Sunteți pe pagina 1din 2

Ora deriginției nr.

PLAN

1. Prezentarea grupei (anexa 1);


2. Prezentarea specialității (cum abiturienții au aflat despre specialitatea?);
3. Structura universității:
 Administarția;
 Facultatea;
 Catedre;
4. Prezentarea cadrelor didactice (gradul și titlul științific);
5. Activitatea studenților:
 Activitatea de studiu:
 Grupa/torent;
 Prelegeri;
 Seminare;
 Lucrări de laborator;
 Practica;
 Teza de an;
 Activitatea individuală;
 Evaluarea studenților (evaluări curente, evaluare finală, nota finală, carnet de
note, carnet de student).
 Activitatea extracurriculară:
 Balul bobocilor;
 Excursiile la întreprinderi alimentare;
6. Excursia pe facultatea (decanat, catedre, săli de curs și laborator).
Grupa IMIA 1501
Nr. Nume, Luna, anul Adresa de Tel. de contact Adresa Numele părinților Instituția absolvită Nota
prenume nașterii domiciliu Mobil Staționar electronică Tata Mama medie
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.