Sunteți pe pagina 1din 7

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Facultatea de Ingineria Materialelor și a Mediului


Spcializarea: Știința și Ingineria Materialelor
Disciplina:Tehnologii de procesare prin turnare

Studiu de Caz:
Tehnologia de obtinere a unui lingou CuSn14T
Turnarea in forme permanente
Apa ,Aer

MANAGEMENT
TEHNOLOGIC
Lingou de CuSn14T
STAS 175/75
Blocuri CuSn14T,Prealiaj Cu-Sn, Realizarea unui
Cupru fosforos, Cupru catozi lingou CuSn14T
STAS 270/1-74, Sticlă pisată

Prealiaj Al-Ti Deșeuri


,Zgura
Gaze de ardere

Cuptor încălzit cu flacara de gaz


Spectometru Creuzet incalzit 1t
Flux acoperire si Metru Macara
recuperare tip REXIL Șubler Transportor cu bandă
STAS 663/71 Termocuplu Oale de turnare 500 kg

MANAGEMENT de
MEDIU AER
APA

SOL
SCHEMA TEHNOLOGICĂ PENTRU ELABORAREA SI TURNAREA
LINGOULUI CuSn14T
Etapa Faza Operații Specifice

1.1 Curățarea creuzetului

1.2 Preîncălzirea creuzetului


0,5% REXIL + Se încarcă
1.3 Încărcarea resturilor blocurile de alaije și deșeurile
recirculate pâna la 50%

1.4 Transportul la cuptorul cu gaz

1.5 Încălzirea Se încălzește la rosu

Se aduce baia la temperatura de


1.Elaborarea 1.6 Topirea topire

a) Imersare cu degazant
0.5% din masa băii
b) Se așteptă 3-5min
1.7 Tratarea în stare lichidă
c) Întroducere KBF4 2,5%
Se așteptă 3-5 min pt.
desăvârșirea reacției
1.8 Se curăță supra fața băii
1.9 Se prelevează proba pentru
analiza compoziției

2.1 Se încarcă oala de turnare cu


CuSn14T
2.2 Se descarcă din creuzet în oala Temp. trebuie sa fie > 1160°C
2.3 Transportul oalelor în zona de
2.Turnarea turnare
2.4 Pregatirea lingotierelor

2.5 Turnarea în lingotiera

2.6 Solidificarea

2.7 Dezbaterea

3.1 Control vizual


3.2 Control electro-magnetic
3.Control de calitate
împotriva fisurilor interioare
3.3 Control dimensional
Schema de principiu a agregatului de elaborare si turnare

1. Cuptor incalzit cu flacara de gaz

2.Lingotiera
Fișa Tehnologică de obtinere a CuSn14T

1.Elaborarea:
a) Se va curăța creuzetul cu degresant TRIPLEX și se va încălzi
b) Pe fund se va încărca cu ajutorul bandei transportoare fluxul de acoperire
c) Se va transporta la cuptorul cu gaz

Compoziția aliajului: CuSn14T conform STAS 197/75

Sn% Zn% Pb% Cu% Impurități%

13-15 - - Rest max 1,3

Caracteristici mecanice:

Starea de livrare Rm (N/mm^2) A(%) HB 10/500/20


Brut turnată 200 2 85

Temperatura de topire: 1200°C


Agregatul de topire: Cuptor cu gaz și creuzet 500 Kg
Debit gaz: 10 m3/h
Fluxul folosit: Cuprom
Transportul: Oală de turnareșimacara, se deversează

2.Turnare
Temperatura de preîncălzire a formelor metalice: 200-300 °C

Materialul formelor: Fc 320 din STAS 2568-82

Temperatura de turnare: 1160°C

Se realizează prin răsturnarea lentă a oalei deasupra pâlniei rețelei de trunare

Viteza de turnare: 20 kg/s

Se așteptă până se solidifică parțial în formă după care se descfac formele

Curățare cu aer comprimat

3.Control final
Se va realiza un control vizual al lingoului impotriva fisurilor
Se vor preleva probe pentru analize chimice

BIBLIOGRAFIE
1) Gh. Zirbo, I Ciobanu, Îndrumător pentru proiectarea tehnologiilor, Institulul Politehnic
Clul Napoca, 1986,
2)STAS 197-75, STAS 2568-82,

3) C. Ștefănescu, I Cazacu, Tehnologii de executare a pieselor prin turnare, Ed Tehnică,


București 1980.