Sunteți pe pagina 1din 10

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR

 Să ne organizăm! - Invitație la tradiție


 Lansarea oficială a proiectului în cadrul comisiei metodice; încheierea acordurilor între
unităţile coordonatoare; postarea proiectului pe www.isjneamt.ro , www.ccdneamt.ro,
www.didactic.ro, http://scoala8pn.comze.com/
 România – țara mea dragă – activități închinate Zilei Naționale a României
 Din suflet pentru suflet – strângerea de ajutoare pentru copiii defavorizați
 Crăciunul – bucuria copiilor - Concursul Național – Colind de Crăciun – realizarea,
primirea și organizarea expoziției cu lucrările elevilor din școală și din țară
 Magia Sărbătorilor - Program artistic desfăşurat cu ocazia Sărbătorilor de iarnă
 Crăciunul - Tradiții și obiceiuri - exemple de bune practici – prezentarea lucrărilor
științifice participante în concurs(activitate directă)
 Diseminarea rezultatelor proiectului – expedierea diplomelor participanților la proiect.
REGULAMENT DE PARTICIPARE

Calendarul concursului naţional este făcut public prin intermediul mijloacelor de


comunicare în masă şi prin reţeaua internet – www.isjneamt.ro , www.ccdneamt.ro ,
www.didactic.ro. , pe site-ul şcolii http://scoala8pn.comze.com/

a) Înscriere

La acest concurs se pot înscrie preşcolari, şcolari ai ciclului primar şi gimnazial, cadre
didactice.
Formularul de înscriere – pentru fiecare cadru didactic şi acordul de parteneriat – în
dublu exemplar vor fi completate şi trimise odată cu lucrările copiilor la următoarea adresă:
Şcoala Gimnazială Nr. 8
Strada: Dărmăneşti Nr. 33
Localitatea: Piatra Neamţ
Judeţul: Neamţ
Cod poştal: 610233
Cu menţiunea: „Pentru concursul Colind de Crăciun”(TROFIN RAMONA)
Lucrările pot fi predate şi personal unuia dintre organizatorii concursului.
Data limită de trimitere/ predare a lucrărilor este 15 decembrie 2018 (data poştei).

b) Condiţii de participare:

Secţiuni destinate elevilor:


 Creații plastice – preșcolari și elevi ai claselor pregătitoare și I -
VIII
- pictură
- colaj
- felicitări de sărbători
- ornamente pentru pomul de Crăciun

 Lucrările vor fi realizate în tehnică de lucru la alegere, pe suport de lucru la


alegere respectându-se tema concursului.

 Fiecare lucrare va fi însoţită de o etichetă în care vor fi consemnate cu


majuscule, în colţul din dreapta față jos: titlul lucrării, numele şi prenumele
elevului, clasa/grupa, şcoala/gradiniţa, numele şi prenumele cadrului didactic
îndrumător, localitatea.
 Ornamentele pentru bradul de Crăciun (relizate în relief sau 3D) se predau
personal persoanelor de contact sau se ambalează corespunzător dacă vor fi
expediate prin poştă.

Se vor acorda premiile I, II, III şi menţiuni pentru fiecare nivel de


clasă/grupă, la fiecare secţiune şi diplome de participare elevilor participanţi şi
cadrelor didactice îndrumătoare.
Se va avea în vedere originalitatea şi respectarea tematicii de concurs.
Nu se admit contestaţii. Nu se restituie lucrările elevilor participanţi.
Nu se vor acorda premii în obiecte sau bani.
Vor fi luate în considerare lucrări efectuate doar de elevi.
Fiecare cadru didactic participant poate participa cu un număr maxim de
3(trei) lucrări (indiferent de secţiune).

Secţiuni destinate cadrelor didactice

Proiecte tematice și proiecte didactice;

Serbări și parteneriate educaționale.

a) Înscrierea participanților se face până în data de 15 decembrie


2018 prin completarea fișelor de înscriere (anexele 1 și 2) și
trimiterea lor la adresa de e-mail: mona_tavi@yahoo.com și pe
adresa :

Şcoala Gimnazială Nr. 8


Strada: Dărmăneşti Nr. 33
Localitatea: Piatra Neamţ
Judeţul: Neamţ
Cod poştal: 610233
Cu menţiunea: „Pentru concursul Colind de Crăciun”(TROFIN RAMONA)

b) Materialele pentru proiect vor fi transmise în format electronic pe


adresa e-mail: mona_tavi@yahoo.com și pe adresa mentionată
anterior.

c) Acordul de parteneriat în dublu exemplar, semnat și ștampilat,


împreună cu un plic autoadresat și timbrat vor fi trimise pe adresa
mai sus menționată;
 La ambele secțiuni pot participa cadrele didactice din toată țara.

 Cadrele didactice care doresc, dar mai ales cele din județ sau județele
apropiate, vor participa în mod direct;

 Lucrările redactate vor respecta următoarele cerințe obligatorii:

a) Se vor redacta în format electronic, în Microsoft Office Word, pe


format A4, cu următorul format de pagină: orientation – portrait,
margins (cm) top 2, bottom 2, left 2, right 2; conținutul lucrării va
fi cu caractere Times New Roman corp de literă de 12, cu
diacritice, tehnoredactare la 1,5 rânduri, fără inserare număr de
pagină, antet sau subsol.

b) Titlul va fi scris cu majuscule cu Times New Roman, 14 - bold,


centrat, iar la două rânduri sub titlul lucrării, aliniat dreapta, se va
menționa numele autorului/autorilor și instituția în care
predă/predau (Times New Roman 12).

c) Volumul lucrării va avea 2-5 pagini incluzând obligatoriu


bibliografia;

d) Conținutul lucrărilor trebuie să fie în concordanță cu tema


concursului, să cuprindă exemple de bune practici din experiența
personală, să aibă originalitate și să respecte legislația în vigoare
privind drepturile de autor.

e) Responsabilitatea pentru conținutul lucrărilor aparține exclusiv


participanților.

f) Lucrările pot avea maxim 2 autori.

g) Lucrările se transmit în format electronic și pe support hârtie.

h) Fiecare lucrare trimisă va fi însoțită de o declarație pe propria


răspundere a autorului/ autorilor (anexa 2).

i) Cadrele didactice pot alege să participe la una dintre secțiuni sau la


ambele.

Cerințe privind participarea cadrelor didactice la concurs:


a) Dacă lucrarea este elaborată de doi autori, este suficientă
participarea directă a unui singur autor.

b) Cadrele didactice din județ trebuie să participe direct la susținerea


lucrării;

c) Cadrele didactice din afara județului pot participa direct sau


indirect.

Pentru susținerea lucrării, cadrele didactice vor pregăti maxim 10 slide-


uri.
 Lucrările selecționate de comisie vor fi publicate într-o revistă/carte cu
ISBN/ISSN;

Organizatorul va trimite tuturor cadrelor didactice participante direct/


indirect la proiect, revista cu ISSN și diploma de participare(prin e-mail).

PROGRAMUL PROIECTULUI:
10,00-10,30- Primirea invitaților
10,30-11,00- Deschiderea oficială a secțiunilor dedicate cadrelor didactice
11,00-13,00- Prezentarea sintetică al lucrărilor științifice
13,30-14,00- Festivitatea de închidere și înmânarea diplomelor pentru cadrele
didactice participante la proiect.

CONCURS INTERJUDEȚEAN FĂRĂ TAXĂ DE PARTICIPARE;

 Diplomele se vor trimite pe e-mail, de aceea rugăm atenție în completarea


fișelor de înscriere, a adresei de e-mail;
 Până la data de 31 martie 2020, participanții vor primi:
Diplomă de participare pentru cadrele didactice, pentru
îndrumarea și participarea cu lucrări ale copiilor;
Adeverință de participare pentru cadrele didactice;
Diplome premii I, II, III pentru copii;
Diplome premiu special pentru cadrele didactice participante la
secțiunile dedicate dumnealor
Protocolul de colaborare semnat/ ștampilat

ETAPELE CONCURSULUI:

I. Lansarea proiectului/concursului
Lansarea concursului se realizează prin postarea pe site-urile: www.didactic.ro;
www.isjneamt.ro , www.ccdneamt.ro, www.didactic.ro,
http://scoala8pn.comze.com/ , pe site-urile de socializare şi prin anunţuri
publicitare în presa de specialitate, presa judeţeană, expunerea unor panouri
publicitare - 10 octombrie – 10 noiembrie 2019;

II. Realizarea lucrărilor la nivelul unităţilor de învăţământ participante: 15


noiembrie - 15 decembrie 2019

III. Înscrierea participanţilor - trimiterea fişelor de înscriere, a lucrărilor, a


acordului de parteneriat şi a unui plic autoadresat şi timbrat se face în perioada
15 noiembrie - 15 decembrie 2019, prin poştă.

IV. Expedierea lucrărilor prin poştă, până la 15 decembrie 2019, pe adresa


menționată mai sus.

V. Prezentarea lucrărilor științifice - activitate directă desfășurată de cadrele


didactice participante la proiect – 20 decembrie 2019

VI. Desfăşurarea activităţilor propuse în cadrul concursului:


a) Organizarea expoziţiei cu lucrările copiilor/elevilor: 18 decembrie 2019

Locul desfăşurării - Şcoala Gimnazială Nr. 8 Piatra Neamț;


b) Susţinerea programului artistic de către formaţiile din unităţile
colaboratoare: 19 decembrie 2019
Locul desfăşurării - Şcoala Gimnazială Nr. 8 Piatra Neamț;
c) Susținerea lucrărilor științifice participante în concurs(activitate directă):
20 decembrie 2019
Locul desfășurării - Școala Gimnazială Nr. 8 Piatra Neamț

VII. Evaluarea/jurizarea lucrărilor: 20 decembrie 2019


Echipa de proiect aplică procedura de jurizare a lucrărilor, numeşte
Comisia de Jurizare (profesori de specialitate), stabileşte criterii clare de
evaluare ce iau în considerare secţiunea, nivelul de vârstă, modalitatea de
aplicare a tehnicii de lucru, respectarea temei, acurateţea, estetica lucrării. Pentru
fiecare secţiune vor fi acordate premii I, II, III, premii speciale sau menţiuni,
diplome de participare, pe nivele de vârstă (în cazul participanţilor preşcolari),
respectiv, pe clase (participanţilor din învăţământul primar și gimnazial).
Numărul premiilor nu va depăşi 25% din numărul participanţilor în cadrul unei
secţiuni. În urma jurizării, se stabileşte clasamentul participanţilor, premiile
obţinute, are loc centralizarea datelor şi publicarea acestora.
Diplomele ce atestă premiile obţinute sau participarea la concursul
organizat în cadrul proiectului vor fi înregistrate la instituţia iniţiatoare, respectiv
la Școala Gimnazială Nr. 8 Piatra Neamț. Diplomele de participare vor fi
semnate de către organizatori, iar cele de premii vor fi semnate de către
inspectorul şcolar general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamț.

VIII. Realizarea raportului final al proiectului şi postarea acestuia pe site-


urile www.didactic.ro; http://scoala8pn.comze.com/ - 15 - 20 februarie 2020

VIII. Expedierea diplomelor pentru preşcolari, elevi şi cadrele didactice şi a


noilor parteneriate de colaborare (în afara celor 25 existente), până la data 31
martie 2020.

Important!!!
Vor primi protocol de colaborare semnat și ștampilat numai cadrele didactice care au
trimis in dublu exemplar acest parteneriat, odată cu lucrările elevilor și care au introdus, în
același plic, un plic timbrat și autoadresat.

PERSOANĂ DE CONTACT:

TROFIN RAMONA MARIA - Tel. 0752467943/ mona_tavi@yahoo.com


Anexa 1
Fişă de înscriere
Concursul naţional
« COLIND DE CRĂCIUN »
Ediția a VIII-a Decembrie 2018

Unitatea de învăţământ :……………………………………………………………………


Adresa unităţii de învăţământ : …………………………………………………………….
Telefon : …………………………………
Numele şi prenumele cadrului didactic : …………………………………………………..
Specialitatea : …………………………….
Clasa/Grupa: .............................
Adresa de e-mail a cadrului didactic participant(pentru trimiterea
diplomelor): ....................................................................................................................................
.....................
Telefon: ......................................................

 Secţiuni destinate elevilor

Nr Numele şi prenumele Clasa


Secţiunea Titlul lucrării
crt elevului Grupa

 Secţiuni destinate cadrelor didactice

Nr Numele şi prenumele
Secţiunea Titlul lucrării
crt cadrului didactic
Notă: Participarea la secţiunile destinate elevilor nu este condiţionată de participarea la secţiunile destinate
cadrelor didactice.

Anexa 2
Şcoala Gimnazială Nr 8 Şcoala .....................................................
Loc.Piatra Neamţ Loc..........................................................
Nr...........Din............................. Nr..............Din........................................
Director, Director,
Prof. Teodora SIMIONEL ...............................................................

PROTOCOL DE COLABORARE
încheiat astăzi

1. Părţile contractante:
1) Şcoala Gimnazială Nr 8 Piatra Neamţ, jud. Neamţ, reprezentată prin: director, prof. Simionel Teodora, în
calitate de Aplicant, şi coordonatorii de proiect: prof. înv. primar Trofin Ramona Maria, Tanasă Dumitriţa și
Tănăselea Lăcrămioara
2) Şcoala , strada , nr.
, localitatea , judeţul , reprezentată prin:
, în
calitate de Partener.

2. Obiectul contractului:
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în vederea
organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în instituţia aplicant prin concursul naţional „Colind de Crăciun".

3. Obligaţiile părţilor:
A) Aplicantul se obligă:
- să informeze şcolile despre organizarea concursului;
- să organizeze expoziţia cu lucrările elevilor;
- să respecte termenele de desfăşurare a concursului;
- să emită şi să distribuie diplomele preşcolarilor şi şcolarilor premianţi; .
- să distribuie diplomele de participare elevilor şi cadrelor didactice îndrumătoare;

B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:


- să mediatizeze concursul în şcoală;
- să pregătească elevii pentru activitate;
- să selecteze lucrările elevilor participanţi la concurs;
- să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului;
- să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea concursului;

5. Durata acordului:
Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada semestrului I şi al II-lea al anului
şcolar 2018 - 2019.

6. Clauze finale ale acordului:


Concursul naţional „Colind de Crăciun" face parte din categoria activităţilor extraşcolare şi urmăreşte stabilirea
de relaţii de colaborare între instituţiile de învăţământ din ţară.

Şcoala Gimnazială Nr 8 P. Neamţ Şcoala........................................................................


DIRECTOR, DIRECTOR,
Prof. Teodora SIMIONEL ...................................................