Sunteți pe pagina 1din 12

TEMA : ,,CÂND,CUM ŞI DE CE SE ÎNTAMPLĂ?


PROIECT TEMATIC: ,,Primăvară, bun venit!”
SUBTEMA: ,,Vestitorii primăverii”
TEMA ZILEI: ,,Ghiocelul”
NIVELUL I - Grupa mică “C”
PROPUNATOARE: SÂRBU MONICA
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată

DOMENII EXPERIENTIALE:
DŞ – Cunoaşterea mediului – Observare: “Ghiocelul”
DOS - Activitate practică – Lipire: ,,Felicitare de 1Martie”

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ VIZATE:


DŞ: - Să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare precum şi interdependenţa dintre ele;
DOS: - Să efectueze operaţii simple de lucru cu materialele primite, realizând tema propusă;
CENTRE DE INTERES:
Arta: ,,Ghiocei”-desen (haşurare în contur);
Joc de rol: ,,De-a gospodinele”
Jocuri de masa: ,,Să refacem întreaga imagine”
Joc de construcţii: “Florăria”

SARCINI DE LUCRU:
Arta: - Să haşureze suprafaţa dată, utilizând culorile adecvate
- Să păstreze ordinea şi curăţenia pe masa de lucru.
Joc de rol: - Să utilizeze în vorbirea curentă expresii folosite de adulţi;
- Să participe în mod activ la joc
Jocuri de masa: - Să alăture (suprapună) părţile componente ale unei imagini pentru reconstituirea întregului
- Să manifeste spirit de colegialitate
Joc de construcţii: - Să realizeze construcţii pe suprafeţe plane prin suprapunere şi îmbinare;
- Să interacţioneze cu partenerii de joc.
SCENARIUL ZILEI
I. ADP
Activitatea începe cu întâlnirea de dimineaţă;
Obiective:
- Familiarizarea copiilor cu reguli şi responsabilităţi;
- Dezvoltarea comunicării şi a cooperării de grup;
- Educarea toleranţei şi acceptării;
- Facilitarea participării şi implicării active a copiilor.
1. Salutul;
2. Prezenţa copiilor: fiecare copil îşi aşează poza la panoul cu copii prezenţi.
3. Calendarul naturii:
- Ce zi a săptămânii este astăzi?
- Cum este vremea ?
- În ce anotimp suntem ?
4. Momentul de înviorare – momente de mişcare
5. Noutăţile zilei:
Se prezinta elementul-surpriză ,,Zâna Primăverii”şi are loc o discuţie introductivă

II. ALA Pe melodia cantecului ,,Eu locomotivă sunt” copiii vor fi conduşi spre centre, moment în care se prezintă
activitatea ce se va desfăşura la fiecare:
Arta: ,,Ghiocei”-desen (haşurare în contur);
Joc de rol: ,,De-a gospodinele”
Jocuri de masa: ,,Să refacem întreaga imagine”
Joc de construcţii: “Florăria”
După desfăşurarea activităţilor de la centrele de interes se analizează produsele obţinute, copiii întelegând eficienţa
muncii lor pe centre.

III. ADP
Rutina: Singurel ma spăl pe mâini
Tranziţia: “Joacă fetiţă”-joc distractiv

IV. ADE
DOMENII EXPERIENŢIALE:
DŞ: Cunoaşterea mediuluii: Observare: ,,Ghiocelul”
DOS: Activitate practică: Lipire: ,,Felicitare de 1 Martie“
MIJLOC DE REALIZARE: Activitate integrată
FORMA DE REALIZARE: frontal
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1  Să specifice schimbările legate de anotimpul primăvara;
O2  Să recunoască ghiocelul din imaginile prezentate, denumindu-l;
O3  Să precizeze părţile componente ale ghiocelului, precum şi însuşirile acestora;
O4  Să specifice funcţiile fiecărei părţi componenete a ghiocelului;
O5  Să-şi însuşească tehnici de investigare prin pipăire, miros, văz, etc;
O6  Să se exprime corect, coerent, fluent în propoziţii corecte din punct de vedere gramatical;
O7  Să participe activ şi conştient la activitate;
O8  Să lipească hârtia (tulpina ghiocelului) şi seminţele de dovleac (petalele ghiocelului) în spaţiul indicat
(cartonul galben), utilizând corect ustensilele de lucru accesibile vârstei;
O9  Să păstreze ordinea şi curăţenia pe masa de lucru;
O10  Să finalizeze lucrarea începută într-un timp delimitat;
O11  Să compare modelul educatoarei cu lucrarea sa şi a copiilor, dezvoltându-şi spiritul critic şi simţul
estetic;
O12  Să participe cu interes într-o atmosferă destinsă, plăcută, stimulativă.

STRATEGII DIDACTICE:
Metode si procedee: observaţia, conversaţia euristică, explicaţia, demonstaţia, exerciţiul.
Mijloace de invatamant: elementul-surpriză: ,,Zâna Primăvara”, ghiocei, planşa cu ghiocei, felicitări, lipici,
carton colorat (tulpina ghiocelului), seminţe de dovleac, şerveţele.

MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
-,,Curriculum pentru educatia timpurie a copiilor” 2008
-,,Aplicarea noului Curriculum”,Editura Diana, 2009
Eveniment Ob Activitatea didactică Resurse Indici Obs

didactic Temp De de
Activitatea educatoarei Activitatea Procedurale
Met./ Mij. Form eval. perform
copiilor
proc. înv .org.
Momentul Se asigură climatul
organizato- instructiv-educativ
ric necesar desfăşurării
activităţii în bune condiţii

Captarea Prezintă materialul Intuiesc materialul 1’


atenţiei didactic prin intermediul didactic supus explicaţia Zâna
elementului surpriză – observării. observaţia Primă-
Zâna Primăverii. vara

Enunţarea Comunică scopul şi Se familiarizează cu 1’


scopului şi obiectivele cognitive ale scopul şi obiectivele explicaţia
a activităţii activităţii conversaţia
obiectivelor
Prezenta- - Se cere copiilor 10’ 85%
Apre
rea - să specifice câteva Specifică ,în cadrul
cieri
conţinutu- elemente caracteristice discuţiei introductive, conversaţia
ver-
lui şi ale anotimpului câteva elemente fron-
O1
bale
dirijarea primăvara ; caracteristice ale tal
învăţării anotimpului primăvara
Pe baza observării se cere
copiilor:
-să recunoască ghiocelul
Denumesc ghiocelul.
din cadrul imaginilor
O2
Precizează locul unde
prezentate şi în formă conversaţia
creşte. imagini fron-
naturală, menţionând observaţia
cu tal
locul unde creşte.
O3
ghiocei,
Se prezintă un ghiocel cu
ghiocei Ana-
rădăcină în ghiveci. Se
în stare liza
cere copiilor:
Precizează părţile naturală răs-
-să precizeze părţile
componente ale l Pun-
componente ale
O4
ghiocelului: rădăcină, suri-
ghiocelului;
O5
tulpină, floare. lor
90%
eva-
Pe baza analizei pe conversaţia
O6 luare
componente se cere euristică
copiilor: observaţia
O7
- să specifice însuşiri ale
fiecărei părţi componente
ale plantei : Asemănare cu bulbul
Rădăcina cepei, rolul rădăcinii. conversaţia
O7 Culoarea frunzei, euristică
apre
Tulpina cu frunzele înălţimea şi grosimea, observaţia
cieri
rolul frunzei (de
verb
O4 bucătărie a plantei)
ale
O5 Culoarea petalelor,
Floarea numărul lor, miros, indi-
polenul din mijlocul vi-
O7 florii conversaţia dual
O6 Specifică părţile euristică
Sinteza activităţii se componente ale
95%
realizează prin numirea a ghiocelului şi
câte un copil pentru caracteristicile
O4 fiecare componentă în acestora. explicaţia
O6 parte care să rezume ceea
O7 ce a învăţat la activitate.
Se explică modului de Ascultă explicaţiile
îngrijire a ghiocelului şi educatoarei.
necesitarea păstrării
ghioceilor culeşi în vaze
mici sau pahare cu apă.
Tranziţie Se faciliteaza activitatea Execută exerciţiile 1’
practică prin executarea pentru încălzirea
unor mişcări simple de muşchiilor mici ai
încălzire a mâinilor: mâinii.
“Ne jucăm, ne jucăm…”

Asigurarea Se realizează prin 6’


retenţiei şi activitatate practică
a transferu- “Vom confecţiona
lui felicitări cu ocazia Zilei
Mărţişorului”
Prezentarea şi analiza
modelului
Prezintă modelul şi se Ascultă şi întreabă. explicaţia
analizează.
Explicarea şi observaţia
demonstrarea modului conversaţia
de lucru explicaţia
Explică şi demonstrează
O12 tehnica de realizare a Se familiarizează cu
lucrării: sarcinile explicaţia
- se va lipi pe rând Urmăresc explicaţiile şi demonstra-
tulpina din carton colorat demonstraţia ţia
de culoare verde şi
petalele ghiocelului
(seminţele de dovleac)
plin aplicarea corectă a
lipiciului.
Verifică modul de conversaţia
înţelegere corectă a
Indi-
tehnicii de lucru;
vi-
Lucrul copiilor
dual
Se dă semnalul de
începere: “Spor la lucru!” Lucrează. exerciţiul
Supraveghează munca
independentă şi acordă
Evaluarea Analizeată lucrările din 2’ apre
cieri
performan- punct de vedere al
ver- 95%
ţelor O10 realizării criteriilor cerute ba-
le,
O11 şi al simţului estetic,
re-
după care le aranjează pe com-
pen-
panoul expoziţional.
se
Împarte recompense.
Încheierea Se fixează tema şi
activităţii retrospectiva întregii
activităţi pe domenii
experienţiale.