Sunteți pe pagina 1din 3

LITERATURĂ UNIVERSALĂ

1. Argument

În ziua de azi, când tehnologia domină copilăria, copii nu mai cunosc plăcerile lecturii, find tot
mai absobiţi de telefon, tabletă şi computer. Astfel, limbajul lor nu se mai dezvoltă suficient. Din
acest motiv, vin cu propunerea unui opţional de literatură universală pentru a întâmpina o nevoie,
aceea de a lectura, ce în prezent este de fapt văzută ca fiind ceva facultativ, dar sub nici o formă
o necesitate.

Deasemenea, consider că acest opţional de literatură universală le va fi de folos copiilor nu


numai pentru dezvoltarea limbajului, dar şi pentru dezvoltarea unei culturi generale, mai ales
având în considerare faptul că, opţionalul se bazează în special pe autori diversificaţi din alte ţari
decât România. Operele studiate pe parcursul acestiu opţional vor fi diversificate, atractive şi
distractive.

Ora de opţional se va desfăşura în cadrul clasei în general, dar vor fi şi vizite şi activităţi
susţinute în cadrul bibliotecii judeţene, dar şi vizite la teatru şi activităţi/discuţii în aer liber.

Câteva ore din totalul celor 33, se vor desfăşura la libera alegere a elevilor, a caror propuneri
sunt binevenite. Elevii pot veni cu propuneri de cărţi/titluri de cărţi spre a fi luate în discuţie, cu
condiţia să fie acceptate şi de restul grupului. Orice opera selectată în vederea lecturării va fi
discutată în mod integral pe percursul mai multor ore de curs şi orice întrebare, nelămurire şi
sugestie din partea elevilor va fi bine-venită. Aceştia nu vor fi notaţi în mod negativ dacă nu vor
citi una din operele propuse, atâta timp cât o vor înlocui cu o operă pe placul lor, la liberă
alegere.

Ora de opţional se va desfăşura săptămânal, pe parcursul a 50 de minute, iar organizarea ei va fi


sub forma unui cerc de lectură, discuţiile fiind libere. Cercul este deschis totodată şi pentru
părinţii ce vor dori să ni se alăture.

La sfârşitul semestrului va avea loc un concurs cu premii în care elevii vor putea să pună în
practică tot ceea ce au învăţat pe parcursul întregului semestru la acest opţional de literature
universal, dovedinduşi totodată şi creativitatea, în prezentarea unei compuneri, creaţie proprie, în
care să îmbine elementele din operele studiate. Se pot folosi şi de un personaj care le-a plăcut
mai mult din ceea ce au citit, sau pur şi simplu pot crea o aventură în continuarea celei deja
citite.Cea mai bună compunere va câştiga premiul I. Se va acorda şi premiul II, III şi două
menţiuni. Alături de diplome, premianţii vor primi cadou cărţi din literature universală.

Sper să găsiţi propunerea mea interesantă şi să conştientizaţi cât de importantă este această ora
de opţional pentru dezvoltarea intelectuală a unui copil.
2. Competenţe generale

1) Receptarea mesajului dintextele literare studiate.

2) Analiza teztelor literare studiate.

3) Utilizarea corectă a limbajului în producerea discuţiilor pe baza textului.

Competenţe specifice Activităţi de învăţare

Cg1-Cs1- Identificarea informaţiilor esenţiale - Lectura unor fragmente selectate din


dintr-un text scris, în scopul înţelegerii text.
mesajului.
- Discutarea fragmentelor selectate din
text.

Cg2-Cs2- Identificarea secvenţelor de dialog, - Interpretarea unor secvenţe de text pe


naraţiune şi de descriere dintr-un text în scoăul roluri.
înţelegerii structurii acestuia.

Cg3-Cs3- Participarea activă la dezbateri, - Organizarea unei dezbateri pe grupe, de


formulând puncte de vedere proprii sau tipul pro-contra.
continuând ideile celorlalţi, exprimând un
punct de vedere faţă de opiniile expuse de
interlocutor.

Cg3-Cs4- Ascultarea opiniei interlocutorului şi - Dezbateri în grupe de câte doi.


manifestarea unui comprtament comunicativ
adecvat.

Cg2-Cs5- Identificarea elementelor de specific - Compararea operelor din literature


universal şi national pe baza operelor studiate universal cu cele din literature română.
atât în cadrul opţionalului de literatură - Identificarea motivelor.
universal cât şi a operelor studiate la limba şi - Comentarea motivelor identificate.
literature română.
4. Conţinuturi

1. Invitaţie la lectură. Discuţie generală.

2. Tema textului- descoperirea plăcerii de a lectura.

3. Romanul poliţist.

4. Jurnalul. Literatura şi viaţa.

5. Călătoria.

6. Omul şi natura.

5. Listă orientativă de texte support

- Rui Zink – „Cititorul din peşteră”

- Agatha Christie – „Zece negri mititei”

- Daniel Defoe – „Robinson Crusoe”

- Jules Verne – „Ocolul pământului în 80 de zile”

- Rudyard Kipling – „Cartea junglei”