Sunteți pe pagina 1din 80

Prisma Quality Sistems

RC - J29/324/2000 cod fiscal - RO 12927400


Cont B.R.D.Ploiesti RO71 BRDE 300S V048 7656 3000
E – mail : prisma_qs@yahoo.co.uk
Web: www.prismaqs.ro
Ploiesti, Str. Buna Vestire, nr.1, Prahova

Telefon / Fax 0244 – 594 645 Mobil 0722 503 901


0723 205 204

SUPORT DE CURS

MODULUL 1

CERINTELE STANDARDELOR ISO 9001:2015 SI


ISO 14001:2015 SI IMPLEMENTAREA
ACESTORA IN SISTEMUL DE MANAGEMENT
EXISTENT

LECTORI:
Ing. Marinela Dragomirescu Ing. Vasile Onu
Auditor sef SRAC calitate-mediu-sanatate si securitate Auditor sef SRAC calitate-mediu-sanatate
ocupationala, EnMS, evaluator EMAS si securitate ocupationala
Auditor calificat in programul AMOS Auditor EOQ
pentru Europa Centrala si de Est Lector calificat in programul AMOS
Expert si trainer pe proiecte europene de infrastructura Profesor asociat la Universitatea Tehnica
calitatii pentru Europa Centrala si de Est Bucuresti
Consultant principal sisteme de management Expert CE pentru infrastructura calitatii
Consultant laboratoare conform ISO 17025 si ISO 15189

1
AQUABIS SA
03-04 aprilie 2017

CUPRINS

 CAPITOLUL 1: RATIUNILE MODIFICARII STANDARDULUI


PENTRU SISTEMUL DE MANAGEMENT

 CAPITOLUL 2: AVANTAJELE ADOPTARII NOULUI STANDARD

 CAPITOLUL 3: SCHIMBARI INTRODUSE DE NOUA EDITIE A


STANDARDULUI

 CAPITOLUL 4: CERINTELE STANDARDULUI ISO 9001:2015

 CAPITOLUL 5: TABEL DE CORESPONDENTA INTRE


CAPITOLELE STANDARDULUI ISO 9001 VECHI SI NOU

 CAPITOLUL 6: CERINTELE STANDARDULUI ISO 14001:2015

 CAPITOLUL 7: TABEL DE CORESPONDENTA INTRE CAPITOLELE


STANDARDULUI ISO 14001 VECHI SI NOU

2
 CAPITOLUL 8: CERINTELE SRAC PENTRU ANALIZA
DOCUMENTELOR LA TRANZITIA LA NOILE STANDARDE

CAPITOLUL 1 RATIUNILE MODIFICARII STANDARDELOR PENTRU


SISTEME DE MANAGEMENT (inclusiv ISO 9001:2015)

1.1Adoptarea unei structuri identice (aceleasi capitole si subcapitole).

1.2 Adoptarea unui continut (text) pe cat posibil identic sau similar si cerinte pe cat posibil identice
sau apropiate.

1.3 Utilizarea unei terminologii comune (termeni de baza comuni si conformi cu cei definiti in ISO
9000:2015 pentru ISO 9001:2015).

Sunt 20 de termeni de baza comuni utilizati din standardul ISO 9000:2015 astfel: organizatie, sistem
de management, politica, informatie documentata, externalizare, audit, competenta, parte interesata,
management de la cel mai inalt nivel, obiective, proces, monitorizare, conformitate, actiune
corectiva, cerinta, eficacitate, performanta, masurare, neconformitate, imbunatatire continua si risc
(termen preluat din standardul ISO 31000).

1.4 Utilizarea de definitii comune pentru cei 21 de termeni comuni de la punctul 1.3

3
CAPITOLUL 2 AVANTAJELE ADOPTARII NOILOR STANDARDE

2.1 Sporirea coerentei si alinierii ca structura si text.


2.2 Permit integrarea mult mai simpla intr-un sistem de management a cerintelor mai multor
standarde de management (calitate, mediu, securitatea informatiei, continuitatea afacerii, siguranta
alimentara, managementul energiei si a altele, urmand sa apara in noul format).
2.3 Simplificarea procedurilor de certificare prin parcurgerea de catre organizatie a unui singur audit
de certificare/cu un singur organism pentru mai multe sisteme de management integrate.
2.4 Reducerea costurilor de consultanta, instruire, auditare interna, analiza prin integrarea unor
multiple aspecte similarede management (documente integrate, instruiri integrate, auditori interni si
audituri interne integrate).
2.5 Simplificarea formalismului si reducerea cantitatii de documentatie a sistemului de management,
nu se mai cer obligatoriu manual, anumite proceduri, etc.prin solicitare numai de informatii
documentate.
2.6 Cerintele si informatiile documentate solicitate sunt mai interpatrunse cu cerintele afacerii si deci,
pot aduce o valoare adaugata clara prin functionarea sistemului de management.
2.7 Abordarea procesuala, acum obligatorie, permite definirea si luarea in considerare a proceselor in
termeni de valoare adaugata (indicatori), intelegere si consecventa in indeplinirea cerintelor,
realizarea performantelor si imbunatatirea continua a proceselor.
2.8 Focalizeaza importanta contextului intern si extern in care lucreaza organizatia, necesitatile si
asteptarile partilor interesate, sporind astfel coerenta, adecvarea si increderea in activitatile sale.
2.9 Determina asumarea raspunderii managementului la cel mai inalt nivel pentru asigurarea
eficacitatii sistemului de management al calitatii prin abordarea de leadership.
2.10 Abordarea riscurilor si oportunitatilor pentru afacere reprezinta o baza pentru cresterea
eficacitatii sistemului, pentru obtinerea de rezultate mai bune si prevenirea efectelor negative.
2.11 Impunerea determinarii domeniului (real) de aplicare a sistemului de management al calitatii
clarifica si simplifica relatiile cu clientii, partile intersate, autoritatile, certificatorii si poate reduce
costurile in relatiile cu acestia.
Se clarifica si necesitatile de procese externalizate si de produse si servicii furnizate din exterior.
2.12 Planificarea eventualelor modificari in sistemul de management va permite realizarea
modificarilor in mod adecvat si eficace.
2.13 Cunoasterea tuturor elementelor de suport pentru functionarea sistemului de management si
operarea proceselor, permit o abordare procesuala, mult mai adecvata si coerenta cu capabilitatea si
constrangerile reale.
2.14 Pune personalul in situatia sa constientizeze atat contributia la eficacitatea sistemului si
beneficiile imbunatatirii acestuia, cat si implicatiile lor in neconformitatile sau riscurile ce se
manifesta.
2.15 Nu se solicita nominalizarea unui reprezentant al managementului, determinand managementul
la cel mai inalt nivel sa decida delegarea de autoritate si responsabilitate pentru functionarea si
eficacitatea sistemului de management unei persoane, mai multor persoane sau unui grup,
pastrandu-si raspunderea pentru realizarea acestei eficacitati.

4
CAPITOLUL 3 SCHIMBARI INTRODUSE DE NOUA EDITIE A
STANDARDULUI

Concepte noi si schimbari


a) Context organizational: combinatie de factori interni, externi si conditii care sunt relevante pentru
scopul si directia strategica a organizatiei si ii pot afecta capacitatea de a obtine rezultatele
intentionate ale sistemului de management.
b) Abordare bazata pe risc – efect al incertitudinii ca rezultatele (obiectivele) sistemului de
management vor fi obtinute.
Calitate – grad in care un set de caracteristici inerente produsului sau serviciului indeplinesc cerintele.
Nu mai apare cerinta “actiuni preventive”.
c) Actiuni pentru abordarea de risc si oportunitati privind obtinerea rezultatelor sistemului de
management.
d) Leadership si angajament pentru sistemul de managementul calitatii.
Sunt sporite cerintele de leadership ale top managementului si raspunderea pentru eficacitatea
sistemului de management.
e) Politica referitoare la calitate este disponibila partilor interesate.
f) Planificarea schimbarilor: atunci cand se determina necesitati de schimbare in sistemul de
management, acestea se vor efectua de o maniera planificata si sistematica.
g) Suport: grupeaza infrastructura, mediul de operare a proceselor, resursele pentru monitorizare si
masurare cu instruirile organizationale, competentele, constientizarea, comunicarea, informatia
documentata.
h) Informatia documentata cuprinde toate genurile de documente si inregistrari cerute de sistemul de
management.
i) Operarea: proceselor necesare pentru indeplinirea cerintelor de furnizare a proceselor si respectiv
serviciilor. Planificarea operationala (proceselor), determinarea cerintelor pentru produse si servicii,
proiectarea si dezvoltarea produselor si serviciilor, controlul produselor si serviciilor asigurate din
exterior, productia si realizarea de servicii, livrarea produselor si serviciilor, controlul proceselor,
produselor si serviciilor neconforme.
j) Evaluarea performantei cuprinde procesele de monitorizare, masurare, analiza si evaluare; auditul
intern; analiza de management.
k) Imbunatatirea cuprinde: neconformitati si actiuni corective; imbunatatire continua.
l) Nu exista cerinta pentru Reprezentantul managementului ca membru al managementului
organizatiei (exista insa cerinta de alocare de responsabilitate si autoritate), asigurarea conformitatii
sistemului de management si raportarea privind performanta acestuia si oportunitatile de
imbunatatire.
m) Scade accentuarea documentelor sistemului, nu se mai cere manual sau anumite proceduri, dar
apare cerinta de mentinere de informatii documentate de amploarea necesara la fiecare capitol de
cerinte din standard.

5
CAPITOLUL 4 CERINTELE STANDARDULUI ISO 9001:2015

3) TERMENI SI DEFINITII
Termenii utilizati si definitiile acestora sunt conform ISO 9000:2015
Se prezinta termenii importanti si definitiile acestora
Numerotarea se face conform ISO 9000:2015
3.5.3 Sistem de management
Ansamblu de elemente corelate sau in interactiune ale unei organizatii pentru stabilirea de politici si
obiective si procesele prin care se realizeaza aceste obiective.
3.5.4 Sistem de management al calitatii
Parte a sistemului de management care se refera la calitate.
3.5.8 Politica
Intentiile si directia unei organizatii, asa cum sunt declarate oficial de catre top management.
3.5.9 Politica referitoare la calitate
Politica referitoare la domeniul calitatii
3.6.4 Cerinta
Necesitate sau asteptare care este declarata, in general implicita sau obligatorie.
3.6.6 Cerinta legala
Cerinta obligatorie specificata de un organ legislativ.
3.6.7 Cerinta reglementara
Cerinta obligatorie specificata de o autoritate mandatata de un organ legislativ.
3.6.2 Calitate
Masura in care caracteristicile inerente ale unui obiect satisfac cerintele.
3.6.5 Cerinte de calitate
Cerinte referitoare la calitate
3.6.10 Defect
Neindeplinirea unei cerinte referitoare la o utilizare intentionata sau specificata.
3.7.1 Obiectiv
Rezultat ce urmeaza a fi obtinut.
3.7.2 Obiectiv al calitatii
Obiective care se refera la calitate.
Nota: obiectivele calitatii in general bazate pe politica referitoare la calitate a organizatiei.
3.7.9 Risc
Efect al incertitudinii
3.8.6 Informatie documentata
Informatii necesar a fi controlate si mentinute de o organizatie si mediul care le contine.
3.2.3 Parte interesata
Persoana sau organizatie ce poate afecta, poate fi afectata sau poate percepe ca este afectata de o
decizie sau o activitate.
3.2.2 Contextul unei organizatii
Combinatie de factori interni si externi ce pot avea un efect asupra intentiei unei organizatii de
dezvoltare si realizare a obiectivelor.
3.11.3 Monitorizare
Determinarea starii unui sistem, proces, produs, serviciu sau activitate.
3.11.4 Masurare
Proces pentru a determina o valoare
3.2.8 Performanta
Rezultat masurabil (cantitativ sau calitativ)
3.7.11 Eficacitate
Masura in care activitatile planificate sunt realizate si se obtin rezultatele planificate.
3.12.2 Actiune corectiva
6
Actiune de eliminare a cauzei unei neconformitati si prevenirea reaparitiei acesteia.
3.3.2 Imbunatatire continua
Activitate recurenta (repetitiva, pentru cresterea performantei)

7
4) CONTEXTUL ORGANIZATIEI
4. CONTEXTUL ORGANIZATIEI

4.1 Intelegerea organizatiei si contextului in care activeaza


Organizatia trebuie sa determine aspectele interne si externe care sunt relevante scopului si directiei
sale strategice si care afecteaza capacitatea de a realiza rezultatele intentionate ale sistemului sau de
managementul calitatii.
Organizatia trebuie sa monitorizeze si sa analizeze informatiile privind aceste aspecte interne si
externe.
Nota 1: Aspectele luate in consideratie pot include factori sau conditii pozitive sau negative.
Nota 2: Intelegerea contextului extern poate fi facilitata prin considerarea factorilor ce decurg din
mediul legal, tehnologic, competitiv, de piata, cultural, social si economic, atat la nivel international,
national, regional sau local.
Nota 3: Intelegerea contextului intern poate fi facilitata prin considerarea aspectelor referitoare la
valori culturale, cunostintele si performanta organizatiei.
 Recomandari pentru implementare
Trebuie implementat un proces pentru determinarea aspectelor interne si externe care sunt relevanti
si pot afecta (pozitiv sau negativ) obtiunea rezultatelor SMC.
Trebuie monitorizate si analizate informatiile despre aceste aspecte pentru a stabili riscurile si
oportunitatile pentru organizatie sau pentru SMC (6.1).
Trebuie determinati acle aspecte care trebuie abordati si tinuti sub control in SMC (6.2; 7; 8; 9.1).
Exemple de aspecte interne si externe:
a) interni
- organizare, management, scop si directie strategica, politica si obiectivele, roluri si
responsabilitati;
- produsele si serviciile realizate si activitatile desfasurate, performantele organizatiei;
- cultura organizationala, standardele, cerintele legale si capabilitatea organizatiei (personal,
infrastructura, proprietati-bunuri, procese si tehnologii, utilitati si conditii de mediu);
- procesul de luare a deciziilor si procesul de comunicare interna (fluxul informational);
- forma de proprietate.

b) externi
- conditii naturale, climaterice si geografice si disponibilitatea utilitatilor;
- conditii sociale, politice, juridice, culturale, economice, financiare, bancare, contextul competitiv,
investitori, mass-media, locale, regionale, nationale si internationale.
Se are in vedere modul in care acesti factori influenteaza capacitatea organizatiei de a-si atinge
obiectivele (pozitive - oportunitati, negative – riscuri).
NOTA:Informatia documentata referitoare la intelegerea organizatiei si contextului se poate pastra
sub forma unei liste sau registru cuprinzand: elementul de context relevant si modul in care
actioneaza, influenta exercitata si elementele care se monitorizeaza.

Mai jos se prezinta un model de Lista

8
1. Contextul intern si extern al organizatiei (exemplu)

a) Contextul intern
Aspecte relevante Influenta exercitata Informatii monitorizate si
Procesul afectat analizate
Forma de proprietate si Planificarea si alocarea de - Cursuri absolvite
modul de administrare resurse pentru SMI ( pentru: - Supravegheri, recertificare la timp
asupra organizatiei instruiri, certificare, documente -Standarde, legislatii disponibile
externe, dotari cu mijloace de - Achizitii de echipamente, dotare cu
lucru si securitatea si sanatatea mijloace de lucru si securitatea si
in munca, aspecte de mediu sanatatea in munca
controlate, mediul de munca) Monitorizate la auditul intern si
Luarea deciziilor privind extern
alocarea de resurse si utilizarea Evaluarea obligatiilor de conformare
acestora audit si la analiza de management
Structura Alocarea responsabilitatii si - Continutul adecvat al fiselor de post
organizatorica, autoritatii pentru functiile - Realizarea obiectivelor SMI si a
comunicarea si relevante indicatorilor de performanta
controlul operational Comunicarea operativa, luarea - Realizarea termenelor planificate
deciziilor si controlul realizarii - Conformitatea produselor si
produselor/serviciilor serviciilor realizate
- Incasarea la timp a facturilor
- Masuri de tratare a riscurilor
realizate
Nivelul infrastructurii Conformitatea - Masuri de tratare a riscurilor
si dotarilor cu utilaje , produsului/serviciului realizate
instalatii si Conditiile de munca - Oportunitati utilizate
echipamente de lucru Contractele incheiate - Documente livrare a
Realizarea lucrarilor de produselor/serviciilor
mentenanta si deservire - Interventii in retele
- Reclamatii
- Satisfactia clientului
- Incasarea facturilor
Nivelul de competenta, Realizarea obiectivelor si - Analize periodice privind realizarea
experienta si indicatorilor de performanta, obiectivelor
constientizare a inclusiv a obligatiilor de - Realizarea auditurilor interne si
personalului conformare externe
Calitatea produselor/serviciilor - Satisfactia clientilor
Oportunitatile - Oportunitati utilizate
Nivelul de Contracte onorate - Numarul de contracte onorate
performanta al Nivelul tehnic al metodelor de - Echipamente si tehnologii moderne
organizatiei, inclusiv lucru utilizate
rezultate financiare Satisfactia clientilor - Lipsa reclamatiilor
Realizarea de profit, nivel de - Oportunitati folosite
retributie a personalului - Personal satisfacut (evaluarea
personalului)

b) Contextul extern

9
Aspecte relevante Influenta exercitata Informatii monitorizate si
Procesul afectat analizate
Localizare Avantajata de locatia in zona, - Contracte cu clientii
densitatea urbana - Numar de contracte incheiate
Surse de apa si retele extinse in - Timpi de deplasare la lucrari de
zona de deal si munte, necesita interventie, abordarea de lucrari
masuri specifice lucrului la urgente
temperaturi joase; acces ingreunat - Dotarea cu mijloace individuale
in zona; timpi mari de deplasare la de protectie pentru clima rece
lucrari de interventie - Dotarea cu mijloace de transport
si utilaje adecvate deplasarii si
lucrului pe timp de iarna si
zapada
Conditii Lipsa de investitii importante in - Urmarirea informatiilor privind
social-economice zona scade numarul contractelor de aparitia de necesitati de incheiere
furnizare apa si servicii de contracte noi
canalizare - Bilanturi lunare, venituri si
cheltuieli
Reglementarile Cerinte ANRSC, APM, DSP - Obtinerea si mentinerea
aplicabile Obligatii de conformare licentelor si autorizatiilor de
Riscuri de SSM-SU relativ mari la mediu si gospodarirea apelor,
lucrarea executata sanitare
- Identificarea si controlul aplicarii
masurilor de prevenire si protectie
(SSM)
Furnizarea de materiale Conformitatea cu cerintele a - Lista cu furnizori selectati si
si servicii furnizate din produselor si serviciilor furnizate modificari ale acesteia
exterior Termenele de livrare - Lista de materii pime si
Pretul si conditiile de plata materiale necesare, inclusiv
caracteristicile cerute
- Analiza de oferte si negocieri
- Comenzi emise catre furnizorii
externi
- Documente de receptie
calitativa si cantitativa
- Informatii documentate de
evaluare furnizori
Relatiile cu autoritatile Comunicarile relevante cu partile Realizarea comunicarilor
locale, asociatiile de interesate conform autorizatiilor, licentelor
proprietari, etc. Obligatiile privind comunicarile si contractelor inheiate

4.2 Intelegerea necesitatilor si asteptarilor partilor interesate

10
Datorita impactului sau potentialului impact asupra capabilitatii organizatiei de a furniza consecvent
produse si servicii care indeplinesc cerintele clientilor si cerintele aplicabile legale si reglementare,
organizatia trebuie sa determine:
a) partile interesate care sunt relevante sistemului de managementul calitatii;
b) cerintele acestor parti interesate care sunt relevante pentru sistemul de managementul calitatii.
Organizatia trebuie sa monitorizeze, sa actualizeze si sa analizeze informatiile privind aceste parti
interesate si cerintele lor relevante.
 Recomandari pentru implementare
Trebuie stabilit un proces de identificare a partilor interesate interne si externe si cerintele relevante ale
acestora pentru organizatie, adica acelea care au impact asupra capacitatii organizatiei de a furniza produse si
servicii conforme sau asupra cresterii satisfactiei clientilor, pentru functionarea SMC.
Trebuie monitorizate si analizate periodic informatiile referitoare la partile interesate si cerintele lor relevante.
Anumite constatari ale acestei analize pot fi abordate ca riscuri sau oportunitati.
Relevanta cerintelor este decisa de organizatie.
Exemple de informatii privind partile interesate:
 Monitorizarea satisfactiei clientilor; negocierea contractelor
 Evaluarea si analiza furnizorilor, cumunicarea cu acestia
 Contacte cu autoritatile, comunicari, sedinte, controale, instruiri
 Aplicarea de initiative de responsabilitate sociala
 Sedinte si chestionare de satisfactie a salariatilor; evaluari periodice ale personalului.
 Intalniri cu vecinii si organizatiile neguvernamentale in probleme de interes comun sau general, de
exemplu dezvoltari in zona sau situatii de urgenta.
Trebuie mentinute informatii documentate ca dovezi ale aplicarii cerintei 4.2 a standardului (rapoarte, statistici,
programe de masuri, inclusiv pentru riscuri identificate). Vezi Anexa 2

 Recomandari pentru implementare


Exemplu de parti interesate, necesitatile si asteptarile acestora
Parte interesata Necesitati si asteptari
Clienti Performanta produselor in termen de calitate, pret si livrare
Credibilitatea rezultatelor
Certificarea sistemului calitatii
Satisfactia privind indeplinirea necesitatilor si asteptarilor de la produse si serviciile
achizitionate
Proprietari actionari Profitabilitate durabila
Transparenta operatiilor
Personalul Siguranta locului de munca
organizatiei Mediu de lucru adecvat
Recunoastere si recompensare
Nivel de bunastare acceptabil
Furnizori si parteneri Continuitatea relatiei si beneficii reciproce
Autoritati si societate Conformare cu cerintele legale si reglementare
Comportare etica in relatiile reciproce
Achizitii publice conforme
Opinia publica Imbunatatirea imaginii
Nivelul performantelor si programului tehnic
Asiguratori Reducerea primelor de asigurare
Transparenta privind conditiile de munca si fiabilitatii produselor si serviciilor
NOTA:Informatia documentata referitoare la intelegerea partilor interesate se poate pastra sub forma
unei liste sau registru (tabel) cuprinzand: partea interesata, interesul sau, relevanta si elementele care
se monitorizeaza.

11
Mai jos se prezinta un model de Lista

2. Parti interesate relevante si cerintele relevante ale acestora


Parte interesata Cerintele relevante ale acestora Informatii documentate pentru
relevanta monitorizare si analiza
Clientul Furnizarea continua de apa potabila si - Avizul de racordare la reteaua de
servicii de canalizare la un pret convenabil distributie
- Contract de furnizare apa potabila si
servicii de canalizare
- Citirile contoarelor
- Facturi emise
Furnizorii de - Solicitari clare de oferta - Cereri de oferta
produse si servicii - Acceptarea sau refacerea preturilor - Analiza ofertelor, negocieri
- Comenzi ferme si clare - Contracte de furnizare incheiate
- Plata la timp a facturilor - Comenzi ferme emise
- Rezolvarea amiabila a neconformitatilor - Informatii documentate de receptie
produselor/ serviciilor furnizate din produse/servicii
exterior
Autoritatile de - Cunoasterea si respectarea cerintelor - Licente ANRSC ale societatii
reglementare legale aplicabile ANRSC, APM, DSP, - Autorizatii de mediu si de
ITM gospodarirea apelor, autorizatii
- Comunicarea sau raspunsul la sanitare
solicitarile acestora - Planuri de masuri de prevenire si
protectie (SSM-SU)
- Instructajul SSM-SU
- Nominalizarea unor persoane cu
responsabilitati specifice SSM-SU,
mediu
- Evaluarea conformarii cu cerintele
legale
Personalul - Siguranta si stabilitatea locului de munca - Contracte individuale de munca
societatii - Mediu de lucru si masuri de securitate si - Fise de post
sanatate in munca corespunzatoare (bune) - Promovari salariale
- Retribuire echitabila a muncii - Promovari in functie
- Asigurare cu mijloace de lucru, de - Certificate de absolvire instruiri de
transport si de protectie individuala specialitate
corespunzatoare - Autorizare ANRE a electricienilor
- Stabilirea si comunicarea atributiilor si - Autorizari ISCIR ale legatorilor de
sarcinilor de munca sarcina
- Asigurarea perfectionarii profesionale
Actionarii - Profitabilitate durabila - Cifra de afaceri si profitul societatii
societatii - Participarea personalului la eforturile - Facturi incasate
societatii pentru eficienta si
competitivitatea acesteia
- Realizarea priduselor/serviciilor la
timp, calitativ si plata facturilor de catre
clienti

4.3 Determinarea domeniului de aplicare al sistemului de managementul calitatii


12
Organizatia trebuie sa determine limitele si aplicabilitatea sistemului de managementul calitatii
pentru stabilirea domeniului de aplicare al acestuia.
Pentru stabilirea domeniului de aplicare organizatia trebuie sa considere:
a) factorii externi si interni (cap. 4.1);
b) cerintele partilor interesate relevante (cap. 4.2);
c) produsele si serviciile realizate de organizatie.
Organizatia trebuie sa aplice toate cerintele ISO 9001:2015 in cazul in care acestea sunt aplicabile in
domeniul de aplicare stabilit pentru SMC.
d) obligatiile de conformare la cerintele legislatiei si reglementarilor de mediu si SSM-SU pentru
sistemele integrate
e) pentru toate locatiile (cand exista mai multe locatii) sau numai pentru unele.
Domeniul de aplicare al SMC al organizatiei trebuie sa fie disponibil si mentinut ca informatie
documentata.
Domeniul trebuie sa precizeze:
 produsele si serviciile acoperite, locatiile; si
 justificarea pentru orice cerinta a ISO 9001:2015 pe care organizatia a determinat ca nu este
aplicabila in domeniul propriu SMC.
Conformitatea cu ISO 9001 poate fi solicitata numai in cazul in care cerintele stabilite ca nefiind
aplicabile nu afecteaza capabilitatea sau responsabilitatea organizatiei de a realiza produse si servicii
conforme si cresterea satisfactiei clientilor.
 Recomandari pentru implementare
 Trebuie stabilit si mentinut ca informatie documentata, domeniul de aplicare al SMC
 Domeniul de aplicare cuprinde produsele si serviciile pe care organizatia le poate realiza cu
respectarea tuturor cerintelor ISO 9001:2015
 Nu mai exista posibilitatea de „excludere” a unei cerinte
 Daca o cerinta nu este aplicabila in domeniul de activitate al organizatiei – aceasta trebuie
sa nu afecteze capabilitatea sau responsabilitatea organizatiei de a asigura conformitatea
produselor si serviciilor si cresterea satisfactiei clientilor
 La stabilirea domeniului de aplicare al SMC se tine cont de 4.1 Intelegerea contextului
organizatiei (situatia si capabilitatea), 4.2 Intelegerea necesitatilor si asteptarilor partilor
interesate si de Produsele si serviciile realizate.
 Domeniul se defineste intr-un document/informatie documentata care se poate referi

Mai jos se prezinta cerintele SRAC privind continutul domeniului de alicabilitate. In redactarea
Declaratiei se iau in considerare numai elementele aplicabile din aceste cerinte.

1 Rezultatele intentionate ale SM

Se precizeaza rezultatele intentionate care trebuie sa fie cel putin cele din standardul de referinta
Pentru SMC
• furnizarea consecventa de produse sau servicii care îndeplinesc cerinţele clientului şi
cerinţele legale şi reglementate aplicabile
• sporirea satisfactiei clientului prin aplicarea eficace a SMC
Pentru SMM
• imbunătățirea performanței de mediu,
• îndeplinirea obligațiilor de conformare,
• realizarea obiectivelor in domeniul mediului
2 Elementele / Subiectele interne si externe relevante pentru scopul si directia strategica a
organizatiei care influneteaza rezultatele intentionate ale SM

Se precizeaza elementele care pot sa contina si:

 Caracteristicile sau condițiile de mediu legate de clima, poluare, disponibilitatea resurselor,

13
biodiversitatea, precum și efectul acestor condiții asupra capacității organizației de a-și
atinge obiectivele;
 Aspecte externe culturale, sociale, politice, legale, reglementate, financiare, tehnologice,
economice, naturale și contaxtul competitiv, indiferent daca sunt internaționale, naționale,
regionale sau locale;
 Caracteristicile sau condițiile de organizare, cum ar fi
o forma de organizare, fluxurile de informații și procesele de luare a deciziilor; o politicile
organizaționale, obiectivele și strategiile
o capabilitatea organizatiei, înțeleasă în termeni de resurse (de exemplu, de capital, timp,
oameni, cunoștințe, procese, sisteme și tehnologii);
o cultura organizației;
o standardele, orientările și modele adoptate de organizație;
o ciclul de viață al produselor și serviciilor organizației
3 Parti interesate relevante pentru SM

Se precizeaza partile interesate relevante determinate de organizatie care pot fi si:


• Autoritățile legale și de reglementare (locale, regionale, naționale sau internațional),
• organizații-mamă,
• clienții,
• asociatii de comerț și profesionale,
• grupuri comunitare,
• organizații non-guvernamentale,
• furnizori,
• vecini,
• angajații și alte persoane care lucrează în numele organizației.
4 Asteptarile si necesitatile relevante ale partilor interesate

Se precizeaza asteptarile si necesitatile relevante determinate de organizatie care pot fi si:


• legi;
• permise, licențe sau alte forme de autorizare;
• ordinele emise de agențiile de reglementare;
• hotărârile instanțelor administrative;
• tratate, convenții și protocoale;
• coduri și standarde industriale relevante; și
• contractele care au fost încheiate;
• acordurile cu grupuri comunitare sau organizații non-guvernamentale;
• acorduri cu autoritățile publice și clienții;
• cerințele organizatorice;
• principii sau coduri de practică voluntare;
• etichetarea voluntară sau angajamente referitoare la mediu;
• obligațiile care decurg din acordurile contractuale cu organizația
5 Asteptari si necesitati care devin obligatii de conformare pentru organizatie

Se precizeza care dintre asteptarile si necesitatile relevante ale partilor interesate identificate de
organizatie sunt considerate de aceasta ca obligatii de conformare

6 Produsele si serviciile organizatiei

Se precizeaza produsele si serviciile organizatiei care se vor include in SM

7 Activitatile organizatiei

Se precizeaza activitatile desfasurate de organizatie care se vor include in SM

14
Se precizeaza inclusiv activitatile externalizate si catre cine sunt externalizate

8 Unitatile organizatorice si delimitarile fizice (adresele) in care se aplica SM

Se precizeaza unitatile organizatorice ale organizatiei impreuna cu adresele lor care se vor include in
SM

9 Autoritatea si capacitatea organizatiei de a exercita control si influenta

Se precizeaza modul in care sunt controlate si/sau influentate produsele si serviciile aprovizionate

Se precizeaza modul in care sunt controlate procesele / activitatile externalizate (daca exista)

Se precizeaza modul in care sunt controlate si/sau influentate produsele si serviciile organizatiei pe
parcursul ciclului de viata (inclusiv dupa livrarea/prestarea acestora)

1 Cerinte neaplicabile si justificarea pentru neaplicarea acestora (doar pentru ISO 9001)
0
Se precizeaza cerintele neaplicabile si justificarea faptului ca cerințele stabilite ca nefiind aplicabile
nu afectează capacitatea sau responsabilitatea organizației de a asigura conformitatea produselor și
serviciilor sale și creșterea satisfacției clienților

1 Domeniul de certificare
1
Se precizeaza activitatile si adresele la care se desfasoara aceste activitati asa cum vor aparea pe
certificatele ce se vor emite.de organismul de certificare

Declaratie de aplicabilitate Aquabis, Cod: DA-OI:

Domeniul de aplicare al SMI a fost determinat luând în considerare elementele de context ale
organizației (aspecte interne și externe, cerințe ale părților interesate) și produsele și serviciile
realizate de societate.
Domeniul de aplicare cuprinde următoarele produse și servicii:
BISTRITA
str. Parcului, nr. 1, Bistrița, jud. Bistrița Năsăud — Sediu central: Avize proiecte, execuție instalații
apă-canal.
Stația de Tratare apă Bistrița: str. Calea Moldovei nr. 10: Captare, tratare, distribuție apă potabilă.
Stația de Epurare ape uzate Bistrița: str. Simpozionului, nr. 1 : Colectare și epurare ape uzate.
Verificări metrologice contoare apă.
110Captare apă Cușma: localitatea Cușma, comuna Livezile: Captare, tratare, distribuție apă
potabilă.
Depozit Bistrița: str. Poligonului, nr. 4, Bistrița: Depozitare materiale.
Rezervoare Bistrița: str. Tărpiului, f.n., Bistrița: Stocare apa.
BÂRGĂU
Stația de Tratare apă Bistrița Bârgăului: str. Principală, nr. 878, Bistrița Bârgăului: Captare, tratare,
distribuție apă potabilă.
Captare apă Colibița: Colibița, comuna Bistrița Bârgăului: Captare, tratare, distribuție apă potabilă.
Epurare ape uzate Colibița: comuna Bistrița Bârgăului: Colectare și epurare ape uzate.
NĂSĂUD
Sediu secundar Năsăud: str. Piața Unirii, nr. 4, Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud: Execuție instalații
apă-canal.

15
Stația de Tratare apă Rebra: sat, comuna Rebrișoara, nr. 378/A: Captare, tratare, distribuție apă
potabilă.
Stație de Epurare ape uzate Năsăud: str. Valea Podului, nr. ID, Năsăud: Colectare și epurare ape
uzate.
BECLEAN
Sediu secundar Beclean: str. Trandafirilor, nr. 3, Beclean: Execuție instalații apă-canal.
Stația de Tratare apă Beclean: localitatea Beclenuț, nr. 16: Captare, tratare, distribuție apă potabilă.
Stația de Epurare ape uzate Beclean: str. Ion Creangă, nr. 36, Beclean: Colectare și epurare ape
uzate.
SÂNGEORZ BĂI
Stația de Tratare apă Sângeorz Băi: str. Carpaților, f.n. : Captare, tratare, distribuție apă potabilă.
Stația de Epurare ape uzate Sângeorz Băi: str. Republicii, nr. 2/x: Colectare și epurare ape uzate,
execuție instalații apă-canal.
RODNA
Sediu secundar Rodna: str. Principală nr. 1, Rodna: Execuție instalații apă-canal.
Statța de Tratare apă Anieș: str. Valea Anieșului, f.n., comuna Maieru, sat Anieș: Captare, tratare,
distribuție apă potabilă.
Tn domeniul său de activitate, organizația aplică toate cerințele standardelor SR EN ISO
9001:2015, SR EN ISO 14001 :2015 și SR OHSAS 18001 :2008.
Nu există excluderi.

Analiza pe Declaratie de aplicabilitate depusa de Aquabis, fata de formatul recomandat de SRAC de


mai sus; elemente suplimentare:
La pct. 1: Pentru SMI aplicat organizatia intentioneaza sa obtina urmatoarele rezultate:
- furnizarea de produse si servicii de apa –canal care indeplinesc cerintele clientului si cerintele
legale si reglementare aplicabile
- sporirea satisfactiei clientului pentru produsele si serviciile furnizate
- imbunatatirea performanei de mediu
- indeplinirea obligatiilor de conformare
- indeplinirea obiectivelor declarate in domeniul mediului
- imbunatatirea SSO si a performantei de SSO
- eliminarea sau minimizarea riscurilor de SSO identificate
- indeplinirea obiectivelor declarate in domeniul SSO

La pct.2: Societatea a identificat si analizat elementele interne si externe pentru scopul si directia
strategica a organizatiei, care influenteaza rezultatele intentionate ale SMI (interne:conditii de mediu,
de clima, poluare, disponibilitatea resurselor; externe: culturale, sociale, politice, legale,
reglementare, financiare, economice, naturale si contextul competitiv; de organizare: forma de
organizare, informatiile si luarea deciziilor, politici si obiective strategice, capabilitatea organizatiei
in termeni de capital, oameni, cunostinte, procese, sisteme si tehnologii, standarde si modele
adoptate, ciclul de viata al produselor si servciilor).

La cap. 3, 4 si 5: S-au identificat partile interesate relevante pentru SMI cu precizarea asteptarilor si
necesitatilor relevante ale acestora, inclusiv cele care devin obligatii de conformare ( autoritati,
clienti, furnizori, actionari, vecini, angajati)

La cap. 9: Societatea tine sub control si asigura conformitatea produselor si serviciilor furnizate pe tot
ciclul de utilizare a acestora, avand regului si desfasurand procese de mentenanta a infrastructurii
pentru relizarea si furnizarea produselor si serviciilor, conform contractelor incheiate.

16
La pct. 11: se precizeaza ca activitatile si adresele mentionate in domeniu vor aparea pe certificatele
solicitate de la organismul de certificare.

4.4 Sistemul de managementul calitatii si procesele sale


4.4.1 Organizatia trebuie sa stabileasca, sa implementeze, sa mentina si sa imbunatateasca continuu
un sistem de managementul calitatii, inclusiv procesele necesare si interactiunea acestora, conform
cerintelor standardului ISO 9001:2015.
Organizatia trebuie sa determine procesele necesare pentru sistemul de managementul calitatii,
aplicarea lor in intreaga organizatie si trebuie sa:
a) determine intrarile necesare si iesirile asteptate din aceste procese;
b) determine succesiunea si interactiunea acestor procese;
c) determine si sa aplice criterii si metode (inclusiv monitorizare, masurare si indicatorii de
performanta ai acestora), necesare sa asigure operarea si controlul eficace a acestor procese;
d) determine resursele necesare si sa asigure disponibilitatea acestora;
e) sa aloce responsabilitati si autoritati pentru aceste procese;
f) abordeze riscurile si oportunitatile determinate in conformitate cu cerintele cap. 6.1;
g) evalueze aceste procese si sa implementeze orice schimbari necesare pentru a asigura ca aceste
procese realizeaza rezultatele intentionate;
h) sa imbunatateasca procesele si sistemul de management al calitatii.
4.4.2 Organizatia, in masura necesara, trebuie:
a) sa mentina informatii documentate pentru a sustine operarea proceselor sale;
b) sa pastreze informatii documentate pentru a avea incredere ca procesele se desfasoara conform
planificarii.

 Recomandari pentru implementare


Standardul ISO 9001:2015 introduce ca obligatorie abordarea procesuala a SMC, adica proiectarea
SMC bazat pe procese.
Trebuie stabilite si mentinute procesele necesare pentru SMC si aplicarea lor in organizatie.
Cerintele pentru procese sunt similare celor din ISO 9001:2008 (cap. 4.1 Identificare, succesiune si
interactiune, criterii si metode de operare si control, resurse si informatii pentru operare si
monitorizare, actiuni pentru realizarea rezultatelor, imbunatatirea continua.
Apare nou:
a) sa determine intrarile si iesirile asteptate de la aceste procese;
b) sa determine indicatorii de performanta;
c) sa aloce responsabilitati si autoritati pentru aceste procese;
d) sa trateze riscurile si oportunitatile, sa planifice si sa implementeze actiuni pentru tratarea
acestora.
Trebuie sa se mentina informatii documentate pentru operarea proceselor sub forma de fise de
proces, diagrame de proces, etc. in care sa se poata introduce toate punctele de la a) la h).
Trebuie sa se pastreze informatii documentate care sa demonstreze cum s-au desfasurat activitatile si
rezultatele activitatilor cerute.
Informatii documentate:
- Lista proceselor SMI

- Harta proceselor SMI

- Fise de proces pe fiecare proces

- Tabloul proceselor principale

Mai jos se prezinta modele ale acestor documente:

LISTA PROCESELOR SMI SI A DOCUMENTARII ACESTORA

17
Procese de management
Stabilirea politicii. Leadership si angajament Informatii documentate: Declaratia de politica SMI. Leadership
si angajament. Incluse si in manual.
Intelegerea contextului organizatiei si Declarate in manual si detaliate in registre.
necesitatilor partilor interesate.
Stabilirea sistemului de management si Sistemul de management integrat conform standardelor de
proceselor sale referinta este descris in manual. Lista proceselor SMI. Harta
proceselor SMI, activitatile pentru abordarea procesuala a SMI
Fisa de proces.
Planificarea obiectivelor SMI si abordarea Lista obiectivelor SMI (eventual pe departamente, procese)
riscurilor si oportunitatilor. urmand a fi cuprinse in programul de management. Riscurile si
oportunitatile apar in Documentul de identificare riscuri si
oportunitati rezultate din din context, in Tabloul proceselor si in
planificarea proceselor (fise de proces, etc.)
Alocarea de roluri, responsabilitate si In manualul SMI si in fise de post, proceduri.
autoritate
Alocarea de resurse pentru SMI In manualul SMI, buget.
Analiza efectuata de management si In manualul SMI, procedura sau fisa de proces.
imbunatatire

Procese de operare
Planificare si control operational In manualul SMI, planuri ale calitatii, fise de proces, proceduri.
Cerinte pentru produse si servicii si In manualul SMI, fise de proces, proceduri.
comunicarea cu clinetul (marketing, vanzari)
Proiectare si dezvoltare In manualul SMI, fise de proces, proceduri.
Produse si servicii furnizate din exterior In manualul SMI, fise de proces, proceduri.
Realizarea produselor si serviciilor In manualul SMI, fise de proces, proceduri, instructiuni de lucru.
Tratarea produselor si serviciilor neconforme In manualul SMI, fise de proces, proceduri.
Livrare si post-livrare produse si servicii In manualul SMI, fise de proces, proceduri.

Procese suport
Mentenanta, infrastructura si utilitati In manualul SMI, fise de proces, proceduri.
Instruire, competenta, constientizare si In manualul SMI, fise de proces, proceduri.
comunicare
Informatie documentata si cunostinte In manualul SMI, fise de proces, proceduri.
organizationale
Proprietatea clientilor sau furnizorilor externi In manualul SMI, fise de proces, proceduri.
Masurare si control EMM In manualul SMI, fise de proces, proceduri.
Sisteme informatice aplicate in SM In manualul SMI, fise de proces, proceduri.
Sanatate si securitate ocupationala In manualul SMI, programe, proceduri.
Control impacturi de mediu si SU In manualul SMI, programe, proceduri.

Procese referitoare la performanta, evaluare si imbunatatire


Monitorizare, masurare, analiza si evaluare In manualul SMI, fise de proces, proceduri.
Audit intern In manualul SMI, fise de proces, proceduri.
Monitorizarea satisfactiei clientilor In manualul SMI, fise de proces, proceduri.
Actiuni corective In manualul SMI, fise de proces, proceduri.
Imbunatatire continua In manualul SMI, fise de proces, proceduri.

18
HARTA PROCESELOR SMI

1. PROCESE DE MANAGEMENT AL ORGNIZATIEI 2. PROCESE DE MANAGEMENTUL SMC


1.1 Intelegerea 1.2 Ledership, 1.3 Roluri, 2.1 Stabilira si 2.2 Obiectivele SMI si 2.3 Abordarea 2.4 Analiza efectuata
contextului si domeniul angajament si responsabilitate si mentinerea SMI si planificarea acestora riscurilor si de management si
de aplicare politica SMI autoritate proceselor sale oportunitatilor imbunatatire
comunicare

B. PROCESE DE OPERARE PENTRU FURNIZARE DE PRODUSE/SERVICII C. PROCESE DE


MONITORIZARE, MASURARE,

C L I E N T
ANALIZA, EVALUARE SI
2. Procese de
1. Procese in 4.Procese de furnizare IMBUNATATIRE
proiectare-dezvoltare
relatia cu clientul din exterior
Imbunatatire continua
C L I E N T

3. Planificare si control Satisfactia clientului

S A T S F A C T I E
operational 5. Realizare produs- 8.Controlul
serviciu elementelor de iesire Neconformitate si actiune
neconforme corectiva
C E R I N T E

Audit intern

6. Identificare si Monitorizare, masurare,


trasabilitate. 7. Livrare si post
analiza si evaluare
Protejare si pastrare livrare produs

D. PROCESE SUPORT
Mentenanta infrastructura Competenta, instruire si Resurse de monitorizare Informatie documentata Comunicare Sanatate si securitate Control
si mediu de lucru constientizare personal si masurare si cunostinte interna si externa ocupationala operational
organizationale mediu si SU
19
STRUCTURA CADRU A UNEI FISE DE PROCES

1. Denumirea procesului Conform Listei proceselor SMI


2. Responsabil (proprietar de Functia de la nivelul relevant care conduce procesul
proces)
3. Succesiunea procesului

3.1 Procese furnizor Procesele a caror intrari sunt in acest proces

3.2 Procese client Procese care utilizeaza iesirile din acest proces

4. Interactiuni cu alte procese Interactiuni ce conditioneaza realizarea scopului organizatiei/


functionarea SMI
Procesul Natura interactiunii Informatii documentate ale
Denumire proces interactiunilor
5. Scopul procesului Functia realizata in SMI
6. Elemente de intrare in Cerinte necesare realizarii procesului (iesirilor)
proces Informatie documentata pentru operare
Resurse necesare (umane, materiale, financiare)
7. Elemente de iesire din Produse si servicii (inclusiv pentru alte procese)
proces Informatii documentate, decizii, materiale
8. Obiective si indicatori de Aspecte specifice performantei procesarii si iesirilor procesului-
performanta masurabile pe cat posibil
9. Masuri de tratare riscuri si Riscurile si oportunitatile conform cerintelor 6.1 rezultate din
oportunitati intelegerea contextului, cap. 4.1 si 4.2, din evaluarea operarii in
proces si controlul operational
10. Resurse necesare Resurse umane, materiale, informationale si comunicare, mediu
procesarii de operare si utilitati, sanatate si securitate ocupationala
11. Criterii si metode de
operare in proces,
responsabilitati
Cerinte pentru operare, criterii, Activitati Responsabilitate si Iesiri si informatii
metode de operare, monitorizaredesfasurate, inclusiv autoritate documentate ca dovezi
si masurare, inclusiv criterii de monitorizare si Functii ale conformitatii
operare pentru mediu si SSO masurare responsabile
12. Evaluarea procesarii Realizarea obiectivelor si indicatorilor, satisfactia clientilor,
rezultatelor obtinute iesirile planificate, actiuni corective masurilor de tratare riscuri si
conform planificarii oportunitati
13.Identificarea de schimbari Schimbari in metode, echipament, tratare noi riscuri si
necesare pentru realizarea oportunitati
rezultatelor si masuri de
imbunatatirea procesului

20
TABLOUL PROCESELOR PRINCIPALE

N Denumire Proces Responsabil Intrari Iesiri Criterii / Mod de Indicatori de Riscuri si Actiuni pt
r. Proces medode de monitorizare performanta oportunitati abordarea
operare si si /sau (R&Op) R&Op
control masurare
1. Produse, procese si Responsabili "Procesul de Chestionar de "Procesul de Criterii de -Maxim o Risc: Colaborare si
servicii furnizate din de aprovizionare cu evaluare a aprovizionar evaluare furnizare din Dificultati in relatii bune
exterior aprovizionare produse si servicii", furnizorilor e cu produse furnizori exterior de furnizarea de cu furnizorii
cod PO-49 Program de evaluare si servicii", conform produse/ produse si importanti,
IL-08, "Evaluarea a furnizorilor, cod PO-49 Program de servicii servicii la pentru
furnizorilor Comenzi si contracte IL-08, evaluare a neconforme prametrii realizarea
Necesar de de furnizare produse "Evaluarea furnizorilor - Maxim o contractati produselor si
aprovizionare si servicii, furnizorilor Audit intern situatie de Oportunitati: serviciilor
Lista partilor Procese, produse si Specificatia si analiza intarziere Colaborarea
interesate relevante si servicii primite si furnizorului efectuata de produs/serviciu cu furnizorii Comunicarea
ale cerintelor pastrarea lor comparativ cu management furnizat din consacrati si mentinerea
relevante ale acestora Documente de comanda/ exterior de relatii
Facturi la achizitii; calitate contract reciproc
Oferte de la furnizori; Nota de receptie, avantajoase
Accept comanda Fisa de gestiune, cu furnizorii
Informatii Refuzuri, reclamatii
documentate puse la Solicitarea
dispozitie de furnizori documentelor
externi de la furnizor
necesare
verificarii
produsului la
receptie
2. Captare , tratare Sef Statie Fire1 1 si 2 de apa Apa tratata si PO-03 ed. Registre si reducerea Risc: Oprire amestec
distributie apa Infrastructura distribuita Procesul de buletine cu pierderilor de Cresterea izvoare cu apa
Cusma PO-03 ed. Registre si buletine distributie parametrii apa pe retele de turbiditatii apei de suprafata
Procesul de distributie cu parametrii apei apa potabila apei transport si brute datorita
apa potabila Registre de Registre de distributie a ploilor
Substante de tratare a minitorizare minitorizare apei cu 10% Oportunitati:
apei parametrii de proces parametrii de Posibilitatea
Program si resurse de proces utilizarii numai
21
monitorizare si de resurse din
masurare izvoare
Reusrse umane Monitorizarea
calitatii pe
fluxul de tratare
Risc:
Pierderi de apa Menetenanta
Oportunitati: planificata a
Posibilitate de retelelor
realizare
investitii
3. Alte procese

22
5) LEADERSHIP
5.1 Leadership si angajament

5.1.1 Generalitati
Top managementul trebuie sa demonstreze leadership si angajament referitor la sistemul de
managementul calitatii prin:
a) asumarea raspunderii pentru eficacitatea sistemului de managementul calitatii;
b) asigurarea ca politica referitoare la calitate si obiectivele calitatii pentru sistemul de management
sunt stabilite si sunt compatibile cu directia strategica si contextul organizatiei;
c) asigurarea integrarii cerintelor sistemului de managementul calitatii in procesele de afaceri ale
organizatiei;
d) promovarea utilizarii abordarii procesuale si gandirii bazate pe risc;
e) asigurarea ca resursele necesare pentru sistemul de managementul calitatii sunt disponibile;
f) comunicarea importantei unui management al calitatii eficace si a conformitatii cu cerintele pentru
sistemul de management al calitatii;
g) asigurarea ca sistemul de managementul calitatii obtine rezultatele intentionate;
h) angajarea, coordonarea si sustinerea personalului pentru a contribui la eficacitatea sistemului de
managementul calitatii;
i) promovarea imbunatatirii;
j) sustinerea altor functii relevante de management pentru a demonstra ca aplica leadership-ul in zona
lor de responsabilitate.
Nota: referirea la “afaceri” in acest standard poate fi interpretata in sensul larg ca reprezentand acele
activitati care sunt de baza pentru scopul existentei organizatiei indiferent daca organizatia este
publica sau privata, cu profit sau non-profit.
 Recomandari pentru implementare
Acest capitol nou si eliminarea Reprezentantului managementului face ca top managementul sa fie
mult mai implicat in functionarea si eficacitatea SMC.
Acum unele cerinte, de la punctele a), d), f), h), i), j) revin in mod direct top managementului, iar
cerintele b), c), e), g) pot fi delegate unei persoane sau mai multor persoane.
Aceste cerinte se vor regasi documentate in Politica, obiective si planificari, fise de post, etc. si vor fi
analizate la analiza efectuata de management sau conform unor programespecifice.
Se va intocmi un Angajament de leadership al conducerii superioare.

5.1.2 Orientarea catre client


Top managementul trebuie sa demonstreze leadership si angajament referitor la orientarea catre client
asigurand ca:
a) cerintele clientului si cele legale si reglementare aplicabile sunt determinate, intelese si indeplinite
in mod consecvent;
b) riscurile si oportunitatile ce pot afecta conformitatea produselor si serviciilor si capabilitatea de
crestere a satisfactiei clientilor, sunt determinate si abordate;
c) orientarea spre cresterea satisfactiei clientului este mentinuta.
 Recomandari pentru implementare
Cerinta de demonstrare de leadership si angajament al top managementului referitor la orientarea
catre client inseamna o implicare explicita in determinarea si indeplinirea cerintelor clientului si in
determinarea si abordarea riscurilor si oportunitatilor ce pot afecta conformitatea produselor si serviciilor
furnizate.
Acum top managementul trebuie sa fie implicat in managementul relatiilor cu clientii (intalnire, planificare
de directii de dezvoltare, promovarea de interese reciproce pe piata, monitorizarea perceptiei clientilor
asupra satisfactiei lor si rezolvarea nemultumirilor sau reclamatiilor acestora).

23
5.2 Politica referitoare la calitate
5.2.1 Stabilirea politicii referitoare la calitate
Top managementul trebuie sa stabileasca, implementeze, analizeze si mentina o politica referitoare la
calitate care:
a) este adecvata pentru scopul si contextul organizatiei si sprijina directia sa strategica;
b) creaza un cadru pentru stabilirea obiectivelor calitatii;
c) include un angajament pentru satisfacerea cerintelor aplicabile;
d) include un angajament de imbunatatire continua a sistemului de managementul calitatii.

5.2.2 Comunicarea politicii referitoare la calitate


Politica referitoare la calitate trebuie:
a) sa fie disponibila si mentinuta ca informatie documentata;
b) sa fie comunicata, inteleasa si aplicata in cadrul organizatiei;
c) sa fie disponibila, dupa caz, partilor interesate relevante.
 Recomandari pentru implementare
Se cere explicit: “Top managementul trebuie sa stabileasca, analizeze si mentina politica referitoare
la calitate”; in vechiul standard formularea era “sa se asigure ca politica referitoare la calitate…”,
adica putea fi stabilita de alte functii.
In plus, apar cerinte ca: “sa fie disponibila, dupa caz, partilor interesate” (de exemplu publicata si
postata pe site-ul organizatiei).
“sa fie disponibila si mentinuta ca informatie documentata”
“sa fie adecvata contextului organizatiei si sa sprijine directia sa strategica…aplicata in intreaga
organizatie”
In concluzie Politica referitoare la calitate trebuie revizuita cu ocazia trecerii la ISO 9001:2015.

5.3 Functii, responsabilitati si autoritati organizationale


Top managementul trebuie sa asigure ca responsabilitatile si autoritatile pentru functiile relevante
sunt alocate, comunicate si intelese in cadrul organizatiei.
Top managementul trebuie sa stabileasca responsabilitate si autoritate pentru:

a) asigurarea ca sistemul de managementul calitatii este conform cu cerintele


ISO 9001:2015;
b) asigurarea ca procesele furnizeaza iesirile lor intentionate;
c) raportarea privind performanta sistemului de managementul calitatii, privind oportunitatile de
imbunatatire (10.1) in special catre top management;
d) asigurarea promovarii orientarii catre client in intreaga organizatie;
e) asigurarea ca integritatea sistemului de management al calitatii este mentinuta cand se planifica si
implementeaza modificari ale sistemului de management al calitatii.
 Recomandari pentru implementare
La revizia SMC se va avea in vedere ca Top managementul este mai direct implicat in stabilirea
responsabilitatilor si autoritatilor pentru functiile relevante si acestea sunt comunicate si intelese in
cadrul organizatiei; acum functia de Reprezentant al managementului a disparut; deci Top
managementul trebuie sa decida caror functii relevante le stabilesc aceste responsabilitati sau poate
si le asuma personal.
La revizia pentru trecerea la ISO 9001:2015 se revizuiesc responsabilitatile si fisele de post ale Top
managementului si functiile cheie/relevante ale organizatiei.

24
6) PLANIFICARE
6.1 Actiuni pentru tratarea riscurilor si oportunitatilor
6.1.1Cand planifica sistemul de managementul calitatii, organizatia trebuie sa considere factorii
mentionati la cap. 4.1 si cerintele mentionate la cap. 4.2, se determina riscurile si oportunitatile care
trebuie sa se refere la:
a) asigurarea ca sistemul de managementul calitatii poate obtine rezultatele intentionate;
b) cresterea efectelor dorite;
c) prevenirea sau reducerea efectelor nedorite;
d) realizarea imbunatatirii.
 Recomandari pentru implementare
Desi riscurile si oportunitatile trebuie sa fie determinate si tratate conform cerintelor ISO 9001:2015
si 14001:2015, acestea nu cuprind nicio cerinta de managament formal al riscului sau un proces
documentat de management al riscului.
ISO TS 9002:2015 subliniaza ca nu exista nicio cerinta pentru ISO 9001 pentru utilizarea formala a
managementului riscului in identificarea riscurilor si oportunitatilor.
O organizatie poate alege metoda care se potriveste nevoilor sale si este adecvata functie de
contextul organizatiei. Se pot utiliza instrumente cum ar fi analiza punctelor slabe, oportunitati si
amenintari (SWOT); aplicarea de, tehnici de Brainstorming poate fi folosita ca unul din
instrumentele gandirii bazate pe risc. Este atributul organizatiei sa decida ce metode sau instrumente
ar trebui sa utilizeze.

Determinarea riscurilor si oportunitatilor se poate realiza din analiza contextului, din evaluarea
proceselor si din cerintele pentru sistemul de management, inclusiv obligatiile de conformare. In
continuare se prezinta o sinteza a metodelor care ar putea fi utilizate la identificarea si evaluarea
riscurilor:

1. Brainstorming – la evaluarea proceselor


Colectivul: responsabili de proces, operatorii cu experienta
Identificare risc – natura riscului functie de cunoastere a proceselor, a situatiei operative a efectelor
producerii riscului, experienta
Exemplu:un echipament identificat:
- risc pentru un defect identificat
- masuri specifice pentru prevenire (cu sau fara evaluari de probabilitate sau impact)

2. Analiza SWOT – la evaluari de context (globale)


Colectivul: stabilit pentru evaluarea contextului (incluzand specialisti sau functii relevante functie de
elementul analizat)

Elementul Puncte slabe/ Riscuri Puncte tari Oportunitati Masuri de


analizat amenintari tratare
riscuri si
oportunitati
Personal - insuficient Neexecutarea - - Angajare
competent - imbatranit la timp a Instruire
- nepregatit lucrarii
Lucrari
neconforme
- - Cu experienta Se pot executa
indelungata lucrari
compexe

25
3. Diagrama Probabilitate/Efect

Probabilitate -P Efect - E Nivel - N=PxE


1 - Improbabil 1 - Neglijabil Foarte ridicat:20,25
2 - Izolat 2 - Minor Ridicat: 12,15,16
3 - Ocazional 3 - Moderat Mediu: 8, 9, 10
4 - Cazuri de prezenta probabila 4 - Considerabil Redus: 4, 5, 6
5 - Prezenta sigura 5 - Catastrofic Foarte redus: 1, 2, 3

5 10 15 20 25

4 8 12 16 20

3 6 9 12 15

2 4 6 8 10

1 2 3 4 5

Exemple de identificare riscuri si oportunitati

26
IDENTIFICAREA SI TRATAREA RISCURILOR SI OPORTUNITATILOR ASPECTELOR RELEVANTE DE CONTEXTUL
ORGANIZATIEI, UTILIZAND METODA SWOT

N Element relevant Puncte slabe Riscuri Puncte tari Oportunitati Masuri de tratare
r. de context
cr
t.
1 Proprietatea Limitari in bugetul Lipsa temporara de Decizii si alocare Plata lunara a Planificarea resurselor necesare din
autoritatii locale societatii resurse rapide la nivelul facturilor de catre timp
capacitatii clienti Colectarea lunara a banilor de la
persoane fizice
2 Nivelul de Insuficienta Insuficienta de Personalul Posibilitatea Perfectionarea continua a
competenta si numerica sau de personal planificat existent este completarii necesarului personalului existent
constientizare a personal calificat pe schimburi competent si de personal prin Existenta unei liste de societati
personalului constientizat instruiri sau posibile de subcontractat in caz de
subcon-tractare a unor necesitate
lucrari de mentenanta
retele
3 Nivelul de Profit in scadere Lipsa Calitatea apei si Increderea si Orientarea spre finantari din proiecte
performanta al posibilitatilor serviciilor evaluarea pozitiva din europene
organizatiei, financiare de furnizate partea clientilor
inclusiv rezultatele dezvoltare rapida
financiare
4 Nivelul Posibilitate scazuta Tinerea sub Posibilitate de Programe de Identificare de solutii de dezvoltare
infrastructurii si de noi dotari control a obtinere fonduri modernizare a sustenabile (proiecte)
dotarii cu proceselor europene pentru infrastructurii, cu
echipamente insuficient imbunatatirea fonduri europene,
dotarilor aflate in derulare
5 Structura Persoane cu mai Neindeplinirea Flexibilitate in Personal existent Fise de post clare si mobilizatoare,
organizatorica, multe functii/ unor atributii in preluare de noi competent si dar realiste
comunicarea responsablitati paralel cu altele sarcini constientizat Elaborarea deciziilor tinand cont de
competenta personalului
6 Localizarea Surse de apa si Timpi mari de Existenta unor Dotari cu mijloace de Planificarea mijloacelor de transport
societatii retele extinse in deplasare la lucrari puncte de lucru deplasare in zone cu pentru asigurarea disponibilitatii in
27
zona de deal si de interventie cu posibilitatea acces ingreunat orice situatie
munte; temperaturi interventiei Imbunatatirea dotarilor cu mijloace
joase; acces rapide in zona de transport si utilaje adecvate
ingreunat in zona deplasarii si lucrului pe timp de iarna
si zapada
7 Conditii Lipsa de investitii Realizarea de cifre Posibilitatea Incheierea de contracte Urmarirea informatiilor privind
social-economice importante scade de afaceri si racordarii la si racordarea in timp aparitia de necesitati de incheiere
numarul profituri mici reteaua de minim la retele contracte noi
contracte-lor de distributie si de
furnizare apa si canalizare
servicii de existanta
canalizare
8 Reglementari si Obligatii de Neindeplinirea Detinerea de Posibilitatea reinnoirii/ Obtinerea si mentinerea licentelor si
obligatii de conformare obligatiilor de licente si prelungirii valabilitatii autorizatiilor de mediu si
conformare cu cerintele conformare cu autorizatii in licentelor si gospodarirea apelor, sanitare
ANRSC, APM, cerintele de termene de autorizatiilor Identificarea si controlul aplicarii
DSP reglementare valabilitate masurilor de prevenire si protectie
Obligatii de (SSM)
conformare cu Moniorizarea indeplinirii cerintelor
cerintele de conformare (evaluarea periodica)
de SSM-SU
8 Capabilitatea Lipsa unor resurse Intarzieri in Legaturi stabile si
Colaborarea cu Relatii bune si de durata cu banca
furnizorilor externi financiare mari aprovizionare la relatii reciproc furnizorii si implicarea colaboratoare pentru obtinere linii de
pentru achizitia de timp cu produse si avantajoase cu in acceptarea unor credit
amploare sau plati servicii furnizori de furnituri mai mari, fara Esalonarea aprovizionarii
mari in avans calitate plata in avans
Posibilitatea
aprovizionarii esalonate
9 Cerintele Imposibilitatea Intreruperi Posibilitate de Linie continua de Planificarea optima a activitatii
clientului efectuarii lucrarilor indelungate ale primire directa de primire sesizari echipelor de interventie
de interventie in furnizarii de apa sesizari de la (dispecerat) Evaluarea satisfactiei clientilor si
timp util Poluari accidentale clienti si parti stabilirea de masuri de imbunatatire a
prin refularea interesate acesteia
retelelor de
28
canalizare
Reclamatii si
sesizari
1 Cerintele Dificultati Intarzieri in Mentinerea de Pastrarea increderii Crearea unor stocuri tampon de
0 furnizorilor externi temporare de plata aprovizionare sau relatii bune si furnizorilor privind produse necesare proceselor de
de valori mari pierderea unor plata la timp a capacitatea de plata a tratare a apei
oferte facturilor primite organizatiei Comunicarea si mentinerea de relatii
reciproc avantajoase cu furnizorii
1 Cerintele Imposibilitatea Pierderea Personal devotat Realizarea de produse/ Realizarea unei atmosfere de
1 personalului acordarii unor personalului cu si constientizat servicii de calitate incredere, stabilitate a locului de
propriu retributii mari sau a experienta si munca si perspectiva de progres
unor mariri competent profesional
semnificative a
castigurilor
1 Cerintele Nu totdeauna se Costuri mari Domeniul de Exista un personal Analiza si optimizarea cheltuielilor
2 actionarilor poate realiza profit Facturi neincasate activitate devotat, o atmosfera de neproductive
semnificativ sau la timp corespunde respect si posibilitati de Aprecierea si promovarea
suficient pentru cunostintelor si progres in viitor personalului
investitii aspiratiilor Imbunatatirea conditiilor si
actionarilor atmosferei la locul de munca
Urmarirea incasarii facturilor la timp
1 Cerintele Taxe si cheltuieli Pierderea unor Societatea Existenta licentelor si Mentinerea resurselor si conditiilor
3 autoritatilor mari pentru licente si autorizatii indeplineste autorizatiilor primite de licentiere si autorizare
reglementare indeplinirea Primirea unor constant Evaluarea periodica a conformarii cu
cerntelor de sanctiuni financiare conditiile si cerintele reglementare si aplicarea de
licentiere, cerintele masuri de conformare, daca este cazul
autorizare, reglementare Comunicarea cu autoritatile
echipament de
protectie si de lucru

29
IDENTIFICAREA SI TRATAREA RISCURILOR DIN PROCESE

MATRICEA RISCURILOR LA NIVELUL PROCESELOR


(pentru procesele principale)

Procesul/Obiectul procesului: Realizare produs- prezentare ca exemplu de principiu

N Elementul Riscuri posibile Oportunitati Actiuni de tratare Responsabil Termen sau


r. procesului proceduri de
cr monitorizarea
t. realizarii
1 Intrari in proces Materiale neconforme - Actiuni in relatia cu Sef Aprovizionare Procedura
Utilitati nesigure sau furnizorul Sef aprovizionare
insuficiente Analiza regimurilor de Mecano-Energetic zilnic/lunar solicitare
utilizare relatia cu furnizorul Responsabil proces sau elaborare
Completare informatii
- Cunostinte Utilizarea experientei Responsabil proces Decizii sau msuri
organizationale cunostintelor si lectiilor adecvate situatiei
invatate anterior
2 Activitati in proces Abateri sau - Reactie, corectie si analiza Responsabil proces Procedura de
neconformitati fata de consecinte Neconformitate si
procedurile sau metodele Masuri de prevenire si actiune corectiva
stabilite protectie Programe de
Riscuri semnificative de Masuri de control impacturi prevenire si protectie
SSM de mediu Programe de tratare
Impacturi de mediu aspecte de mediu

30
- Cunostinte Aplicarea unor solutii deja Responsabil proces Idem
organizationale cunoscute
Experienta
Solutii tehnice
alternative
3 Personal operativ Insuficient ca numar - Instruire si constientizare Management Organigrama
Competenta insuficienta Angajare sau redistribuire superior Decizii
Nivel de constientizare
nesatisfacator
- Supervizare si Prevenirea unor erori umane Maistru Monitorizare
control efectiv Sef echipa operativa
4 Infrastructura si Deficiente functionale - Realizare program de Maistru Registru de
echipamente mentenanta Responsabil mentenanta
mentenanta
- Echipamente de Conservarea si pastrarea Maistru Registru de
rezerva echipamentelor de rezerva Responsabil mentenanta
mentenanta
5 Monitorizare si Neconformitate la - Instruire personal Sef Laborator Informatii in Registre
masurare in proces aplicare metode sau Etalonare EMM si Buletine de analiza
rezultatele obtinute Certificate de
etalonare EMM
- Existenta de Mentinerea acreditarii Sef Laborator Rezultatele la
laborator nou, bine asigurarea calitatii
dotat, acreditat incercarilor
6 Iesirile planificate Nerealizarea unor criterii Aplicarea procedurii de Responsabil proces Informatii
Produs conform de acceptare produs Tratare a iesirilor Sef sectie documentate privind
neconforme corectiile si actiunile
corective

Nota: Fiecare element din matrice are o forma specifica procesului de realizare a produsului. Nu
toate riscurile posibile sau oportunitatile mentionate vor fi constatate in realitate.

31
MATRICEA RISCURILOR LA NIVELUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT

Riscurile si oportunitatile la nivelul sistemului de management se determina avand in vedere iesirile intentionate ale sistemului de management (abordare
de proces a sistemului calitate-mediu-SSO). Iesirile intentionate din sistem sunt: SMC (Furnizarea de produse si servicii conforme cu cerintele clientilor
si cerintele legale si reglementare, cresterea satisfactiei clientului); SMM (obiectivele de mediu, imbunatatirea performantei de mediu, indeplinirea
obligatiilor de conformare); SSO (obiectivele de SSO, imbunatatirea performantei de SSO, indeplinirea obligatiilor de conformare)

N Iesiri intetionate Riscuri posibile Oportunitati Actiuni de tratare Responsabil Termen sau
r. proceduri de
cr monitorizarea
t. realizarii
1 Furnizarea de produse Produs sau serviciu - Tratarea produsului neconform Sef productie Informatii
si servicii conforme cu neconform Relatia cu clientul Service documentate pentru
cerintele clientilor si Probleme in garantie acesta actiune
cerintele legale si sau pe ciclul de viata
reglementare - Pozitie solida si Mentinerea pozitiei de piata, Management Studii de marketing
imagine buna pe piata inovare
2 Cresterea satisfactiei Sesizari sau - Actiune de service prompta Service Rapoarte de service
clientului reclamatii
- Anticiparea Actiuni in intampinarea Management Contacte cu clientul
necesitatilor si asteptarilor clientului Marketing Studii de marketing
asteptarilor clientului
3 Imbunatatirea
performantei de mediu
4 Indeplinirea obligatiilor

32
de conformare de
mediu
5 Imbunatatirea
performantei de SSO
6 Eliminarea si
minimi-zarea riscurilor
de SSO
7 Indeplinirea obligatiilor
de conformare de SSO
MATRICEA RISCURILOR LA AFERENTE OBLIGATIILOR DE CONFORMARE

Exemplu care se raporteaza la elementele concrete ale obligatiilor organizatiei.

N Obligatii de Riscuri posibile si Actiuni de tratare Metode de control Mod de Indicatori de


r. conformare oportunitati monitorizare si performanta
cr oportunitati masurare
t.
1 Cerinte legale Incapacitatea de a identificaStabilire proceduri de Procedura Cerinte Evaluarea 100% grad de
aplicabile si a se conforma cu obligatiiidentificarea cerintelor legale legale si alte cerinte conformarii conformare
de conformare existente sau Stabilire responsabili cu Procedura Evaluarea (chestionar) Zero sanctiuni de
noi cerintele legale conformarii Audit intern la autoritati
Evaluarea conformarii si Procedura Audit (Raport)
auditarea interna intern
2 Cerinte de Neraportarea sau raportarea Stabilirea unei proceduri de Procedura Evaluarea 100% grad de
raportare si cu intarziere comunicare Comunicare conformarii conformare
conformare Controale suplimentare de la Stabilirea de responsabili de Procedura Audit Audit intern Zero sanctiuni de
autoritati comunicare intern la autoritati
Monitorizarea comunicarii

33
6.1.2 Organizatia trebuie sa planifice:
a) actiuni pentru tratarea acestor riscuri si oportunitati;
b) cum sa:
1) integreze si implementeze actiunile in procesele sistemului sau de managementul calitatii (cap.
4.4);
2) evalueze eficacitatea acestor actiuni.
Actiunile intreprinse pentru tratarea riscurilor si oportunitatilor trebuie sa fie proportionale cu
impactul potential asupra conformitatii produselor si serviciilor.
Nota 1: Optiunile pentru tratarea riscurilor pot include: evitarea riscului, asumarea riscul pentru a
urmari o oportunitate, eliminarea sursei de risc, modificarea probabilitatii sau consecintelor,
distribuirea riscului sau retinerea riscului printr-o decizie asumata.
Nota 2: Oportunitatile pot conduce la adoptarea de noi practice, lansarea de noi produse, deschiderea
de noi piete, abordarea de noi client, realizarea de parteneriate, utilizarea de noi tehnologii si alte
posibilitati dorite si viabile pentru a raspunde nevoilor organizatiei sau ale clientilor sai.
 Recomandari pentru implementare
Apare o cerinta noua importanta a acestui standard:
– determinarea riscurilor si oportunitatilor in planificarea SMC (cu luarea in considerare a
contextului organizatiei <4.1> si necesitatilor si asteptarilor partilor interesate <4.2>) pentru a
asigura ca SMC poate obtine rezultatele intentionate (obiectivele, indicatorii de performanta ai
proceselor, iesirile acestora)
– stabilirea si implementarea in procesele SMC a actiunilor pentru abordarea acestor riscuri si
oportunitati proportional cu impactul potential asupra conformitatii produselor si serviciilor.

Masurile pentru tratraea riscurilor si oportunitatilor apar in procesele in care aceste riscuri sau
oportunitati au fost identificate, iar realizarea lor se urmareste odata cu moniorizarea realizarii
porcesului. Analiaz si evaluarea rezultatelor acestora se face periodic cu ocazi audotului internsi la
anliza efectuata de management.
Pentru a avea o evidenta centralizata si usor accesibila a stadiului realizarii actiunilor de tratare a
riscurilor si oportunitatilor se poata pastra un registru in care se completeaza rezultatele din
monitorizarea si masurarea realizarii actiunilor stabilite, care poate fi utilizat ca element de intrara la
analiza efectuata de management (pct. 9.3.2. e) din standard: eficacitatea actiunilor intreprinse pentru
a trata riscurile si oportunitatile)
Mai jos este prezentat un astfel de registru:

REGISTRUL DE TRATARE A RISCURILOR SI OPORTUNITATILOR

Procesul Riscuri si Actiuni de tratare Informatie


oportunitati planificate documentata
referitoare la
realizare si eficacitate

6.2 Obiectivele referitoare la calitate si planificarea pentru realizarea acestora


6.2.1Organizatia trebuie sa stabileasca obiectivele referitoare la calitate pentru functiile, nivelurile si
procesele relevante necesare pentru sistemul de managementul calitatii.
Obiectivele referitoare la calitate trebuie:
a) sa fie in concordanta cu politica in domeniul calitatii;
b) sa fie masurabile;

34
c) sa ia in consideratie cerintele aplicabile;
d) sa fie relevante pentru conformitatea produselor si serviciilor si cresterea satisfactiei clientului;
e) sa fie monitorizate;
f) sa fie comunicate;
g) sa fie actualizate, dupa caz.
Organizatia trebuie sa mentina informatii documentate privind obiectivele referitoare la calitate.

6.2.2Cand se planifica modul de realizare a obiectivelor referitoare la calitate, organizatia trebuie sa


determine:
a) ce va fi facut;
b) ce resurse vor fi necesare;
c) cine va fi responsabil;
d) cand vor fi indeplinite;
e) cum se vor evalua rezultatele.
 Recomandari pentru implementare
Planificarea obiectivelor
La stabilirea obiectivelor referitoare la calitate la trecerea la ISO 9001:2015 mai trebuie avut in
vedere ca acestea sa fie:
- relevante pentru conformitatea produselor si serviciilor si cresterea satisfactiei clientilor;
- monitorizate, comunicate si actualizate.
Se cere explicit planificarea realizarii obiectivelor referitoare la calitate cu detalii privind ce se face,
ce resurse sunt necesare, cine este responsabil, cand se vor realiza, cum se vor evalua rezultatele
(Program de managament)
Se cere sa se mentina informatii documentate privind obiectivele referitoare la calitate.
Exemple de obiective referitoare la calitate:
- eficacitatea proceselor, cresterea pozitiei pe piata, cresterea nivelului de constientizare, reducerea
costurilor calitatii, imbunatatiri in conformitatea produsului, reducerea procentului de defectare,
cresterea satisfactiei clientilor.
Planificare realizarii obiectivelor se va prezenta prin programe de management ca si vechile
standarde.

6.3 Planificarea schimbarilor


Atunci cand organizatia stabileste necesitatea de schimbare a sistemului de managementul calitatii
(cap. 4.4), schimbarile trebuie sa fie efectuate intr-un mod planificat si sistematic.
Organizatia trebuie sa ia in considerare:
a) scopul schimbarilor si consecintele lor potentiale;
b) integritatea sistemului de managementul calitatii;
c) disponibilitatea resurselor;
d) alocarea sau realocarea responsabilitatilor si autoritatilor.
 Recomandari pentru implementare
Este vorba de schimbari/modificari in SMC, respectiv in procesele acestuia.
Cerinta este noua si se refera la planificarea schimbarilor intr-un mod sistematic avand in vedere scopul si
efectele, disponibilitatea resurselor pentru schimbari, responsabilitati noi si mentiunea integritatii SMC.
Trebuie sa existe dovezi ale modului in care elemente au fost realizate pentru a demonstra cum se evalueaza
echimbarile in termeni de instruire, comunicare partilor interne si externe.

35
7) SUPORT
7.1 Resurse
7.1.1Generalitati
Organizatia trebuie sa determine si sa asigure resursele necesare pentru stabilirea, implementarea,
mentinerea si imbunatatirea continua a sistemului de managementul calitatii.
Organizatia trebuie sa ia in considerare:
a) capabilitatile si constrangerile resurselor interne existente;
b) ce trebuie sa fie obtinut de la furnizori externi.

7.1.2 Personal
Organizatia trebuie sa determine si sa asigure personalul necesar pentru stabilirea, implementarea
eficace a sistemului de managementul calitatii si pentru operarea si controlul proceselor sale.

7.1.3 Infrastructura
Organizatia trebuie sa determine, sa asigure si sa mentina infrastructura pentru operarea proceselor
sale si pentru realizarea conformitatii produselor si serviciilor.
Nota: Infrastructura poate include:
a) cladiri si utilitati asociate;
b) echipament inclusiv hardware si software;
c) resurse pentru transport;
d) tehnologie informatica si de comunicatii.

7.1.4 Mediul pentru operarea proceselor


Organizatia trebuie sa determine, sa asigure si sa mentina mediul necesar pentru operarea proceselor
sale si pentru realizarea conformitatii produselor si serviciilor.
Nota: Un mediul adecvat poate fi o combinatie de factori fizici si umani, precum:
a) sociali (nediscriminare, calm, non-conflictuale);
b) psihologici (reducerea stresului, prevenirea epuizarii, protectie emotionala);
c) fizici (temperatura, caldura, umiditate, lumina, aerisire, igiena, zgomote).
Acesti factori pot diferi substantial functie de produsele si serviciile furnizate.
 Recomandari pentru implementare
ISO 9001:2015 reorganizeaza intr-un capitol de resurse mai multe cerinte din vechiul standard
(personal, infrastructura, mediu de functionare a proceselor).
Acum se cere la determinarea si alocarea resurselor pentru SMC sa se aiba in vedere:
- capabilitatea si constrangerile resurselor interne existente;
- necesarul de obtinut de la furnizori externi.
Apare o cerinta noua (7.1.4) – “Mediul pentru operarea proceselor care, de asemenea, va trebui
demonstrat cum s-a realizat.
Nota: Pot fi analizate in context sau procese pentru riscuri si actiuni.

7.1.5 Resurse de monitorizare si masurare


7.1.5.1 Generalitati
In cazul in care monitorizarea sau masurarea este utilizata pentru verificarea conformitatii a
produselor si serviciilor cu cerintele, organizatia trebuie sa determine si sa asigure/furnizeze resursele
necesare pentru a asigura rezultate ale monitorizarii si masurarii valide si de incredere/sigure.
Organizatia trebuie sa asigure ca resursele furnizate:
a) sunt adecvate pentru tipul specific de activitate de monitorizare si masurare efectuata;
b) sunt mentinute pentru a asigura ca ele raman adecvate pentru utilizare.
Organizatia trebuie sa pastreze informatie documentata corespunzatoare ca dovada a adecvarii cu
scopul pentru resursele de monitorizare si masurare.

36
7.1.5.2 Trasabilitatea masurarii
Atunci cand trasabilitatea masurarii este o cerinta considerata de organizatie ca fiind o componenta
esentiala de furnizare de incredere in valabilitatea rezultatelor masurarii; echipamentul de masurare
trebuie sa fie:
a) etalonat sau verificat sau ambele la intervale specificate sau inainte de utilizare folosind etaloane de
masurare trasabile la etaloane de masurare nationale sau internationale; in cazul in care astfel de
etaloane nu exista baza utilizata pentru etalonare sau verificare trebuie sa fie pastrata ca informatie
documentata;
b) identificate pentru a determina statutul acestora (de etalonare sau verificare);
c) protejate impotriva ajustarilor, defectarii sau deteriorarii care ar invalida statutul etalonarii si
rezultatele masurarilor ulterioare.
Organizatia trebuie sa determine daca valabilitatea rezultatelor de masurare anterioare a fost afectata
negativ cand echipamentul de masurare este gasit a fi impropriu pentru scopul intentionat si trebuie
luate masuri corespunzatoare, dupa caz.
 Recomandari pentru implementare
Nimic nou in afara de titluri.
Nu se mai spune EMM, ci resurse de masurare si monitorizare, intelegand prin acestea nu numai
aparate/echipamente.
Se face referire explicit la realizarea trasabilitatii “masurarii ca o modalitate a increderii in
valabilitatea rezultatelor masurarii”.
In context se utilizeaza termenul de echipament de masurare.
Resursele de monitorizare pot fi analizate penru identificare de riscuri si actiuni (sau in Fisa de
proces Controlul EMM)

7.1.6 Cunostinte organizationale


Organizatia trebuie sa determine cunostintele necesare pentru operarea proceselor sale si pentru
realizarea conformitatii produselor si serviciilor.
Aceste cunostinte trebuie sa fie mentinute si disponibile in masura necesara.
Atunci cand se abordeaza schimbari in necesitati si orientari, organizatia trebuie sa ia in considerare
cunostintele sale curente si sa determine cum sa obtina sau acceseze orice cunostinte aditionale
necesare si actualizarile cerute.
Nota 1: Cunostintele organizationale sunt cunostinte specific organizatiei; acestea sunt obtinute prin
experienta. Sunt informatii care sunt utilizate si raspandite pentru atingerea obiectivelor organizatiei.
Nota 2: Cunostintele organizationale pot fi bazate pe:
a) surse interne (ex. proprietate intelectuala; cunostinte dobandite prin experienta; lectii invatate din
esecuri si proiecte de succes; captarea si distributia de cunostinte nedocumentate si experienta;
rezultate din imbunatatirea proceselor, produselor si serviciilor);
b) surse externe (ex. standarde, universitati, conferinte, cunostinte adunate de la client, furnizori
externi).
 Recomandari pentru implementare
Cerinta noua in ISO 9001:2015 – este vorba de cunostintele necesare operarii proceselor si obtinerii
conformitatii produselor.
Acestea trebuie pastrate si puse la dispozitie in extensia necesara (Informatie documentata).
Cunostintele organizationale se pot modifica sau complete la schimbari in organizatie.
Sunt surse interne si externe de cunostinte organizationale (vezi nota 2 de mai sus).

7.2 Competenta
Organizatia trebuie:
a) sa determine competenta necesara personalului care lucreaza sub controlul sau si care afecteaza
performanta si eficacitatea sistemului de managementul calitatii;
b) sa asigure ca aceste persoane sunt competente pe baza studiilor adecvate instruirii sau a
experientei;

37
c) daca este cazul, sa intreprinda actiuni pentru a obtine competenta necesara si sa evalueze
eficacitatea actiunilor intreprinse;
d) sa pastreze informatii documentate corespunzatoare ca dovada a competentei.

Nota: Actiunile aplicabile pot cuprinde de exemplu instruirea, indrumarea, redistribuirea in alte
functii ale persoanelor angajate in prezent; angajarea sau contractarea de persoane competente.

 Recomandari pentru implementare


Nimic nou, poate cerinta ca: “sa se asigure ca persoanele sunt competente pe baza studiilor,
instruirii sau experientei”.
Se poate utiliza in analiza de risc in context sau procese (chiar sistem).

7.3 Constientizare
Organizatia trebuie sa asigure ca persoanele care lucreaza sub controlul sau sunt constiente de:
a) politica in domeniul calitatii;
b) obiectivele referitoare la calitate relevante;
c) contributia lor la eficacitatea sistemului de managementul calitatii, incluzand beneficiile din
imbunatatirea performantei;
d) implicatiile neconformitatii cu cerintele din sistemul de managementul calitatii.
 Recomandari pentru implementare
Pare o cerinta noua mai ales ca precizeaza constientizarea personalului organizatiei asupra:
-contributiei la eficacitatea SMC beneficii si performante (la bine);
-implicatia in neconformitatile din SMC(la rau).

7.4 Comunicare
Organizatia trebuie sa determine cumunicarile interne si externe relevante pentru sistemul de
managementul calitatii, incluzand:
a) asupra a ceea ce se va comunica;
b) cand se comunica;
c) cu cine sa comunica;
d) cum se comunica;
e) cine comunica.
 Recomandari pentru implementare
Se cere sa determine comunicarile interne si externe relevante pentru SMC si detalii ale modului de
comunicare: “ce”, “cine”, “cand”, “cu cine”, “cum”.
In sistemul intergrat un proces sau procedura de comunicare care integreaza aceste elemente (se
poate introduce in Fisa unor procese comunicarea, daca este importanta)

7.5 Informatie documentata


7.5.1 Generalitati
Sistemul de management al calitatii organizatiei trebuie sa cuprinda:
a) informatie documentata ceruta de prezentul standard;
b) informatie documentata determinata de organizatie ca fiind necesara pentru eficacitatea sistemului
de managementul calitatii.
Nota: Amploarea informatiei documentate pentru un sistem de managementul calitatii poate diferi de
la o organizatie la alta, datorita:
a) dimensiunii organizatiei si tipului de activitati, procese, produse si servicii;
b) complexitatea proceselor si interactiunile acestora;
c) competenta personalului.

7.5.2 Crearea si actualizarea

38
Atunci cand se creaza si actualizeaza informatia documentata, organizatia trebuie sa asigure in mod
adecvat:
a) identificarea si descrierea (ex. titlu, data, autor, numar de referinta);
b) formatul (ex. limbaj, versiunea soft, grafica) si suportul (ex. hartie, electronic);
c) analiza si aprobarea ca este adecvata si corespunzatoare.

7.5.3 Controlul informatiei documentate


7.5.3.1 Informatia documentata ceruta de sistemul de managementul calitatii si de acest standard
trebuie sa fie tinuta sub control pentru a asigura:
a) ca este disponibila si adecvata pentru utilizare, unde si cand este necesara
b) este protejata in mod adecvat (pierderea confidentialitatii, utilizare necorespunzatoare, pierderea
integritatii).

7.5.3.2 Pentru controlul informatiei documentate, organizatia trebuie sa desfasoare urmatoarele


activitati, dupa caz:
a) difuzare, acces, regasire si utilizare;
b) depozitare si conservare, inclusiv pastrarea lizibilitatii;
c) controlul modificarilor (ex. controlul versiunii);
d) pastrarea si eliminarea.
Informatia documentata de origine externa determinata de organizatie ca fiind necesara pentru
planificarea si operarea sistemului de managementul calitatii trebuie sa fie identificata corespunzator
si tinuta sub control.
Informatia documentata pastrata ca dovada a conformitatii trebuie sa fie protejata de deteriorari
neintentionate.
Nota: Accesul poate implica o decizie privind permisiunea doar de a vizualiza informatia
documentata sau permisiunea si autoritatea de a vizualiza si de a modifica informatia documentata.
 Recomandari pentru implementare
Cerintele sunt similare cu cele din ISO 9001:2008, capitolul 4.2 (4.2.1, 4.2.3, 4.2.4) cu deosebirile
ca:
- nu mai apare cerinta pentru Manualul Calitatii, nici continutul sau (4.2.2);
- nu se mai folosesc termenii de proceduri documentate, documente si inregistrari si in locul acestora
se foloseste termenul “informatii documentate”;
- dispar cerintele pentru Procedurile de controlul documentelor si controlul inregistrarilor care sunt
ambele inlocuite de o cerinta de Controlul informatiei documentate;
- se cere pastrarea de informatii documentate privind identificarea, elaborarea, distribuirea, accesul
si regasirea, utilizarea, depozitarea si pastrarea si eliminarea informatiei documentate la fel ca in
vechiul standard.

Se pot pastra manualul si procedurile, instructiunile existente cu completari conform noilor cerinte
aparute – vezi tabelele de corespondenta intre capitolele standardelor vechi si noi.

Se prezinta in continuare lista posibila de informatii documentate pe cerintele noului standard:

LISTA INFORMATIILOR DOCUMENTATE ALE SMC TINUTE SUB CONTROL


39
Nr
. Cerinta din
INFORMATIE DOCUMENTATA
Cr ISO 9001:2015
t.
1. Manualul
1 Sistemului de Management Integrat Calitate- daca exista -
2. Contextul intern si extern al organizatiei 4.1
3. Partile interesate relevante si cerintele relevante ale acestora 4.2
4. Domeniu de aplicare al SMC 4.3
5. Lista proceselor si Harta proceselor 4.4
6. Angajament de leadership 5.1
7. Declaratia de politica referitoare la calitate 5.2

8. Identificarea si tratarea riscurilor si oportunitatilor din context, 6.1


procese
9. Obiective SMC si Programul de management calitate 6.2
10. Mentenanta infrastructura 7.1.3
11. Resurse de monitorizare si masurare 7.1.5
12. Competenta si constientizare 7.2 si 7.3
13. Comunicare 7.4
14. Controlul informatiei documentate 7.5
15. Planificare si control operational (daca nu este in manual) 8.1
16. Cerinte pentru produse si servicii si relatia cu clientul 8.2
17. Proiectare si dezvoltare 8.3
18. Controlul produselor si serviciilor furnizate din exterior 8.4
19. Realizarea produsului si serviciului 8.5
20. Eliberare produse /servicii 8.6
21. Controlul elementelor de iesire neconforme 8.7
22. Monitorizare si masurare produs/serviciu 9.1.1
23. Evaluarea satisfactiei clientului 9.1.2
24. Analiza si evaluare 9.1.3
25. Audit intern 9.2
26. Analiza efectuata de management 9.3
27. Neconformitati si actiuni corective 10.2
28. Tratarea reclamatiilor 10.2
25 Imbunatatire continua 10.3

40
41
8) OPERARE
8.1 Planificare si controlul operarii
Organizatia trebuie sa planifice, implementeze si tina sub control procesele (cum se subliniaza in cap.
4.4) necesare pentru indeplinirea cerintelor de furnizare de produse si servicii si sa implementeze
actiunile stabilite la cap. 6.1 (risc si oportunitati) prin:
a) determinarea cerintelor pentru produs si servicii;
b) stabilirea criteriilor pentru:
 procese;
 acceptarea produselor si serviciilor;
c) determinarea resurselor necesare pentru realizarea cerintelor de conformitate pentru produs si
serviciu;
d) implementarea controlului proceselor conforme criteriilor stabilite;
e) determinarea, mentinerea si pastrarea de informatie documentata in masura necesara pentru:
 a avea incredere ca procesele au fost realizate conform planificarii;
 sa demonstreze conformitatea produselor si serviciilor cu cerintele.
Iesirile (rezultatele) acestor planificari trebuie sa fie corespunzatoare pentru activitatile organizatiei.
Organizatia trebuie sa tina sub control schimbarile planificate si sa analizeze consecintele
schimbarilor neintentionate, luand masuri pentru reducerea oricaror efecte nefavorabile (a se vedea
cap. 8.3.6 si 8.5.6), dupa caz.
Organizatia trebuie sa asigure ca procesele externalizate sunt tinute sub control (conform cap. 8.4).
 Recomandari pentru implementare
Cerintele de controlul proceselor pentru realizarea produselor si serviciilor sunt cele din cap. 4.4 al
standardului.
La acest capitol referirile sunt orientate spre criteriile de furnizare produse si servicii conform
cerintelor.
Se subliniaza, de asemenea, implementarea in planificare si controlul operarii proceselor, actiunile
stabilite pentru abordarea riscurilor si oportunitatilor (cap. 6.1).
Continutul capitolelor 4.4 si 8.1 sunt comparabile cu continutul capitolelor 4.1 si 7.1 din vechiul
standard.
Pentru procesele de la cap.8 sunt utile Fisele de proces (proceduri), sunt obiective si indicatori, se
evalueaza riscuri si oportunitati.

8.2 Cerinte pentru produse si servicii


8.2.1 Comunicarea cu clientul
Comunicarea cu clientul trebuie sa includa:
a) furnizare de informatii referitoare la produse si servicii;
b) tratarea cererilor de oferte, contractelor sau comenzilor, inclusiv modificarile acestora;
c) obtinerea de feedback de la client referitor la produse si servicii, inclusiv reclamatiile clientilor;
d) controlul sau tratarea proprietatii clientului;
e) cerinte specifice pentru actiunile de urgenta, daca este relevant.

8.2.2 Determinarea cerintelor referitoare la produse si servicii


Atunci cand determina cerintele pentru produsele si servicii urmand a fi oferite clientilor, organizatia
trebuie sa se asigure ca:
a) cerintele pentru produse si servicii sunt definite, inclusiv;
1) orice cerinte legale si reglementate aplicabile
2) cerintele considerate necesare de catre organizatie
b) organizatia isi poate respecta declaratiile sale referitoare la produse si serviciile pe care le ofera.

42
8.2.3 Analiza cerintelor referitoare la produse si servicii
8.2.3.1 Organizatia trebuie sa se asigure ca are capacitatea de a indeplini cerintele pentru produse si
servicii care urmeaza sa fie livrate clientilor. Organizatia trebuie sa efectueze o analiza inainte de a se
angaja ca va furniza produse si servicii pentru client, care sa includa:
a) cerintele specificate de client, inclusiv cerintele pentru activitatile de livrare si post livrare;
b) cerintele neformulate de client, dar necesare pentru utilizarea intentionata sau specificata de catre
client, daca se cunosc;
c) cerintele specificate de organizatie;
d) cerinte legale si reglementate aplicabile produselor si serviciilor;
e) cerintele din contract sau comanda ce difera de cele formulate initial.
Organizatia trebuie sa asigure ca cerintele din contract sau comanda diferite de cele initial definite
sunt rezolvate.
Daca clientul nu transmite o declaratie documentata a cerintelor sale, cerintele clientului vor fi
conformate de catre organizatie inainte de acceptare.

Nota: cerintele pot, de asemenea, include cele ce apar de la parti interesate relevante.

8.2.3.2Organizatia trebuie sa pastreze informatii documentate, dupa caz:


a) asupra rezultatelor analizei;
b) asupra cerintelor noi pentru produse si servicii.

8.2.4 Modificari ale cerintelor pentru produse si servicii


Atunci cand cerintele referitoare la produse si servicii sunt modificate, organizatia trebuie sa se
asigure ca informatiile documentate relevante sunt amendate si ca personalul implicat este
constientizat cu privire la cerintele modificate.

 Recomandari pentru implementare


Cerintele capitolului 8.2 nu difera prea mult de cerintele capitolului 7.2 din vechiul standard.
In noul standard se accentueaza si diversifica comunicarea cu clientul (anchete, puncte de vedere,
actiuni de urgenta) si se mentioneaza si cerintele ce pot aparea de la parti interesate; cerinte de
livrare si post-livrare, etc.).

8.3 Proiectarea si dezvoltarea produselor si serviciilor


8.3.1 Generalitati
Organizatia trebuie sa stabileasca, implementeze si mentina un proces de proiectare si dezvoltare,
dupa cum este adecvat astfel incat sa asigure furnizarea ulterioara de produse si servicii.
8.3.2 Planificarea proiectarii si dezvoltarii
In determinarea etapelor si controalelor pentru proiectare si dezvoltare, organizatia trebuie sa aiba in
vedere:
a) natura, durata si complexitatea activitatilor de proiectare si dezvoltare;
b) etapele de proces necesare, inclusiv analizele aplicabile ale proiectarii si dezvoltarii;
c) activitati necesare de verificare si validare a proiectarii si dezvoltarii;
d) responsabilitati si autoritati implicate in procesul de proiectare si dezvoltare;
e) resursele interne si externe necesare pentru proiectarea si dezvoltarea de produse si servicii;
f) necesitatea de a controla interfetele dintre persoanele implicate in procesul de proiectare si
dezvoltare;
g) nevoia de implicare a clientilor si utilizatorilor in procesul de proiectare si dezvoltare;
h) cerintele pentru functionarea ulterioara a produselor si serviciilor;
i) nivelul de control asteptat pentru procesul de proiectare si dezvoltare din partea clientilor si altor
parti interesate relevante;
j) informatii documentate necesare pentru a demonstra faptul ca cerintele pentru proiectare si
dezvoltare au fost indeplinite.

43
8.3.3 Elemente de intrare ale proiectarii si dezvoltarii
Organizatia trebuie sa determine cerinte esentiale pentru tipuri specifice de produse si servicii care
sunt proiectate si dezvoltate. Organizatia trebuie sa ia in considerare:
a) cerinte functionale si de performanta;
b) informatii derivate din activitati anterioare similare de proiectare si dezvoltare;
c) cerinte legale si reglementare;
d) standarde sau coduri de buna practica pe care organizatia s-a angajat sa le aplice;
e) consecinte potentiale ale defectarilor datorita naturii produselor si serviciilor.
Intrarile trebuie sa fie adecvate scopului dezvoltarii, complete si neambigue. Diferentele intre intrari
trebuie sa fie rezolvate.
Organizatia trebuie sa pastreze informatii documentate ale intrarilor proiectarii si dezvoltarii.

8.3.4 Controlul proiectarii si dezvoltarii


Organizatia trebuie sa aplice controale ale procesului de proiectare si dezvoltare care sa asigure ca:
a) rezultatele care trebuie obtinute sunt clar definite;
b) sunt efectuate analize pentru a evalua capabilitatea rezultatelor proiectarii si dezvoltarii de a
indeplini cerintele;
c) este realizata activitatea de verificare pentru a asigura ca elementele de iesire ale proiectarii si
dezvoltarii indeplinesc cerintele de intrare ale proiectarii si dezvoltarii;
d) este realizata activitatea de validare pentru a asigura ca produsele si serviciile rezultate indeplinesc
cerintele pentru aplicatia specificata sau utilizarea intentionata.

8.3.5 Elementele de iesire ale proiectarii si dezvoltarii


Organizatia trebuie sa asigure ca elementele de iesire ale proiectarii si dezvoltarii:
a) indeplinesc cerintele elementelor de intrare;
b) sunt adecvate pentru procesele ulterioare de furnizarea a produselor si serviciilor;
c) includ sau fac referire la cerinte de monitorizare si masurare si criterii de acceptare, dupa caz;
d) precizeaza caracteristicile produselor si serviciilor care sunt esentiale pentru scopul propus si
pentru furnizarea lor sigura si adecvata.
Organizatia trebuie sa pastreze informatii documentate ale elementelor de iesire ale proiectarii si
dezvoltarii.

8.3.6 Modificarile proiectarii si dezvoltarii


Organizatia trebuie sa identifice, analizeze si controleze modificarile efectuate in timpul sau dupa
proiectarea si dezvoltarea de produse si servicii, in masura necesara pentru a se asigura ca nu exista
nici un impact negativ asupra conformitatii cu cerintele.
Organizatia trebuie sa pastreze informatii documentate cu privire la:
a) modificarile proiectarii si dezvoltarii;
b) rezultatele analizelor;
c) autorizarea modificarilor;
d) actiunile intreprinse pentru a preveni impactul negativ.

 Recomandari pentru implementare


Se cere stabilirea, implementarea si mentinerea unui proces de proiectare si dezvoltare, pentru a
asigura livrarea ulterioara de produse si servicii.
Procesul de proiectare trebuie stabilit atunci cand cerintele detaliate pentru produsele si serviciile
urmarind a fi realizate nu sunt stabilite sau nu sunt definite de client, astfel incat sa fie adecvate
pentru productie sau furnizarea de servicii.
Punctul “Planificarea proiectarii si dezvoltarii” (8.3.2) este ceva mai dezvoltat si detaliat decat 7.3.1
din vechiul standard datorita definirii unor elemente specifice ale procesului de proiectare si
dezvoltare.

44
In rest nu sunt diferente semnificative.
Se cer informatii documentate pentru:
- controlul procesului de proiectare si dezvoltare;
- intrarile procesului de proiectare si dezvoltare;
- realizarea cerintelor pentru proiectare si dezvoltare.
Se poate utiliza o Fisa de proces in care se pot mentiona si riscuri si actiuni de tratare a acestora.

8.4 Controlul produselor si serviciilor furnizate din exterior


8.4.1 Generalitati
Organizatia trebuie sa se asigure ca procesele, produsele si serviciile furnizate din exterior sunt
conforme cu cerintele.
Organizatia trebuie sa determine controalele ce urmeaza sa fie aplicate proceselor, produselor si
serviciilor furnizate din exterior, atunci cand:
a) produsele si serviciile de la furnizori externi vor fi incorporate in produsele si serviciile propriei
organizatii;
b) produsele si serviciile sunt furnizate direct la clienti de catre furnizori externi, in numele
organizatiei;
c) un proces sau o parte a unui proces este furnizat de un furnizor extern ca urmare a deciziei
organizatiei.
Organizatia trebuie sa determine si sa aplice criterii de evaluare, selectie, monitorizare a performantei
si reevaluare a furnizorilor externi bazate pe capacitatea lor de a furniza procese sau produse si
servicii conforme cu cerintele.
Organizatia trebuie sa pastreze informatie documentata corespunzatoare a rezultatelor acestor
activitati si ale actiunilor necesare rezultate din evaluare.

8.4.2 Tipul si amploarea controlului furnizorilor externi


Organizatia trebuie sa se asigure ca procesele, produsele si serviciile furnizate din exterior nu
afecteaza in mod negative capabilitatea organizatiei de a livra in mod constant clientilor sai produse si
servicii conforme.
Organizatia trebuie sa:
a) asigure ca procesele furnizate din exterior raman sub controlul sistemului sau de managementul
calitatii;
b) defineasca atat controalele pe care intentioneaza sa le aplice unui furnizor extern, cat si pe cele pe
care intentioneaza sa le aplice iesirilor rezultate;
c) ia in considerare:
1) impactul potential al proceselor, produselor si serviciilor furnizate din exterior asupra
capabilitatii organizatiei de a indeplini cerintele clientului si pe cele legale si reglementare aplicabile;
2) eficacitatea controalelor aplicate de catre furnizorul extern.
d) determine verificarea sau alte activitati necesare pentru a se asigura ca procesele, produsele si
serviciile furnizate din exterior satisfac cerintele.

8.4.3 Informatii pentru furnizori externi


Organizatia trebuie sa asigure adecvarea cerintelor inainte de comunicarea lor catre furnizorul extern.
Organizatia trebuie sa comunice furnizorilor externi cerintele sale pentru:
a) procesele, produsele si serviciile ce vor fi furnizate;
b) aprobarea:
1)produselor si serviciilor;
2) metodelor, proceselor sau echipamentelor;
3) eliberarea produselor si serviciilor.
c) competenta personalului, inclusiv calificarile necesare;
d) interactiunile furnizorului din exterior cu organizatia;

45
e) controlul si monitorizarea performantelor furnizorului extern care vor fi aplicabile de catre
organizatie;
f) verificarea activitatilor pe care organizatia sau clientul sau intentioneaza sa o faca in locatia
furnizorului extern.

 Recomandari pentru implementare


Cerintele sunt in fond similare cu cele de la “7.4 Aprovizionare” cu observatia ca in noul standard
este mai dezvoltat cu:
- detalierea si pastrarea de informatii documentate privind controlul proceselor, produselor si
serviciilor furnizate din exterior (deci si externalizarea), a furnizorilor externi, precum si luarea in
considerare a cerintelor legale si reglementare pentru organizatie.
Exemple concrete in textul standardului.
Se poate dezvolta o Fisa de proces ce va contine riscuri si actiuni de tratare.

8.5 Productia si furnizarea de servicii


8.5.1 Controlul productiei si furnizarii serviciului
Organizatia trebuie sa implementeze productia si furnizarea de servicii in conditii controlate.
Conditiile controlate trebuie sa includa, dupa caz:
a) disponibilitatea informatiei documentate care defineste
1) caracteristicile produselor care urmeaza sa fie realizate ale serviciilor care urmeaza sa fie
furnizate sau ale activitatilor ce urmeaza sa fie efectuate;
2) rezultatele care urmeaza sa fie obtinute.
b) disponibilitatea si utilizarea resurselor adecvate de monitorizare si masurare;
c) implementarea activitatilor de monitorizare si masurare la etapele corespunzatoare pentru a
verifica daca criteriile de control a proceselor si elementelor de iesire ale acestora, precum si criteriile
de acceptare pentru produse si servicii au fost indeplinite;
d) utilizarea infrastructurii adecvate si mediului corespunzator pentru operarea proceselor;
e) numirea de persoanelor competente si, inclusiv, calificarea necesara;
f) validarea si revalidarea periodica a capabilitatii de a obtine rezultatele planificate pentru procesele
de productie si furnizare de servicii daca iesirile rezultate nu pot fi verificate prin monitorizare si
masurare ulterioara;
g) implementarea actiunilor de prevenire a erorilor umane;
h) implementarea activitatilor de eliberare, livrare si post-livrare.
 Recomandari pentru implementare
Cerintele acestui capitol sunt similare celor din capitolele 7.5.1 si 7.5.2 din vechiul standard cu
urmatoarele diferente:
- se cer informatii documentate in loc de instructiuni de lucru, deci conditiile de control pot cuprinde
orice forma de documentatie;
- se formuleaza cerinta de “utilizarea de infrastructura si mediu de lucru adecvate” – formulare mai
larga, generic;
- se cere “implementarea de actiuni pentru a preveni erorile umane” – rezultate din analiza de
riscuri.

8.5.2 Identificare si trasabilitate


Organizatia trebuie sa utilizeze mijloace adecvate pentru a identifica iesirile atunci cand este necesar
sa se asigure conformitatea produselor si serviciilor.
Organizatia trebuie sa identifice stadiul iesirilor privind cerintele de monitorizare si masurare pe tot
parcursul productiei si furnizarii de servicii.
Organizatia trebuie sa controleze identificarea unica a iesirilor atunci cand trasabilitatea este o cerinta
si sa pastreze informatii documentate necesare pentru a permite trasabilitatea.

 Recomandari pentru implementare

46
Aceleasi cerinte ca in vechiul standard, dar cu referire la “iesiri” in loc de produs.

8.5.3 Proprietatea ce apartine clientilor sau furnizorilor externi


Organizatia trebuie sa trateze cu grija proprietatea clientilor sau a furnizorilor externi, atat timp cat
este sub controlul organizatiei sau cand este folosita de organizatie. Organizatia trebuie sa identifice,
verifice, protejeze si asigure proprietatea clientilor sau furnizorilor externi furnizata pentru utilizare
sau incorporare in produs sau serviciu.
Daca proprietatea clientului sau furnizorului extern este incorect utilizata, pierduta, defectata sau este
neadecvata pentru utilizare, organizatia trebuie sa raporteze aceasta clientului sau furnizorului extern
si sa pastreze informatii documentate a ceea ce s-a intamplat.
Nota: Proprietatea clientului poate include: materiale, componente, instrumente si echipament,
localul clientului, proprietate intelectuala si date personale.
 Recomandari pentru implementare
Identic cu 7.5.4 Proprietatea clientului din vechiul standard, acum apare si proprietatea furnizorului
extern, tratate la fel.

8.5.4 Pastrarea
Organizatia trebuie sa asigure pastrarea iesirilor pe timpul productiei si furnizarii serviciului in
masura necesara mentinerii conformitatii cu cerintele.
Nota: Pastrarea poate include identificarea, manipularea, depozitarea, transmiterea sau transportul si
protejarea.
 Recomandari pentru implementare
Nimic nou.

8.5.5 Activitati post-livrare


Organizatia trebuie sa indeplineasca cerintele pentru activitatile post-livrare asociate produselor sau
serviciilor.
Pentru a determina amploarea activitatilor post-livrare care sunt cerute, organizatia trebuie sa tina
cont de:
a) cerintele legale si reglementare;
b) potentialele consecinte nedorite asociate cu produsele si serviciile sale;
c) natura, utilizarea si durata de viata a produselor si serviciilor sale;
d) cerintele clientului;
e) feedback-ul de la client.
Nota: Activitatile post-livrare pot cuprinde actiuni in garantie, obligatii contractuale, cum ar fi:
servicii de mentenanta si servicii suplimentare ca reciclarea sau eliminarea finala.
 Recomandari pentru implementare
Paragraf nou cu cerinte care de fapt se aplica in activitatile de livrare, dar aici sunt explicit
formulate.
Apare si considerarea riscurilor associate cu produsele si serviciile.
Apare referire la utilizarea si durata de viata pentru produse si servicii.

8.5.6 Controlul modificarilor


Organizatia trebuie sa controleze si sa analizeze modificarile referitoare la productie sau la furnizarea
serviciului, atat cat este necesar pentru a se asigura continuitatea conformitatii cu cerintele.
Organizatia trebuie sa pastreze informatii documentate care sa descrie rezultatele analizei
modificarilor, personalul care autorizeaza modificarea, precum si orice actiuni necesare rezultate in
urma analizei.
 Recomandari pentru implementare
Paragraf nou cu cerinte normale:
- analiza si controlul modificarilor;

47
- pastrarea de informatie documentata privind: rezultatele analizei, persoana ce autorizeaza
schimbarea si actiunile de apar ca fiind necesare din analiza.

8.6 Eliberarea produselor si serviciilor


Organizatia trebuie sa implementeze masuri planificate la etapele corespunzatoare pentru a verifica
daca cerintele pentru produse si servicii au fost indeplinite.
Eliberarea produselor si serviciilor catre client nu se va face pana cand aranjamentele planificate
pentru verificarea conformitatii au fost finalizate in mod satisfacator, cu exceptia cazului in care s-a
aprobat altfel de catre o autoritate competenta, daca este cazul sau de catre client.
Organizatia trebuie sa pastreze informatii documentate ale eliberarii de produse si servicii, acestea
trebuie sa include:
a) doveza conformarii cu criteriile de acceptare;
b) trasabilitatea la persoana care autorizeaza eliberarea.
 Recomandari pentru implementare
Cerinta noua, dar normala:
- planificarea verificarii la etapele realizarii produsului sau furnizarii serviciului;
- eliberarea nu se face pana nu au fost satisfacute cerintele de conformitate (cu exceptia aprobarii de
o autoritate competenta sau clienti);
- se cere pastrarea de informatii documentate pentru conformitate si trasabilitate la persoanele ce
aproba eliberarea.
8.5 si 8.6 se pot documenta intr-o Fisa de proces titpica cu etape clare, obiective si inducatori, cu
resurse, monitorizare si masurare, riscuri si actiuni, livrare si post livrare.

8.7 Controlul iesirilor neconforme


Organizatia trebuie sa asigure ca iesirile proceselor, produsele si serviciile care nu sunt conforme cu
cerintele sunt identificate si tinute sub control pentru a preveni livrarea lor neintentionata.
Organizatia trebuie sa aplice actiuni corective corespunzatoare bazate pe natura neconformitatii,
impactului acestora asupra conformitatii produsului sau serviciului.
Acestea se aplica, de asemenea, produsului si serviciului neconform detectat dupa livrare sau in
timpul furnizarii serviciului.
Dupa caz, organizatia trebuie sa trateze iesirile proceselor, produsele si serviciile neconforme in unul
sau mai multe din modalitatile urmatoare:
a) corectare;
b) separarea, returnarea sau suspendarea furnizarii serviciului;
c) informarea clientului;
d) obtinerea autorizatiei pentru:
-utilizare “asa cum este”;
-eliberarea, continuarea sau refurnizarea produselor si serviciilor;
-acceptarea conditionata.
Daca iesirile proceselor, produsele si serviciile neconforme sunt corectate, trebuie verificata
conformitatea cu cerintele.
Organizatia trebuie sa pastreze informatie documentata a actiunilor intreprinse asupra iesirilor din
process, produsele si serviciile neconforme, inclusiv orice conditionare obtinuta si asupra persoanei
sau autoritatii care a luat decizia privind tratarea neconformitatii.
 Recomandari pentru implementare
Se aplica in continuare procedura “Controlul produsului/serviciului neconform” si se pastreaza
informatia documentata (rapoarte). Se poate pastra procedura existenta actualizata.

48
9) EVALUAREA PERFORMANTEI
9.1 Monitorizare, masurare, analiza si evaluare
9.1.1 Generalitati
Organizatia trebuie sa determine:
a) ce trebuie sa fie monitorizate si masurat
b) metodele de monitorizare, masurare, analiza si evaluare, dupa caz, pentru a asigura rezultate
valabile;
c) cand trebuie efectuate monitorizarea si masurarea;
d) cand trebuie analizate si evaluate rezultatele monitorizarii si masurarii.
Organizatia trebuie sa asigure ca activitatile de monitorizare si masurare sunt implementatein
conformitate cu cerintele determinate si trebuie sa pastreze informatie documentata corespunzatoare
ca dovada a rezultatelor.
Organizatia trebuie sa evalueze performanta de calitate si eficacitatea sistemului de managementul
calitatii.
 Recomandari pentru implementare
Proiectele si realizarea acestora au intocmit, de regula, Planuri ale calitatii sau programe de control
care detaliaza cerintele de mai sus.
Se pastreaza informatii documentate sub forma de PV, Rapoarte, etc.
Procesele de la cap.8 si in special 8.5 contin monitorizari si masurari concrete, practice. Aici se au in
vedere rezultatele acestora si monitorizarea, analiza si evaluarea performantei si eficacitatii SM.

9.1.2 Satisfactia clientului


Organizatia trebuie sa monitorizeze perceptia clientului asupra gradului in care cerintele sale au fost
indeplinite.
Organizatia trebuie sa obtina informatii referitoare la opiniile si parerile clientului asupra
organizatiei, produselor si serviciilor acesteia.
Trebuie sa fie determinate metodele pentru obtinerea si folosirea informatiilor.
Nota: Informatiile referitoare la parerile clientului pot include sondaje de opinie sau de stisfactie,
datele clientului privind calitatea produselor si serviciilor furnizate/livrate, analiza de piata,
recomandari, solicitari in garantie si rapoartele distribuitorilor.
 Recomandari pentru implementare
Sunt multiple posibilitati de monitorizare informatii privind satisfactia clientului. Acestea trebuie
stabilite functie de activitatea si experienta organizatiei.
Nu difera de vechiul standard decat ca apare in 5.1.2 Orientarea catre client (cap. Leadership)

9.1.3 Analiza si evaluare


Organizatia trebuie sa analizeze si evalueze date si informatiile corespunzatoare reiesind din
monitorizare, masurare si alte surse. Rezultatele analizei si evaluarii trebuie utilizate pentru:
a) a demonstra conformitatea produselor si serviciilor cu cerintele;
b) evaluarea si cresterea satisfactiei clientului;
c) asigurarea conformitatii si eficacitatii sistemului de managementul calitatii;
d) demonstrarea cu planificarea a fost implementata cu succes;
e) evaluarea performantei proceselor;
f) evaluarea performantei furnizorilor externi;
g) determinarea necesitatilor si oportunitatilor pentru imbunatatirea sistemului de management.
Rezultatele analizei si evaluarii trebuie sa fie utilizate ca intrari pentru analiza de management.
 Recomandari pentru implementare
Periodic, datele si informatiile rezultate din monitorizare si masurare se impun a fi analizate si
evaluate referitor la realizarea obiectivelor si indicatorilor de performanta, inclusiv a masurilor de
tratare a riscurilor si oportunitatilor.
Rezultatele sub forma de informatie documentata se utilizeaza la analiza de management.

49
9.2 Auditul intern
9.2.1 Organizatia trebuie sa efectueze audituri interne la intervale planificate pentru a furniza
informatii daca sistemul de managementul calitatii:
a) este conform cu:
1) cerintele sistemului propriu de managementul calitatii;
2) cerintele standardului ISO 9001:2015.
b) este implementat si mentinut eficace.
 Recomandari pentru implementare
Procesul este similar celui desfasurat conform Procedurii “Audit intern” din standardul vechi ISO
9001:2008”. Se poate pastra si actualiza ( din punct de vedere riscuri) procedura veche.

9.2.2 Organizatia trebuie:


a) sa planifice, stabileasca, implementeze si mentina un program de audit care sa cuprinda frecventa,
metodele, responsabilitatile, cerintele planificate si raportarea care trebuie sa aiba in vedere,
obiectivele calitatii, importanta proceselor considerate, feedback-ul de la client, schimbarile ce au
impact asupra organizatiei si rezultatele auditurilor anterioare;
b) sa defineasca criteriile de audit si domeniile pentru fiecare audit;
c) sa selecteze auditorii si sa efectueze auditurile pentru a asigura obiectivitatea si impartialitatea
procesului de audit;
d) sa asigure ca rezultatele auditurilor sunt raportate managementului relevant;
e) sa intreprinda corectiile si actiunile corective necesare fara intarzieri nejustificate;
f) sa pastreze informatie documentata ca dovada a implementarii programului de audit si rezultatelor
auditului.

9.3 Analiza efectuata de management


9.3.1 Top managementul trebuie sa analizeze sistemul de managementul calitatii organizatiei la
intervale planificate pentru a asigura ca este continuu corespunzator, adecvat si eficace.
Analiza efectuata de management trebuie sa fie planificata si efectuata avand in vedere:
a) stadiul actiunilor de la analiza de management anterioara;
b) schimbarile factorilor interni si externi care sunt relevanti sistemului de managementul calitatii,
inclusive directia sa strategica;
c) informatii privind performanta de calitate, inclusiv tentinte si indicatori pentru:
1) neconformitati si actiuni corective;
2) rezultatele monitorizarii si masurarii;
3) rezultatele auditurilor;
4) satisfactia clientului;
5) factori referitori la furnizorii externi si alte parti interesate;
6) adecvarea resurselor cerute pentru mentinerea unui sistem de managementul calitatii eficace;
7) performanta produselor si conformitatea produselor si serviciilor.
d) eficacitatea actiunilor intreprinse pentru tratarea riscurilor si oportunitatilor (cap. 6.1);
e) noile oportunitati potentiale pentru imbunatatirea continua.

9.3.2 Iesirile de la analiza de management trebuie sa includa decizii si actiuni referitoare la:
a) oportunitatile de imbunatatire continua;
b) orice necesitate de schimbare in sistemul de managementul calitatii, inclusive necesarul de resurse.
Organizatia trebuie sa pastreze informatie documentata ca dovada a rezultatelor analizei efectuate de
management.
 Recomandari pentru implementare
Cerinta era aplicata aproape in aceeasi termeni si conform standardului anterior cu singura noutate,
cea referitor la contextul organizatiei, factorii interni si externi, relevante pentru sistem si
eficacitatea actiunilor pentru tratarea riscurilor si oportunitatilor.

50
10) IMBUNATATIRE
10.1 Generalitati
Organizatia trebuie sa determine si selecteze oportunitati de imbunatatire si sa implementeze
actiunile necesare pentru indeplinirea cerintelor clientului si cresterea satisfactiei acestuia.
Acestea trebuie sa includa, dupa caz:
a) imbunatatirea proceselor pentru a preveni neconformitatile;
b) imbunatatirea produselor si serviciilor pentru indeplinirea cerintelor cunoscute si presupuse;
c) imbunatatirea rezultatelor sistemului de management.
Nota: Imbunatatirea poate fi realizata reactive (ex. actiuni corective), sporit (ex. imbunatatire
continua), creativ (ex. inovare) sau prin reorganizare (ex. transformare).

10.2 Neconformitati si actiune corectiva


10.2.1 Cand apare o neconformitate, inclusiv cele din reclamatii, organizatia trebuie:
a) sa reactioneze la neconformitate si, dupa caz:
1) sa intreprinda actiuni pentru a o controla si o corecta;
2) sa trateze consecintele.
b) sa evalueze actiunile necesare pentru eliminarea cauzelor neconformitatii, pentru ca aceasta sa nu
se repete sau sa nu apara in alt loc, prin:
1) examinarea si analiza neconformitatii;
2) determinarea cauzelor neconformitatii;
3) determinarea daca mai exista neconformitati similare, sau e posibil sa apara potentiale
neconformitati.
c) implementarea actiunilor necesare;
d) analiza eficacitatii actiunilor corective intreprinse;
e) actualizarea riscurilor si oportunitatilor determinate in timpul planificarii, dupa caz;
f) efectuarea de schimbari in sistemul de managementul calitatii, daca este necesar.
Actiunile corective trebuie sa fie corespunzatoare efectelor neconformitatilor aparute.

10.2.2Organizatia trebuie sa pastreze informatie documentata ca dovada pentru:


a) natura neconformitatii si actiunile ulterioare intreprinse;
b) rezultatele oricarei actiuni corective.
 Recomandari pentru implementare
Este un capitol mult mai complet si mai sistematizat decat 8.5.2 (Actiune corectiva) din vechiul
standard, astfel:
- precizeaza atitudinea de a aborda consecintele neconformitatilor, de a preveni aparitia de
neconformitati similare in viitor sau in alte locuri;
- apare cerinta de actualizare a riscurilor si oportunitatilor determinate in timpul planificarilor.
De fapt, ca mod de lucru nu difera de vechea procedura “Actiuni corective”.

10.3 Imbunatatirea continua


Organizatia trebuie sa imbunatateasca continuu concordanta, adecvarea si eficacitatea sistemului de
managementul calitatii.
Organizatia trebuie sa ia in considerare iesirile de la analiza si evaluare, iesirile de la analiza de
management pentru a confirma daca exista zone de subperformanta sau oportunitati care trebuie
folosite ca parte a imbunatatirii continue.
Daca este aplicabil, organizatia trebuie sa selecteze si sa utilizeze instrumente aplicabile si metode de
investigare a cauzelor subperformantelor si pentru sustinerea imbunatatirii continue.
 Recomandari pentru implementare
Rezultatele analizei si evaluarii proceselor si iesirile de la analiza de management sunt instrumentele
principale ale imbunatatirii SMC.

51
CAPITOLUL 5 TABELE DE CORESPONDENTA ISO 9001 NOU SI VECHI

ISO 9001:2015 vs. ISO 9001:2008


Analiza comparativa
Cerintele ISO 9001:2015 Cerintele ISO 9001:2008 Comparatii. Nou in 2015
0. Introducere 0. Introducere Text mai dezvoltat; gandire bazata
pe risc. Principiile managementului
calitatii
1. Domeniul de aplicare 1. Domeniul de aplicare Text mai dezvoltat; gandire bazata
pe risc. Principiile managementului
calitatii
2. Referinte normative 2. Referinte normative ISO 9000:2015
3. Termeni si definitii 3. Termeni si definitii Acum conform ISO 9000:2015
4. Contextul organizatiei - Cerinte noi necesitand determinare,
4.1 Intelegerea organizatiei si a - monitorizare si analiza
contextului sau
4.2 Intelegerea necesitatilor si -
asteptarile partilor interesate
4.3 Determinarea domeniului de 1.2 Aplicare Dispare excluderea
aplicare a SMC Text mai dezvoltat
Cere informatii documentate
4.4 SMC si procesele sale 4.1 SMC Cerinte generale Similare
2015: Cere informatii documentate
5. Leadership 5. Responsabilitatea managementului Numai titlu
5.1 Leadership si angajament 5.1 Angajamentul managementului 2015: Text mai dezvoltat cu mai
multe cerinte
5.1.1 Generalitati
5.1.2 Orientarea catre client 5.2 Orientarea catre client 2015: Text mai dezvoltat
Se cere determinare de riscuri
5.2 Politica 5.3 Politica referitoare la calitate Text nou similar cu cerinte
5.2.1 Stabilirea politicii suplimentare
referitoare la calitate Politica – informatie documentata,
5.2.2 Comunicarea politicii disponibila partilor interesate
referitoare la calitate relevante
5.3 Roluri organizationale, 5.5.1 Responsabilitate si autoritate Text nou mai dezvoltat cu detalierea
responsabilitati si autoritati de responsabilitati si autoritati
Dispare RM
6. Planificare 5.4 Planificare Numai titlu
6.1 Actiuni pentru abordarea 5.4.2 Planificarea sistemului de Text nou cu mai multe cerinte si in
riscurilor si oportunitatilor managementul calitatii special la
Contextul organizatiei si determinari
de riscuri si oportunitati
6.2 Obiectivele calitatii si 5.4.1 Obiectivele calitatii Text nou mai dezvoltat
planificare pentru a le indeplini Se cere informatie documentata
6.3 Planificarea modificarilor 5.4.2 Partial Text nou mai dezvoltat
7. Suport 6. Managementul resurselor Numai titlu
7.1 Resurse
7.1.1 Generalitati 6.1 Asigurarea resurselor Text nou putin diferit
7.1.2 Personalul 6.2 Resurse umane Formulare putin diferita
6.2.1 Generalitati
52
7.1.3 Infrastructura 6.3 Infrastructura Text similar
7.1.4 Mediul pentru operarea 6.4 Mediul de lucru Text noi mai dezvoltat
proceselor
7.1.5 Resurse pentru 7.5.1 Controlul productiei si furnizarii Textul nou mai general cu referire la
monitorizare si masurare serviciului – partial resurse de monitorizare si masurare
7.1.5.1 Generalitati 7.6 Controlul EMM
7.1.5.2 Trasabilitatea masurarii
7.1.6 Cunostinte organizationale - Cerinta practic noua
7.2 Competenta 6.2.2 Competenta instruire si Texte similare. Textul nou mai
7.3 Constientizare constientizare dezvoltat
7.4 Comunicare 5.5.3 Comunicare interna - partiala Se abordeaza mai detaliat
comunicarea interna si externa
7.5 Informatie documentata 4.2 Cerinte referitoare la documentatie Numai titlu

7.5.1 Generalitati 4.2.1 Generalitati Mai simplificat nu mai apar.


7.5.2 Elaborare si actualizare 4.2.3 Controlul documentelor Manual, proceduri
7.5.3 Controlul informatiilor 4.2.4 Controlul inregistrarilor Continut similar
documentate Informatii documentate in loc de
documente si inregistrari
8. Operare 7. Realizarea produsului Numai titlu
8.1 Planificare si control 7.1 Planificarea realizarii produsului Text modificat si formulat mai
operational generic
Se cer informatii documentate si se
cere controlul proceselor
8.2 Cerinte pentru produse si 7.2 Procese referitoare la relatia cu Numai titlu
servicii clientul
8.2.1 Comunicarea cu clientul 7.2.3 Comunicarea cu clientul Relativ similar
Nou: tratarea proprietatii clientului
8.2.2 Determinarea cerintelor la 7.2.1 Determinarea cerintelor Text nou mai generic, dar similar ca
produse si pentru servicii referitoare la produs fond
8.2.3 Analiza cerintelor pentru 7.2.2 Analiza cerintelor referitoare la Text nou si similar ca o combinatie
produse si servicii produs 7.2.1 si 7.2.2
8.2.4 Modificarea cerintelor 7.2.2 Analiza cerintelor referitoare la
pentru produse si servicii produs
8.3 Proiectarea si dezvoltarea 7.3 Proiectare si dezvoltare Numai titlu
produselor si serviciilor - Se cere implementarea si mentinerea
unui proces
8.3.1 Generalitati 7.3.1 Planificarea proiectarii Text nou mai dezvoltat
8.3.2 Planificarea proiectarii si Text similar cu completari
dezvoltarii 7.3.2 Elementele de intrare ale -Standarde si coduri de proiectare
8.3.3 Intrarile proiectarii si proiectarii si dezvoltarii -Consecintele defectarii produsului
dezvoltarii
8.3.4 Controlul proiectarii si 7.3.4 Analiza proiectarii si dezvoltarii Text nou mai condensat
dezvoltarii 7.3.5 Verificarea proiectarii si
dezvoltarii
7.3.6 Validarea proiectarii si
dezvoltarii
8.3.5 Iesirile proiectarii si 7.3.3 Elemente de iesire ale proiectarii Text nou similar
dezvoltarii si dezvoltarii
8.3.6 Modificarile proiectarii si 7.3.7 Controlul modificarilor in Text nou mai generic
dezvoltarii proiectare si dezvoltare
8.4 Controlul proceselor 7.4 Aprovizionare Numai titlu
53
produselor si serviciilor furnizate
din exterior
8.4.1 Generalitati 7.4.1 Procesul de aprovizionare Texte similare cu o dezvoltare in
8.4.2 Tipul si gradul de control 7.4.3 Verificarea produsului textul nou
8.4.3 Informatii pentru furnizorii aprovizionat Cerinta noua mai dezvoltata
din exterior 7.4.2 Informatii pentru aprovizionare
8.5 Productie si furnizare de 7.5 Productie si furnizare de servicii Text partial similar, dar mai
servicii 7.5.1 Controlul productiei si al dezvoltat
8.5.1 Controlul productiei si furnizarii serviciului Numai titlu
furnizarii serviciului 7.5.2 Validarea proceselor de Texte similare
productie si furnizare de servicii Nou: actiuni pentru prevenirea erorii
7.5.3 Identificare si trasabilitate umane
8.5.2 Identificare si trasabilitate 7.5.4 Proprietatea clientului Texte similare
8.5.3 Proprietatea apartinand 7.5.5 Pastrarea produsului Text nou extins cu furnizorii
clientilor sau furnizorilor din -
exterior - Texte similare; produse-iesiri
8.5.4 Pastrarea Cerinta noua
8.5.5 Activitati post-livrare - Cerinta noua
8.5.6 Controlul modificarilor
8.6 Eliberarea produselor si 8.3 Controlul produsului neconform Cerinta noua
serviciilor Texte similare
8.7 Controlul iesirilor Acum se expliciteaza informatia
neconforme documentata pastrata
9. Evaluarea performantei
9.1 Monitorizare, masurare, 8. Masurare analiza si imbunatatire Numai titlu
analiza si evaluare
9.1.1 Generalitati 8.1 Generalitati Relativ similare
Se cer informatii documentate
pentru rezultate
9.1.2 Satisfactia clientului 8.2.1 Satisfactia clientului Texte similare
9.1.3 Analiza si evaluare 5.2.3 Monitorizarea si masurarea Text nou relativ la rezultatele
proceselor monitorizarii si masurarii
5.2.4 Monitorizarea si masurarea
produsului
8.4 Analiza datelor
9.2 Auditul intern 8.2.2 Auditul intern Texte aproximativ similare
9.3 Analiza efectuata de 5.6 Analiza efectuata de management Numai titlu
management
9.3.1 Generalitati 5.6.1 Generalitati Texte similare
9.3.2 Intrarile analizei efectuata 5.6.2 Elemente de intrare ale analizei Textul nou ceva mai extins
de management 5.6.3 Elemente de iesire ale analizei
9.3.3 Iesirile analizei efectuata de
management
10. imbunatatire 8.5 Imbunatatire Numai titlu
10.1 Generalitati
10.2 Neconformitate si actiune 8.5.2 Actiune corectiva Text similar
corectiva Dispare: actiune preventiva
10.3 Imbunatatirea continua 8.5.1 Imbunatatirea continua Texte similare

54
CAPITOLUL 6 CERINTELE STANDARDULUI ISO 14001:2015

3) TERMENI SI DEFINITII
Termenii utilizati sunt o selectie din ISO 14050, ISO 14031, ISO 14033 si adaptati din ISO 9001.
Se prezinta termenii importanti si definitiile acestora
Sunt prezentati 33 de termeni din care 17 cu sens mai larg, de ex: cerinta, sistem de management, top
management, obiectiv, eficacitate, risc si oportunitati, informatie documentata, proces, indicator,
monitorizare, masurare, conformitate audit, etc. Si sunt eliminate 5: auditor, document, tinta de
mediu, actiune preventiva, inregistrare.
Numerotarea se face conform ISO 14001:2015
3.1.1 Sistem de management
Ansamblu de elemente corelate sau in interactiune ale unei organizatii pentru stabilirea de politici si
obiective si procesele prin care se realizeaza aceste obiective.
3.1.2 Sistem de management de mediu
Parte a sistemului de management (3.1.1) utilizata pentru a gestiona aspectele de mediu (3.2.2),
pentru a indeplini obligatiile de conformare (3.2.9) si a trata riscurile si oportunitatile (3.2.11).
3.1.3 Politica de mediu
Intentiile si directia unei organizatii (3.1.4) referitoare la performanta de mediu (3.4.11), exprimate in
mod oficial de managementul de la cel mai inalt nivel (3.1.5).
3.2.8 Cerinta
Nevoie sau asteptare care este declarata, in general implicita sau obligatorie.
Nota: alte cerinte decat cele legale devin obligatorii in cazul in care organizatia decide sa se
conformeze acestora.
3.2.9 Obligatii de conformare (termen preferat) – cerinte legale si alte cerinte (termen admis)
Cerinte (3.2.8) legale fata de care o organizatie (3.1.4) este obligata sa se conformeze si alte cerinte
fata de care o organizatie este obligata sau alege sa se conformeze.
Nota 1: sistemul de management de mediu (3.1.2) se refera la obligatiile de conformare.
NOTA 2: obligatiile de conformare pot aparea din cerinte obligatorii, cum ar fi cerintele legale si de
reglementare aplicabile, sau angajamente voluntare, cum sunt standardele organizationale si
sectoriale, relatiile contractuale, coduri de buna practica si acorduri cu grupurile comunitare sau
organizatii neguvernamentale.
3.2.1 Mediu
Mediul inconjurator, in care functioneaza o organizatie (3.1.4), care include aerul, apa, solul,
resursele naturale, flora, fauna, oamenii si relatiile dintre acestia.
Nota 1: mediul inconjurator se poate extinde din interiorul unei organizatii la sistemul local, regional
sau global.
Nota 2: mediul inconjurator poate fi descris in termeni de biodiversitate, ecosisteme, climat sau alte
caracteristici.
3.2.2 Aspect de mediu
Element al activitatilor, produselor sau serviciilor unei organizatii (3.1.4) care interactioneaza sau pot
interactiona cu mediul (3.2.1).
Nota 1: un aspect de mediu poate provoca (un) impact(uri) asupra mediului (3.2.4). Un aspect
semnificativ de mediu are sau poate avea unul sau mai multe impacturi semnificative asupra
mediului.
Nota 2: aspectele semnificative de mediu sunt determinate de catre organizatie prin aplicarea unuia
sau mai multor criterii.
3.2.4 Impact asupra mediului
Modificare a mediului (3.2.1), benefica sau daunatoare, care rezulta total sau partial din aspectele de
mediu (3.2.2) ale unei organizatii (3.1.4).
3.2.5 Obiectiv
Rezultat ce urmeaza a fi indeplinit.
55
Nota 1: un obiectiv poate fi strategic, tactic sau operational.
Nota 2: obiectivele se pot referi la diferite discipline (cum ar fi obiective financiare, de sanatate si
siguranta ocupationala si de mediu) si se pot aplica la diferite niveluri (cum ar fi: strategic,
organizational, proiect, produs, serviciu si proces (3.3.5)).
Nota 3: un obiectiv poate fi exprimat si in alte moduri, de exemplu ca un rezultat intentionat, un scop,
un criteriu operational, ca un obiectiv de mediu (3.2.6) sau prin utilizarea altor cuvinte cu inteles
similar (de exemplu intentie, tel sau tinta).
3.2.6 Obiectiv de mediu
Obiectiv (3.2.5) stabilit de organizatie (3.1.4) in conformitate cu politica sa de mediu (3.1.3).
3.2.10 Risc
Efectul incertitudinii
3.2.11 Riscuri si oportunitati
Efecte adverse potentiale si efecte benefice potentiale
3.2.2 Informatie documentata
Informatii necesar a fi controlate si mentinute de o organizatie si mediul suport al acestora.
3.1.6 Parte interesata
Persoana sau organizatie (3.1.4) care poate afecta, poate fi afectata, sau poate percepe ca este afectata
de o decizie sau o activitate.
Exemplu: clienti, comunitati, furnizori, autoritati de reglementare, organizatii neguvernamentale,
investitori si angajati.
Nota 1: “a percepe ca este afectata” inseamna ca perceptia a fost adusa la cunostinta organizatiei.
3.4.8 Monitorizare
Determinarea starii unui sistem, proces sau a unei activitati.
3.4.9 Masurare
Proces pentru a determina o valoare
3.4.10 Performanta
Rezultat masurabil
3.4.1 Performanta de mediu
Performanta care se refera la managementul aspectelor de mediu.
3.4.6 Eficacitate
Masura in care activitatile planificate sunt realizate si rezultatele planificate sunt atinse.
3.4.4 Actiune corectiva
Actiune de eliminare a cauzelor unei neconformitati si de prevenire a reaparitiei acestora.
3.4.5 Imbunatatire continua
Activitate recurenta pentru cresterea performantei (3.4.10)
Nota 1: cresterea performantei se refera la utilizarea sistemului de management de mediu (3.1.2)
pentru cresterea performantei de mediu (3.4.11) in concordanta cu politica de mediu (3.1.3) a
organizatiei (3.1.4).
Nota 2: nu este necesar ca activitatea sa aiba loc simultan, in toate zonele sau fara intrerupere.

56
4) CONTEXTUL ORGANIZATIEI
4.1 Intelegerea organizatiei si contextului in care activeaza
Organizatia trebuie sa determine elementele externe si interne, care sunt relevante pentru scopul sau
si care afecteaza capacitatea sa de a atinge rezultatele intentionate referitoare la sistemul sau de
management de mediu.
Aceste elemente includ conditiile de mediu afectate de organizatie sau care sunt capabile sa o
afecteze.
 Recomandari pentru implementare
Trebuie implementat un proces pentru determinarea factorilor interni si externi care sunt relevanti si
pot afecta (pozitiv sau negativ) obtiunea rezultatelor SMM.
Trebuie monitorizate si analizate informatiile despre acesti factori pentru a stabili riscurile si
oportunitatile pentru organizatie sau pentru SMM (6.1).
Trebuie determinati acei factori care trebuie abordati si tinuti sub control in SMM (6.2, 7; 8; 9.1).
Exemple de factori interni si externi:
a) interni
- organizare, management, scop si directie strategica, politica si obiectivele, roluri si
responsabilitati;
- produsele si serviciile realizate si activitatile desfasurate, performantele organizatiei;
- aspectele de mediu, impacturile semnificative ale acestora si reducerea poluarii;
- obligatii de conformare;
- cultura organizationala, standardele, cerintele legale si capabilitatea organizatiei (personal,
infrastructura, proprietati, bunuri, sisteme informationale, comunicare si luarea deciziei, procese si
tehnologii, utilitati si conditii de mediu);
- procesul de luare a deciziilor si procesul de comunicare interna (fluxul informational);
- forma de proprietate.
b) externi
- conditii naturale, climaterice si geografice si disponibilitatea utilitatilor;
- conditii sociale, politice, juridice, culturale, economice, financiare, bancare, contextul
competitiv-locale, regionale, nationale si internationale, comunicare externa.
Se are in vedere modul in care acesti factori influenteaza capacitatea organizatiei de a-si atinge
obiectivele (pozitive - oportunitati, negative – riscuri).

4.2 Intelegerea necesitatilor si asteptarilor partilor interesate


Organizatia trebuie sa determine:
a) partile interesate, care sunt relevante pentru sistemul de management de mediu;
b) necesitatile si asteptarile relevante ale acestor parti interesate (ex. cerinte);
c) care dintre aceste necesitati si asteptari devin obligatii de conformare.
 Recomandari pentru implementare
Trebuie stabilit un proces de identificare a partilor interesate interne si externe si cerintele relevante
ale acestora pentru organizatie, referitoare la protectia mediului, reducerea poluarii si dezvoltarea
durabila.
Relevanta cerintelor este decisa de organizatie.
Exemple de informatii privind partile interesate:
 Cerinte si programe de protectia mediului, prevenirea poluarii si de dezvoltare durabila.
 Contact cu autoritatile privind obligatiile de conformare de mediu, sedinte, contracte,
instruiri, masuri de prevenire sau limitare a impacturile de mediu.
 Sedinte si chestionare de satisfactie a salariatilor; evaluari periodice ale personalului.
 Intalniri cu vecinii si organizatiile neguvernamentale in probleme de interes comun sau
general, de exemplu dezvoltari in zona sau situatii de urgenta.
Trebuie mentinute informatii documentate ca dovezi ale aplicarii cerintei 4.2 a standardului
(rapoarte, statistici, programe de masuri, inclusiv pentru riscuri identificate).
57
 Recomandari pentru implementare

Exemplu de parti interesate, necesitatile si asteptarile acestora


Parte interesata Necesitati si asteptari pentru mediu
Clienti Impacturi de mediu generate de utilizarea produselor si furnizarea
serviciilor
Consum redus de resurse la utilizarea produselor si serviciilor
Etapele ciclului de viata si reintegrarea in natura a produselor si
serviciilor
Proprietari actionari Respectarea obligatiilor de conformare
Consum redus de resurse la realizarea produselor si serviciilor
Personalul organizatiei Conditii de mediu adecvate la locul de munca
Existenta de resurse pentru controlul impacturilor de mediu si
situatiilor de urgenta
Furnizori si parteneri Respectare obligatii de conformare legale si din
conventiile/contractele incheiate
Autoritati si societate Respectarea obligatiilor de conformare de mediu
Participare la programe comune de reducere a poluarii si
dezvoltare durabila
Aplicarea de forme de autoevaluare
Certificare
Achizitii publice ecologice
Opinia publica Performanta de mediu
Eventuala imagine de poluator
Publicarea politicii de mediu
Asiguratori Reducerea primelor de asigurare
Transparente privind impacturile asupra mediului

4.3 Determinarea domeniului de aplicare al sistemului de management de mediu


Organizatia trebuie sa determine limitele si aplicabilitatea sistemului de management de mediu
pentru a stabili domeniul sau de aplicare.
La determinarea domeniului de aplicare, organizatia trebuie sa ia in considerare:
a) elementele interne si externe mentionate la punctul 4.1;
b) obligatiile de conformare (sunt incluse obligatiile de conformare) mentionate la punctul 4.2;
c) unitatile organizationale, functiile si delimitarile fizice;
d) activitatile, produsele si serviciile organizatiei;
e) autoritatea si capabilitatea sa de a exercita control si influenta.
Odata ce domeniul de aplicare este definit, toate activitatile, produsele si serviciile din domeniul de
aplicare al organizatiei este necesar sa fie incluse in sistemul de management de mediu.
Domeniul de aplicare trebuie sa fie mentinut ca informatie documentata si sa fie disponibil partilor
interesate.
 Recomandari pentru implementare
 Domeniul de aplicare cuprinde produsele si serviciile pe care organizatia le poate realiza cu
respectarea tuturor cerintelor ISO 14001:2015.
 Nu se pot exclude cerinte ale standardului ISO 14001.
 La stabilirea domeniului de aplicare al SMM se tine cont de contextul organizatiei (aspectele
de mediu si capacitatea tinerii sub control de cerintele de conformare si de produsele si
serviciile organizate.
 Domeniul se defineste intr-un document/informatie documentata.
 Domeniul se poate integra intr-un document acoperit, mai multe sisteme de management
(calitate-mediu)

58
4.4 Sistemul de management de mediu
Pentru a atinge rezultatele preconizate, inclusiv imbunatatirea performantei de mediu, organizatia
trebuie sa stabileasca, implementeze, mentina si sa imbunatateasca continuu un sistem de
management de mediu, care sa includa procesele necesare si interactiunile lor, in conformitate cu
cerintele ISO 14001:2015.
Organizatia trebuie sa ia in considerare cunostintele acumulate conform 4.1, 4.2 la stabilirea si
mentinerea sistemului de management de mediu.
 Recomandari pentru implementare
Standardul ISO 14001:2015 cere ca SMM sa includa procesele necesare si interactiunile acestora in
conformitate cu cerintele ISO 14001:2015.
Daca exista sistem ISO 9001 implementat procesele de baza ale acestuia pot fi preluate si la cerintele
ISO 14001 pentru identificarea aspectelor de mediu a indicatorilor de performanta la tratarea
riscurilor si oportunitatilor si sa pastreze informatii documentate pentru acestea (cap. 4.1, 6.1).
Daca organizatia este mai mare si are functii specifice pentru mediu, cum ar fi: Responsabil SU,
Responsabil gestiune deseuri, etc., s-ar putea dezvolta si astfel de procese numai pentru SMM.

59
5) LEADERSHIP
5.1 Leadership si angajament
Managementul de la cel mai inalt nivel trebuie sa demonstreze capacitatea de conducere si
angajamentul referitor la SMM prin:
a) asumarea raspunderii pentru eficacitatea sistemului de management de mediu;
b) asigurarea ca politica si obiectivele de mediu sunt stabilite si sunt compatibile cu directia
strategica si contextul organizatiei;
c) asigurarea integrarii cerintelor SMM in procesele de afacere ale organizatiei;
d) asigurarea ca resursele necesare pentru SMM sunt disponibile;
e) comunicarea importantei eficacitatii managementului de mediu si conformarii cu cerintele SMM;
f) asigurarea ca SMM atinge rezultatele intentionate;
g) coordonarea si sprijinirea persoanelor pentru a contribui la eficacitatea SMM;
h) promovarea imbunatatirii continue;
i) sprijinirea altor roluri relevante de management pentru a demonstra aplicarea leadership-ului
acestora in domeniile lor de responsabilitate.
Nota: referinta la “afaceri” in ISO 14001 poate fi interpretata in sens larg ca insemnand acele
activitati care sunt de baza pentru scopul existentei organizatiei.
 Recomandari pentru implementare
Acest capitol nou si eliminarea Reprezentantului managementului face ca top managementul sa fie
mult mai implicat in functionarea si eficacitatea SMM.
Acum unele cerinte, de la punctele a), d), f), h), i), revin in mod direct top managementului, iar
cerintele b), c), e), g) pot fi delegate unei persoane sau mai multor persoane.
Aceste cerinte se vor regasi documentate in Politica, obiective si planificari, fise de post, etc. si vor fi
analizate la analiza efectuata de management sau conform unor programe specifice.

5.2 Politica de mediu


Top managementul trebuie sa stabileasca, implementeze si mentina politica referitoare la mediu care,
in cadrul domeniului de aplicare definit al SMM:
a) sa fie adecvata scopului si contextului organizatiei, incluzand natura, amploarea si impactului
asupra mediului al activitatilor, produselor si serviciilor sale;
b) ofera un cadru pentru stabilirea obiectivelor de mediu;
c) sa includa un angajament pentru protectia mediului, inclusiv prevenirea poluarii si a altor
angajamente specifice relevante contextului organizatiei.
Nota: alte angajamente specifice pentru a proteja mediul pot include utilizarea durabila a resurselor,
atenuarea schimbarilor climatice si adaptarea la acestea, precum si protectia biodiversitatii si a
ecosistemelor
d) sa includa un angajament de a indeplini obligatiile de conformare;
e) sa includa un angajament de imbunatatire continua a SMM pentru a creste performanta de mediu.
Politica mediu trebuie:
a) sa fie mentinuta ca informatie documentata;
b) sa fie comunicata in cadrul organizatiei;
c) sa fie disponibila partilor interesate.
 Recomandari pentru implementare
Se cere explicit: “Top managementul trebuie sa stabileasca, analizeze si mentina politica referitoare
la calitate”; in vechiul standard formularea era “sa se asigure ca politica referitoare la calitate…”,
adica putea fi stabilita de alte functii.
In plus, apar cerinte ca: “sa fie disponibila, dupa caz, partilor interesate” (de exemplu publicata si
postata pe site-ul organizatiei).
“sa fie disponibila si mentinuta ca informatie documentata”
“sa fie adecvata scopului si contextului organizatiei, incluzand natura, amploarea si impactului
asupra mediului al activitatilor, produselor si serviciilor sale.

60
In concluzie Politica referitoare la calitate trebuie revizuita cu ocazia trecerii la ISO 14001:2015.

5.3 Roluri organizationale, responsabilitati si autoritati


Managementul de la cel mai inalt nivel trebuie sa se asigure ca responsabilitatile si autoritatile pentru
rolurile relevante sunt atribuite si comunicate in cadrul organizatiei.
Managementul de la cel mai inalt nivel trebuie sa stabileasca responsabilitati si autoritati pentru:
a) asigurarea faptului ca SMM este in conformitate cu cerintele ISO 14001;
b) raportarea cu privire la performanta SMM, incluzand performanta de mediu catre conducerea de la
cel mai inalt nivel.
 Recomandari pentru implementare
Acum se cere explicit ca Top managementul sa se implice in atribuirea si comunicarea
responsabilitatilor si autoritatilor, inclusiv pentru conformarea cu ISO 14001 si raportarea
performantelor SMM.

61
6) PLANIFICARE
6.1 Actiuni pentru tratarea riscurilor si oportunitatilor
6.1.1 Generalitati
Organizatia trebuie sa stabileasca, implementeze si mentina procese pentru a indeplini cerintele de
la 6.1.1 la 6.1.4.
Atunci cand se planifica SMM, organizatia trebuie sa ia in considerare:
- elementele mentionate la punctul 4.1
- cerintele mentionate la punctul 4.2
- domeniul SMM
si sa determine riscurile si oportunitatile, referitoare la:
-aspectele de mediu (a se vedea 6.1.2)
-obligatiile de conformare (a se vedea 6.1.3)
-alte elemente si cerinte, identificate in 4.1 si 4.2
care trebuie abordate pentru:
-a da asigurarea ca SMM poate obtine rezultatele intentionate
-prevenirea si reducerea efectelor nedorite, inclusiv potentialele conditii externe de mediu care
afecteaza organizatia
-realizarea imbunatatirii continue.
In cadrul domeniului de aplicare al SMM, organizatia trebuie sa determine situatiile de urgenta
potentiale, inclusiv pe acelea care pot avea un impact asupra mediului.
Organizatia trebuie sa pastreze informatii documentate referitoare la:
-riscurile si oportunitatile care trebuie tratate
-procesele necesare cerute in 6.1.1 - 6.1.4 in masura in care este necesar pentru a avea incredere ca
acestea sunt efectuate conform planificarii.

6.1.2 Aspecte de mediu


In cadrul domeniului de aplicare definit al SMM, organizatia trebuie sa determine aspectele de mediu
si impacturile asociate, aferente activitatii, produselor si serviciilor sale pe care le poate controla si
influenta, luand in considerare perspectiva ciclului de viata.
Atunci cand determina aspectele de mediu, organizatia trebuie sa ia in considerare:
a) schimbarile, inclusiv dezvoltari noi sau planificate sau activitati, produse si servicii noi sau
modificate
b) conditii anormale si situatii de urgenta, previzibile in mod rezonabil.
Organizatia trebuie sa determine acele aspecte care au sau pot avea un impact semnificativ asupra
mediului, de ex. aspecte de mediu semnificative, utilizand criterii stabilite.
Organizatia trebuie sa comunice aspectele sale de mediu semnificative la diferitele niveluri si functii
ale organizatiei, dupa caz.
Organizatia trebuie sa mentina informatii documentate referitoare la:
-aspectele de mediu si impacturile asociate asupra mediului
-criteriile utilizate pentru a stabili aspectele sale semnificative de mediu
-aspectele semnificative de mediu.
Nota: aspectele de mediu semnificative pot rezulta din riscurile si oportunitatile asociate cu
impacturile negative asupra mediului (amenintari) sau impacturile benefice asupra mediului
(oportunitati).

6.1.3 Obligatii de conformare


Organizatia trebuie sa:
a) determine si sa aiba acces la obligatiile de conformare cu privire la aspectele sale de mediu
b) determine modul in care se aplica aceste obligatii de conformare in cadrul organizatiei
c) tina seama de aceste obligatii de conformare atunci cand stabileste, implementeaza, mentine si
imbunatateste continuu SMM.

62
Organizatia trebuie sa mentina informatii documentate ale obligatiilor sale de conformare.
Nota: Obligatiile de conformare pot conduce la riscuri si oportunitati pentru organizatie.

6.1.4 Planificarea actiunilor


Organizatia trebuie sa planifice:
a) actiunile pentru tratarea:
1) aspectelor de mediu semnificative
2) obligatiilor de conformare
3) riscurilor si oportunitatilor identificate in 6.1.1
b) cum sa:
1) integreze si implementeze actiunile in procesele SMM (clauzele 6.2; 7; 8; 9.1) sau in alte
procese ale activitatii sale
2) evalueze eficacitatea acestor actiuni (clauza 9.1).
Atunci cand se planifica aceste actiuni, organizatia trebuie sa ia in considerare propriile optiuni
tehnologice si cerintele sale financiare, operationale si ale activitatii sale.
 Recomandari pentru implementare
Apare cerinta noua “6.1 Actiuni pentru tratarea riscurilor si oportunitatilor”.
La implementarea acestei cerinte se ia in consideratie constatari de la capitolele 4.1, 4.2, 6.1.2,
6.1.3, 6.1.4, 8.2.
Se poate aplica aceeasi metoda ca la ISO 9001:2015, pentru: contaxt, aspecte de mediu si obligatiile
de conformare.
Actiunile pentru tratarea riscurilor identificate pe mediu pot aparea in Fisele de proces si dupa caz,
in Programul de managemetn de mediu.

6.2 Obiective de mediu si planificarea pentru realizarea acestora


6.2.1 Obiectivele de mediu
Organizatia trebuie sa stabileasca obiectivele de mediu pentru functiile si nivelurile relevante, luand
in considerare: aspectele de mediu semnificative ale organizatiei, obligatiile sale de conformare
asociate avand in vedere riscurile si oportunitatile sale.
Obiectivele de mediu trebuie:
a) sa fie in concordanta cu politica de mediu
b) sa fie masurabile, daca este practic
c) sa fie monitorizate
d) sa fie comunicate
e) sa fie actualizate, dupa caz.
Organizatia trebuie sa mentina informatii documentate cu privire la obiectivele de mediu.

6.2.2 Planificarea actiunilor pentru realizarea obiectivele de mediu


Atunci cand planifica modul in care isi realizeaza obiectivele de mediu, organizatia trebuie sa
determine:
a) ce se va face
b) ce resurse vor fi necesare
c) cine va fi responsabil
d) cand va fi finalizat
e) modul in care vor fi evaluate rezultatele, inclusiv indicatori pentru monitorizarea stadiului de
realizare a obiectivelor masurabile in domeniul mediului (9.1.1).
Organizatia trebuie sa ia in considerare modul in care actiunile planificate in vederea realizarii
obiectivelor de mediu pot fi integrate in procesele activitatii sale.
 Recomandari pentru implementare
Stabilirea obiectivelor de mediu se realizeaza: la nivelul strategic de catre Top Management, iar la
nivel tactic si operational de catre functiile si nivelurile relevante (de regula pe procesele SMM).

63
Acestea trebuie sa considere aspectele de mediu semnificative, obligatiile de conformare si riscurile
si oportunitatile identificate.
Pentru a fi masurabile obiectivele trebuie sa aiba indicatori de cantitate si calitate (reducere consum
de energie electrica kWh, reducere consum de hartie % sau kg, etc).

64
7) SUPORT
7.1 Resurse
Organizatia trebuie sa determine si sa asigure resursele necesare pentru stabilirea, implementarea,
mentinerea si imbunatatirea continua a sistemului de management de mediu.
 Recomandari pentru implementare
Resursele cuprind:
- resurse umane (competente)
- infrastructura – cladiri si echipamente (in stare de functionare)
- tehnologice (materiale, procese, RMM)
- financiare (costuri, linii de credit, cash flow).
Top managementul trebuie sa se asigure ca functiile ce au responsabilitati in SMM sunt sustinute de
resursele necesare (buget, planificari, cereri de achizitii, etc).

7.2 Competenta
Organizatia trebuie sa:
a) determine competenta necesara pentru personalul care efectueaza sub controlul sau lucrari ce
afecteaza performanta de mediu si capacitatea sa de a-si indeplini obligatiile sale de conformare
b) se asigure ca acest personal este competent pe baza educatiei, instruirii sau a experientei adecvate
c) determine necesitatile de instruire asociate aspectelor sale de mediu si SMM
d) ia masuri, daca este aplicabil, pentru a dobandi competenta necesara, si sa evalueze eficacitatea
masurilor aplicate.
Nota:masurile aplicate pot include, de exemplu: furnizarea de instruire, indrumarea, redistribuirea in
alte functii ale persoanelor angajate in prezent; angajarea sau contractarea de persoane competente.
Organizatia trebuie sa pastreze informatii documentate adecvate ca dovezi ale competentei.
 Recomandari pentru implementare
Cerintele de competenta pentru SSM se aplica persoanelor care influenteaza performante de mediu
si care au responsabilitati pentru SMM (SU, evaluari de mediu, impacturi, conformare, gestiune
deseuri).
Se realizeaza prin cursuri specializate.

7.3 Constientizare
Organizatia trebuie sa asigure ca persoanele care lucreaza sub controlul sau sunt constiente de:
a) politica de mediu
b) aspectele de mediu semnificative si impacturile asociate actuale sau potentiale aferente activitatii
lor
c) contributia lor la eficacitatea SMM, inclusiv beneficiile prin imbunatatirea performantei de mediu
d) implicatiile neconformarii cu cerintele SMM, inclusiv neindeplinirea obligatiilor de mediu ale
organizatiei.
 Recomandari pentru implementare
Presupune accesul si instruirea cu politica de mediu, cunoasterea rolului lor in indeplinirea
obiectivelor de mediu si influentarea pozitiva a obligatiilor de conformare.
Se verifica la auditori prin teste, evaluari.

7.4 Comunicare
7.4.1 Generalitati
Organizatia trebuie sa stabileasca, implementeze si mentina un proces necesar pentru comunicarea
interna si externa, relevanta pentru SMM, inclusiv:
a) asupra a ceea ce se comunica
b) cand se comunica
c) cu cine se comunica
d) cum se comunica.

65
Atunci cand se stabileste procesul de comunicare, organizatia trebuie:
-sa ia in considerare obligatiile de conformare
-sa se asigure ca informatia despre mediu comunicata este in concordanta cu informatia generata in
cadrul SMM, si ca este sigura.
Organizatia trebuie sa raspunda la solicitari relevante privind SMM.
Organizatia trebuie sa pastreze informatii documentate ca dovada a comunicarilor sale, dupa caz.

7.4.2 Comunicarea interna


Organizatia trebuie sa:
a) comunice intern informatia relevanta SMM intre diferite niveluri si functii ale organizatiei,
inclusiv modificari ale SMM, dupa caz
b) se asigure ca procesul de comunicare permite oricarei persoane care lucreaza sub controlul
organizatiei sa contribuie la imbunatatirea continua.

7.4.3 Comunicarea externa


Organizatia trebuie sa comunice in exterior informatii relevante pentru SMM, asa cum este stabilit in
cadrul procesului sau de comunicare si asa cum este cerut de obligatiile sale de conformare.
 Recomandari pentru implementare
Se stabileste un proces de comunicare interna/externa la functii relevante, cu partile interesate
relevante si referitor la obligatiile de conformare.
Uneori sunt stabilite prin reglementari sau solicitate de autoritati (APM) si se pot transmite pe
portaluri informatice.

7.5 Informatie documentata


7.5.1 Generalitati
Sistemul de management al organizatiei de mediu trebuie sa cuprinda:
a) informatiile documentate cerute de prezentul standard
b) informatii documentate stabilite de catre organizatie ca fiind necesare pentru eficacitatea SMM.
Nota: Amploarea informatiilor documentate pentru un sistem de management de mediu poate varia
de la o organizatie la alta, datorita:
-marimii organizatiei si tipul de activitati, procese, produse si servicii
-necesitatii de a demonstra indeplinirea obligatiilor de conformare
-complexitatii proceselor si interactiuniilor lor
-competenta personalului care lucreaza sub controlul organizatiei.

7.5.2 Crearea si actualizarea


La crearea si actualizarea informatiilor documentate organizatia trebuie sa asigure, dupa caz:
a) identificarea si descrierea (de exemplu: un titlu, data, autor sau numar de referinta)
b) formatul (de exemplu: limba, versiunea soft-ware-ului, grafica) si suportul media (de exemplu:
hartie, electronic)
c) analiza si aprobarea pentru a fi corespunzatoare si adecvate.

7.5.3 Controlul informatiilor documentate


Informatiile documentate cerute de sistemul de management de mediu si de ISO 14001, trebuie sa fie
controlate pentru a asigura:
a) disponibilitatea si adecvarea pentru utilizare, unde si cand sunt necesare
b) protejarea in mod adecvat (de exemplu: la pierderea confidentialitatii, utilizarea necorespunzatoare
sau pierderea integritatii).
Pentru controlul informatiilor documentate, organizatia trebuie sa abordeze urmatoarele activitati,
dupa caz:
a) distributia, accesul, regasirea si utilizarea
b) depozitare si conservare, inclusiv pastrarea lizibilitatii;

66
c) controlul modificarilor (ex. controlul versiunilor);
d) retinerea si eliminarea.
Informatiile documentate de origine externa determinate de organizatie ca fiind necesare pentru
planificarea si operarea sistemului de management de mediu trebuie identificate si controlate, dupa
caz.
Nota: Accesul presupune o decizie privind permisiunea numai de a vizualiza informatiile
documentate sau permisiunea si autoritatea de a vizualiza si modifica informatiile documentate.
 Recomandari pentru implementare
Cerintele sunt similare cu cele dinvechiul standard, capitolele 4.4.4, 4.4.5, 4.5.4 cu deosebirea ca:
- nu se mai folosesc termenii de proceduri documentate, documente si inregistrari si in locul acestora
se foloseste termenul “informatii documentate”;
- dispar cerintele pentru Procedurile de controlul documentelor si controlul inregistrarilor care sunt
ambele inlocuite de o cerinta de Controlul informatiei documentate;
- se cere pastrarea de informatii documentate privind identificarea, elaborarea, distribuirea, accesul
si regasirea, utilizarea, depozitarea si pastrarea si eliminarea informatiei documentate la fel ca in
vechiul standard.

67
8) OPERARE
8.1 Planificareoperationala si control
Organizatia trebuie sa stabileasca, implementeze, controleze si sa mentina procesele necesare, pentru
a raspunde cerintelor SMM si pentru a implementa masurile stabilite la punctul 6.1 si 6.2 prin:
-stabilirea criteriilor de operare ale proceselor
-implementarea controalelor proceselor, in conformitate cu criteriile de operare.
Nota: controalele pot include controale si proceduri tehnice.
Controalele pot fi implementate dupa o ierarhie (de exemplu, eliminarea, inlocuirea, controale
administrative), si pot fi utilizate individual sau in combinatie.
Organizatia trebuie sa controleze schimbarile planificate si sa analizeze consecintele schimbarilor
neintentionate, luand masuri pentru a atenua orice efecte adverse, dupa cum este necesar.
Organizatia trebuie sa se asigure ca procesele externalizate sunt controlate sau influentate. Tipul si
gradul de control sau de influenta pentru aceste procese trebuie sa fie definite in cadrul SMM.
In concordanta cu perspectiva ciclului de viata, organizatia trebuie sa:
a) stabileasca controale, dupa caz, pentru a asigura ca cerintele de mediu sunt abordate in procesul de
proiectare si dezvoltare pentru produse si servicii luand in considerare fiecare etapa a ciclului lor de
viata;
b) determine cerintele sale de mediu pentru achizitia de produse si servicii, dupa caz;
c) comunice cerintele sale de mediu relevante la furnizorii externi, inclusiv la contractanti;
d) ia in considerare necesitatea de a furniza informatii cu privire la potentialele impacturi
semnificative asupra mediului asociate cu transportul sau livrarea, utilizarea, tratarea la sfarsitul
duratei de viata si reintegrarea in natura a produselor sau serviciilor sale.
Organizatia trebuie sa mentina informatii documentate in masura in care este necesar pentru a avea
incredere ca procesele au fost efectuate conform planificarii.
 Recomandari pentru implementare
Standardul are in vedere controalele operationale din procesele de baza: proiectare, procesare,
tehnologii, masurare si verificare rezultate, furnizori externi, manipulare, depozitare, transport,
utilizare, reintegrare in natura si obligatii de conformare (legale).
Actiunile se refera la masurile de tinere sub control a aspectelor de mediu identificate in fiecare
proces si incluse in Fisa de proces sau intr-un Program de control a aspectelor de mediu.

8.2 Pregatirea pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns


Organizatia trebuie sa stabileasca, implementeze si mentina un proces necesar pentru a se pregati si
pentru a raspunde la potentialele situatii de urgenta identificate in 6.1.1.
Organizatia trebuie sa:
a) se pregateasca sa raspunda prin planificarea actiunilor de prevenire sau atenuare a efectelor
negative asupra mediului a situatiilor de urgenta
b) raspunda situatiilor de urgenta reale
c) ia masuri pentru a preveni sau atenua consecintele situatiilor de urgenta, adecvate pentru amploarea
situatiei de urgenta si impactul potential asupra mediului;
d) testeze periodic actiunile de raspuns planificate, daca este posibil
e) analizeze periodic si sa revizuiasca procesul si actiunile de raspuns planificate, in special dupa
aparitia situatiilor de urgenta sau dupa testari
f) furnizeze, dupa caz, informatii relevante si instruire legate de pregatire pentru situatii de urgenta si
raspuns partilor interesate relevante, inclusiv persoanelor care lucreaza sub controlul sau.
Organizatia trebuie sa mentina informatii documentate in masura necesara pentru a avea incredere ca
procesul este efectuat conform planificarii.
 Recomandari pentru implementare
Se impune stabilirea unui proces pentru identificarea, planificarea pregatirii si raspunsului la
situatiile de urgenta potentiale.
Procesul trebuie sa cuprinda:

68
-planificarea raspunsului la SU, stabilirea de masuri de prevenire si diminuarea consecintelor SU
-testarea periodica a actiunilor de raspuns planificate
-analiza si revizuirea actiunilor planificate, dupa aparitia SU sau dupa teste
-sa antreneze, dupa caz, in aceste actiuni partile interesate, mentinerea de informatii documentate
pentru SU.

69
9) EVALUAREA PERFORMANTEI

9.1 Monitorizare, masurare, analiza si evaluare


9.1.1 Generalitati
Organizatia trebuie sa monitorizeze, masoare, analizeze si evalueze performanta de mediu.
Organizatia trebuie sa determine:
a) ce trebuie sa fie monitorizat si masurat
b) metodele de monitorizare, masurare, analiza si evaluare, dupa caz, pentru a asigura rezultate valide
c) criteriile pe baza carora organizatia va evalua performanta sa de mediu si indicatorii adecvati
d) cand trebuie sa se realizeze monitorizarea si masurarea
e) cazul in care rezultatele monitorizarii si masurarii trebuie sa fie analizate si evaluate.
Organizatia trebuie sa se asigure ca sunt utilizate si mentinute, dupa caz, echipamente de monitorizare
si masurare etalonate sau verificate.
Organizatia trebuie sa isi evalueze performantele de mediu si eficacitatea SMM.
Organizatia trebuie sa comunice informatii relevante ale performantelor sale de mediu, atat in
interiorul, cat si in exteriorul sau, asa cum este identificat in procesul sau de comunicare si in
conformitate cu obligatiile sale de conformare.
Organizatia trebuie sa pastreze informatii documentate adecvate ca dovada a rezultatelor
monitorizarii, masurarii, analizei si evaluarii.

9.1.2 Evaluarea conformarii


Organizatia trebuie sa stabileasca, implementeze si mentina procese necesare pentru a evalua
indeplinirea obligatiilor sale de conformare.
Organizatia trebuie sa:
a) determine frecventa cu care va fi evaluata conformarea
b) evalueze conformarea si sa ia masuri daca este necesar
c) mentina cunoasterea si intelegerea stadiului sau de conformare.
 Recomandari pentru implementare
Monitorizarea, masurarea, analiza si evaluarea in SMM au doua componente:
a) programe de monitorizare de mediu ce au in vedere performanta sa de mediu (aspecte, obiective)
si eficacitate SMM
b) program/proces de evaluare a obligatiilor de conformare (legale).
Aceste cerinte si proceduri se aplica si in SMM conform ISO 14001:2004.

9.2 Auditul intern


9.2.1Generalitati
Organizatia trebuie sa efectueze audituri interne la intervale planificate pentru a furniza informatii
daca sistemul de management de mediu:
a) este conform cu:
1) cerintele proprii ale organizatiei pentru sistemul de management de mediu;
2) cerintele standardului ISO 14001:2015.
b) este implementat si mentinut in mod eficace.
 Recomandari pentru implementare
Procesul este similar celui desfasurat conform Procedurii “Audit intern din standardul vechi ISO
14001:2004.

9.2.2 Programul de audit intern


Organizatia trebuie sa stabileasca, implementeze si sa mentina un program de audit intern, care sa
includa frecventa, metodele, responsabilitatile, cerintele de planificare si raportare a auditurilor sale
interne.

70
Atunci cand stabileste programul de audit intern organizatia trebuie sa ia in considerare importanta
pentru mediu a proceselor in cauza, modificarile care afecteaza organizatia si rezultatele auditurilor
precedente.
Organizatia trebuie sa:
a) defineasca criteriile de audit si domeniul de aplicare pentru fiecare audit
b) selecteze auditori si sa efectueze audituri cu asigurarea obiectivitatii si impartialitatii procesului de
audit
c) asigure ca rezultatele auditurilor sunt raportate managementului relevant.
Organizatia trebuie sa pastreze informatii documentate ca dovada a implementarii programului de
audit si a rezultatelor auditului.

9.3 Analiza efectuata de management


Conducerea la nivelul cel mai inalt trebuie sa analizeze SMM al organizatiei la intervale planificate,
pentru a se asigura de continua sa potrivire, adecvare si eficacitate.
Analiza efectuata de management trebuia sa ia in considerare:
a) stadiul actiunilor de la precedenta analiza efectuata de management
b) modificarile:
1) aspectelor interne si externe care sunt relevante pentru SMM
2) necesitatilor si asteptarilor partilor interesate, inclusiv ale obligatiilor de conformare
3) aspectelor sale semnificative de mediu
4) riscurilor si oportunitatilor
c) masura in care au fost atinse obiectivele de mediu.
d) informatii cu privire la performanta de mediu a organizatiei, inclusiv tendinte privind:
1) neconformitatile si actiunile corective
2) rezultatele monitorizarii si masurarii
3) indeplinirea obligatiilor de conformare
4) rezultatele auditului
e) adecvarea resurselor
f) comunicari relevante de la partile interesate, inclusiv reclamatii
g) oportunitati de imbunatatire continua.
Elementele de iesire ale analizei efectuate de management trebuie sa includa:
-concluzii cu privire la faptul ca SMM continua sa fie potrivit, adecvat si eficace
-deciziile aferente oportunitatilor de imbunatatire continua
-decizii aferente oricarei nevoi de modificari ale SMM inclusiv a resurselor necesare
-actiuni, daca este necesar, atunci cand obiectivele de mediu nu au fost indeplinite
-oportunitati pentru a imbunatati integrarea SMM cu alte procese de afaceri, daca este necesar
-eventuale implicatii pentru directia strategica a organizatiei.
Organizatia trebuie sa pastreze informatie documentata ca dovada a rezultatelor analizei efectuate de
management.

 Recomandari pentru implementare


Cerinta era aplicata aproape in aceeasi termeni si conform standardului anterior cu singura noutate,
cea referitor la contextul organizatiei, factorii interni si externi, relevante pentru sistem.

71
10) IMBUNATATIRE
10.1 Generalitati
Organizatia trebuie sa determine oportunitatile de imbunatatire (9.1; 9.2; 9.3) si sa implementeze
actiunile necesare pentru a obtine rezultatele intentionate ale sistemului sau de management de
mediu.
 Recomandari pentru implementare
Imbunatatirea continua urmareste cresterea performantei de mediu prin imbunatatiri pas cu pas a
unor elemente ale SMM si cresterea eficacitatii SMM.

10.2 Neconformitate si actiune corectiva


Atunci cand apare o neconformitate, organizatia trebuie sa:
a) reactioneze la neconformitate, si daca este cazul:
1) sa ia masuri pentru a o controla si corecta
2) sa faca fata consecintelor, inclusiv minimalizarea impacturilor negative asupra mediului
b) sa evalueze necesitatea de a actiona pentru a elimina cauzele neconformitatii, pentru ca aceasta sa
nu se repete sau sa apara in alta parte, prin:
1) analiza neconformitatii
2) determinarea cauzelor neconformitatii
3) determinarea existentei de neconformitati similare, sau daca ar putea aparea potentiale
neconformitati
c) implementeze orice actiuni necesare
d) analizeze eficacitatea oricarei actiuni corective intreprinse
e) faca modificari ale SMM, daca este necesar.
Actiunile corective trebuie sa fie adecvate semnificatiei efectelor neconformitatilor intalnite, inclusiv
impacturilor de mediu.
Organizatia trebuie sa pastreze informatii documentate ca dovada a:
-naturii neconformitatilor si oricaror actiuni ulterioare intreprinse
-rezultatelor oricarei actiuni corective.
 Recomandari pentru implementare
Procesul este similar celui tratat prin procedura din vechiul standard capitolul 4.5.3
“Neconformitate actiune corectiva si preventiva” cu eliminarea termenului preventiva.

10.3 Imbunatatirea continua


Organizatia trebuie sa imbunatateasca continuu concordanta, adecvarea si eficacitatea sistemului de
management de mediu pentru a creste performanta de mediu.

72
CAPITOLUL 7 TABELE DE CORESPONDENTA ISO 14001 NOU SI VECHI

ISO 14001:2015 vs. ISO 14001:2004


Analiza comparativa
ISO 14001:2015 ISO 14001:2004 Comparatii. Nou in 2015
Titlul articolului Titlul articolului
Similar, dar cu formularea:
“declaratiile de conformitate cu
acest standard international nu
sunt acceptabile decat daca
Introducere Introducere toate cerintele acestuia sunt
incorporate in sistemul de
management de mediu al unei
organizatii si indeplinite fara
nicio excludere.”
1. Domeniu de aplicare 1. Domeniu de aplicare Nu sunt
2. Referinte normative 2. Referinte normative
Se definesc 33 de termeni -fata
3. Termeni si definifii 3. Termeni si definitii
de 20
4. Contextul organizatiei (doar
titlul)
4.Cerinte ale sistemului de
management de mediu (doar
titlul)
4.1Intelegerea organizatiei si a Capitol nou
contextului in care activeaza
4.2 Intelegerea necesitatilor si Capitol nou
asteptarilor partilor interesate
4.3 Determinarea Varianta noua mai extinsa
domeniului de aplicare al
4.1 Cerinte generale
sistemului de management
de mediu
4.4 Sistem de management de Varianta noua mai extinsa
4.1 Cerinte generale
mediu
5. Leadership (doar titlul) Capitol nou
5.1 Leadership si angajament Capitol nou
5.2 Politica de mediu 4.2 Politica de mediu Similara. Reformulata
5.3 Roluri organizationale, 4.4.1 Resurse, atributii, Similar.
responsabilitati si autoritati responsabilitate si autoritate Se exclude RM
6. Planificare (doar titlul) 4.3 Planificare (doar titlul)
6.1 Actiuni pentru tratarea Capitol nou
riscurilor si oportunitatilor
6.1.1 Generalitati
6.1.2 Aspecte de mediu 4.3.1 Aspecte de mediu Mai extins
4.3.2 Cerinte legale si alte Denumire modificata
6.1.3 Obligatii de conformare
cerinte
6.1.4 Planificarea actiunilor Capitol nou

73
ISO 14001:2015 ISO 14001:2004 Comparatii. Nou in 2015
Titlul articolului Titlul articolului
6.2 Obiective de mediu si
planificarea pentru realizarea
acestora (doar titlul)
4.3.3 Obiective, tinte si program
6.2.1 Obiective de mediu Text diferit
(programe)
6.2.2 Planificarea actiunilor
pentru realizarea obiectivelor
de mediu
4.4 Implementare si operare
7. Suport (doar titlul)
(doar titlul)
4.4.1 Resurse, atributii, Textul nou mai sumar
7.1 Resurse
responsabilitate si autoritate
7.2 Competenta
4.4.2 Competenta, instruire si
Similar, text mai clar
7.3 Constientizare contientizare
7.4 Comunicare (doar titlul)
7.4.1 Generalitati Textul nou mai extins si explicit
4.4.3 Comunicare
7.4.2 Comunicare interna
7.4.3 Comunicare externa
7.5 Informatii documentate
(doar titlul) 4.4.4 Documentatie Texte diferite
7.5.1 Generalitati
4.4.5 Controlul documentelor Similar, dar mai simplu
7.5.2 Creare si actualizare
4.5.4 Controlul inregistrarilor
7.5.3 Controlul informatiilor 4.4.5 Controlul documentelor Similar, reorganizat
documentate 4.5.4 Controlul inregistrarilor
8. Operare (doar titlul) 4.4 Implementare si operare
8.1 Planificare operationala si Textul nou mai extins si mai
4.4.6 Control operational
control clar
8.2 Pregatire pentru situatii de 4.4.7 Pregatire pentru situatii de Textul nou mai extins si mai
urgenta si capacitate de raspuns urgenta si capacitate de raspuns clar
9. Evaluarea performantei
4.5 Verificare (doar titlul)
(doar titlul)
9.1 Monitorizare, masurare,
analiza si evaluare (doar titlu) 4.5.1 Monitorizare si masurare Textul nou mai extins si mai
9.1.1 Generalitati clar
9.1.2 Evaluarea conformarii 4.5.2 Evaluarea conformarii Text diferit
9.2 Audit intern (doar titlul)
9.2.1 Generalitati Text similar, reorganizat
4.5.5 Audit intern
9.2.2 Programul de audit
intern
9.3 Analiza efectuata de 4.6 Analiza efectuata de
management management Text nou mai extins

74
CAPITOLUL 8 CERINTELE SRAC PENTRU ANALIZA DOCUMENTELOR LA TRANZITIA LA NOILE STANDARDE

Denumire organizatie:

Modul in care se aplica cerintele standardelor SR EN ISO 9001:2015 / SR EN ISO 14001:2015 in cadrul organizatiei
Informatii documentate Alta modalitate Informatii documentate Alta modalitate
SR EN ISO 9001:2015 SR EN ISO 14001:2015
care demonstrează implementarea care demonstrează implementarea
1. Domeniu de aplicare 1. Domeniu de aplicare
2 Referinţe normative 2 Referinţe normative
3 Termeni şi definiţii 3 Termeni şi definiţii
4 Contextul organizatiei 4 Contextul organizatiei
4.1 Inţelegerea organizaţiei si 4.1 Inţelegerea organizaţiei si
a contextului in care a contextului in care
activeaza activeaza
4.2 Inţelegerea necesitaţilor 4.2 Inţelegerea necesitaţilor
si asteptarilor partilor si asteptarilor partilor
interesate interesate
4.3 Determinarea domeniului 4.3 Determinarea domeniului
de aplicare a SMC de aplicare a SMM
4.4 SMC si procesele sale 4.4 Sistem de management
de mediu
5 Leadership 5 Leadership
5.1 Leadership si angajament 5.1 Leadership si angajament
5.1.1 Generalitati
5.1.2 Orientarea catre client
5.2 Politica 5.2 Politica referitoare la
5.2.1 Stabilirea politicii mediu
referitoare la calitate
5.2.2 Comunicarea politicii
referitoare la calitate
75
Informatii documentate Alta modalitate Informatii documentate Alta modalitate
SR EN ISO 9001:2015 SR EN ISO 14001:2015
care demonstrează implementarea care demonstrează implementarea
5.3 Roluri organizationale, 5.3 Roluri organizationale,
responsabilităţi si responsabilităţi si
autorităţi autorităţi
6 Planificare 6 Planificare
6.1 Acțiuni pentru abordarea 6.1 Acțiuni pentru abordarea
riscurilor și riscurilor și
oportunităților oportunităților
6.1.1 Generalitati
6.1.2 Aspecte de mediu
6.1.3 Obligatii de conformare
6.1.4 Planificarea actiunilor
6. Obiectivele in domeniul 6.2 Obiectivele in domeniul
2 calitatii si planificarea mediului si planificarea
realizarii lor realizarii lor
6.2.1 Obiectivele in domeniul
mediului
6.2.2 Planificarea actiunilor
pentru realizarea
6. Planificarea schimbarilor obiectivelor in domeniul
3 mediului
7 Suport 7 Suport
7.1 Resurse 7.1 Resurse
7.1. Generalitati
1
7.1. Personal
2
7.1. Infrastructura
3

76
Informatii documentate Alta modalitate Informatii documentate Alta modalitate
SR EN ISO 9001:2015 SR EN ISO 14001:2015
care demonstrează implementarea care demonstrează implementarea
7.1. Mediu pentru operarea
4 proceselor
7.1. Resurse de monitorizare
5 si masurare
7.1. Cunostiinte
6 organizationale
7.2 Competenta 7.2 Competenta
7.3 Constientizare 7.3 Constientizare
7.4 Comunicare 7.4 Comunicare
7.4.1 Generalitati
7.4.2 Comunicarea interna
7.4.3 Comunicarea externa
7.5 Informatii documentate 7.5 Informatii documentate
7.5. Generalitati 7.5.1 Generalitati
1
7.5. Creare si actualizare 7.5.2 Creare si actualizare
2
7.5. Controlul informatiilor 7.5.3 Controlul informatiilor
3 documentate documentate
8 Operare 8 Operare
8.1 Planificare si control 8.1 Planificare si control
operational operational
8.2 Cerințe pentru produse și
servicii
8.2. Comunicarea cu clientul
1
8.2. Determinarea cerințelor
2 pentru produse și servicii

77
Informatii documentate Alta modalitate Informatii documentate Alta modalitate
SR EN ISO 9001:2015 SR EN ISO 14001:2015
care demonstrează implementarea care demonstrează implementarea
8.2. Analizarea cerințelor
3 pentru produse și servicii
8.2. Modificari ale cerintelor
4 pentru produse si servicii
8.3 Proiectarea şi dezvoltarea
produselor si serviciilor
8.3. Generalitati
1
8.3. Planificarea proiectării şi
2 dezvoltării
8.3. Elemente de intrare ale
3 proiectarii și dezvoltarii
8.3. Controale ale proiectarii
4 și dezvoltarii
8.3. Elemente de iesire ale
5 proiectarii și dezvoltarii
8.3. Modificari ale proiectarii
6 și dezvoltarii
8.4 Controlul proceselor,
produselor si serviciilor
furnizate din exterior
8.4. Generalitati
1
8.4. Tipul și amploarea
2 controlului
8.4. Informații pentru
3 furnizorii din exterior
8.5 Producţie şi furnizare de
servicii
78
Informatii documentate Alta modalitate Informatii documentate Alta modalitate
SR EN ISO 9001:2015 SR EN ISO 14001:2015
care demonstrează implementarea care demonstrează implementarea
8.5. Controlul producţiei si
1 furnizarii de servicii
8.5. Identificare şi trasabilitate
2
8.5. Proprietate care apartine
3 clienților sau a
furnizorilor din exterior
8.5. Pastrarea
4
8.5. Activități post- livrare
5
8.5. Controlul modificarilor
6
8.6 Eliberarea produselor si
serviciilor
8.7 Controlul elementelor de 8.2 Pregatire pentru situatii
iesire neconforme de urgenta si capacitate
de raspuns
9 Evaluarea performantei 9 Evaluarea performantei
9.1 Monitorizare, masurare, 9.1 Monitorizare, masurare,
analiza si evaluare analiza si evaluare
9.1. Generalitati 9.1.1 Generalitati
1
9.1. Satisfacţia clientului 9.1.2 Evaluarea conformarii
2
9.1. Analiza si evaluare
3
9.2 Audit intern 9.2 Audit intern

79
Informatii documentate Alta modalitate Informatii documentate Alta modalitate
SR EN ISO 9001:2015 SR EN ISO 14001:2015
care demonstrează implementarea care demonstrează implementarea
9.3 Analiza efectuata de 9.3 Analiza efectuata de
management management
9.3. Generalitati
1
9.3 Elementele de intrare ale
.2 analizei efectuate de
management
9.3. Elementele de iesire ale
3 analizei efectuate de
management
1 Îmbunătăţire 10 Îmbunătăţire
0
10. Generalitati 10.1 Generalitati
1
10. Neconformitate si 10.2 Neconformitate si acţiune
2 acţiune corectivă corectivă
10. Imbunatatire continua 10.3 Imbunatatire continua
3

80