Sunteți pe pagina 1din 98

Hematologie

• Hematopoieza
• Seriile: eritrocitara, granulocitara,
monocitara, megacariocitara, limfoida
• Tehnici si proceduri
Hematopoieza
• Definiţie: procesul prin care iau naştere celulele sanguine
mature, funcţionale
• Zilnic: 200 miliarde eritrocite, 100 miliarde granulocite, 10
miliarde monocite
• 2 factori esenţiali:
o Celulele de origine
o Micromediul hematopoietic (celule stromale şi factori stimulatori)

• Sediul: maduva osoasa


Hematopoieza
Hematopoieza embriofetală
- Sacul vitelin, mezoderm - sapt. 3-10 ( sapt.6)
- Hematopoieza hepatică – sapt 6 →max luna 3-5 - ... naștere
- Splina
-hematopoieza mieloida – sapt.9-10 →luna 4 - luna 6
-limfopoieza –luna 4→ până la naștere
-Maduva osoasa –luna 5→ organ hematopoietic principal
Hematopoieza
• Celulele stem hematopoietice pluripotente
← celulele mezenchimale embrionare
→toate celulele sanguine
o Autoregenerarea
o Diferentierea spre celule precursoare ale unei linii sanguine
o Morfologie necaracteristica ( ̴ limfocit mic)
o Cantitate redusa in maduva osoasa si sangele periferic (1/10.000-1.000.0000
celule medulare)
Hematopoieza
• Micromediul hematopoietic
o Maduva osoasa
• Celulele stromale mezenchimale
o Macrofagele
→ factori stimulatori (IL, leucotriene, prostaglandine)
→elimina resturile celulare
- Celulele endoteliale
→ peretele luminal sinusurilor medulare
- Fibroblaştii
→caractere contractile
- Celulele adipoase
→ rezerva energetică
→ spaţiul nepopulat de celulele hematopoietice

• Reteaua fibrilara extracelulara←celule interdigitate


• Factorii reglatori ai hematopoiezei (citokine)
Hematopoieza
Hematopoieza
Hematopoieza
Hematopoieza
• Factorii reglatori
o Factori de creştere
• Factorii stimulatori ai coloniilor hematopoietice
• Eritropoietina
o Limfokine
• Interleukine
• Interferoni
• Factorul de necroza tumorala
Hematopoieza
Factori de creştere
• Factorul stimulator al celulei stem
o Stimulează celulele stem pluripotente (cel mai primitiv stadiu al celulei)
• Factorul stimulator al coloniilor granulomonocitare (GM-
CSF)
→ Stimuleaza productia coloniilor ce conţin neutrofile,
eozinofile şi monocite
→ sitmulează CFC- EB şi CFC- Meg
→activează funcţional neutrofilele, eozinofilele şi monocitele
→efectele sistemice ale inflamatiei (febra)
Factori de creștere
• Factorul stimulator al coloniilor granulocitare (G-CSF)
←celule endoteliale, fibroblaști
→stimulează formarea de colonii granulocitare
→activează granulocitele mature
→mobilizarea celulelor stem CD34+ in vederea transplantului
→tratamentul neutropeniilor severe
Factori de creștere
• Factorul stimulator al coloniilor monocitare
→ stimulează producția și activarea monocitelor și macrofagelor
→stimulează osteoclastogeneza
• Trombopoietina
→stimuleaza productia de trombocite
• Eritropoietina
←hipoxia tisulara→ celulele renale interstitiale peritubulare
←masa eritroidă din măduva osoasa, citokine inflamatorii
- maduva osoasa→receptori specifici (EPOR)
→stimulează producția și maturarea/inhibă apoptoza precursorilor eritroizi
Factori de creștere
• Interleukina-3
←limfocite T
→efect sinergic cu GM-CSF (stimularea producției de
granulocite, monocite, eozinofile ,bazofile)
→potențează efectul eritropoietinei (proliferarea și diferențierea
precursorilor eritroizi)
Factori de creștere
• Interleukina-5
→diferențierea eozinofilelor
→activarea limfocitelor Th și NK
• Interleukina-6
→ efecte multilineale asupra precursorilor tineri (CFC-
GEMM, CFC-EB, CFC –Meg)
→stimularea producției de plachete
• Interleukina-11
→stimularea producției de plachete
Seria eritrocitara
• Eritropoieza
o proliferarea și diferențierea precursorilor eritrocitari
• Multiplicarea și maturarea (4 zile)-proeritroblast, eritroblast bazofil și policromatofil
tânăr
• Maturarea (fără diviziune) (3 zile)-eritroblast policromatofil matur, oxifil
o expulzarea nucleului
o diabaza(trecerea in circulație a reticulocitelor)
→incărcare progresivă cu Hb
→diminuarea taliei celulare
→scaderea in volum a nucleului
Seria eritrocitara
Eritropoieza
Seria eritrocitara
• Proeritroblastul
o 10-25µm
o rotund+/- buclă citoplasmatică
o nucleu rotund, voluminos, excentric, nucleoli
o halou perinuclear
o Citoplasma ingustă, intens bazofilă
o ̴1% din eritroblasti
• Eritroblastul bazofil
o 12-18µm
o Nucleu central ,cromatina densă
o Citoplasma intens bazofilă
o ̴15% din eritroblaști
Seria eritrocitara
Seria eritrocitara
• Eritroblastul policromatofil
o 10-12µm
o Nucleu rotund (50% din celulă), cromatina condensată
o Citoplasma policromatofilă
o ̴ 50% din totalul eritroblastilor
• Eritroblastul oxifil
o 8-10µm
o Nucleu picnotic (25% din celulă)
o Citoplasma oxifilă
o ̴ 30% din totalul eritroblaștilor
Seria eritrocitara
Seria eritrocitară
Seria eritrocitară
• Eritroblaşti
o Bazofil
o Policromatofil
o oxifil
Seria eritrocitara
• Eritrocitul
o Disc biconcav
o 8 µm /2 µm
o Vol. 90fL
o Fara nucleu, mitocondrie
o 33% -hemoglobină
o Funcția respiratorie
• oxigen→țesuturi
• Co2→plămâni
o 300x10⁹ hematii/Kg (adult)
o Durata de viață - 100-120 zile
o zilnic – 1% sunt înlocuite cu o noua populație
Seria granulocitara
• Precursori și celule adulte granulocitare neutrofile, eozinofile
și bazofile
• Ciclul de viață → 3 compartimente:
1. Maduva osoasă (aprox.14 zile)
o Proliferare (mieloblast, promielocit, mielocit)
o Maturarea și stocarea
2. Sângele (6-9 ore)
o Nr. neutrofile circulante = nr. neutrofile marginale
o 0.7× 10⁹ celule/Kg corp
3. Țesuturi (4-5 zile)
o Tractul respirator, digestiv, urinar, piele
Seria granulocitara
Seria granulocitara
Seria neutrofilă
• Mieloblastul
o 10-18 µm
o Nucleu rotund/ovalar, nucleoli
o Citoplasmă puțina, bazofilă
o +/- granule azurofile
• Promielocitul
o 12-25 µm
o nucleu cu cromatina fină,
nucleoli
o Citoplasma mai abundentă, bazofilă
o Granulații primare azurofile
Seria neutrofilă

• Mielocitul
o 12-18 µm
o Nucleu excentric
o Cromatina condensată
o +/- nucleoli
o Citoplasma slab bazofilă
o Granulații secundare, neutrofile
• Metamielocitul
o 10-18 µm
o Nucleu reniform
o Citoplasmă cu granulații specifice, neutrofile
Seria neutrofilă
• Neutrofilul nesegmentat
o Nucleu în bandă
o Cromatina condensată
• Neutrofilul segmentat
o 10-15µm
o Nucleu lobat (2-4 lobi)
o Cromatina densă
o Citoplasma roz
o Granulații specifice
Seria eozinofilă
• Granulațiile specifice eozinofile
o promielocit
o evidente →mielocit
o 0.5-0.8µm
o roșu-portocaliu
o structură cristalină
o toată citoplasma
Seria bazofilă
• Granulațiile bazofile
o Dimensiuni și formă variabile
o Albastru-violet
o Solubile în apa
o Heparină
o Histamină
o prostaglandine
Seria granulocitară
• Funcții
1. Abilitatea de a migra din circulație in țesuturi (focare de inflamație,
infecție)
2. Fagocitoza
3. Exocitoza (eliberarea conținutului granulelor)
• Factori chemotactici, activatori ai sistemului complement, activatori
ai sistemului de coagulare și fibrinoliză
o Granulocitele neutrofile –prima linie de aparare prin fagocitoza ;
infectii bacteriene
o Eozinofilele → paraziți (fagocitoză/degranulare→acțiune citotoxică)
→ procese inflamatorii imunoalergice(rinita alergica, astm bronsic)
→ limitarea leziunilor produse de complexele imune(←ingestie)
o bazofilele→ degranulare→ mediatori vasoactivi si proinflamatori→
reacții de hipersensibilitate imediată (urticarie, rinită, astm, anafilaxie),
inflamații
Seria monocitară
• Monoblastul – morfologic ̴ mieloblastul
• Promonocitul
o 12-18µm
o Nucleu ovalar/neregulat cu incizuri; nucleoli
• Monocitul
o 12-15µm
o Nucleu excentric, ½ din
celulă, reniform/neregulat
o Citoplasma fumurie
o Granule azurofile,
vacuole
Seria monocitară
• Circuit unidirecțional:
o Măduvă (24h) → sânge (3 zile) → țesuturi (câteva luni)
• Funcții:
o Activitate bactericidă (Listeria monocytogenes, Mycobacterium,
Rikettsia, Toxoplasma)
o Modularea răspunsului imun inflamator (secreția de mediatori:
prostaglandine, lizozim, enzime proteolitice)
o Celule prezentatoare de antigene
o Distrugerea celulelor tumorale
Seria megacariocitară
• Trombocitele – fragmente anucleate ← citoplasma megacariocitelor
• 1 megacariocit → 1000-3000 trombocite
• 1x10ˡˡ trombocite/zi
• megacariocitele → 4 stadii de maturație (4-5 zile)
1. Megacarioblast (I)
- 8-25µm, nucleu mare, nelobat, nucleoli, citoplasmă puțină, bazofilă
2. Megacariocitul bazofil(II)
-20-40µm, nucleu incizat, cromatină densă, fară nucleoli, citoplasmă mai
abundentă, bazofilă, granulații fine azurofile
3. Megacariocitul granular (III)
- > 25-50µm, nucleu lobulat, citoplasmă acidofilă, granulații azurofile
4. Megacariocitul matur (IV)
-nucleu picnotic, grupuri de granule azurofile
Seria megacariocitara
• Megacariocite –măduvă osoasa
Seria megacariocitară
Seria megacariocitară
• Trombocitele
o 2-4µm
o 2/3 în circulația generală
o 1/3 sechestrate în splină - rezervor de trombocite (8 ore→ circulație)
o Schimburi continue între cele 2 compartimente
o Heterogenitatea în mărime și densitate (← ploidia megacariocitelor)
o Trombocitele tinere – mai multe granule, mai active hemostatic
o Durata de viață: 8-12 zile
o Funcții în hemostază
• Oprirea sângerării și formarea dopului hemostatic plachetar
• Formarea fibrinei → stabilizarea dopului hemostatic
• Retracția cheagului
• Menținerea integrității peretelui vascular
Seria megacariocitară
Seria limfatică
• Limfopoieza
o Esențială pentru protecția organismului
o Proliferarea
• Limfocite B
• Limfocite T
• Celulele NK
• Organele limfatice centrale: maduva osoasă și timusul → diferențierea de la
celulele precursoare→ limfocitele de repaus → eliberare în circulație→
organele limfatice periferice (ganglioni, splină, amigdale, țesut limfatic
asociat mucoaselor)→ stimularea antigenică→ maturarea și activarea
limfocitelor
Seria limfatică
• Limfopoieza
Seria limfatică
• limfopoieza
Seria limfatica
• limfopoieza
Seria limfatică
Seria limfatică
• Limfocitele circulante
o sferice /ovoide
o mici (6-9µm)/- majoritatea
o mari (9-15µm)
o nucleu rotund/reniform, cromatina densă
o citoplasmă redusă, albastru deschis
o LGL (large granular lymphocytes)
• 5-10% din limfocite
• granule azurofile citoplasmatice (5-15/celulă)
• +/- vacuole
• NK, subset T CD8 +
Seria limfatica
• Limfocite mici
Seria limfatică
• Limfocite mari
Seria limfatică
• Celulă NK
Seria limfatică
• Defect de stocare (nucleu lobulat)
Seria limfatică
• Limfocite reactive
Seria limfatică
• Functii
• limfocitele B → sinteză și secreție de anticorpi
• Limfocitele T →imunitatea mediată celular, control reglator al
sistemului imun
• Celulele NK apărarea în infecții și boli maligne → 10% din
limfocitele circulante; citotoxicitate (caract. Ly T, macrofage)
• Avansarea în vârstă → schimbări (variabile) în sistemul imun
(„imunosenescenţă”)
o Evaluare dificilă (+ alte condiţii patologice → se adaugă sau
maschează simptomele legate de infecţie sau procese autoimune
o ← scăderea capacităţii de autorecunoaştere
o ← ↓ capacitatea de fagocitoză a celulelor NK
o ← Limfocitele B -↓ nr, diversitatea, afinitatea anticorpilor
o ← limfocitele T -↓ nr, producţia de limfokine, activitatea citotoxică
o → creşterea susceptibilităţii la infecţii, scăderea capacităţii de a
Seria limfatică
• Circulația și durata de viață a limfocitelor
o Recirculare: vase sanguine→țesuturi→vase sanguine
o Timp mediu de tranzit în sânge: 30 min.
o Nr. limfocitelor din sânge- constant
o Limfocitele B : măduva osoasă→limfocite virgine→sânge (maturare)→organe limfoide
periferice; făra stimulare antigenică: durata de viață: 5 zile,
• Stimulare antigenică
o plasmocite→țesuturi, secreție de anticorpi→durata de viață: câteva zile
o Limfocite de memorie imună→circuit (organe limfatice-circulație)→5-10 ani;
antigene specifice→activare
o Limfocitele T: luni→ani
Hematopoieza
https://doi.org/10.1016/j.bbe.2018.03.002
Principii și proceduri
• Recoltarea sângelui
o Factori care influențează rezultatele analizelor
o Recoltarea de sânge
o anticoagulante
o Stocarea probelor
• Frotiul periferic
• Măduva osoasa
• Reticulocite
• Hemograma automată
• VSH
• Variații fiziologice (parametrii hemogramei)
Principii și proceduri
• Factori care influențează rezultatele analizelor
• Inaintea recoltării:
o Consum de apă/alimente < 2h
o Fumatul
o Activitatea fizică < 20 min.
o Stres
o Administrarea de medicamente, suplimente nutritive <8h
• In timpul recoltării:
o Variații diurne (cortizol, TSH, fier)
o Poziția pacientului
o Recoltor necorespunzător
o Anticoagulant în exces/insuficient
o Sânge capilar/venos
o Hemoconcentrație ← menținerea garoului timp îndelungat
Principii și proceduri
• La manipularea probei
o Amestec neadecvat sânge – anticoagulant
o Păstrarea probei în condiții necorespunzătoare
o Întîrzierea predării probei către laborator
o Agitarea excesivă a probei în timpul
transportului→hemoliza
o Erori în identificarea probei/pacientului
Principii și proceduri
• Recoltarea de sânge
• Tuburi colectoare pentru teste hematologice
o Cu vacuum
o Anticoagulant: EDTA -K₂, K₃, Na₂, citrat, heparină
o Marcaj pentru nivelul de sânge
o Sistem de etichetare și identificare
• Sânge venos
o Vena cubitală/ partea dorsală a mâinii
o Din cateter (surse de eroare)→ clătire cu heparină → 5 ml
sânge→ recoltare
o Administrarea de soluții perfuzabile→ nu se recoltează din
brațul respectiv
Principii și proceduri
• Sânge capilar
o când nu este posibilă obținerea de sânge venos –copii mici, obezitate,
varstnici (fragilitate venoasa)
o Mixtura: sange arteriolar, venular, capilar, lichid interstitial
o teste point-of-care
o Degetul 3 sau 4, partea palmară, distală
o Suprafața plantara (călcâi) –la sugar
o 2 mm adancime
o Prima picătură se aruncă
o Microtainer cu anticoagulant: EDTA-prioritar (vol adecvat, acuratetea
rezultatelor –nr. trombocite)
o Ideal : recoltarea spontană (picătură cu picătură); dacă este
necesar→presare ușoară
o Temperatură scăzută, cianoza la locul puncției → scăderea fluxului de
sânge→rezultate eronate (creșterea valorilor Hb, nr. hematii, nr
leucocite)
Principii și proceduri
• Omogenizarea probei
o Rotirea tubului colector de 8-10 ori
o Păstrarea la 4⁰C→ temperatura camerei înainte de mixare
• Diferențe sângele venos - sânge capilar
o Sângele capilar: mixtură de sânge arteriolar, venos, capilar, lichid
interstițial
o Diferențe neglijabile dacă fluxul de sânge este spontan
o nr. hematii, hematocritul, Hb, nr. leucocite: sângele capilar> sângele
venos
o Nr. trombocite sângele capilar< sângele venos
• ←aderarea plachetelor la locul puncției
Principii și proceduri
Anticoagulante
• EDTA (acid etilendiaminotetraacetic)
o Chelator de calciu
o Sarea de K → mai solubilă decât sarea de Na
o K2 EDTA -cea mai utilizată – 1.2-2 mg/ml sânge
o K3 EDTA → ↓ MCV, ↓ HTC (2-3%)
o EDTA in exces > 2mg/ml sânge
• Afectarea hematiilor (micșorare) →↓ HTC
• Dezintegrarea trombocitelor → ↑ arificială a nr. trombocite
• Citrat trisodic
o explorarea coagulării: 9 vol.sânge/1 vol. citrat
o VSH: 4 vol.sânge/1 vol citrat
Principii și proceduri
• Heparina (lithium/sodiu)
o 10-20 iu/ml sânge
o Necesitatea unui risc scăzut de hemoliză
o Testarea fragilității osmotice
o Imunofenotipare
o Nu este indicată
• Numărarea celulelor sanguine← agregarea leucocitelor
• Frotiu periferic ← reacție cu coloranții (MGG)
Principii și proceduri

•Stocarea probelor
de sânge
oHemograma (nr.
hematii, leucocite,
trombocite)
Tehnici și proceduri
• VSH
o 4h la temperatura camerei
o 6 h la 4⁰C
Principii și proceduri
• Hemoleucograma automată
o analizor multiparametric → numărătoarea și caracterizarea elementelor
sanguine
o Parmetrii: RBC, HGB, HTC, MCV, MCH, MCHC, RDW, WBC,
NEU, LYM, MONO, EOS, BASO, PLT, MPV
• WBC (nr. leucocite)
• WIC (impedanță) ← diluție și liză
• WOC (citometrie în flux) –val. principală
• WBC: # x 10³/µL
• subpopulațiile leucocitare:
• Prin citometrie în flux; dimensiunea, granularitatea, caracteristici
chimice(reacţia cu coloranţi, activitateaa unor enzime)
• NEU # x 10³/µL %
• LYM # x 10³/µL %
• MONO # x 10³/µL %
Principii și proceduri
o EOS # x 10³/µL %
o BASO # x 10³/µL %
o +/- granulocite imature, limfocite atipice, eritroblaşti (NRBC)
o Corecţia WBC → eritroblasti/100 leucocite.
• RBC (nr.hematii)
o → numărare directă (impedanță)
o RBC: # x 10⁶/µL
• HGB (hemoglobina)
o Măsurare directă→ colorimetric (hemiglobincianida/SLS sodiu lauril sulfat)
o HBG: # g/dl
Principii și proceduri
• MCV (vol. eritrocitar mediu)
o Media volumelor individuale (fL)
o Măsurare directă
o HTC/RBC (aparate semiautomate)
• HTC (hematocrit)
o Proporţia eritrocitelor faţă de plasmă
o Direct (detecta inaltimii pulsurilor RBC)
o MCV x RBC (%)

• MCH (hemoglobina eritrocitară medie)


o HBG/RBC (pg); ← încărcarea cu HBG a fiecărei celule

• MCHC (conc. de hemoglobină eritrocitară medie)


o HB/HTC (%);

• RDW
o Măsura heterogenității hematiilor
Principii și proceduri
o RDW-SD (deviaţie standard)fL (diametrul la niv. 20%, de pe histogramă); mai
sensibil la apariţia unor populatii minore de macrocite sau microcite; influenţat
nr. ↑ de reticulocite( MCV↑)
o RDW-CV (coeficient de variaţie)% (diametrul la 1SD/MCVx100)
• PLT (nr.trombocite)
o Impedanță – nr. ↑ - ← fragmente de eritrocite, leucocite, bacterii, fungi
o Optic ← col. fluorescentă a membranei trombocitelor ( excluderea particulelor
„non trombocite”, includerea plachetelor gigante)
o PLT: #x10 ³/µL
• MPV
o Vol. mediu trombocitar ( fL)
• PLT
o Plachetocrit (PLTxMPV)
• PDW
o Lățimea distribuției trombocitelor
Principii și proceduri
Principii și proceduri
Principii şi proceduri
• Hemoleucograma – variaţii fiziologice
1. RBC, HBG, HTC
o Hb - F: 13.5 +/- 1.5 g/dl; B: 15.0 +/- 2.0g/dl
- HTC - F:41+/-5%; B: 45 +/-5%
o RBC - F: 4.3+/-0.5 x10⁶/µl; B: 5.0 +/-0.5 x 10⁶/µl
o Vârsta
• La naştere → val . ↑↑ Hb (>20g/dl), HTC (> 65%), RBC (> 6x 10⁶/µl)
(întârzierea pensării cordonului ombilical)
• → scădere gradată
• → 2 luni -val min. Hb: 11.2 +/ -1.8 g/dl, HTC: 35 + /-7 %, RBC: 3.7 +/-
0.6x10⁶ /µl
• → ↑creştere gradată → pubertate: val ̴ adult
o sexul
• Femei ( min. 12g/dl)< bărbaţi (13g/dl)
• ← influenţa hormonală asupra eritropoiezei
• ← deficitul de fier (menstruaţie)
Principii şi proceduri

o Sarcina
• ↑ creşte activitatea eritropoietică
• ↑ vol plasmatic → ↓ Hb, HTC, RBC
• Trimestrul III : Hb: 10.6 -10.9 g/dl
• 1 săptămână postpartum → val. Normale
o Vârsta înaintată
• > 70-75 ani
• Dim .diferenţei dintre sexe (1g/dl)
• ← insuficienţa renală, deficitul de testosteron, ↓ eritropoiezei, ↓
producţiei de celule stem
• % - fără cauze clinice sau nutriţionale
Principii şi proceduri
• Activitatea fizică
o Atleţi → „sports anemia” – creşterea vol. plasmatic, deficit de fier
(pierdere prin transpiraţie)
o Activitate intensă, de scurtă durată (sprint) → ↑tranzitorie a RBC
(0.5x10⁶/ul) şi a Hb - scăderea vol plasmatic, reintrarea în circulaţie a
celulelor sechestrate în splină.
• Postura
o Variaţii mici – 5-10%
o Mers → întins - ↓ Hb, HTC
o Recomandat: repaus 5-10min. înaintea recoltării
Principii şi proceduri
• Variaţii diurne
o RBC, Hb – 3% ← variaţii diurne ale eritropoietinei serice
• Altitudinea
o Stimul hipoxic → ↑ activitatea eritropoietică
o ↑ HB, HTC, RBC, ↓ MCV
o ↓vol. plasmatic
o 2000m→ Hb: 0.8-1g/dl, HTC: 2.5%
o > 4000m→ Hb: 3.5g/dl, HTC: 11%
• Fumatul
o ← nr. ţigări ; > 10/zi: ↑ Hb, HTC, MCV
o ← acumulare de carboxihemoglobină (1 ţigară→↑ carboxihemoglobină 1%)
Principii și proceduri
2. Variațiile fiziologice ale nr. leucocite
• La naștere:
o 6-8h → ↑ nr. neutrofile →↓câteva săptămâni→ nivel constant
o 2-3 zile →Limfocitele ↓→... ziua 10 ↑ → predomină până la 5-7 ani
→ val. Similare cu adulții
• Sexul
o Nr. neutrofile la femei > bărbați
o După menopauză → nr. neutrofile femei < bărbați
• Variații diurne
o Nr. usor mai scăzut dimineața
• Efortul fizic
o intens→ mobilizarea neutrofilelor și monocitelor + modificarea
nivelului de cortizon →↑ leucocitele
• Stresul
Principii și proceduri
• Fumatul
o ↑ nr. leucocite (↑ neurofilele)
• Sarcina
o Leucocitoză cu neutrofilie → trimestrul II (max)→ nivel normal la 1
săptămână postpartum
3. Nr. trombocite
o Vârsta: 0-1an > adult
o Sexul
• Femei – 20% > bărbați
o Variații diurne – aprox. 5% in decursul zilei
o Efortul fizic intens →↑ nr. 30-40%
Principii și proceduri
Frotiul de sânge periferic
• ← sânge proaspăt/ recoltat pe EDTA
• Întindere→ uscare → fixare → colorare
• May Grunwald Giemsa (MGG)
o May Grunwald (azur metilen bleu); Giemsa (eozina)
o Nuclei: purpuriu
o nucleoli: albastru deschis
o Citoplasma: limfocite → albastru, neutrofil → roz/portocaliu, monocit→ gri albăstrui,
bazofil → albastru
o Granule: neutrofil → purpuriu, eozinofil→ porocaliu, bazofil →negru purpuriu,
granulaţii toxice→ albastru închis
o trombocite→purpuriu
• F. important- Ph apei 6.8(acid→ rosu; alcalin →albastru gri)
Principii şi proceduri
Tehnici şi proceduri
• Fixarea
Principii şi proceduri
• Frotiu periferic normal
Principii şi proceduri
Tehnici şi proceduri
Principii și proceduri
• Efectele stocării probelor asupra morfologiei celulelor
sanguine
o > 3 h de la recoltare→ modificări discrete; > 12h → modificări
evidente
o Neutrofile
• Nuclei cu structură omogenă
• Lobi separați
• contur mai slab definit
• Vacuole citoplasmatice
o Monocite
• Vacuole citoplasmatice
• Nuclei lobulați
o Limfocite
• Vacuole citoplasmatice
• Nuclei cu structură omogenă
Principii și proceduri
o Hematii
• > 6h → contur crenelat, sferocite
Principii şi proceduri
• Stocarea sângelui la temperaturi ridicate
• Dezintegrarea leucocitelor
• Modificari în forma/dimensiunea hematiilor
Principii şi proceduri
• Apoptoza
Principii şi proceduri
• Formula leucocitara
o Valoarea % a fiecărui tip de celulă (PMN, eozinofile,
bazofile, monocite, limfocite)
o Mielocite, metamielocite→separat
o nesegmentate→neutrofile (<6%)
o 100 leucocite
o Celule anormale → 200-300 celule
Principii și proceduri
Examinarea măduvei osoase
o → puncție aspirativa
• Adulți – stern/creasta iliacă ← de preferat (lipsa de material
aspirat→ biopsie)
• Copii – creasta iliacă
• se evită sternul (f. subțire) și tibia (corticala f. densă)
• Sugari - tibie
o lame (grunji striviți)
o EDTA (imunofenotipare)
o →colorație May- Grunwald Giemsa
Principii și proceduri
• Examinare microscopică
o Obiectiv mare – 10/20x → aprecierea celularitații
• Scăzută/normală/crescută
• Prezența de celule anormale
• Prezența megacariocitelor
o Obiectiv 100x (imersie)
• Maturația seriilor eritroidă și mieloidă
• G/E: 2/1 – 4/1
• 200-500 de celule eritroide, mieloide, limfoide, plasmocite
Principii și proceduri
• Măduvă osoasa (puncţie sternală)col MGG
Principii şi proceduri
Determinarea nr. reticulocite
o Hematii tinere
o Resturi de ARN → coloranţi bazici
• Azur B
• Albastru de crezil briliant
• New metilen blue
o Coloraţie supravitală
• 2-3 pic. colorant +2-4 vol. sânge EDTA→15-20 min. → lamă
→uscare → examinare
• Vol.sânge ← RBC (↑ anemii, ↓ policitemii)
• 6-8 h de la recoltare; max. 24h
o Examinare: imersie ,100x → 4 grupuri: imature (reţea densă) →mature
(câteva filamente)
Principii şi proceduri
Tehnici şi proceduri
• Valori normale: 0.5-1.5% ; nou-născuţi 2-5%
• Procentul absolut: % ret. X Hb sau HTC pacientului /val referinţă Hb sau
HTC
• PI(Index de producţie reticulocitar): % absolut/2
o ← aprecierea răspunsului măduvei osoase la anemie/hipoxie
• Nr. reticulocite ← activitatea eritropoietică
• 24 h în circulaţie
• Stimularea eritropoietica →eliberare prematură din măduva osoasa
→circulaţie 2-3 zile → ↑nr, ret. (reticulocite de stres)
Principii și proceduri
• VSH(viteza de sedimentare a hematiilor)
o ← RBC/plasma; vâscozitatea plasmei, rulouri de hematii, aglutinarea
hematiilor
o → 1 vol citrat/4 vol sânge
o Westergren metoda de referință
o Determinare automata
o Prin capilaritate (copii) (EDTA)
Tehnici şi proceduri
Vârsta (ani) VSH/1h

10–19 8
20–29 10.8
30–39 10.4
40–49 13.6
50–59 14.2
60–69 16
70–79 16.5
80–91 15.8
Principii şi proceduri
• Variatii fiziologice
• Vârsta
o Nou-născut → 0-2/1h → 1 săptămână: 4/1h→2 săpt.: 14/1h→ pubertate: 10-
20/1h.
o Copii /adolescenţi: fete=băieţi
• Sexul
o Femei> barbati (nesemnificativ)
• Sarcina
• Variații diurne minime
Bibliografie
• Hematology in clinical practice. R.S. Hillman, Kenneth A, M. Leporriel, H. M.
Rinder, Mc Graww Hill, LANGE, fifth edition, 2011
• Practical haematology, Dacie and Lewis, B.J.Bain, I.Bates, MA Lafan, SM Lewis,
Churchill Livingstone, eleventh edition, 2013
• Williams Hematology, eight edition, 2010
• Oxford hand book of Clinical and Laboratory investigation, ed. By Drew
Provan, Oxford univerity Press,sec. Edition, 2005
• Oxford hand book of Clinical Haemathology, D.Provan, CRJ Singer, T Baglin,
J.Dokal, Oxford University Press, 2009
• Tratat de medicina interna, Hematologie, Radu Paun, Ed. Medicala, 1997
• The analysis, roles and regulation of quiescence in hematopoietic stem cells,
Ayako Nakamura-Ishizu, Hitoshi Takizawa, Toshio Suda
Development 2014, 141: 4656-4666; doi: 10.1242/dev.106575
• Rodak s hematology, Clinical principless and applications, E.M.Keohane,
L.J.Smith, JM.Walenga, Elsevier, Fifth Ed. 2016

S-ar putea să vă placă și