Sunteți pe pagina 1din 2

Atelier scriere academică

1. Planificarea
2. Elaborarea planului lucării-formularea clară a ideilor, identificarea și evidențierea
relațiilor dintre teme, identificarea ideilor pertinente de inclus în lucrare
3. Tonul-formal-excluderea cuvintelor colocviale, jargonului, prescurtărilor, clișeelor
4. Stilul/limbajul=clar-cuvintele trebuie alese în funcție de precizia lor. Se poate apela la
un dicționar de sinonime
5. Metoda-folosirea deducției logice, deoarece cititorul trebuie să urm traseul care l-a
condus pe autori la concluzii. Concentrarea trebuie să fie pe subiect, nu pe opinie.
6. Deducția logică + abordarea analitică=elem esențiale în scrierea academică. Pt o
lucrare bine organiz este necesară planificarea și sistematizare serioasă.
3 zone cheie pe care trebuie să ne cocnentrăm:
 O bună comandă a gramaticii-Learn the major and minor parts of grammar. Spend
time practicing writing and seek detailed feedback from teachers, professors or writers
you respect. Poți folosi un text de referință. Proper punctuation use and good
proofreading skills improve academic writing skills.
 Un stil convingător și puternic-Thinking precedes writing. Good writers spend time
distilling information from their sources and reviewing major points before creating
their work.
 O abordare consecventă la nivelul stilului: trebuie să știm câteva stiluri de citare (cele
mai cunoscute: MLA, APA, Chicago)
Editarea textului academic
View---Show: Navigation pane
Shortcut-uri:
Ctrl+Enter -inserează page break
Identificarea și exploatarea resurselor
 Taking good notes
 Keeping track of resources (poți să faci fișe pentru fiecare sursă-pagina, capitolul,
menționezi destinația)
 The internet as a resource
Incorporarea surselor:
Citarea-repetarea exactă a cuvintelor unui autor/speaker
Parafrazarea-putting a short passage from another author or speaker into your own style.
Paraphrasing should not alter the ideas of the original author or speaker
Rezumatul
Indifirent de ce tip adopți trebuie să citești
Resursele bibliografice NU SE ADAUGĂ ÎN NOTELE DE SUBSOL!!
Elaborarea lucrării de licență
Charles Lipson-How to write a BA thesis
1. Pick a topic you really care about. Begin by searching for an interesting question
2. Narrow your topic to a manageable size (să fii capabil să ai acces la literatura de
specialitate pe tema respectivă, să colectezi și analizezi toate datele necesare, și să
răspundă la toate întrebările cheie).
3. Make sure you actually have a thesis, that is a central argument or hypothesis.
4. Compare your argument with others and show why yours is the best.
5. Frame your paper in several coherent sections with smooth transitions.
6. If you use case studies, explain why and say why you have chosen these particular ones.
7. Explain the limits of any generalizations you develop or test.
(http://www.charleslipson.com/How-to-write-a-thesis.htm)
8. Write clearly and succintly in the active voice. Edit carefully, several times.
9. Establish a schedule with your advisor. Give your advisor a clear written statement of
your relevant academic bakground.
10. Give credit where credit is due. Cite your sources.
11. Set out your key ideas in writing as soon as possible.
12. Bring two coppies of your draft paper to each meeting.
13. Before each meeting, think about what you want to accomplish.

Concluziile=o reafirmare a ipotezei inițiale


Robert Pape’s questions about your proposal and thesis:
 What’s you question?
 Why is it important?
 What is the existing answer?
 What is your answer?
 How can you show that you are right, and others are wrong?
Daca ti-ai definit un thesis statement ai finalizat aprox. 60% din lucrare.
Harvard guide to using sources> A publication of the Harvard College Writing Perogram
http://usingsources.fas.harvard.edu/icb/icb.do
 Introduction
 Why use sources?
 Locating Sources
 Evaluating sources
 Avoiding plagiarism
 Integrating sources
 Citing sources