Sunteți pe pagina 1din 1

Unitatea ____________________ Co – concedii de odihnă I – învoiri şi concedii fără salariu

Foaie colectivă de prezenţă Bo – boală obişnuită O – obligaţii cetăţeneşti


Compartimentul______________ pe luna ____________, anul _______ Bp – boală profesională N – absenţe nemotivate
Am – accidente de muncă Prm – program redus maternitate
M – maternitate Prb – program redus boală

sau funcţiaMeseria
ORE ZILNIC din care din care

nelucrateTotal ore

întrerupereOre de
Număr de marcă

ore lucrateTotal
Număr matricol

100%Ore supl.

noapteOre de
50%Ore supl.
Nr. crt.

1 - 15Total
Numele

Prm
Prb
Am
Co
Bo
Bp
10

12
13
14
15

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
16
11

M
şi prenumele

O
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9