Sunteți pe pagina 1din 4

Coduri de bare

Numerele de indetificare ale produselor etc. pot fi reprezentate prin simboluri de coduri
de bare pentru a permite citirea electronică la punctele de vânzare, la recepţia în depozite, în
comerţul electronic etc. Codurile de bare sunt aplicate de producător. Sistemul de codificare
este gestionat de Uniform Code Council (UCC)(în Canada şi SUA) şi respectiv Article
Numbering Association(EAN)în restul ţărilor.Iată structura de numerotare EAN/UCC -
13: N1N2N3....N12C , unde primele trei cifre N1N2N3 reprezintă ţara,iar
N4...N12 reprezintă prefix companie, plus referinţe despre articol. În fine C este cifra de
control, rezultată dintr-un calcul în care intră toate celelalte cifre ale numărului şi este folosită
pentru a ne asigura că numărul este corect, pentru a detecta eventualele erori în scrierea
numărului.
Pentru a afla cifra de control C în cazul codului 594843000001 se face produsul matricelor
obţinând:
5*1+9*3+4*1+8*3+4*1+3*3+0*1+0*3+0*1+0*3+0*1+1*3=5+27+4+24+4+9+0+0+0+0+0+
3=76.
Se scade acest număr din cel mai apropiat multiplu de 10, în acest caz din 80.
Deci C = 80 – 76 = 4, iar numărul complet de identificare este 5948430000014
Pentru numărul 594843000010 avem:
5*1+9*3+4*1+8*3+4*1+3*3+0*1+0*3+0*1+0*3+1*1+0*3=5+27+4+24+4+9+0+0+0+0+1+
0=74. Deci C=80-74=6, iar numărul complet de identificare
este 5948430000106.
Pentru numărul 594843000031 avem:
5*1+9*3+4*1+8*3+4*1+3*3+0*1+0*3+0*1+0*3+3*1+1*3=5+27+4+24+4+9+0+0+0+0+3+
3=79
Cifra de control este C = 80 – 79 = 1, iar numărul complet este 5948430000311.
Determinarea cifrei de control in diferite coduri

Codul ISBN (10):


x1x2x3 - x4x5x6x7 - x8x9 - x10
Codul de 10 cifre este împărțit în patru părți variabile ca lungime:
· x1x2x3 - prima parte identifică locația națională sau geografică a editurii;
· x4x5x6x7 - a doua parte reprezintă o anume editură în cadrul unei țări sau grupări;
· x8x9 - a treia parte identifică un anumit titlu sau ediție al unui anumit editor;
 x10 - a patra parte reprezintă cifra de control.
Determinarea cifrei de control:
Să determinăm cifra de control c pentru:
ISBN (10) 973-7748-29- c
Facem produsul matricelor:
și , unde:
A = (9 7 3 7 7 4 8 2 9 c), iar
t
B = (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10).
Se obține:
9 · 1 + 7 · 2 + 3 · 3 + 7 · 4 + 7 · 5 + 4 · 6 + 8 · 7+ 2 · 8 + 9 · 9 + c · 10 = 272 + 10 · c = 11 ·
24 + 8 + 10 · c
Deducem c = 8.
Observație: dacă c = 10, atunci se înlocuiește c = x.

Codul ISBN (13):

Începând cu 1 ianuarie 2007 codul ISBN (International Standard Book


Number) este format din 13 cifre grupate în 5 segmente de lungimi variabile, separate de
cratimă, după cum urmează:
· prefixul format din 3 caractere care identifică industria de carte (în prezent 978),
urmat de:
· codul de ţară (973 – identifică editorii din România);
· indicativul de editură (– identifică editorul documentului; lungimea sa variază în
funcţie de numărul lucrărilor publicate de editor);
· numărul de ordine – numerotează documentul printre publicaţiile editorului;
· cifra de control (recalculată, care validează integritatea numărului luat ca un
întreg)
Determinarea cifrei de control:
Să determinăm cifra de control c pentru:
ISBN (13) 978-973-7748-29-c
Facem produsul matricelor:
și , unde:
A = (9 7 8 9 7 3 7 7 4 8 2 9 c), iar
t
B = (1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1).
Se obține:
9 · 1 + 7 · 3 + 8 · 1 + 9 · 3 + 7 · 1 + 3 · 3 + 7 · 1+ 7 · 3 + 4 · 1 + 8 · 3 + 2 · 1 + 9 · 3 + c · 1 =
166 + c
Se pune condiţia ca acest număr să fie egal cu cel mai mic multiplu de 10, mai mare sau egal
cu 166 + c.
Avem: c = 170 – 166. Se obține: c = 4.

Codul de bare EAN 13 (European Article Numberin):


Pentru identificarea unor produse se utilizează codul de bare și se permite să fie citate
electronic, ceea ce prezintă avantaje deosebite în comerţ, la recepţia în depozite etc.
Codurile de bare sunt aplicate de producător.
Structura de numerotare este:
N1N2N3 N4N5N6 N7N8N9 N10N11N12 N13
N1N2N3 – reprezintă țara;
N4N5N6 N7N8N9 N10N11N12 - reprezintă prefixul companiei plus referințele despre articol;
N13 – cifra de control.
Prima cifră din prefixul de țară este printată la dreapta codului de bare, a doua cifră și
a treia sunt printate ca și primul și al doilea
caracter al grupului de 6 numere, la stânga, sub codul de bare; prefixul companiei este
alcătuit din următoarele 4 cifre de pe partea stânga, sub codul de bare, codul produsului este
compus din primele 5 cifre de pe partea dreaptă, sub codul de bare, iar
cifra de verificare este ultima cifra de pe partea dreaptă, sub codul de bare.

Determinarea cifrei de control:


Să determinăm cifra de control c pentru:
EAN (13) 0 – 075678 – 16412 – c
Facem produsul matricelor:
și , unde:
A = (0 0 7 5 6 7 8 1 6 4 1 2 c), iar
t
B = (1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1).
Se obține:
0 · 1 + 0 · 3 + 7 · 1 + 5 · 3 + 6 · 1 + 7 · 3 + 8 · 1+ 1 · 3 + 6 · 1 + 4 · 3 + 1 · 1 + 2 · 3 + c · 1 =
85 + c
Se pune condiţia ca acest număr să fie egal cu cel mai mic multiplu de 10, mai mare sau egal
cu 85 + c.
Avem: c = 90 – 85. Se obține: c = 5.

Codul numeric personal (CNP):

Codul numeric personal sau CNP este un cod numeric de 13 cifre, unic fiecărei persoane
născute în România.
Structura codului:
S AA LL ZZ JJ NNN C
S - prima cifră din CNP reprezintă sexul şi secolul în care s-a născut o persoană. Persoanelor
de sex masculin li se atribuie numere impare, iar celor de sex feminin numerele pare, astfel:
3 - persoane de sex masculin născute între 1 ianuarie 1800 şi 31 decembrie 1899
4 - persoane de sex feminin născute între 1 ianuarie 1800 şi 31 decembrie 1899
1 - persoane de sex masculin născute între 1 ianuarie 1900 şi 31 decembrie 1999
2 - persoane de sex feminin născute între 1 ianuarie 1900 şi 31 decembrie 1999
5 - persoane de sex masculin născute între 1 ianuarie 2000 şi 31 decembrie 2099
6 - persoane de sex feminin născute între 1 ianuarie 2000 şi 31 decembrie 2099
7 - persoane străine de sex masculin rezidente în România
8 - persoane străine de sex feminin rezidente în România
9 - persoanele străine
AA - este un număr format din 2 cifre și reprezintă ultimele 2 cifre din anul nașterii.
LL - este un număr format din 2 cifre și reprezintă luna nașterii persoanei.
ZZ - reprezintă ziua nașterii în format de 2 cifre. Pentru zilele de la 1 la 9 se adaugă 0 înaintea
datei.
JJ - este un număr format din două cifre și este reprezentat de codul județului sau sectorului
(în cazul municipiului București) în care s-a născut persoana ori în care avea domiciliul sau
reședința în momentul acordării C.N.P.-ului.
NNN - este un număr format din 3 cifre din intervalul 001 - 999. Numerele din acest interval
se împart pe județe, birourilor de Evidență a Populației, astfel încât un anumit număr din acel
interval să fie alocat unei singure persoane într-o anumită zi.
C - este cifra de control (un cod autodetector) aflată în relație cu toate celelate 12 cifre ale
C.N.P.-ului.
Determinarea cifrei de control:
Cifra de control este calculată după cum urmează: fiecare cifră din C.N.P. este înmulțită cu
cifra de pe aceeași poziție din numărul 279146358279; rezultatele sunt însumate, iar rezultatul
final este împărțit cu rest la 11. Dacă restul este 10, atunci cifra de control este 1, altfel cifra
de control este egală cu restul.

Să determinăm cifra de control c pentru:


1 74 08 02 040 03 C
Facem produsul matricelor:
și , unde:
A = (1 7 4 0 8 0 2 0 4 0 0 3), iar
t
B = (2 7 9 1 4 6 3 5 8 2 7 9).
Se obține:
1 · 2 + 7 · 7 + 4 · 9 + 0 · 1 + 8 · 4 + 0 · 6 + 2 · 3+ 0 · 5 + 4 · 8 + 0 · 2 + 0 · 7 + 3 · 9 = 184
Restul împărţirii la 11 este 8, ceea ce înseamnă că cifra de control este 8, fapt ce indică
validitatea CNP-ului propus spre verificare mai sus

S-ar putea să vă placă și