Sunteți pe pagina 1din 4

Nr. 3691/04.12.

2017

Raport de activitate

Săptămâna Educaţiei Globale

„Lumea mea depinde de noi”

În perioada 13 – 17 noiembrie 2017 la Colegiul Economic ”Ion Ghica” Brăila s-a derulat
proiectul „Lumea mea depinde de noi”, în cadrul Săptămânii Educaţiei Globale.

SCOP:
Cunoașterea și formarea unor atitudini de respingere a tot ceea ce are efect negativ asupra
societății contemporane și formarea unei atitudini sănătoase necesare dezvoltării personalității
elevului, urmând principiile Convenţiei pentru Drepturile Copilului: principiul interesului
superior al copilului, principiul nediscriminării, principiul participării şi principiul
supravieţuirii şi dezvoltării copiilor.
OBIECTIVE:
 conştientizarea şi respectarea drepturilor omului şi a drepturilor copilului;
 formarea unui comportament activ şi proactiv care să stimuleze respectul, înţelegerea şi
cooperarea în rezolvarea problemelor privind accesul la educaţie, incluziune socială;
 eliminarea treptată a discriminării de orice tip şi realizarea integrării sociale;
 susţinerea şi facilitarea accesului copiilor şi tinerilor la acţiunile comunităţii, în scopul
promovării drepturilor lor, al respectării regulilor de bază, a legilor şi instituţiilor statului
democratic;
 asumarea de roluri şi responsabilităţi în viaţa socială de către elevi;
 stimularea implicării elevilor în rezolvarea problemelor vieţii comunitare, ca viitori
factori decizionali, ca resurse umane capabile să construiască o societate democratică şi un
viitor mai bun;
 dezavuarea, eliminarea şi înlocuirea vechilor tabu-uri şi atitudini faţă de dreptul neîngrădit
la educaţie şi dezvoltare personală al fiecărui copil cu o nouă abordare, care să aibă ca
element central egalitatea de şanse a fiecăruia;
 promovarea in rândul elevilor a ideii de voluntariat in folosul comunităţii;
ECHIPA DE PROIECT :
 Director prof. dr. Zafiu Doiniţa
 Director adjunct prof. Leiciu Narcisa Liliana
 Consilier educativ: prof. Berechet Steluţa Claudia
 Informatician: Turiac Evelina
 Cadre didactice:
Istrate Camelia Istrate Cătălin Fulger Musat Simona Maraloiu Pompilia
Lilof Anca Chiru Argentina Zemeili Elena Cazan Doinita
Stanciu Nicoleta Drâmbei Rita
ACTIVITĂTI DERULATE

Nr Unitatea Denumire activitate Descrierea activitătii Nr. Responsabili


crt şcolară participanţi/
clase/elevi
1 Găseste cuvinte: provocare Rezolvare de aritmogrife Dir. Zafiu
pentru societate - găseste Concurs pe echipe Doinița
cuvintele care descriu o 26 elevi
societate incluzivă clasa a 10-a E Dir. adj. Leiciu
Narcisa

2 Depinde de noi: capacitatea Dezbateri pe tema Zemeili Elena


de a lua măsuri pentru a face obiectivelor de dezvoltare 29 elevi
lumea un loc mai echitabil și durabilă clasa a 10-aC Istrate
mai durabil. Camelia
Colegiul
3 Economic Viața în armonie – Growing Jocuri de auocunoaștere Mușat Simona
„Ion toghether și de conștientizare a 45 elevi
Ghica” importanței armoniei și Clasele Berechet
Brăila conlucrării a 9-a A şi Claudia
a 12-a E
4 Diversitatea și inegalitatea la - prezentare de referate Macovei
nivel local și mondial realizate de elevi 23 elevi Cristina
Clasele
-prezentare Power-Point a 11-a F şi Ionescu
P3B Daniela

5 Copii vorbesc! – educație Vizionare de videoclipuri Drăghici


pentru dezvoltare durabilă privind viitorul lumii si 32 elevi Cornelia
sustenabilitatea. Clasele
a 11-a F şi Băcanu
a 12-a B Nicolae

Drâmbei Rita

6 Respect pentru diversitate și Conștientizarea modului Stanciu


interculturalitate; în care întreaga lume este 47 elevi Nicoleta
responsabilitate pentru interconectată: discutii Clasele
propriile noastre acțiuni privind provenienta a 9-a C şi Chiru
diferitelor P1B Argentina
alimente/obiecte utilizate

7 Lumea în imagini Realizarea unor expoziţii Lilof Anca


de fotografii, de desene, 27 elevi
de afişe etc., pe tema clasa a 12-a Alecu Viorel
proiectului G şi a 11-a E

8 Marile personalități care au - prezentare de referate Turiac Evelina


militat pentru pace în lume - realizate de elevi despre 32 elevi
modele de ieri și de azi anumite personalitati Clasele Cazan Doinița
a 9-a C şi
-prezentare Power-Point a 11-a D
cu oameni care s-au
evidentiat în anumite
domenii
9 Including You – Acting Activitate interactiva: Maraloiu
Together for One World in elevii sunt provocați să 54 elevi Pompilia
Peace enumere si să descrie Clasele
acțiunile care ar putea a 9-a B şi Istrate Cătălin
contribui la menținerea a 12-a A Fulger
păcii
Consilier Proiecte si Programe Educative,

Prof. Berechet Steluta Claudia