Sunteți pe pagina 1din 1

***Reformele lui Servius Tullius

Prin reforma socială, întreaga populaţie a Romei a fost împărţită, fără a se mai ţine seama de
distincţia dintre patricieni şi plebei, în cinci mari categorii sociale, stabilite pe criteriul averii.
Aceste categorii sociale au fost apoi împărţite în centurii, care erau în acelaşi timp şi unităţi
militare şi unităţi de vot. Aceste centurii nu aveau un număr egal de membri. Astfel, centuriile
din prima categorie numărau puţini membri, de ordinul câtorva zeci, pe când centuriile
aparţinând ultimelor categorii sociale, a patra şi a cincea, erau formate din câteva sute de
persoane. Aşa a fost posibil ca, din cele 193 de centurii, prima categorie socială, deşi era
minoritară, să deţină 98 de centurii, deci să deţină majoritatea.
Prin reforma administrativă, întregul teritoriu al Romei a fost împărţit în cartiere, numite şi
triburi (unităţi administrativ-teritoriale). Servius Tullius a împărţit Roma în patru triburi urbane
şi în şaptesprezece triburi rurale. După înfăptuirea celor două reforme, dispunem de cele două
criterii în virtutea cărora se poate realiza distincţia dintre societatea gentilică şi cea organizată
în stat:
- criteriul stratificării sociale, realizat prin efectul reformei sociale a lui Servius Tullius;
- criteriul teritorial, realizat prin reforma administrativă.