Sunteți pe pagina 1din 2

Exploataţia agricolă: Nicorești Producţia medie (t):0

Distanţa medie: 5km Suprafaţa totală (ha):52 ha


Suprafața utilă (ha):48,67

FIŞA TEHNOLOGICĂ DE ÎNFINȚARE

Lucrări executate mecanizat Lucrări executate manual Consum de mterial


Nr. Lucrări tehnologice în
crt. U.M Vol. Tarif
ordine cronologică Norma Necesa
Chelt. cu lucr. mec. Vol. Grupa de Chelt. cu forţa Felul Consum
de rul de UM Pret lei/UM Total lei
lucrării lei/UM lei lucrării complexitate de muncă materialului normat
muncă ZO
1 2 3 4 5 6,00 lei 7 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Defrișat teren ha 52 125,00
2 Nivelat teren x2 ha 52 300,00 15.600,00 lei
3 Parcelat suprafață teren ha 48,67 III\3 1,6 438,03 lei
4 încarcat gunoi grajd t 1560,00 IV 156,0 14.820,00 lei Gunoi de grajd tone 1560,00 50,00 lei 78.000,00 lei
5 Transport gunoi de grajd ha 48,67 250,00 12.167,50 lei Lopată buc 25 28,00 lei 700,00 lei
6 Descărcat gunoi de grajd to 1560,00 5 IV\2 156,0 29.640,00 lei
7 Administrat gunoi t 48,67 42,00 2.044,14 lei
Încărcare îngrășminte Superfosfat
8 t 34,51 IV 3,5 327,82 lei tone 18,25 2.400,00 lei 43.803,00 lei
chimice dublu
Transport îngrășminte Sulfatul de
9 ha 48,67 250,00 12.167,50 lei tone 16,26 2.200,00 lei 35.762,72 lei
chimice potasiu
Descarcat îngrășminte
10 t 34,51 5 IV\2 3,5 655,63 lei
chimice
Administrat îngrașăminte
11 ha 48,67 42,00 2.044,14 lei
chimice
12 Desfundat ha 48,67 2.500,00 121.675,00 lei
13 Discuit+Grapat+Nivelat ha 48,67 396,00 19.273,32 lei
14 Încărcat vițe t 11,16 10 IV 1,1 106,03 lei Vițe altoite. mii buc 204,525 5.450,00 lei 1.114.661,25 lei
15 Transport viță t 11,16 250,00 2.790,23 lei
16 Transport apă ha 48,67 250,00 12.167,50 lei Apă m3 607,50 2,00 lei 1.215,00 lei
17 Descărcat viță t 11,16 5 IV\2 1,1 212,06 lei
Fasionatul vițelor Foarfecă de
18 mii buc 202,5 2,5 III 81,0 7.290,00 lei buc 200 145,00 lei 21.025,00 lei
tăiat
Plantat mechanizat
19 mii buc 202,5 500,00 101.250,00 lei
20 Încărcat tutori t 20,25 10 IV 2,0 192,38 lei Tutori buc 202,48 500,00 lei 101.239,88 lei
21 Transport tutori ha 48,67 250,00 12.167,50 lei
22 Descărcat tutori t 20,25 5 IV\2 2,0 384,75 lei

Repartizat tutori + tutorat


23 mii buc 202,50 1,7 II 119,1 10.125,00 lei
24 Transport apa ha 48,67 250,00 12.167,50 lei Apă m3 1417,50 2,00 lei 2.835,00 lei
Udat la groapa
25 mii buc 202,50 I 40,5 3.240,00 lei Găleții. buc 200,00 7,00 lei 1.400,00 lei
Mușuroit
26 mii buc 202,50 I 67,5 5.400,00 lei Sapă buc 80,00 28,00 lei 2.240,00 lei
Pază (09-01 - 12.31) (3
27 zile 363,00 14.520,00 lei Uniformă buc 3,00 300,00 lei 900,00 lei
schimburi)
28 Cordonator zile 635 IV 25,4 2.412,71 lei
TOTAL CHELTUIELI Cheltuieli cu lucrări mecanice 325.514,33 lei Cheltuieli cu forța de muncă 89.764,40 lei Cheltuieli cu materialele 1.399.241,84 lei

TOTAL CHELTUIELI 1.814.520,57 lei