Sunteți pe pagina 1din 2

RELAŢIA FAMILIE-ŞCOALĂ – Prin participarea la evenimentele din şcoală -

şedinţele cu profesorii, evenimentele sportive şi jocurile


AVANTAJE ALE COMUNICĂRII în şcoală – vor avea şansa de a-i cunoaşte pe profesorii
copilului lor. Mai mult de-atât, copilul va fi foarte
Moto: mândru când părinţii săi merg la şcoală.
„Eu sint copilul. Tu tii in mainile tale destinul meu. Părinții vor discuta permanent cu copilul despre ce
Tu determini in cea mai mare masura, daca voi reusi sau se întâmplă la şcoală, îi vor pune întrebări specifice,
voi esua in viata. legate de activitatea din clasă, de profesori şi de alte
Da-mi, te rog, acele lucruri care ma vor indrepta spre acţiuni suplimentare.
fericire. Discutând cu prietenii copilului vor avea o vedere
Educa-ma, te rog, ca sa pot fi o binecuvantare pentru de ansamblu a ceea ce se întâmplă la şcoală și
lume...” cunoscând rezultatele altor elevi, vor putea conştientiza
(din Child’s Appeal, Mamie Gene Cole) nivelul la care se află propriul copil;
Este indicat ca părinții să le ofere informaţii utile
Comunicarea este omniprezenta sub diferite forme – profesorilor- divorţul, boala părinţilor sau chiar moartea
interactiune, relatie, schimb, influenta, control – unui animal preferat – ce pot determina tulburări de
deoarece procesele sociale in integralitatea lor implica si concentrare în învăţare.
procese de comunicare. Este necesar ca părinţii şi profesorii, împreună:
Ceea ce spunea L. Soitu in ,,Conditionarea • să aibă expectaţii ridicate şi să-i laude adesea pe copii;
psihologica a mesajului audio – vizual‘’ trebuie sa ne • să stabilească obiceiuri bune de învăţare. Să-i ajute pe
dea de gandit fiecaruia: ,,nu tot ce intentionam reusim sa copii să îşi planifice activităţile şi să le dezvolte
spunem, nu tot ce spunem se aude, nu tot ce se aude se interesul în diverse domenii;
si intelege, se intelege si ce nu spunem; iar ceea ce se • fiecare să elaboreze o listă cu întrebări şi să o prezinte.
intelege nu depinde numai de noi ce devine”. Nici unul nu trebuie însă să comenteze asupra ideilor
Pentru ca o comunicare sa fie pozitiva este nevoie de celuilalt;
recunoasterea partenerului, ca act de consideratie; de • nu trebuie să se uite că părinţii şi profesorii au cea mai
acceptarea lui, identificandu-i-se sentimentele, de mare influenţă asupra tinerilor. Fiecare să încerce să
aprobare, de acordul cu spusele si comportamentele ofere oportunităţi de învăţare. Să lucreze ca parteneri.
celuilalt (Adler, 1991). Este necesar ca profesorii:
Reciprocitatea dialogata este forma esentiala in care se • să menţină fluxul comunicaţional pozitiv. Să trimită
prezinta relatia in educatie. Astfel, urmarirea si lunar câteva însemnări părintelui, prin care acesta este
aprecierea atenta a cuvintelor si a sensurilor acestora, a înştiinţat în legătură cu activităţile clasei. Să dea „veştile
modului de formulare a frazelor, a modului de bune" personal sau să le telefoneze părinţilor de câteva
exprimare si a manierei de comunicare, a tonului si a ori pe an;
gesturilor conduc nu numai la evaluarea corecta a • să caute oportunităţi pentru discuţii informale;
intentiilor partenerului dar creeaza si un climat de • să înveţe despre cultura, viaţa, locul de muncă al celor
satisfactie pentru emitator, determinandu-l sa devina din familii, pentru a realiza impactul tuturor acestora
mai conciliant, mai cooperant. asupra copiilor. Să fie receptivi la alţi membri ai familiei
Stapanirea limbajului este necesara in cea mai mare sau prieteni apropiaţi ai acestora, care sunt interesaţi de
parte a activitatilor umane, presupunand contacte, educaţia copiilor;
schimburi, intelegere reciproca si ducand la armonie si • să explice clar politica de atribuire a temelor sau de
la colaborare . stabilire a regulilor clasei;
In realizarea schimburilor dialogate, aceea care • să spună fiecărui părinte ceva special despre copilul
manuiesc finetea limbii cu mai mare usurinta au un său, astfel încât acesta să înţeleagă motivele pentru care
avantaj sigur asupra interlocutorilor lor si posibilitatea profesorul crede că elevul va avea succes;
de a-si pune mai bine in valoare, chiar de a-si impune • să ceară părinţilor să se înscrie ca voluntari, să le
punctul lor de vedere. solicite sprijinul în proiecte, care se pot realiza în afara
Părinţii şi profesorii împărtăşesc o responsabilitate orarului obişnuit;
uriaşă. Împreună oferă copiilor dorinţa de a învăţa şi a • să-i informeze pe părinţi în legătură cu probleme
munci. O bună comunicare între ei este esenţială curente ale învăţământului. Să le explice structura
succesului, în scopul motivării copiilor pentru învăţare consiliului şcolii şi şi politicile şcolare. Să le ofere un
şi al creşterii interesului lor în această direcţie. glosar de termeni şi să evite folosirea lor, dacă părinţii
Comunicarea părintelui cu şcoala este importantă, ca şi nu-i stăpânesc încă;
cea dintre el şi copil, pe subiecte ce vizează şcoala. • să caute seminarii de dezvoltare profesională sau
Prin comunicare, parintii îşi vor pregăti copiii pentru literatură despre modul în care pot fi contactaţi părinţii.
a învăţa. Le vor prezenta şcoala ca fiind interesantă şi Să ceară directorului sau consiliului şcolii să furnizeze
importantă şi le vor preciza faptul că se constituie în instruire iniţială în domeniul implicării părinţilor în
parteneri valoroşi. şcoală, precum şi cea referitoare la rolurile educatorilor;
Parintii vor discuta cu profesorii copiilor lor si vor • să-i ajute pe părinţi să înţeleagă importanţa sprijinului
stabili o relaţie adecvată cu ei. Vor conştientiza faptul că lor. Să mulţumească acestora pentru implicare şi să
fiecare are de învăţat de la celălalt. O convorbire explice care vor fi avantajele acţiunilor lor pentru copil
telefonică scurtă sau o întâlnire la şcoală sau acasă la şi pentru şcoală.
copil îi pot uni pe amândoi, în scopul de a-1 ajuta pe
copil.
Bibliografie 2. Toma, Gheorghe, Tehnici de comunicare, Editura Artprint,
Bucuresti, 1999
1. Barliba, C.,M.- Paradigmele comunicarii, Editura 3. Soitu, Laurentiu, Pedagogia Comunicarii, Editura
Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1987. Didactica si Pedagogica, Bucuresti,1997.
4. Internet

S-ar putea să vă placă și