Sunteți pe pagina 1din 5

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA

Referat
La disciplina
Bazele Activității Investiționale

Tema: „Climatul investițional a țării Marea Britanie”

Elaborat: ANA MALCOCEAN FB 172


Verificat: RODICA HÎNCU

Chișinău, 2018
Prin climatul investiţional se subînţelege totalitatea factorilor politici, social-economici, financiari,
socio-culturali, organizatorici, juridici şi geografici, care sunt prezenţi, într-o ţară sau alta, şi care atrag
sau resping capitalul străin.

Toate ţările lumii au elaborate, în prezent, politici de atragere a investiţiilor străine. Aceste politici au
în vedere următoarele momente:

 Dreptul asupra terenului, vizând forma prin care se poate accede la terenul pe care se realizează
investiţiile sau la alte categorii de teren.
 Stimulente investiţionale, vizând, mai ales, scutiri de impozite şi taxe, alte facilităţi acordate
investitorilor străini.
 Dreptul de intrare şi stabilire vizând mai ales accesul la piaţă, formele de investire, domeniile,
condiţiile de retragere sau repatriere a profitului etc.

Experienţa mondială arată că ameliorarea climatului investiţional reprezintă condiţia principală de


atragere a investitorilor străini. Crearea climatului investiţional favorabil a fost şi va rămâne şi pe viitor
una dintre principalele sarcini ale politicii economice a ţărilor cu economie de piaţă şi a celor cu economie
în tranziţie. Analiza surselor literare mondiale, ce ţin de investiţiile străine, demonstrează că, iniţial,
climatul investiţional în diferite ţări se deosebea considerabil în funcţie de orânduirea lor economică, de
nivelul de dezvoltare şi de scopurile politicii economice. Ulterior, a apărut tendinţa durabilă de atenuare a
deosebirilor în regimurile investiţionale naţionale, care s-a intensificat, în ultimul sfert al sec.XX şi la
începutul secolului XXI, sub influenţa proceselor de globalizare. Tendinţa respectivă a apărut după
stabilirea „regulilor de joc” unice în sfera activităţii investiţionale din cadrul grupărilor economice deja
existente.
O influenţă esenţială asupra climatului investiţional al ţării o are, de asemenea, politica economică a
statului în domeniul investiţiilor de capital străine; participarea ţării la sistemul de convenţii internaţionale;
gradul şi metodele intervenţiei statului în economie; eficienţa activităţiiaparatului de stat; consecvenţa în
promovarea politicii economice. Influenţa statului asupra climatului investiţional se efectuează prin
intermediul politicii industriale: stimularea cooperării dintre investitorii străini şi cei autohtoni, stimularea
activităţii de export a întreprinderilor cu participarea străină etc.

Marea Britanie încurajează activ investițiile străine directe. Marea Britanie impune puține
impedimente în ceea ce privește proprietatea străină și, pe parcursul ultimului deceniu, a fost principalul
beneficiar al investițiilor străine directe din Europa.

Stabilitatea politică, economică și normativă pe termen lung, împreună cu rate relativ scăzute de
impozitare și inflație, au făcut Marea Britanie atractivă pentru investitorii străini. Intrarea pe piață pentru
firmele din S.U.A. este facilitată de un limbaj comun, de patrimoniu legal și de instituții și practici similare
de afaceri. Marea Britanie este bine sprijinită de industriile sofisticate de servicii financiare și profesionale
și are un sistem fiscal transparent în care companiile locale și străine sunt impozitate deopotrivă. Lira
britanică este o monedă liberă, fără restricții privind transferul sau conversia acesteia. Nu există controale
de schimb care restricționează transferul de fonduri asociate unei investiții în sau din Marea Britanie.

Sistemele juridice, de reglementare și contabilitate din Marea Britanie sunt transparente și compatibile
cu standardele internaționale. Sistemul juridic din Marea Britanie oferă un nivel ridicat de protecție.
Proprietatea privată este protejată de lege și monitorizată pentru comportamentul care restricționează
concurența. Exportatorii și investitorii americani vor găsi, în general, o mică diferență între Statele Unite
și Marea Britanie în desfășurarea afacerilor, iar drept comun prevalează ca bază pentru tranzacțiile
comerciale în Marea Britanie.

Statele Unite și Marea Britanie s-au bucurat de un tratat "Comerț și Navigație" din 1815, care
garantează tratamentul național al investitorilor din S.U.A. Un tratat fiscal bilateral le protejează în mod
special pe investitorii din SUA și Marea Britanie împotriva dublei impuneri. Nu există semne de
protecționism crescut împotriva investițiilor străine, și nu se așteaptă nici unul.

Statele Unite reprezintă cea mai mare sursă de investițiile străine directe în Marea Britanie. Multe
companii din S.U.A. au operațiuni în Marea Britanie. Marea Britanie găzduiește, de asemenea, mai mult
de jumătate din sediile centrale ale companiilor americane. Pentru mai multe generații, firmele din S.U.A.
au fost atrase de Marea Britanie atât pentru piața internă, cât și cap pentru piața unică a Uniunii Europene.
La 23 iunie 2016, Marea Britanie a organizat un referendum privind aderarea sa în Uniunea Europeană
(UE) și publicul britanic a votat să părăsească UE. La 29 martie 2017, Marea Britanie a inițiat procesul
formal de retragere din UE. În conformitate cu normele UE, Marea Britanie și UE au doi ani pentru a
negocia termenii retragerii din Marea Britanie. Liderii politici britanici au declarat că Marea Britanie
intenționează să părăsească Uniunea Unică a Pieței Unice și UE și să negocieze un parteneriat economic
cuprinzător cu UE, dar UE și Marea Britanie intenționează în prezent să mențină statusul privind uniunea
vamală și piața unică până cel puțin decembrie 2020. Incertitudinea continuă în ceea ce privește condițiile
de plecare a Marea Britanie din UE și termenii viitoarei relații dintre UE și UE pot influența atractivitatea
globală a Marea Britanie ca destinație de investiții pentru companiile din SUA.

Începând din mai 2018, companiile care operează în Marea Britanie vor trebui să respecte
Regulamentul UE privind protecția generală a datelor (GDPR). Marea Britanie intenționează în prezent
să transpună cerințele GDPR în legislația internă a Marea Britanie, după ce Marea Britanie se retrage din
UE. Impactul Marea Britanie care părăsește UE asupra fluxului liber de date între UE și Marea Britanie,
Marea Britanie și S.U.A. este necunoscut în acest moment.

Deschiderea și restricționarea, investițiile străine. Marea Britanie încurajează investițiile străine


directe. Cu câteva excepții, guvernul nu face discriminări între cetățeni și persoane fizice străine în
formarea și funcționarea companiilor private. Departamentul pentru Comerț Internațional promovează
activ investițiile străine directe și pregătește informații de piață pentru o varietate de industrii. Firmele
americane care înființează filiale britanice nu întâlnesc, în general, nicio cerință de naționalitate specială
față de administratori sau acționari. Odată stabilită în Marea Britanie, companiile străine nu sunt tratate în
mod diferit față de firmele din Marea Britanie. Guvernul britanic este un apărător puternic al drepturilor
oricărei companii înregistrate în Marea Britanie, indiferent de naționalitatea proprietății.

Proprietatea străină este limitată doar în câteva companii privatizate strategic, cum ar fi Rolls Royce
(aerospațial) și BAE Systems (aeronave și apărare). Niciun acționar străin individual nu poate deține mai
mult de 15% din aceste societăți. Teoretic, guvernul poate bloca achiziționarea de bunuri de producție din
străinătate prin invocarea Legii industriei din 1975, însă nu a făcut-o niciodată. Investițiile în producția de
energie și energie necesită aprobări de mediu. Anumite activități de servicii (cum ar fi radiodifuziunea și
radiodifuziunea terestră) sunt supuse licențierii. Legea privind întreprinderile din 2002 extinde puterile
guvernului britanic de a interveni în fuziuni care ar putea genera implicații în materie de securitate
națională și în care altfel nu ar fi putut să intervină.

Regatul Unit solicită ca cel puțin un director al oricărei societăți înregistrate în Marea Britanie să aibă
reședința obișnuită în Marea Britanie. Marea Britanie, în calitate de membru al Organizației pentru
Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), subscrie la Codurile de Liberalizare ale OCDE, angajate să
reducă la minimum limitele investițiilor străine.

În timp ce Regatul Unit nu deține un organism oficial de revizuire a investițiilor pentru a evalua
adecvarea investițiilor străine în zonele sensibile din domeniul securității naționale, există un proces de
revizuire a investițiilor ad-hoc și este condus de ministerul responsabil al guvernului cu responsabilitate
de reglementare pentru sectorul în cauză , Departamentul pentru afaceri, energie și strategie industrială,
care ar avea responsabilitatea revizuirii investițiilor în sectorul energetic). Companiile din S.U.A. nu au
fost ținta acestor recenzii ad-hoc. Marea Britanie analizează în prezent modalități de revizuire a regulilor
sale referitoare la investițiile străine directe care ar putea implica interesele britanice în materie de
securitate națională.

Marea Britanie este unul dintre cei mai mari investitori externi din lume, adesea prin tratate bilaterale
de investiții (BIT), care sunt folosite pentru promovarea și protejarea investițiilor în străinătate și au fost
adoptate de multe țări. Poziția investițională internațională a Marea Britanie în străinătate (investiția
externă) a scăzut ușor în perioada 2014-2015, dar a crescut semnificativ de la 1.084,0 miliarde GBP în
2015 la 1212,8 miliarde GBP în 2016, ceea ce poate fi explicat parțial de deprecierea ratei de schimb lire
sterline. Marea Britanie rămâne unul dintre cei mai mari investitori străini direcți din lume, al doilea doar
în Statele Unite. Până la sfârșitul anului 2011 stocul de investiții străine directe extern al Marii Britanii a
fost de 1.098 miliarde de lire sterline, majorându-se cu 75% din 2002. Principala destinație pentru
investițiile străine directe în străinătate este Statele Unite, care au reprezentat, la sfârșitul anului,
aproximativ 19% din 2011. Alte destinații cheie includ Olanda, Luxemburg, Franța și Irlanda care,
împreună cu Statele Unite, reprezintă mai mult de jumătate din stocul investiții străine directe existent în
Marea Britanie.

Europa și America rămân zonele dominante pentru pozițiile investiționale internaționale din Marea
Britanie în străinătate, reprezentând 50,1% și, respectiv, 32,6% din totalul pozițiilor externe de investiții
străine directe din Marea Britanie. Poziția investițională internațională a Regatului Unit în America a
cunoscut o scădere în 2015, pentru prima dată din 2010, scăzând cu 24,7 miliarde GBP până la un nivel
de 342,8 miliarde GBP. În ciuda acestui declin, nivelul în 2015 rămâne a doua valoare cea mai mare
înregistrată în seria de timp din 2006 pentru America. Statele Unite, la 237,3 miliarde GBP, au continuat
să fie cea mai mare destinație pentru pozițiile investiționale internaționale din Marea Britanie în străinătate
în America din 2015.

Marea Britanie a încheiat 110 tratate bilaterale de investiții, cunoscute în Regatul Unit ca Acorduri de
Promovare și Protecție a Investițiilor.

Politici industriale. Stimulente de investiții. Marea Britanie oferă o serie de stimulente pentru
companiile de orice naționalitate care localizează în regiuni depresionate ale țării, atât timp cât investiția
generează locuri de muncă. DIT colaborează cu organizațiile partenere în administrațiile descentralizate -
Scottish Development International, guvernul din Wales și Invest Northern Ireland - și cu partenerii din
Londra și parteneri și parteneriate locale în întreaga Anglia, pentru a promova potențialele și expertizele
specifice fiecărei regiuni investitorilor de peste mări.

Autoritățile locale din Anglia și Țara Galilor au, de asemenea, puterea de a promova dezvoltarea
economică a zonelor lor printr-o varietate de sisteme de asistență, inclusiv acordarea de subvenții,
împrumuturi, proprietăți sau alte beneficii financiare. Legislația separată, care conferă autorităților locale
competențe similare, se aplică în Scoția și Irlanda de Nord. Atunci când sunt disponibile, atât investitorii
naționali, cât și cei de peste hotare pot fi, de asemenea, eligibili pentru împrumuturi de la Banca Europeană
de Investiții.

Porturile de mărfuri și porturile de transport de marfă din Liverpool, Prestwick, Sheerness,


Southampton și Tilbury utilizate pentru depozitarea și consolidarea mărfurilor sunt desemnate ca zone de
liber schimb. Nu sunt permise activități care să adauge valori mărfurilor în zonele de liber schimb care
sunt rezervate pentru depozitarea lipită, consolidarea încărcăturii și reconfigurarea bunurilor din afara UE.
Zonelor de liber schimb oferă puține beneficii exportatorilor sau investitorilor din S.U.A. sau oricărui alt
exportator sau investitor din afara UE. Există întrebări curente cu privire la utilizarea de către Marea
Britanie a zonelor de liber schimb într-un mediu post-Brexit.

Piețele de capital și investițiile în portofoliu. Orașul Londra găzduiește unul dintre cele mai mari și
mai cuprinzătoare centre financiare la nivel global. Londra oferă toate formele de servicii financiare:
bancare comercială, bancare de investiții, asigurări, capital de risc, fonduri de investiții, brokeri de acțiuni
și valută, administratori de fonduri, dealeri de mărfuri, servicii de contabilitate și juridică, precum și
sisteme electronice de compensare și decontare . Londra este foarte apreciată de către investitori datorită
mediilor sale solide de reglementare, juridică și fiscală, o infrastructură de piață favorabilă și o forță de
muncă dinamică, cu o înaltă calificare.

Guvernul britanic este în general ospitalier față de investițiile de portofoliu străine. Politicile
guvernamentale sunt menite să faciliteze fluxul liber de capital și să sprijine fluxul de resurse pe piețele
produselor și serviciilor. Investitorii străini pot obține credite pe piețele locale în condiții normale de piață
și sunt disponibile o gamă largă de instrumente de credit. Principiile care stau la baza sistemelor juridice,
de reglementare și contabilitate sunt transparente și sunt conforme cu standardele internaționale. În toate
cazurile, regulamentele au fost publicate și sunt aplicate în mod nediscriminatoriu de către PRA.

Bursa din Londra este una dintre cele mai active piețe de acțiuni din lume. Piețele din Londra au
avantajul de a elimina decalajul dintre ziua de tranzacționare pe piețele asiatice și deschiderea pieței din
S.U.A. Acest efect de punte este, de asemenea, evident, deoarece multe companii rusești și centrale
europene au folosit bursa din Londra pentru a atinge piețele de capital globale. Piața de investiții
alternative (AIM), înființată în 1995 ca sub-piață a Bursei de Valori din Londra, este concepută special
pentru companiile mai mici, care se extind rapid. AIM are un sistem de reglementare mai flexibil decât
piața principală și nu are cerințe minime de capitalizare a pieței. De la lansare, AIM a ridicat peste 85 de
miliarde de dolari (60 de miliarde de lire sterline) pentru mai mult de 3.000 de companii.

S-ar putea să vă placă și