Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Colegiul National “Constantin Cantacuzino” Targoviste


Propunator: Dinulescu (Itaru) Andreia
Clasa: a III-a
Data: 24.02.2015
Obiectul: Educaţie Tehnologicǎ
Aria curriculară: Tehnologii
Unitatea: Activităţi cu materiale sintetice - hârtia
Subiectul: Tablou de primăvară
Tipul lecţiei: formare de priceperi şi deprinderi
Scopul:
 formarea priceperilor şi deprinderilor de a îmbina diferite tehnici de lucru într-o
compoziţie;
 educarea voinţei, a spiritului de ordine şi disciplină.
Obiective operaţionale: pe parcursul şi la sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili să:
O1- precizeze etapele de lucru;
O2- să îmbine tehnica decupării, îndoirii cu tehnica lipirii pentru a obţine lucrarea propusă
O3-să evalueze şi să autoevalueze lucrările pe baza criteriilor de evaluare.
Metode şi procedee : conversaţia, explicaţia, observaţia, exerciţiul, demonstraţia, Turul
galeriei.
Mijloace de învǎţǎmânt: hârtie colorată , lipici, foarfecă.
Forme de organizare: pe grupe şi individualǎ.
Durata lecţiei: 45 min.
Bibliografie:
 Curriculum Naţional Programe şcolare pentru învăţământul primar Bucureşti 2004 -
I.Stanciu, G.Dorobanţu, Abilităţi practice
 Ghid metodologic – clasele I-IV Bucureşti, Editura Aramis, 2002

1
SCENARIUL DIDACTIC

STRATEGIA DIDACTICĂ
NR. ETAPELE OB.
CONTINUT STIINTIFIC METODE ŞI MODURI DE EVALUARE
CRT LECŢIEI OP. MIJLOACE
PROCEDEE ORGANIZARE
Asigur condiţiile necesare unei bune defăşurări a
Moment
1 lecţiei, pregătesc materialul didactic, aerisesc sala
organizatoric de clasă.
Astǎzi, îîn grǎdina mea
O1 Am vǎzut dupǎ perdea
conversaţia planşă
Cum o zânǎ frumuşicǎ exerciţiul pe grupe
2 Captarea atenţiei
Iar dǎ viaţǎ la grǎdinǎ …
Cine-i oare acea zâna?
(Primăvara)
Din discuţiile despre primăvară şi sărbătorile
Anunţarea
primăverii ( 1 şi 8 Martie) se extrage titlul temei.
3 temei şi a Deoarece a venit primăvara vom pregăti un tablou conversaţia pe grupe
obiectivelor de primăvară.
4 Reamintesc elevilor regulile ce trebuie urmate în pe grupe
Desfăşurarea lecţiei O1 realizarea lucrărilor la orele de abilităţi: explicaţia
- mânuirea cu atenţie a obiectelor ascuţite care
ne pot accidenta; conversaţia
- nu se foloseşte mult lipici;
- nu se grăbeşte lucru, fiecare elev lucrează în lipici ,
ritmul său. foarfece,
Prezint elevilor tabloul cu floare din hârtie, realizat hârtie
din hârtie colorată, prin decupare şi lipire. colorată
Solicit elevilor, să verifice dacă au materialele explicaţia
necesare realizării lucrării. pe grupe
Stabilesc sarcinile de lucru pe etape (anexa 1):
1.Luați o foaie sub formă de pătrat și îndoiți-o pe
diagonală pentru a forma un triunghi. demonstraţia
2.Repetați operațiunea de două ori.
Se va obține un triunghi isoscel.
3. Se trasează un semioval pe latura lungă a lipici ,
2
triunghiului isoscel, dinspre partea deschisă spre foarfece,
cea închisă. hârtie
Se înlătura partea superioară. Nu se taie din partea colorată
închisă a triunghiului, colțul de jos.
4. Se taie din nou paralel cu semicercul,formându-
se încă două sectiuni. observaţia
5. Pentru a asambla floarea avem nevoie de 2 sistematică
forme . Ambele bucăți de hârtie au patru "petale", individual
fiecare dintre ele are trei subdiviziuni. Ridicați
fiecare a doua subdiviziune a celor patru petale pe exerciţiul
care o lipiți în partea interioară a florii, apoi lipici ,
suprapuneți cele două forme. foarfece,
Înainte de a se apuca de lucru execut împreună cu hârtie
elevii câteva exerciţii pentru întărirea muşchilor colorată
mâinii:
,,Mişcăm degeţelele,
Batem palme, palmele,
Pumnişorii uite-aşa
Şi morişca tot aşa,
Înainte si-napoi,
Vine ploaia pe la noi.”
Asigur fondul muzical necesar în vederea creǎrii
unei atmosfere adecvate lucrului.
Urmăresc realizarea etapelor, fac precizări asupra
modului în care lucrează elevii.
5 Evaluare Se strâng lucrările şi se expun pe un panou în faţa observaţia Tablourile individual interevaluare
clasei. realizate
Elevii îşi vor analiza propriile lucrǎri motivând Turul Galeriei realizate
alegerea fǎcutǎ şi vor analiza şi lucrările colegilor
făcând Turul Galeriei.

6 Încheierea lecţiei Apreciez modul de lucru al elevilor, precum şi


felul în care s-a desfǎşurat lecţia .

ANEXA 1
3
TABLOU DE PRIMĂVARĂ

Etapele de lucru:

1. Luați o foaie sub formă de pătrat și îndoiți-o pe diagonală pentru a forma un triunghi.

4
2. Repetați operațiunea de două ori.Se va obține un triunghi isoscel.

3. Se trasează un semioval pe latura lungă a triunghiului isoscel, dinspre partea deschisă spre cea închisă.

Se înlătura partea
superioară.

5
4. Se taie din nou paralel cu semicercul,formându-se încă două sectiuni.

5. Pentru a asambla floarea avem nevoie de 2 forme . Ambele bucăți de hârtie au patru "petale", fiecare dintre ele are trei subdiviziuni. Ridicați
fiecare a doua subdiviziune a celor patru petale pe care o lipiți în partea interioară a florii, apoi suprapuneți cele două forme.

1 3