Sunteți pe pagina 1din 1

Expresia „termenul prevăzut de lege” a alin.

(1) se referă la termenul de prescripţie


extinctivă sau la alte termene de procedură (ex.: termenele de exercitare a căilor de atac).
Momentul la care debutează procesul civil este foarte important din perspectiva legii
procesuale civile aplicabile.