) tipul de legătură chimică pentru A ....................................., B......................................, 7
AB ........................................ 8
9
e) tipul de reţea cristalină pentru AB ................................………………….………….. 10
f) o proprietate fizică pentru A …………………………..........…………………..…
g) un domeniu de utilizare pentru B ………………………………….…………...........

9 Rezolvă problema:
Acest metal a fost folosit de oameni din cele mai vechi timpuri, arheologii descoperind
obiecte din acest metal datînd din 8700 î. Hr. Ca efecte benefice, el ajută organismul să
utilizeze fierul din sînge, reducînd acţiunile radicalilor liberi asupra ţesuturilor. Consumarea
alimentelor ce conţin acest metal poate, totodată, preveni anumite boli sau deficienţe, cum ar fi
alergiile, chelia, SIDA, leucemia, osteporoza şi ulcerul stomacal.

4
Oxidul acestui metal cu configuraţia electronică ns2 cu masa 16 g reacţionează cu 73 g
L
soluţie de acid clorhidric cu partea de masă a HCl 20%. Determinaţi metalul. 0
1
2
3
Datele problemei : De determinat : 4
5
6
7
8
9
10
11
Rezolvare: 12
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Răspuns: _______________________________________________________________

5
10 Soluţia de clorură de calciu de concentraţie 10% -30% împiedică formarea poleiului, acţionînd
L
ca material derapant. Este cea mai bună alegere pentru mentenaţa drumurilor pe timpul iernii
0
în acţiunile de dezăpezire şi topirii a gheţii. 1
Prin trei metode diferite, obţineţi clorura de calciu, CaCl2: 2
3
4
a) Reacţie de combinare ………………………….…….…………………………… 5
b) Reacţie de substituţie ……………………………………………………………… 6
c) Reacţie de schimb ………………………………………………........................

6
7

S-ar putea să vă placă și