Sunteți pe pagina 1din 2

Exploataţia agricolă: Nicorești Producţia medie (t):0

Distanţa medie: 5km Suprafaţa totală (ha):52 ha


Suprafața utilă (ha):48,67

FIŞA TEHNOLOGICĂ DE ÎNTREȚINERE A PLANTAȚIEI - AN I

Lucrări executate mecanizat Lucrări executate manual Consum de mterial


Nr. Lucrări tehnologice în
U.M
crt. ordine cronologică Vol. Tarif Norma Grupa de
Chelt. cu lucr. Vol. Necesar Chelt. cu forţa de Consum
de complexit Felul materialului UM Pret lei/UM Total lei
lucrării lei/UM mec. lei lucrării ul de ZO muncă normat
muncă ate
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Desfacere muşuroi mii buc
1 202,500 II 155,77 13.240,38 lei
1,30
Verificare vițe. mii buc
2 202,500 I 7,33 586,40 lei
20,00
Săpat gropi pt.completat mii buc
3 6,075 III 40,5 3.645,00 lei Harleț(cazma) buc 200,00 32,00 lei 6.400,00 lei
pentru (3%) 0,15
Încărcat viţe pt.completat ha mii
4 6,075 IV 0,6 57,71 lei Vițe altoite. 6,08 5.450,00 lei 33.108,75 lei
gol (3%) buc
5 Transport viţe + Mraniță ha 48,67 250,00 1.518,75 lei 0,00 lei
Descărcat viţe mii buc
6 6,075 IV\2 0,6 115,43 lei
7 Fasonat+mocirlit mii buc 6,075 III 2,4 218,70 lei
Repartizat viţe mii buc
10 6,075 5 IV\2 0,6 115,43 lei
Plantat viţe mii buc
11 6,075 0,1 III 60,8 5.467,50 lei Mraniță t 13,00 600,00 lei 7.800,00 lei
12 Transport apă ha 48,67 250,00 12.167,50 lei Apă m3 29,20 2,00 lei 58,40 lei
Udat la groapă mii buc
13 6,075 0,25 I 24,3 1.944,00 lei

14 Copcit(x2) mii buc 405,000 0,5 IV 810,0 76.950,00 lei Foarfecă buc 10,00 145,00 lei 1.450,00 lei
mii
15 Plivit și legat prima oară mii buc 202,500 0,34 III 595,6 53.602,94 lei Fir plastificat 10 cm 209 8,00 lei 1.668,60 lei
buc
17 Prașile mecanice (x3) ha 48,67 150,00 21.901,50 lei
18 Prașile manuale (x2) ha 97,340 0,16 II 608,4 51.711,88 lei
Transp. Apă trat. Fitosanit ha
19 48,67 250,00 97.340,00 lei 0,0 Apă m3 58,404 2,00 lei 116,81 lei
8 x)
Preparat solutii mii
20 58,404 10 IV 5,8 554,84 lei DITHANE M 45 (mană)x 4
litri kg 59,00 54,00 lei 3.186,00 lei
Champ 77 WG (mană) x
kg 3.858,60 lei
4 + Nuprid 59,00 65,40 lei
Domark 10 EC x3 (făinare)litru 1,00 1.158,00 lei 1.158,00 lei
Nuprid Oil 004 CE litru 8,00 37,00 lei 296,00 lei
Tratamente fitosanitare (x8) ha
21 87.606,00 lei
48,67 225
Cârnit mii buc
22 202,500 0,75 I 270,0 21.600,00 lei
23 Arătură de toamnă ha 48,67 175 8.517,25 lei
24 Mușuroit mii buc 202,500 II 155,8 13.240,38 lei Sapă buc 10,00 28,00 lei 280,00 lei
25 Pază (01-01/12/31) zile 1092,000 43.680,00 lei Uniformă În dotare
26 Cordonator zile 2738,475 IV 110 10.406,20 lei
TOTAL CHELTUIELI Cheltuieli cu lucrări mecanice 229.051,00 lei Cheltuieli cu forța de muncă 283.310,00 lei Cheltuieli cu materialele 59.101,16 lei
TOTAL CHELTUIELI 571.462,17 lei