Sunteți pe pagina 1din 1

În domeniul familial, Parlamentul Europei recomandă medierea pentru că prezintă

avantajul promovării modurilor de reglementare amiabilă și reduce costurile financiare și sociale


ale separării divorțului, atât pentru familii, cât și pentru stat și societate. Scopul medierii, uneori
propusă chiar de către instanțele de judecată, este de a ajunge la o concluzie convenabilă pentru
ambele părți, fără a se pune în discuție vina sau responsabilitatea. Acordul obținut trebuie să
contribie la o atmosnferă pașnică și o ameliorare durabilă a relațiilor între parteneri.

În domeniul penal, Consiliul Europei recunoaște interesul legitim al victimelor de a avea


uncuvânt de spus în rezolvareaconsecințelor victimizării lor, de a comunica cu infractorul și de
aobține scuze și compensații. De asemenea, recunoaște necesitatea de a promova participarea
personală activă a victimei, a infractorului și a altor persoane care pot fi afectate precum și
necesitatea implicării comunității în procedrile penale. \din perspectiva justiției restaurative,
îndeplinirea actului de justiție nu trebuie să se limiteze la stabilirea vinovăției și impunerea unei
pedepse, ci trebuie privită ca o restaurare emoțională, relațională și materială a triadei victimă –
infractor – comunitate. Apărând ca o componentă a procesului penal, medierea se poate
transforma într-o alternativă a acestuia. În situația în care, potrivit legii, împăcarea părților sau
retragerea plângerii prealabile înlătură răspunderea penală, medierea poate fi aleasă ca mijloc de
găsire a unei soluții convenabilă ambelor părți. Prin împăcarea părților sau retragerea plângerii
prealabile, partea vătămată renunță la dreptul legal de a se adresa organelor de cercetare penală