Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect de tehnologie didactică

Profesor : Lozinschi Vasile


Data:
Clasa : a VIII-a C
Disciplina : Matematică - algebră
Titlul lecţiei : Inecuaţii şi sisteme de inecuaţii
Tipul lecţiei : de fixare şi sistematizare a cunoştinţelor

Obiective operaţionale : La sfârşitul orei elevul va fi capabil :


 Să cunoască algoritmul de rezolvare a inecuaţiilor
 Să cunoască algoritmul de rezolvare a sistemelor de inecuaţii
 Să aplice metodele cele mai potrivite în scopul eficientizării rezolvărilor
 Să manifeste perseverenţa si interes pentru rezolvarea inecuaţiilor şi sistemelor de
inecuaţii

Obiective specifice lecţiei :


a)cognitive:-să-şi însuşeasca algoritmul de rezolvare a sistemelor de inecuaţii
b)formative:-să interpreteze corect rezulatul
c)afective:-dezvoltarea dorinţei de a cunoaşte cât mai bine inecuaţiile şi sisteme de
inecuaţii

Metode si procedee :
 conversaţia euristica, explicaţia, demonsţratia, exerciţiul,
observaţia, munca individuala, expunerea;

Resurse materiale :

Manual de clasa VIII Editura Prut, anul 2013


Secvenţele Ob. de Activitaţi ale lecţiei
lecţiei ref. Resurse Metode Evaluare
1.Moment Verificarea prezentei si crearea conditiilor optime pentru Conversaţia
organizatoric desfasurarea orei
2.Capterea atenţiei Verificarea temelor. Activitate Analiza
În cazul unor erori semnificative, sarcina este rezolvată la masă. comună raspunsurilor
3.Informarea elevilor Anunt tema telctiei si obiectivele acesteia. Explicaţia Observare
asupra lecţiei sistematică a
atentiei
4.Verificarea 1.1 Explic metodele de rezolvare a inecuatiilor. Activitate Aprecieri verbale
cunoştinţelor frontala
1.2

5.Consolidarea 1.1 Rezolv la tabla inecuatiile:


cunoştinţelor si 1.2 1.) 3x<x-6
asigurarea feed-back- 1.3 2.) 2x-10≤6(1-x)
ului 1.4 3.) -4x+8>10 exerciţiul
1.5 4.) (x-3)2-(x-5)2<5
1.6 5.) 4-[x-3(x-2)]>7-(x-5) Analiza
3x  5 răspunsurilor
6.) x-1≥
2
6 x  3 2 x  7 3x  9 activitate Investigaţia
7.)   frontala
5 4 10
II. Rezolvam sistemele de inecuatii:
3x  5  2 x  3 3x  7  4 x  1
8.)  9.) 
4 x  1  6 x  2 7  2 x  9 x  4

 2x  3 x  2
 
10.)  3 2
( x  1) 2  2( x  2) 2  3( x  3)( x  1)

 2 x  8 18  4 x
 x  2  6  3
11.) 
9  ( x  2  2 )  x  1
 4 3 12
exerciţiul
 15 x  8
8 x  5  2 activitate Analiza
12.)  frontala răspunsurilor
2(2 x  3)  5 x  3
 4 Investigaţia
7.Tema pentru acasa Ex.9.a pag 84 Conversaţia
8.Aprecieri Notez elevii pentru lucrul efectuat. Aprecieri verbale
note
Inecuatii
8.) 3x<x-6 Inecuatii
9.) 2x-10≤6(1-x) 15.) 3x<x-6
10.) -4x+8>10 16.) 2x-10≤6(1-x)
11.) (x-3)2-(x-5)2<5 17.) -4x+8>10
12.) 4-[x-3(x-2)]>7-(x-5) 18.) (x-3)2-(x-5)2<5
3x  5 19.) 4-[x-3(x-2)]>7-(x-5)
13.) x-1≥
2 3x  5
20.) x-1≥
6 x  3 2 x  7 3x  9 2
14.)  
5 4 10 6 x  3 2 x  7 3x  9
21.)  
II. Sisteme de inecuatii 5 4 10
3x  5  2 x  3 II. sisteme de inecuatii
8.)  3x  5  2 x  3
4 x  1  6 x  2 8.) 
4 x  1  6 x  2
3x  7  4 x  1
9.)  3x  7  4 x  1
7  2 x  9 x  4 9.) 
7  2 x  9 x  4
 2x  3 x  2
 
10.)  3 2  2x  3 x  2
 
( x  1) 2  2( x  2) 2  3( x  3)( x  1) 10.)  3 2

( x  1) 2  2( x  2) 2  3( x  3)( x  1)

 2 x  8 18  4 x
 x  2  6  3  2 x  8 18  4 x
11.)   x  2  
9  ( x  2  2 )  x  1 11.) 
6 3
 4 3 12 9  ( x  2  2 )  x  1
 4 3 12
 15 x  8
8 x  5  2  15 x  8
12.)   8 x  5 
2(2 x  3)  5 x  3 12.)  2
 4 2(2 x  3)  5 x  3
 4