Sunteți pe pagina 1din 3

Capitolul II

Regionarea climatică
A. În Europa :
 Succesiunea latitudinală a tipurilor de climă este deformată de la direcţia SN la direcţia SV
– NE. Astfel, succesiunea începe din Peninsula Iberică (pe fondul unui climat
mediteranean) şi ajunge la caracteristici climatice extreme în nordul munţilor Ural.
 Principalele tipuri de climă sunt :
1. Climatul subpolar :
 Prezent în Islanda, nordul Scandinaviei, Peninsula Kola şi în nordul Câmpiei Est
Europene.
 TMA negative, între 0 şi -4 0C.
 Precipitaţii reduse, predominant sub formă de ninsoare, sub 500 mm/an.
 Bat vânturile polare, cu precădere din nord, vânturi reci şi uscate.
2. Climatul temperat oceanic :
 Se manifestă în vestul Europei, din Peninsula Iberică (partea de nord) până în sudul
Norvegiei.
 Amplitudinea termică este redusă, iernile sunt blânde şi verile răcoroase.
 Umezeală (umiditate) ridicată.
 Precipitaţiile sunt bogate, peste 1000 mm/an.
 TMA creşte de la 5 0C în Norvegia la 12-13 0C în nordul Peninsulei Iberice.
3. Climatul temperat continental :
 Ocupă cea mai mare parte a Europei, din centrul Suediei şi România până la Munţii
Ural.
 Amplitudinile termine sunt mari.
 Iarna sunt geruri frecvente.
 Precipitaţiile scad de la V la E sunt 500 mm/an.
 TMA între 0 şi 10 0C.
4. Climatul de tranziţie :
 În centrul Europei, între sudul Scandinaviei, Elveţia şi Bulgaria.
 Precipitaţiile scad de la 800 mm/an în V spre 500 mm/an în E.
5. Climatul mediteranean (subtropical) :
 În Europa sudică şi bazinul Mării Mediterane.
 Verile sunt călduroase şi secetoase din cauza prezenţei alizeelor. Iernile sunt blânde
şi umede. Bat vânturile de vest.
 TMA este între 15 şi 18 0C.
 Precipitaţiile variază între 500 şi 1000 mm/an.
6. Climatul montan :
 Este specific munţilor înalţi.
Capitolul II

 Elementele climatice sunt etajate (temperatura scade cu înălţimea iar precipitaţiile


cresc).
 Prezent în Mulţii Scandinaviei, Munţii Caucaz, Alpi, Pirinei, Carpaţi şu Ural.
B. În România :
 Sectoarele climatice sunt datorate influenţelor exterioare :
1. Nuanţa oceanică :
 Precipitaţiile sunt mai bogate, cu 200-300 mm/an datorită acţiunii vânturilor de vest
care au caracter permanent.
 Amplitudinile termice sunt mai mici.
 Localizare : DCT, Munţii Apuseni şi Poiana Ruscă, Dealurile şi Câmpia de Vest, la nord
de Mureş.
2. Nuanţa submediteraneană :
 Temperaturile sunt mai ridicate, iernile mai blânde şi ploioase.
 Bate Austrul.
 Localizare : Sud – vestul ţării, în Câmpia, dealurile şi munţii Banatului, Podişul
Mehedinţi, câmpia Olteniei şi vestul Podişului Getic.
3. Nuanţa de ariditate :
 Se manifestă prin continentalism termic (amplitudini termice mari).
 Precipitaţiile sunt reduse, 400 – 500 mm/an.
 Sunt zile tropicale şi secete.
 Bate Crivăţul.
 Localizare : Podişul Dobrogei, estul Câmpiei Române, Podişul Bârlad, Subcarpaţii
Curburii, sudul câmpiei Jijiei şi Subcarpaţilor Moldovei.
4. Nuanţa scandinavo-baltică :
 Temperaturile sunt mai scăzute, iernile sunt geroase, ninsori mai frecvente.
 Localizare : NE ţării, Podişul Sucevei, Obcinele Bucovinei, nordul Câmpiei Jijiei şi
Subcarpaţilor Moldovei.
5. Nuanţa pontică :
 Localizare : pe litoral şi în Delta Dunării.
 Precipitaţii mai scăzute, sub 400 mm/an.
 Bat brizele marine.
6. Nuanţa de tranziţie :
 Face trecerea între influenţele submediteraneene şi cele de ariditate.
 Localizare : Centrul Câmpiei Române, al Podişului şi Subcarpaţilor Getici.
Capitolul II

Etajele de climă

1. Climatul alpin : 4. Climatul de dealuri joase :


- La peste 1800 – 2000 m. - Între 200 şi 500 m.
- TMA negative (0 - -6 0 C). - Temperaturi de 8 – 10 0 C.
- Precipitaţii : 1400 mm/an. - PMA de 500 – 700 mm/an.
- Vânturile de vest au caracter general. 5. Climatul de câmpie :
2. Climatul montan : - Între 0 şi 300 m altitudine.
- 1000 – 1800 m. - TMA între 10 şi peste 11 0 C.
- TMA între 0 şi 6 0C. - PMA :
- Precipitaţii medii anuale (PMA) : 1000 o 650 mm/an în Câmpia de Vest.
– 1400 mm/an. o 400-500 mm/an în Câmpia
3. Climatul de dealuri înalte : Română.
- Între 500 şi 800 – 1000 m. 6. Climatul de luncă, deltă şi climatul
- Temperaturi de 6 – 8 0 C. litoral.
- Precipitaţii de 700 – 1000 mm/an.