Sunteți pe pagina 1din 1

Isaia

Capitolul 36

1. În anul al paisprezecelea al domniei lui Iezechia, Sanherib, regele Asiriei, a pornit cu război împotriva
cetăţilor celor întărite ale lui Iuda şi le-a cuprins.

2. Şi regele Asiriei a trimis pe Rabşache cu mare oştire din Lachiş la Ierusalim către regele Iezechia

Că iată ce vă spune regele: "Iezechia să nu vă înşele pe voi, căci el nu vă va putea scăpa;

15. Şi Iezechia să nu vă facă să nădăjduiţi în Domnul, zicând: "Domnul ne va izbăvi şi nu va da cetatea


aceasta în mâna regelui Asiriei!"

16. Nu ascultaţi pe Iezechia, că iată ce zice regele Asiriei: "Faceţi pace cu mine şi fiţi supuşii mei, şi fiecare
va mânca din via şi din smochinul său şi va bea apă din puţul său,

Capitolul 37

1. Şi când a auzit regele Iezechia cuvintele acestea, şi-a rupt veşmintele, s-a îmbrăcat în sac şi a intrat în
templul Domnului.

2. Şi a trimis pe Eliachim, cel de peste casa sa, şi pe Şebna scriitorul şi pe cei mai bătrâni dintre preoţi,
îmbrăcaţi în sac, către proorocul Isaia, fiul lui Amos.

5. Şi au intrat robii regelui Iezechia la proorocul Isaia.

6. Şi le-a zis Isaia: "Aşa veţi răspunde stăpânului vostru: Aşa grăieşte Domnul Dumnezeu: Nu te teme de
cuvintele pângăritoare pe care le-ai auzit din partea slujitorilor regelui Asiriei.

15. Şi s-a rugat Iezechia către Domnul, zicând:

16. "Doamne Savaot, Dumnezeul lui Israel, Care stai pe heruvimi, numai Tu singur eşti Dumnezeu al
tuturor regatelor de pe pământ. Tu ai făcut cerul şi pământul.

17. Pleacă, Doamne, urechea Ta şi deschide, Doamne, ochii Tăi şi vezi şi ia aminte la cuvintele lui
Sanherib, pe care le-a trimis ca să facă de batjocură pe Dumnezeul cel viu.

18. Cu adevărat, Doamne, regii Asiriei au nimicit toate neamurile şi ţările lor;

19. Şi pe dumnezeii lor i-au ars cu foc, că ei nu sunt dumnezei, ci lucruri de mâini omeneşti: lemn şi
piatră; pentru aceea ei i-au nimicit.

20. Şi acum, Doamne, Dumnezeul nostru, izbăveşte-ne din mâna lui ca să ştie toate împărăţiile
pământului că Tu singur eşti Domnul nostru!"

33. Pentru aceasta, aşa zice Domnul către regele Asiriei: Nu va intra în această cetate şi nu va arunca nici o
săgeată. Nu va porni împotriva ei cu scut şi nu o va înconjura cu valuri.

34. Pe calea pe care a venit se va întoarce şi nu va intra în cetatea aceasta, zice Domnul.

35. Apăra-voi cetatea aceasta şi o voi scăpa pentru Mine şi pentru David, sluga Mea!"

36. Şi a ieşit îngerul Domnului şi a bătut în tabăra Asiriei o sută şi cincizeci de mii; iar dimineaţa, la
sculare, toţi erau morţi.

37. Atunci Sanherib, regele Asiriei, a ridicat tabăra şi a plecat şi s-a oprit la Ninive.

38. Şi pe când el se închina în templul lui Nisroc, dumnezeul său, Adramelec şi Şareser, feciorii lui, l-au
lovit cu sabia şi au fugit în ţinutul Ararat. Iar în locul lui, a domnit fiul său Asarhadon.