Sunteți pe pagina 1din 1

Numere şi cifre (evaluare)

 Numãrã frunzele de pe fiecare rând ºi de pe fiecare coloanã ºi


scrie cifra corespunzãtoare.
 Scrie sub fiecare suport cifra corespunzãtoare numãrului de bile.

© 2014