Sunteți pe pagina 1din 8

UNIVERSITATEA “SPIRU HARET”

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI BRAŞOV

CONSILIEREA ŞI
MANAGEAMENTUL CARIEREI

PLAN DE CARIERĂ

CONF. UNIV. DR ANCA ANDRONIC

MASTERAND: SȊRBU (GRIGOROŞCUŢĂ) IULIANA

ANUL II CONSILIERE EDUCAŢIONALĂ

AN UNIVERSITAR 2018-2019
INTRODUCERE

Cariera “este un fenomen unic şi se construieşte în funcţie de alegerile fiecărei


persoane. Este un construct dinamic ce se întinde de-a lungul întregii vieţi şi care nu include
numai ocupaţii, ci integrează armonios munca şi alte roluri sociale: familia, comunitatea,
timpul liber” (Herr şi Cramer, apud Szilagyi, 2008).

Consilierea carierei este un proces de abordare globală a individului sub raport


personal, profesional şi social şi are în centrul său acordarea de servicii de informare,
consiliere şi orientare în scopul sprijinirii acestuia - în orice etapă a vieţii – pentru dezvoltarea
carierei personale prin luarea unor decizii potrivite pentru sine în sfera educaţiei, muncii şi
vieţii comunitare (Jigău, 2007,13).

Dezvoltarea carierei vizează toate aspectele vieţii aflate în devenire şi cu o dinamică


specifică în diferite planuri, adică: autocunoaşterea şi formarea deprinderilor de relaţionare
interpersonală; educaţia şi formarea profesională iniţială; educaţia şi formarea profesională
continuă; asumarea de roluri în viaţă; modul de integrare, trăire şi planificare a diferitelor
evenimente ale vieţii.
PLANUL CONSILIERII

AUTO-CUNOASTEREA:

1. Ce este important pentru mine?


Acum pot spune că cel mai important pentru mine este să fiu sănătoasă pentru a-mi
susţine familia ȋn urmatoarele etape ale vieţii, dar şi pentru a practica profesia pe care mi-am
ales-o şi pe care o fac cu placere, datorită preşcolarilor care mă surprind mereu cu câte ceva
nou şi pe care ȋi iubesc la fel de mult ca şi pe copiii mei. Consider că aceşti copii au nevoie de
mine, iar eu ȋi pot ajuta cu tactul meu pedagogic şi experienţa dobândită ȋn timp.
2. Ce aș face daca aș putea face orice?
Daca as avea puteri magice, aş schimba oarecum soarta crudă a copiilor orfani, bolnavi, a batrânilor
neputincioşi, a familiilor nevoiaşe care ar merita un trai decent. Nu aş schimba nimic la viaţa mea actuală
pentru că sunt mulţumită cu ea, chiar ma simt norocoasă cu familia, profesia si traiul nostru actual. Consider ca
tot ce doreşti, se poate realiza dacă vrei si poţi!
3. Cum sunt eu?
Eu sunt, în primul rând, o femeie deschisă ca și o fereastră spre răsărit și o
educatoare, al cărui scop este de a ajuta oamenii să crească și educe vlăstarele lor.
Așadar, mă interesează să contribui la procesul de dezvoltare al preșcolarilor, indiferent
de: sex, rasă, cultură. Sunt o persoană serioasă, muncitoare, ambiţioasă, punctuală, de
ȋncredere, prietenoasă, generoasă, sensibilă, dornică de cunoaştere şi perfecţionare.
4. Persoana care mi-aş dori să fiu.
Eu aș dori să fiu o femeie fericita, ȋmplinită, cu o familie frumoasă. Mi-aș dori un loc
de muncă unde să vin cu plăcere, care să-mi aducă satisfacții profesionale, dar să am și timp
liber ca să mă pot relaxa și să-mi pot petrece acest timp cu familia pentru a avea o viață
echilibrată.
5. Ce ȋmi place să fac?
Îmi place să-mi petrec timpul cu familia, prietenii și cu cei dragi, deasemenea îmi
place să citesc, sa calatoresc, să șofez, să dansez, să fac cumpărături, să mă plimb și să-mi
fac prieteni noi. Ma bucur nespus cand ajut oamenii cunoscuti, dar si cei nevoiasi.
6. Care este jobul la care visez?
Nu exista un job la care visez, îmi doresc doar să fie unul care să-mi aducă satisfacții
pe plan profesional, să fiu apreciată de colegi, de părinţi. Profesia aleasă cu mult timp ȋn urmă
este cea care mă reprezintă şi pe care o practic cu plăcere deoarece ȋmi plac copiii .
Valori pe care le dețin:

 INTELIGENȚA
 CREATIVITATEA
 VARIETATEA
 CORECTITUDINEA
 RĂBDAREA
 PERFECTIONISMUL

Deprinderi necesare spre eficiență:

 FORMAREA DEPRINDERII DE A SCRIE UN CV CORECT ŞI BUN


 DEPRINDERI DE REZOLVARE DE PROBLEME
 CAPACITATE DE MUNCA ȊN ECHIPĂ, DAR ŞI INDIVIDUAL
 DEZVOLTAREA UNEI ATITUDINI POZITIVE FAȚĂ DE MUNCĂ ŞI
ÎNVAȚARE
 SĂ AI DEPRINDEREA DE A-ȚI DEMONSTRA CUNOȘTINȚELE
 ÎNȚELEGEREA IMPORTANȚEI RESPONSABILITĂȚII, PUNCTUALITĂȚII,
INTEGRITĂȚII ŞI EFORTULUI LA LOCUL DE MUNCĂ.

Misiunea mea profesională:

• Asigurarea unui act educaţional de performanţă, care să contribuie la formarea


unei personalităţi autonome şi creative, la formarea unor copii: sănătoşi, creativi,
eficienţi, activi, cooperanţi care să se adapteze uşor la regimul muncii şcolare şi
la orice situaţie în viaţă.

• Acumularea de către copii a tehnicilor de muncă intelectuală şi practică


necesară instruirii şi autoinstruirii, pe durata întregii vieţi.

• Educarea copiilor în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale


omului, al demnităţii umane şi toleranţei, al schimbului de opinii.

• Asigurarea părinţilor că educaţia copiilor lor se face într-un mediu sigur, într-o
formare personală permanentă.
• Analiza SWOT a propriei persoane:

PUNCTELE FORTE PUNCTELE SLABE

•Fire deschisă, creativă, serioasa,


întreprinzătoare, rabdatoare, toleranta  Lipsa de incredere în persoanele noi
sociabilă.
• Am o atitudine pozitivă, realistă.  Timiditatea și emotivitatea.
• Ambițioasă, mă implic în tot ceea
 O singură limba străină cunoscută
ce fac.
la nivel avansat.
• Abilități de comunicare, de lucru în
echipă și individual.  Lipsa unui master în domeniu.

• Urmăresc toate ocaziile care mi se ivesc,


le accept ca pe niste provocări.

OPORTUNITATI AMENINTARI

• Pot să mă angajez atât în domeniul


privat, cât și în cel public.  Cerere redusă pe piața muncii.
-Cursuri de formare prin programe
POSDRU;  Contextul crizei economice și a
- Participarea la proiecte disponibilizărilor în școli.
„Comenius” cu mobilităţi internaţionale;
- Valorificarea experienţei prin  Concurența mare și examentul de
implicarea activă în proiecte şcoală- titularizare/ definitivat cu grad
comunitate; ridicat de dificultate.
- Acces la informaţii din domenii
diverse, complementare;  Concurenți cu experiență, abilități
- Valorificarea cunostinţelor/ și cunoștințe superioare.
achiziţiilor dobândite şi comunicarea prin
intermediul internetului;
- Predarea unor discipline opţionale
în cadrul C.D.Ş.;
· Stagii de formare sau perfecționare.

INDICATORI DE EVALUARE A PERFORMANȚELOR


• Un număr mare de cereri de înscriere a copiilor în grădiniţă.
• Rezultate şcolare foarte bune ( concursuri locale, judeţene, naţionale ).
• În permanenţă am urmărit satisfacerea cerinţelor părinţilor.
• Nu a existat decât o cerere de transfer , din motive personale ale
părinţilor ( schimbarea locului de muncă ).

OBIECTIVE PE TERMEN LUNG STRATEGII


5 ANI

Modernizarea şi dezvoltarea bazei Curriculum: - utilizarea de soft


materiale pentru promovarea unui educaţional adecvat curriculum-ului
învăţământ modern şcolar.
Resurse umane: - adaptarea metodelor
didactice la noile tehnologii
informaţionale.
Baza materială şi financiară –accesarea
de fonduri finanţare şi prin mărirea
contribuţiei comunităţii locale, ca urmarea
şcolarizare la nevoile acesteia.

Asigurarea accesului egal şi sporit al Curriculum: - realizarea de planuri de


copiilor spre cunoaştere şi acţiune intervenţie pentru copii rromi .
Respectarea numărului de copii înscriși
la grupă.
Înscrierea tuturor copiilor, inclusiv a
celor de etnie rromă.
Baza materială şi financiară –
continuarea procesului de informatizare
a unităţii prin: achiziţionarea de
computere, soft-uri educaţional.

Parteneriat educativ eficient: Curriculum: - creşterea gradului de


consultare al părinţilor în alegerea
disciplinelor opţionale şi acordarea
conţinuturilor acestora la nevoile
concrete ale actului educativ;
Resurse umane: - perceperea şi
utilizarea copiilor ca parteneri în
derularea actului educativ;
proiectarea şi desfăşurarea unor
activităţi de consiliere socială cu
părinţii;

Dezvoltarea managementului grupei Curriculum: - diversificarea strategiilor de


prin implementarea unor strategii predare-învăţare şi individualizarea
educaţionale astfel încât să fie centrată pe instruirii.
copil pentru a-i dezvolta personalitatea şi Resurse umane: - autoperfecţionarea şi
adaptarea la viaţa şcolară să se facă rapid perfecţionarea prin cursuri în domeniul
strategiilor de cooperare şi educaţie de
tip inclusiv, obţinerea gradului didactic I
si II.
Baza materială şi financiară – procurarea
şi confecţionarea de materiale didactice
specifice.
Relaţii comunitare: - colaborarea cu
C.C.D., I.S.J. Botoşani.

S-ar putea să vă placă și