Sunteți pe pagina 1din 2

Nume şi prenume ............................. Nota .....

Test – corigenta- clasa a 7-a


2 septembrie 2015

I. Răspundeţi cu adevărat (A) sau fals (F) la următoarele propoziţii:

1 .Procesul de digestie incepe in cavitatea bucală şi se incheie in stomac.


2. Prin excreţie sunt eliminate substanţele toxice şi nefolositoare din organism.
3. Dentiţia definitivă este formată din 20 de dinţi iar dentiţia de lapte este alcătuită din 32 de
dinţi.
4. Rinichii sunt aşezaţi in cavitatea toracică de o parte şi de alta a coloanei vertebrale.
5. Filtrarea substanţelor nefolositoare se realizează la nivelul nefronilor.
6. Caninii taie , incisivii sfârşie, iar maselele mărunţesc alimentele.
7. Cel mai lung segment al tubului digestiv este intestinul gros.
8. Sucul gastric are pH acid şi este produs de glandele intestinale din mucoasa gastrică.
9. Tubul digestiv comunică cu exteriorul prin cavitatea bucală şi orificiul anal.
10. Substanţele nefolositoare rezultate in urma procesului de digestie se numesc nutrimente.

II. Completaţi spaţiile punctate:

1. Formula dentară pentru dentiţia definitiva este.......................................................


2. Sistemul excretor este format din............................................ şi .........................................
3.Plămânul drept este format din ....................lobi iar plămânul stâng din .........................
deoarece ......................................................................................................................................
4. Respiraţia se realizează in ......etape:................................ şi ......................................... şi constă
in pătrunderea aerului cu........................ in ................................. şi eliminarea aerului cu
............................... din plămâni.
5. In secţiune longitudinală rinichiul prezintă .......zone: zona........................spre exterior şi
zona.........................la interior.

III. Definiţi următoarele noţiuni: plasma, ritm cardiac, reproducere, nutrimente, revolutie
cardiaca, alveola pulmonara, nefron , hematii, dentiţia definitivă, glucide.

IV.Explicati digestia intestinala.

Punctaj : Oficiu 1p, Subiectul I- 10 x 0,3= 3p, Subiectul II- 15 x 0,1=1,5p, Subiectul III- 10 x
0,3 = 3 p, Subiectul IV = 1,5p SUCCES!
1.Enumera 3 reguli de viata sanatoasa,3 factori de risc si 3afectiuni ale aparatului circulator.
2.Precizeaza ce este imunitatea si cum se realizeaza.

1.Descrie hematiile.
2.Enumera 3 reguli de viata sanatoasa,3 factori de risc si 3 afectiuni ale aparatului digestiv.

1.Caracterizeaza plamanii.
2.Enumera 3 reguli de viata sanatoasa, 3 factori de risc si 3 afectiuni ale aparatului excretor.

1.Descrie rinichii.
2.Enumera 3 reguli de viata sanatoasa, 3 factori de risc si 3 afectiuni ale aparatului
respirator.