Sunteți pe pagina 1din 3

Curriculum adaptat pentru elevei B.

P
Clasa I
Anul școlar:
Inv. VLĂDĂU ALEXANDRINA MARIA

CURRICULUM ADAPTAT

PENTRU ELEVA BODEA PETRUTA( gandire, limbaj)

MATEMATICA

A. Obiective cadru si de referinta, activitati de invatare

1. Cunoasterea si utilizarea conceptelor specifice matematicii

Obiective de referinta Activitati de invatare


La sfarsitul clasei I elevul va fi Pe parcursul clasei I se vor realiza
capabil: urmatoareleactivitati:
1.1. sa scrie, sa citeasca, sa compare - exercitii de scriere a elementelor grafice utilizate
si sa ordoneze numerele naturale de la in procesul scrierii care faciliteazainsusirea cifrelor
0 la 10; *de la 10 la 30 si aoperatiilor matematice;
- exercitii de reprezentare prin obiecte sau desene a
numerelor; trecerea de la o forma de reprezentare la
alta( din sistem numeric la reprezentare obiectuala
anumerelor sau desene si invers);
- exercitii de scriere si citire a numerelor de la 0 la
10; *de la 10 la 30;
- exercitii de numarare cu pas dat, inainte si
*inapoi, cu si fara sprijin in obiecte sau desene;
- exercitii de grupare si regrupare a obiectelor sau
desenelor numarate in functie de pasul numaratorii;
- exercitii de comparare si ordonare a grupurilor de
obiecte folosind procedee diferite;
- exercitii de comparare a numerelor folosind
diferite reprezentari a acestora;
- *exercitii de comparare a numerelor folosind
algoritmul de comparare;
1.2. *sa efectueze operatii de adunare - *exercitii de adunare si scadere cu numere
si de scadere in concentrul 0-10/ 0-30 naturale de la 0 la 10/ de la 0 la 30;
- *exercitii de compunere si descompunere a
numerelor in sume sau diferente de numere;
- *exercitii de scriere a operatilor de adunare si de
scadere.
2.Formarea capacitatii de explorare/investigare si *rezolvare de probleme

Obiective de referinta : Activitati de invatare :


2.1. sa stabileascapozitii relative ale - exercitii-joc de pozitionare a obiectelor in spatiu
obiectelor in spatiu (stanga/dreapta, sus/jos, deasupra/sub,
interior/exterior...);
- exercitii de recunoastere si numire a pozitiei pe
care o ocupa diverse obiecte in spatiu
(stanga/dreapta, sus/jos...);
2.2. sa recunoasca forme plane, sa - exercitii de observare a figurilor geometrice
sorteze si sa clasifice obiecte date sau cunoscute ( triunghi, cerc, patrat, dreptunghi );
desene dupa criterii diverse - identificarea formelor plane in modele simulate si
in natura;
- jocuri de constructii;
- *selectarea unor figuri geometrice desenate dupa
criterii date si decuparea lor;
2.3. sa sesizeze asocierea dintre - exercitii de formare a unor multimi cu tot atatea
elementele a doua grupe de obiecte, elemente ca in multimea data;
desene sau numere mai mici ca 10/ - exercitii de formare a unor multimidupa criterii
*30, pe baza unor criterii date date;
- reprezentarea unui grup de obiecte printr-un
numar;
- exercitii de identificare a elementelor unei
multimicand se stie regula de corespondenta si
elementele celei de-a doua multimi;
- exercitii de identificare a regulii de corespondenta
dintre grupuri de obiecte, desene sau numere
ordonate;
- exercitii de trecere de la sirul obiectual la sirul
numeric si invers;
2.4. *sa continue modele repetitive -*exercitii de continuare a unor modele repetitive
reprezentate prin obiecte, desene sau reprezentate prin obiecte, desene, numere;
numere mai mici decat 5
2.5. *sa exploreze modalitati de a - exercitii de compunere sau descompunere a
descompune numere mai mici ca 10 numerelor folosind obiecte, desene si numere;
in suma sau diferenta folosind - *exercitii de descompunere a numerelor in forme
obiecte, desene, numere echivalente si utilizarea acestora pentru efectuarea
operatiilor;
2.6. *sa rezolve probleme care - *rezolvarea de probleme cu obiecte sau desene si
presupun o singura operatie verificarea rezultatelor prin numarare;
matematica din cele invatate - *rezolvarea de probleme de tipul a+b=x, a-b=x, in
care a si b sunt numere date;
2.7. sa stabileascamarimea, lungimea, - exercitii-joc de masurare a dimensiunilor,
masa unor obiecte date folosind capacitatii sau masei unor obiecte folosind unitati
unitati de masuranonstandard de masuranestandard ( creion, guma, palma, vase
de capacitati diferite, balante improvizate);
- alegerea etalonului potrivit pentru o anumita
masuratoare;
-exercitii de ordonare a unor obiecte dupa
dimensiune sau masa prin comparari succesive si
exprimarea rezultatului( mai lung, mai inalt, mai
usor...)

3.Formarea capacitatii de a comunica utilizand limbajul matematic

Obiective de referinta Activitati de invatare


La sfarsitul clasei I elevul va fi Pe parcursul clasei I se vor realiza
capabil: urmatoareleactivitati:
3.1. *sa verbalizeze modalitatile de - *exprimarea in cuvinte proprii a modului de lucru
calcul folosite in rezolvarea unor folosit in rezolvarea unor sarcini care solicita
probleme practice si de calcul operarea cu obiecte, desene sau numere.

4. Formarea interesului si a motivatiei pentru studiul si aplicarea matematicii in contexte


diferite

Obiective de referinta Activitati de invatare


La sfarsitul clasei I elevul va fi Pe parcursul clasei I se vor realiza
capabil: urmatoareleactivitati:
4.1. sa manifeste o atitudine pozitiva - exercitii-joc de utilizare a numerelor in diverse
si disponibilitate fata de utilizarea situatii concrete;
numerelor - jocuri cu numere.

B. CONTINUTURILE INVATARII:
1. Elemente pregatitoare pentru intelegerea unor concepte matematice:
- orientare spatiala si localizari in spatiu
- grupare de obiecte si formare de multimidupa criterii date sau identificate
- sortarea si clasificarea obiectelor sau a multimilordupa criterii variate
- aprecierea globala, compararea numarului de elemente a doua multimi prin
procedee variate, inclusiv punere in corespondenta
- compararea intuitiva a obiectelor
2. Elemente grafice utilizate in procesul scrierii care faciliteazainsusirea cifrelor si
a operatiilor matematice
3. Numere naturale de la 0 la 10 / *de la 10 la 30: citire, scriere, ordonare,
*comparare
4. Adunarea si scaderea numerelor in concentrul 0-10
5. *Probleme care se rezolva printr-o singura operatie matematica invatata
6. Figuri geometrice: triunghi, patrat, *dreptunghi, cerc
7. Masurari cu unitati de masuranestandard ( creion, guma, palma,vase de
capacitati diferite, balante improvizate.