Sunteți pe pagina 1din 2

Numele _________________

Data ___________________
TEST DE EVALUARE

1. Calculaţi :
87 – 53 = 53 + 26 = 78 – 37 =
34 + 15 = 87 – 7 = 62 + 5 =
89 – 56 = 4 + 72 = 73 + 26 =
36 – 34 = 68 – 35 = 74 – 73 =

2. Calculaţi :
67 – 26 + 35 = ______________ 52 + 5 + 21 = ________________
36 + 12 – 46 = ______________ 87 – 53 + 4 = ________________
75 – 32 – 20 = ______________ 3 + 63 – 52 = ________________

3. Calculaţi :
87 – 32 – 41+ 65= 32 + 31 + 24 – 56 = 53 – 42 + 67 – 31 – 20 =
=_________________ =__________________ =______________________
__________________ ___________________ _______________________
__________________ ___________________ _______________________
__________________ ___________________ _______________________

4. Aflaţi numărul necunoscut :


a + 45 = 84 56 + b = 67 93 – c = 42
_____________ ______________ _____________
_____________ ______________ _____________
_____________ ______________ _____________

5. Aflaţi :
 Diferenţa numerelor 53 şi 41 _____________________
 Numărul cu 13 mai mare decât 45 _____________________
 Suma numerelor 36 şi 42 _____________________
 Numărul cu 73 mai mic decât 97 _____________________

6. Calculaţi :
 Numărul cu 34 mai mare decât răsturnatul lui 21 __________________
 Suma răsturnatelor numerelor 32 şi 45 __________________
 Din cel mai mare număr de două cifre scade cel
mai mic număr de două cifre __________________
 Diferenţa dintre vecinul mai mare al lui 65 şi vecinul
mai mic al lui 32 __________________

8. a) La diferenţa numerelor 53 şi 21 adună numărul 42.


____________________________________

b) Din suma numerelor 16 şi 32 scade numărul 25.


____________________________________
c) Din numărul 64 scade suma numerelor 13 şi 21.
_____________________________________

d) La numărul 25 adună diferenţa nr. 62 şi 41.


_____________________________________

9. a) La o stână sunt 34 miei albi şi cu 12 mai puţini miei negri. Câţi miei negri sunt ?
Rezolvare :
____________________
R = ______________

b) La un concurs participă 25 fete şi cu 3 mai mulţi băieţi. Câţi băieţi participă la


concurs ?
Rezolvare :
____________________
R = ______________
c) Diana are în grădină 54 flori. Ea culege 13 flori, iar 10 flori se ofilesc. Câte flori au rămas
în grădină ?
Rezolvare :
______________________
R=_______________

d) Într-un autobuz se află 25 călători. La prima staţie urcă 4 călători, iar la a doua staţie
coboară 5 călători. Câţi călători sunt acum în autobuz ?
Rezolvare :
_______________________
R = _______________