Sunteți pe pagina 1din 3

Eseu cu tema:

„Cum imi imaginez


cetăţeanul european în
viitor”

1
Viaţa unui om, a celui ce este fiinţă supremă în Univers, în raport cu timpul mondial, pare
că joacă un rol nesemnificativ în stabilirea cursului istoriei, însă, să nu uităm că însăşi omenirea
este cea care singură prin muncă şi efort şi-a împletit funia cu ajutorul căreia a urcat înălţimi.
„Trecutul, piramida unde orice secol are piatra sa” (Victor Hugo). Strămoşii noştri, vechii
locuitori ai bătrînului continent – Europa, sunt cei care au început a construi piramida, iar noi,
trăind prezentul şi muncind din greu asupra înălţării sale, ridicăm treptat niveluri ale istoriei şi
tot noi suntem cei care decidem cum şi pînă cînd vom mai construi măreaţa piramidă, sau altfel
zis, noi înşine alegem viitorul.
Viitorul se construieşte, el nu se visează. Viitorul nostru este în mîinile noastre şi de
aceea, este foarte important să ştim a-l zugrăvi în cel mai frumos şi mai prosper mod.
Orice ţară are la baza succesului ei cetăţenii interesaţi de un viitor înfloritor.
Republica Moldova – plai minunat al sufletului meu, îşi are rădăcinile cufundate în
bătrînul şi înţeleptul continent – Europa, aflîndu-se din punct de vedere geografic în nord-
vestul peninsulei Balcanice, „în inima Europei”, după cum spunea Dimitrie Cantemir.
Republica Moldova este Patria mea! Mă mîndresc cu faptul că sunt cetăţeancă a ei şi de
asemenea pe drept, mă pot numi şi cetăţeancă europeană pentru că deşi Republica Moldova nu
este integrată în Uniunea Europeană, ea este membră a Consiliului Europei şi se află în strînse
legături cu UE, ceea ce prezintă o serie de avantaje.
E un lucru absolut normal, ca fiecare cetăţean al oricărui stat să îşi dorească un viitor cît
mai bun. În imaginaţia mea, ca cetăţeancă a Republicii Moldova – ţară care se află pe calea
integrării europene, viitorul cetăţeanului european îl văd în culori alb, verde, galben, roz,
azuriu. În primul rînd, aş vrea că viitorul Europei, dar şi al întregii lumi să fie dominat de Pace
şi de buna înţelegere dintre state, dintre popoare, culturi, religii. Cetăţeanul european trebuie să
trăiască în armonie cu toţi vecinii şi concetăţenii săi. Pacea, la rîndul său presupune multe alte
structuri necesare susţinerii ei. Una din acestea ar fi stabilirea relaţiilor internationale bazate pe
înţelegere şi ajutor reciproc în caz de cataclisme naturale sau alte situaţii excepţionale. Ceea ce
ar contribui la menţinerea păcii ar fi o politică activă a statelor europene în prevenirea
conflictelor, a actelor de terorism, lupta împotriva crimei organizate, a corupţiei, aplanarea
crizelor, garantarea securităţii fiecărui cetăţean, asigurarea unor frontiere eficiente şi
securizate. Nu vreau nici măcar să-mi imaginez un viitor sîngeros, războaie sau alte conflicte.
Aş vrea să stăpînească pacea eternă în Europa.
În al doilea rînd, cetăţeanul european trebuie să ducă un mod decent de viaţă. Este absolut
necesară asigurarea condiţiilor de trai şi anume asigurarea cu apă potabilă, cu gaze naturale,
electricitate, ş.a. în toate colţişoarele Europei, astfel ca fiecare cetăţean să se simtă bine, să fie
mulţumit de simplul fapt că are toate cele necesare pentru a trăi. Mai ales, asigurarea unui
salariu proporţional cu necesităţile umane, astfel încît o tînără familie să-şi poată îngriji copilul
şi să-i asigure un viitor mai bun; părinţii să poată să-şi întreţine familia, oricît de numeroasă n-
ar fi şi să nu fie nevoiţi să plece peste hotare; iar pentru cei vîrstnici, cu pensia să-şi poată
garanta o bătrîneţe uşoară sunt absolut necesare. În legătură cu creşterea PIB-ului pe cap de
locuitor, văd în viitor un sistem economic durabil, astfel încît să nu se creeze nici un fel de
crize, oamenii să muncească intens, iar munca lor să fie pe drept remunerată. Economia liberei
iniţiative este destul de dezvoltată în Europa. Tînărul cetăţean european ar putea pe viitor
asigura un liber comerţ între statele membre ale UE şi cele care încă nu s-au integrat în
Uniunea Europeană.
În imaginaţia mea, cetăţeanul european în viitor ar putea să-şi facă studiile în orice
universitatea doreşte, iar diplomele de la universităţi din orice ţară să poata asigura încadrarea
în cîmpul muncii a tînărului absolvent în orice stat european.
Văd în viitorul cetăţeanului european dispariţia problemei sărăciii şi accesul cît mai liber
la serviciile medicale.

2
În imaginaţia mea, unui cetăţean european trebuie să i se garanteze toate drepturile.
Încălcarea drepturilor omului ar însemna o pată pentru un viitor prosper şi ar crea piedici în
dezvoltarea societăţii europene.
În viitorul Europei imi imaginez că avea loc un progress cultural considerabil. Înflorirea
culturii fiecărui stat va duce la înflorirea culturii europene în ansamblu. Arta desemnează
frumuseţea interioară. Pe viitor, cetăţeanul european va descoperi în sine noi talente, va aprecia
noi şi noi valori spirituale.
Pentru viitor, aş vrea ca frontiera Uniunii Europene să nu fie atît de dură.Ţările care sunt
membre şi cele care nu sunt să poată comunica mai uşor, iar procedura de eliberare a vizelor să
fie mai simplă şi să nu dureze prea mult timp.
Viitorul cetăţeanului european nu trebuie să fie fabulos, ci prosper, cu multe succese,
progrese în toate domeniile vieţii. În faptul cum eu imi maginez cetăţeanul european în viitor
poate am inclus idei irealizabile sau reale, reuşite sau mai putin reuşite, astfel, însă în opinia
mea arată viitorul unui cetăţean european.
Noi, tînăra generaţie de astăzi suntem viitorii cetăţeni activi şi cointeresaţi în binele
societăţii. Noi suntem viitorul ţării şi noi vom lupta pentru a mai ridica un nivel în construirea
piramidei istoriei, pentru dezvoltarea continuă a societăţii, pentru a avea o ţară liberă, suverană
şi prosperă. Astăzi tindem şi luptăm pentru ca Republica Moldova să ajungă acolo, unde merită
a fi. Viitorul ţării e în mîinile noastre şi noi vom duce Moldova spre integrarea europeana.
Este indiscutabilă necesitatea implicării cetăţenilor în formarea propriului viitor, a
viitorului ţării, a viitorului Europei. Doar prin eforturi comune cetăţeanul european va crea un
viitor sigur şi de succes. Rolul acestuia în progresul societăţii este major, iar formarea unei
conştiinte corecte privind viitorul său se afla la baza tuturor acestora.

S-ar putea să vă placă și