Sunteți pe pagina 1din 4

Vîrsta_____ Sexul M F Ocupaţia: ___________ Studii: gimnaziale

Secţia/departamentul _____________________ liceale,postliceale


universitare

2.2.Chestionar CO IV-„Climat organizaţional”

Apreciaţi pe o scală de la 1 la 7, măsura în care sunteţi de acord sau în dezacord


cu următoarele afirmaţii ce se referă la organizaţia/ instituţia în care lucraţi şi la
personalul / oamenii care lucrează în ea. Răspundeţi marcând cu un „X” opinia
DVS. Pe scalele din dreptul fiecării afirmaţii.

Scalele
Afirmaţia Niciodat
ă
Foarte
rar
Uneori
de acord
Deseori
de acord
Foarte
des
Întotdea
una
de acord de acord de acord de acord

1 2 3 4 5 6 7
1. Cunosc şi înţeleg obiectivele
organizaţiei în care lucrez.
2. Munca este bine organizată în
această instituţie.
3. Şefii sunt întotdeauna receptivi la
ideile noi.
4. Sunt încurajat să mă specializez, să-
mi dezvolt competenţele, potenţialul
personal.
5.Şeful meu are multe idei utile atât
pentru munca mea, cât şi pentru
activitatea întregii echipe.
6. Şeful meu direct mă încurajează şi
mă sprijină efectiv în munca pe care o
realizez.
7. Organizaţia este constantă în
aplicarea procedurilor de lucru şi a
strategiilor şi se a daptează bine la
politicile actuale.
8. Ne atingem obiectivele stabilite în
mod constant.
9.Scopurile şi obiectivele organizaţiei
sunt stabilite în mod precis.
10. Posturile şi funcţiile care dau putere
decizională angajatului sunt organizate
flexibil.
11. La lucru pot discuta cu colegii
probleme de activitate profesională.
12. Salariul pe care îl primesc
corespunde muncii pe care o depun.
13. Deţin toate informaţiile şi resursele
de care am nevoie. pentru a realiza o
activitate de calitate.
14. Modul de conducere adoptat de
şeful direct este util şi eficient.
15. Verificăm constant felul cum ne
realizăm munca şi introducem noi
îmbunătăţiri.
16. Reuşim să obţinem rezultate bune,
deoarece angajaţii sunt motivaţii/
stimulaţi pentru aceasta.
17. Mă simt motivat / stimulat în
munca pe care o realizez.
18. Modul în care sarcinile sunt
împărţite este flexibil clar, precis.
19. Relaţiile cu ceilalţi membrii ai
colectivului sunt bune.
20. În instituţia dată există posibilităţi
de promovare şi obţinere a unor
responsabilităţi noi.
21. În organizaţia dată se lucrează după
planuri / planificări realiste.
22. Performanţa, eficienţa activităţii
fiecărui angajat sunt permanent
verificate de către şef.
23. Avem libertatea de schimbare în
modul îndeplinirii sarcinilor.
24. Angajaţii sunt conştienţi de
importanţa costurilor şi caută să
folosească cât mai bine resursele.
25. Priorităţile organizaţiei sun bine
înţelese de către toţi angajaţii.
26. Permanent căutăm noi modalităţi de
a îmbunătăţi modul de lucru.
27. Cooperăm eficient pentru
îndeplinirea sarcinilor de serviciu.
28. Încurajarea şi recompensa sunt
oferite pentru toate sarcinile şi posturile
în această organizaţie.
29. Departamentele, diferitele servicii
ale organizaţiei cooperează pentru a
obţine o bună performanţă în activitate.
30. Echipa managerială conduce
eficient, inspirând încredere.
31. Organizaţia are capacitatea de a
suporta schimbări majore.
32. Munca pe cre o desfăşor este
întotdeauna necesară şi eficientă-
33. În propria mea arie de activitate,
obiectivele sunt clar formulate şi rolul
fiecărei persoane în muncă este bine
precizat.
34. Modul de ierarhizare şi poziţionare
a posturilor şi a funcţiilor în
organigramă este bine ales.
35. Conflictele sunt rezolvate prin
adoptarea unor soluţii eficiente, bine
înţelese şi acceptate.
36. Performanţa muncii fiecărui angajat
este verificată la standarde acceptate de
toţi angajaţii.
37. Subdiviziunile organizaţiei
coopereza oro de câte ori este nevoie.
38. Modul de conducere a organizaţiei,
ne favorizează atingere performanţei în
muncă.
39. Creativitatea şi iniţiativa sunt
încurajate.
40.Angajaţii se străduiesc să
muncească eficient.
Chestionar „Climat organizaţional”

Chestionar CO IV
Factorii chestionarului:
I. Sarcina: modul de definire a sarcinilor şi obiectivelor, atît la nivelul întregii organizaţii,
cît şi pentru fiecare angajat în parte(obiective clare).
II. Structura: modul de organizare a muncii, cu referire la efecienţa,flexibilitatea şi
adaptabilitatea posturilor şi funcţiilor (organizare efecientă).
III. Relaţiile: calitatea relaţiilor dintre angajaţi, cu referire la comunicare şi colaborare pe
linie profesională; climat nonoconflictual(relaţii poyitive).
IV. Motivaţia: climatul motivaţional existent în firmă, asigurat prin: retribuţie, promovare,
competenţă, dezvoltare etc. (motivaţie stimulativă).
V. Suportul: resursele şi condiţiile de muncă pe care le asigură organizaţia în
vederearealizării unei activităţi performante (sprijin performant).
VI. Conducerea: stilul de conducere eficient; sprijinind performanţa individuală şi colectivă,
asigurînd condiţii pentru eficienţă (conducere eficientă).
VII. Schimbarea: atitudinea generală faţă de schimbare a organizaţiei reflectată în stilul
flexibil, adaptabilitate, îniţiativă, creativitate (atitudine pentru schimbare).
VIII. Performanţa: performanţa realizată de către organizaţie, evaluată în funcţie de atingerea
obiectivelor, reducerea costurilor, imaginea pozitivă (performanţă generală).

Scorare:
Pentru fiecare factor în parte, punctajul total rezultă prin adunerea punctelor obţinute
pentru fiecare dintre cele cinci afirmaţii şi împărţirea la 5.
I. Sarcina: 1, 9, 17 ,25, 33
II. Structura: 2,10, 18, 26, 34
III. Relaţiile: 3, 11, 19, 27, 35
IV. Motivaţia: 4, 12, 20, 28, 36
V. Suportul: 5, 13, 21, 29, 37
VI. Conducerea: 6, 14, 22, 30, 38
VII. Schimbarea: 7, 15, 23, 31, 39
VIII. Performanţa: 8, 16, 24, 32, 40

Criterii de validare:
Aplicat pe un lot de 566 de subiecţi (populaţia generală), s-au obţinut următorii coeficienţi
de consistenţă iternă Ailpha Crombach (pe factori):
I. = 0,710;
II. = 0,812;
III. = 0,789;
IV. = 0,770;
V. = 0,813;
VI. = 0,842;
VII. = 0,777;
VIII. = 0,773;
Coeficientul Alpha Crombach pe întreg chestionarul a fost de 0,964, iar pe cele două părţi
ale chestionarului (metoda split-half) a fost de 0,929, respectiv 0,941.
Etalon general:

Intensitatea cu care se manifestă factorul


Factorul Foarte slab Slab Mediu Intens Foarte intens
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Sarcina 0 3,6 4,0 4,4 4,8 5,2 5,4 5,8 6,2 6,6 7
Structura 0 3,2 3,6 4,0 4,4 4,6 5,0 5,4 5,8 6,2 7
Relaţiile 0 3,6 4,2 4,4 4,8 5,2 5,6 5,8 6,2 6,6 7
Motivaţia 0 2,6 3,2 3,6 4,0 4,4 4,6 5,2 5,4 6,4 7
Suportul 0 3,6 4,0 4,2 4,6 5,0 5,4 5,8 6,2 6,4 7
Conducerea 0 3,4 3,8 4,2 4,6 5,2 5,6 5,8 6,2 6,8 7
Schimbarea 0 3,2 3,8 4,2 4,6 5,0 5,4 5,8 6,0 6,4 7
Performanţa 0 3,8 4,2 4,6 4,8 5,2 5,6 5,8 6,0 6,6 7
Atitudinea generală 0 3,5 3,9 4,2 4,6 4,9 5,2 5,5 5,8 6,2 7

S-ar putea să vă placă și