Sunteți pe pagina 1din 3

Unitatea de învăţământ: ........................

Profilul: Asistent medical de farmacie - Nivelul 5 Avizat,


Domeniul: Sănătate Publică şi Asistenţă Pedagogică Director
Modulul: CHIMIA COMPUȘILOR CU ACȚIUNI FIZIOLOGICE DIVERSE
Nr de ore/an: 60 ore, din care: T: 36; LT: 24
Nr. ore /săptămână: 3,5h
Anul: III .......
Profesor: ............................................................
Plan de învăţământ aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S.: 5042/27.09.2005 Avizat,
Programa aprobată prin Ordinul M.E.C.T.S.: 5042/ 27.09.2005 Şef catedră

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2015 - 2016

Nr. Unitate de Competenţe Conţinuturi Nr. ore Săptămâna Obs.


Crt. competenţa specifice T LT T LT
1. Norme de protecţia Să cunoască şi să respecte Norme de protecţie a muncii în laboratorul de chimie. 1 S1
muncii în regulile de protecţia muncii
laboratorul de Să recunoască ustensilele şi
chimie reactivii de laborator
 Structura chimică: nucleu organic, complexitate,
importanţă farmaceutică a substanţelor, nucleu 2 1 S1 S1
2. Noțiuni introductive. simplu sau compus
Generalități  Complexitatea structurii chimice – caracterul
radicalilor, valenţe, săruri pe care le formează
C.1.  Obţinere: prin sinteza organică, extracţie
 Structura chimică: liniară, monociclică, policiclică,
complexă
 Nucleul organic: structură, reacţii de sinteză pentru
obţinerea nucleului
 Clase:
Chimia compuşilor - medicamente din clasa alcoolilor, fenolilor,eterilor
3. organici farmaceutici C2. – antiseptice, dezinfectante 2 2 S2 S2
- amine, amide, 2 S3
- aminoalcooli, feniletanolamine 1 1 S3 S3
- aldehide şi cetone 2 2 S4 S4
- glicozide - cardiotonice 2 S5
- alcaloizi - antiaritmice 1 1 S5 S5
- nitroderivaţi, 2 S6
- derivaţi halogenaţi ai hidrocarburilor, 1 S6
- esteri şi grăsimi, 1 1 S7 S6
- acizi monocarboxilici 1 S7
- uretani, ureide, 1 S8
- derivaţi barbiturici, hidantoine, guanidine, 1 1 S8 S8
hidroxi-acizi, 1 S9
- compuşi polihidroxicarbonilici, 1 1 S9 S9
- sulfamide, derivaţi heterociclici, compuşi 1 S10
organometalici, glicozide, 1 1 S10 S10

Evaluare formativă – fişe de lucru 1 S11


 Stările de agregare a substanţelor chimice
organice – definiţie şi descriere ( lichidă, solidă, 1 1 S11 S11
gazoasă)
C.3.  Rolul şi importanţa solubilitatii substantelor
medicamentoase organice în practica farmaceutică
 Condiţiile de puritate conform FR X 1 2 S12 S12
 Principalele reacţii chimice de obţinere a
substanţelor (sinteză, precipitare, neutralizare, oxidare,
etc)
-Antihistaminice, substanţe de contrast şi explorare
funcţională, 2 1 S13 S13
-vitamine, hormoni,
-antibiotice, sulfamide 1 1 S14 S14
-chimioterapice, 1 S14
-diuretice, antihipertensive 1 1 S15 S15
-antiastmatice, bronholitice 1 S15
- antiulceroase, hipocolesterolemiante, 1 2 S16 S16
antiparkinsoniene, etc 1 S17
 Rolul lor în organism – reacţii metabolice, reacţii 2 S17
C.4. fiziologice. Acţiunea farmacodinamică
 Mecanism de actiune central, pe receptori, local,
sistemic, enzimatic, metabolic
Actiuni: expectorante, diuretice, antihipertensive,
dezinfectante, etc
 Factorii: externi (fizici si chimici), interni, reactii
posibile de degradare
 Condiţiile de conservare conform FR X: ferit de
C.5. lumină, ferit de umiditate, ferit de temperatură,
ferit de acţiunea microorganismelor
4. Recapitulare Sistematizarea cunoștințelor Recapitulare finală 2 S18
acumulate Evaluare sumativă - testare 1 S18

Competențe:
C.1. Clasifică substanțele chimice organice în funcție de structură.
C.2. Descrie substanțele farmaceutice organice din punct de vedere fizico-chimic
C.3. Analizează substanțele organice în funcție de acțiune
C.4. Explică acțiunea substanțelor cu un anumit nucleu organic
C.5. Specifică condițiile de conservare

Întocmit,
Prof. .............................................

S-ar putea să vă placă și