Sunteți pe pagina 1din 4

ȘCOALA PROFESIONALĂ DE COOPERAȚIE BOTOŞANI

Școală particulară acreditată cf. Ordinului M.E.C.T. nr. 3218/13.02.2008


Str. Calea Națională Nr. 123, telefon/ fax: +40 231 513982, fax: +40 231 516632, www.scoop.ro; email: scoop@scoop.ro

Anul școlar ........................


Data susținerii examenului ......................
CATALOG
cuprinzând rezultatele la examenul de corigență la LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

Nota acordată de profesorul 1 Nota acordată de profesorul 2 Media


Numele si prenumele Nr.
Clasa Nota Nota la Rezultat
elevilor bilet Scris Oral Pr Scris Oral Pr
finală finală examen
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 ILIE ADRIAN CLAUDIU -a
a IX A
2 HAPĂU CONSTANTIN SORIN a IX-a C
3 ANANIA RALUCA-MIRELA a IX-a D
CIOBANU CRISTINA a IX-a D
4 FLORENTINA
5 NECULAU ȘTEFAN a IX-a D
6 BUTNARU VALENTIN a X-a C
7 LUPU DAVID a X-a C
8 ȚURCANU SILVIU a X-a B
9 ZAHARIA BOGDAN a X-a C

Președinte comisie,
ing. MOLOCEA ANTONETA
EXAMINATORI
Nr. crt Numele și prenumele Calitatea Semnătura
1 prof. BABIUC MIHAELA-IONELA Prof. examinator 1
2 prof. ȘTEFAN ALINA Prof. examinator 2
ȘCOALA PROFESIONALĂ DE COOPERAȚIE BOTOŞANI
Școală particulară acreditată cf. Ordinului M.E.C.T. nr. 3218/13.02.2008
Str. Calea Națională Nr. 123, telefon/ fax: +40 231 513982, fax: +40 231 516632, www.scoop.ro; email: scoop@scoop.ro

BORDEROU
de CORECTARE și notare la examenul de corigență la LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

Nr. Din Rezultat


Numele și prenumele Clasa Subiectul 1 Subiectul 2 Nota
Crt. oficiu examen
0 1 2 3 4 5 6 7
1 ILIE ADRIAN CLAUDIU -a
a IX A
2 HAPĂU CONSTANTIN SORIN a IX-a C
3 ANANIA RALUCA-MIRELA a IX-a D
4 CIOBANU CRISTINA FLORENTINA a IX-a D
5 NECULAU ȘTEFAN a IX-a D
6 BUTNARU VALENTIN a X-a C
7 LUPU DAVID a X-a C
8 ȚURCANU SILVIU a X-a B
9 ZAHARIA BOGDAN a X-a C

La secretariat se predau:
- subiectele (vizate de director) pentru proba scrisă;
- biletele(vizate de director) pentru proba orală;
- tezele, ciornele;
- borderouri de corectare – scris (NOTELE POT FI FRACȚIONARE); Semnătura……………………….
- borderouri de examinare – oral (NOTE ÎNTREGI, ROTUNJITE)
ATENȚIE: Media dintre probe, dată de un profesor, se rotunjește
- Cataloagele cu rezultate finale(MEDIA, cu două zecimale, NEROTUNJITĂ)
ȘCOALA PROFESIONALĂ DE COOPERAȚIE BOTOŞANI
Școală particulară acreditată cf. Ordinului M.E.C.T. nr. 3218/13.02.2008
Str. Calea Națională Nr. 123, telefon/ fax: +40 231 513982, fax: +40 231 516632, www.scoop.ro; email: scoop@scoop.ro

BORDEROU
de EXAMINARE și notare la examenul de corigență la LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

Nr. Din Rezultat


Numele și prenumele Clasa Subiectul 1 Subiectul 2 Nota
Crt. oficiu examen
0 1 2 3 4 5 6 7
1 ILIE ADRIAN CLAUDIU a IX-a A
2 HAPĂU CONSTANTIN SORIN a IX-a C
3 ANANIA RALUCA-MIRELA a IX-a D
4 CIOBANU CRISTINA FLORENTINA a IX-a D
5 NECULAU ȘTEFAN a IX-a D
6 BUTNARU VALENTIN a X-a C
7 LUPU DAVID a X-a C
8 ȚURCANU SILVIU a X-a B
9 ZAHARIA BOGDAN a X-a C

La secretariat se predau:
- subiectele (vizate de director) pentru proba scrisă;
- biletele(vizate de director) pentru proba orală;
- tezele, ciornele;
- borderouri de corectare – scris (NOTELE POT FI FRACȚIONARE); Semnătura……………………….
- borderouri de examinare – oral (NOTE ÎNTREGI, ROTUNJITE)
ATENȚIE: Media dintre probe, dată de un profesor, se rotunjește
- Cataloagele cu rezultate finale(MEDIA, cu două zecimale, NEROTUNJITĂ)
ȘCOALA PROFESIONALĂ DE COOPERAȚIE BOTOŞANI
Școală particulară acreditată cf. Ordinului M.E.C.T. nr. 3218/13.02.2008
Str. Calea Națională Nr. 123, telefon/ fax: +40 231 513982, fax: +40 231 516632, www.scoop.ro; email: scoop@scoop.ro

PROCES VERBAL,

Încheiat azi ............................................ în urma susținerii examenului de corigență la LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
La examenul de corigență au participat următorii elevi care au obținut următoarele rezultate:

Nr. Situația
Numele și prenumele elevului Clasa Nota
crt. școlară
1 ILIE ADRIAN CLAUDIU a IX-a A
2 HAPĂU CONSTANTIN SORIN a IX-a C
3 ANANIA RALUCA-MIRELA a IX-a D
4 CIOBANU CRISTINA FLORENTINA a IX-a D
5 NECULAU ȘTEFAN a IX-a D
6 BUTNARU VALENTIN a X-a C
7 LUPU DAVID a X-a C
8 ȚURCANU SILVIU a X-a B
9 ZAHARIA BOGDAN a X-a C

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal

Prof examinator 1 prof. BABIUC MIHAELA-IONELA


Prof examinator 2 prof. ȘTEFAN ALINA