Sunteți pe pagina 1din 5

Evaluare sumativă Data____________________________

Dezvoltare personala clasa a IX-a

Unitatea de invatare: Asigurarea calității vieții

Produs: Eseu structurat ,, Imi construiesc o casă de vis și o viață de calitate,învățând din modelele
comunitare.Maxim 1 pag

Planul eseului:

1.Textul va dezvolta cele două sintagme :casă de vis și viață de calitate.

2.Cuprinde si sensurile secundare,associative ale cuvantului casă.

3.Verbul construiesc să se regăsească și cu sens figurat.

4.Să prezinte 2-3 modele comunitare de succes .

5.Să motiveze importanță unei ,,case de vis ,,in viață

Criterii de succes:

1.Respect tema propusă.

2. Expun coerent și clar opinile corespunzător temei.

3.Dezvolt ideile recomandate.

4. Utilizez cuvinte și expresii potrivite, pentru a fi convingător.

5.Prezint timp de 2-3 min

Criterii de evaluare:
1.Se axează pe tema cerută.
2.Expune clar si logic opiniile
3.Dezvoltă ideile recomandate
4.Prezentarea are un character persuasive
5.Se incadreaza in timp
Eseu structurat ,, Imi construiesc o casă de vis și o viață de
calitate,învățând din modelele comunitare.

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Evaluare sumativă Data ________________

Dezvoltare personală Clasa a VIII-a

Elev______________________________

Unitatea de învățare asigurarea calității vieții

Produs : Poster narațiune ,, Sunt mandru de comportamentul meu,

Criterii de succes
1. Prezint și argumentez formatul lucrării.
2. Conținutul produsului corespunde temei.
3. Caracterizez succint punctele forte ale lucrării.
4. Expun coerent ideile în corespundere cu tematica produsului.
5. Argumentez opiniile privind tema produsului.

Criterii de evaluare

1. Prezintă și argumentează formatul lucrării.


2. Conținutul produsului corespunde temei.
3. Caracterizează succint punctele forte ale lucrării.
4. Expune coerent ideile în corespundere cu tematica produsului.
5. Argumenteaz opiniile privind tema produsului.
6.Se incadrează în timpul recomandat
Aprobat
Dir.inst.____________
Instituția Publică Gimnaziul Călimănești

Curriculum modificat la

limba și literatura
română

pentru elevul clasei a VII-a


Pușcașu Radion

Prof.Gurău Maria
Aprobat
Dir.inst.____________
Instituția Publică Gimnaziul Călimănești

Curriculum modificat la

limba și literatura
română

pentru eleva clasei a VIII-a

Obreja Axenia

Prof.Gurău Maria

S-ar putea să vă placă și