Sunteți pe pagina 1din 1

Tema: Efectele generate de tehnologiile informaționale asupra

structurilor organizatorice ale entitaților

Tehnologiile informaționale au schimbat pentru totdeauna modul în care


oamenii își desfășoară activitatea în domeniul afacerilor, în special în ceea ce
privește fluxul de informații.
Gestionarea resurselor joacă un rol crucial în succesul afacerilor. Este foarte
dificil pentru afaceri să gestioneze toate resursele manual. Iar tehnologiile
informaționale reprezintă în acest caz o soluție ideală deoarece permite
automatizarea unor astfel de probleme complexe prin introducerea unor soluții ușor
de utilizat. În acest context putem menționa ERP(Enterprise resource planning),
acesta fiind un instrument software care permite integrare tuturor informațiilor din
cadrul unei organizații într-o platformă unică. Practic este un sistem ce înlătură
timpul necesar cumulării informației din diferite departamente oferind o baza de
lucru comună acestora și posibilitatea extragerii de informații din mai multe
departamente printr-o singura comanda.
Necesitatea implimentării unui sistem ERP apare în momentul în care
entitatea atinge un anumit nivel de complexiate a activității desfășurate.
O astfel de aplicaţie gestionează resursele înterprinderii în care este
implementat, oferind date exacte, relevante și uşor de accesat, acest lucru conducând
la creşterea productivităţii şi eficienţei companiei, la reducerea costurilor şi a
riscurilor operaţionale, la un management financiar mai bun şi, implicit, la creşterea
profitabilităţii afacerii. Utilizarea resurselor, indiferent de natura lor, va fi planificată
optim pe baza previziunilor şi cererii de piaţă, ceea ce presupune posibilităţi extinse
de control, analiză şi raportare, precum şi coerenţa şi eficienţa pentru fiecare flux de
activitate în parte.