Sunteți pe pagina 1din 2

CUM SE SCRIE CORECT – NUMERALELE

1 - unu, una: Am văzut 20 - douăzeci 300 - trei sute


unu - una, nu doi - două. 21 - douăzeci şi unu, 400 - patru sute
2 - doi, două douăzeci şi una 500 - cinci sute
3 - trei 22 - douăzeci şi doi, (pronunţat în tempo
4 - patru douăzeci şi două rapid "cin sute")
5 - cinci 23 - douăzeci şi trei 600 - şase sute
6 - şase 24 - douăzeci şi patru 700 - şapte sute
7 - şapte 25 - douăzeci şi cinci 800 - opt sute
8 - opt 26 - douăzeci şi şase 900 - nouă sute
9 - nouă 27 - douăzeci şi şapte 1000 - o mie
10 - zece 28 - douăzeci şi opt 1001 - o mie unu; o mie
11 - unsprezece 29 - douăzeci şi nouă şi unu, o mie şi una
12 - doisprezece, 30 - treizeci 1002 - o mie doi; o mie
douăsprezece: 40 - patruzeci şi doi, o mie şi două
Aici sunt doisprezece 50 – cincizeci 1100 - o mie o sută
băieţi şi douăsprezece (pronunţat în tempo 1200 - o mie două sute
fete. rapid "cinzeci") 1300 - o mie trei sute
60 - şaizeci 1400 - o mie patru sute
13 - treisprezece 70 - şaptezeci 1500 - o mie cinci sute
14 - paisprezece 80 - optzeci (pronunţat în tempo
15 – cincisprezece 90 - nouăzeci rapid "o mie cin sute")
(pronunţat în tempo 100 - o sută 1600 - o mie şase sute
rapid "cinsprezece") 101 - o sută unu, o sută 1700 - o mie şapte sute
16 - şaisprezece una 1800 - o mie opt sute
17 - şaptesprezece 102 - o sută doi, o sută 1900 - o mie nouă sute
18 - optsprezece două 2000 - două mii
19 - nouăsprezece 200 - două sute 10000 - zece mii

Alte exemple:
1914 - o mie nouă sute paisprezece
1922 - o mie nouă sute douăzeci şi doi - două
763 - şapte sute şaizeci şi trei
24571 - douăzeci şi patru de mii cinci sute şaptezeci şi unu – una
CUM SE SCRIE CORECT – NUMERALELE

1 - unu, una: Am văzut 20 - douăzeci 300 - trei sute


unu - una, nu doi - două. 21 - douăzeci şi unu, 400 - patru sute
2 - doi, două douăzeci şi una 500 - cinci sute
3 - trei 22 - douăzeci şi doi, (pronunţat în tempo
4 - patru douăzeci şi două rapid "cin sute")
5 - cinci 23 - douăzeci şi trei 600 - şase sute
6 - şase 24 - douăzeci şi patru 700 - şapte sute
7 - şapte 25 - douăzeci şi cinci 800 - opt sute
8 - opt 26 - douăzeci şi şase 900 - nouă sute
9 - nouă 27 - douăzeci şi şapte 1000 - o mie
10 - zece 28 - douăzeci şi opt 1001 - o mie unu; o mie
11 - unsprezece 29 - douăzeci şi nouă şi unu, o mie şi una
12 - doisprezece, 30 - treizeci 1002 - o mie doi; o mie
douăsprezece: 40 - patruzeci şi doi, o mie şi două
Aici sunt doisprezece 50 – cincizeci 1100 - o mie o sută
băieţi şi douăsprezece (pronunţat în tempo 1200 - o mie două sute
fete. rapid "cinzeci") 1300 - o mie trei sute
60 - şaizeci 1400 - o mie patru sute
13 - treisprezece 70 - şaptezeci 1500 - o mie cinci sute
14 - paisprezece 80 - optzeci (pronunţat în tempo
15 – cincisprezece 90 - nouăzeci rapid "o mie cin sute")
(pronunţat în tempo 100 - o sută 1600 - o mie şase sute
rapid "cinsprezece") 101 - o sută unu, o sută 1700 - o mie şapte sute
16 - şaisprezece una 1800 - o mie opt sute
17 - şaptesprezece 102 - o sută doi, o sută 1900 - o mie nouă sute
18 - optsprezece două 2000 - două mii
19 - nouăsprezece 200 - două sute 10000 - zece mii

Alte exemple:
1914 - o mie nouă sute paisprezece
1922 - o mie nouă sute douăzeci şi doi - două
763 - şapte sute şaizeci şi trei
24571 - douăzeci şi patru de mii cinci sute şaptezeci şi unu - una

S-ar putea să vă placă și