Sunteți pe pagina 1din 6

REŢETE DE SLĂBIT - Postul alternativ

formula-as.ro/2019/1350/nutritie-55/retete-de-slabit-postul-alternativ-24729

- După desfrâul alimentar al sărbătorilor, toată


lumea se chinuie să slăbească. Noi vă propunem
să slăbiţi fără să suferiţi, cu cea mai simplă
dietă: 8 ore liber la mâncat, 16 ore (între care şi
perioada de somn) post -

1. Ce este postul alternativ?


A posti înseamnă a renunţa voluntar la hrană pe o
anumită perioadă. Aşadar, spre deosebire de alte
diete, în timpul postului alternativ nu va trebui să
nu​măraţi caloriile, ci orele în care aveţi voie să
mân​​caţi. Ele se limitează la 8. Rezultă că, în restul zilei, veţi avea 16 ore
de post. Această formulă de slă​bit vă oferă două avantaje. Pe de-o
parte, da​to​rită intervalul restrâns de timp în care vă ali​mentaţi, vi se
permite să mâncaţi pe sătu​rate la mese. Pe de alta, postul alternativ nu
vă restric​ţionează con​su​mul unor ali​mente, care în alte diete sunt în ge​‐
neral interzise.

2. Ce se petrece în organism în timpul postului alternativ?


Pentru a putea funcţiona în parametri normali, corpul nostru îşi
transformă non-stop rezervele de substanţe organice în energie. Cei
dintâi utilizaţi ca ma​terie pri​mă sunt carbohidraţii. Obţinerea ener​giei
din lipide este un proces ceva mai laborios şi, toc​mai de aceea,
organismul trece la arde​rea de​pozitelor de grăsimi abia în mo​men​tul
când stocu​rile de carbohidraţi s-au împu​ţinat dramatic. Aceas​ta se
întâmplă cam după 12 ore de la ultima masă. Prin urmare, dacă nu veţi
mân​ca nimic timp de 16 ore, este de presupus că organismul dvs. a fost
obli​gat să-şi atace rezervele excedentare de lipide, în vederea producerii
de ener​gie. Ceea ce duce la scăderea greutăţii corpo​rale. Şi nu numai
atât. Specialiştiii în biochimie şi biologie moleculară atrag atenţia
asupra unui efect colateral: îmbunătă​ţi​rea stării de spirit. În cursul cer​‐
cetărilor între​prinse de-a lungul anilor, ei au observat că oamenii care
postesc sunt mai optimişti şi mai bine dispuşi.
1/6
3. Ce tipuri de post alternativ există?
Dacă optaţi pentru metoda 16:8, vă veţi pro​grama mesele în interiorul
unei ferestre temporale de opt ore. De exemplu, veţi mânca între 10 şi
18 sau între 13 şi 21, după care urmează 16 ore de post (inclusiv orele
în care dormiţi).

4. De ce nu putem slăbi mâncând, pur şi simplu, mai puţin?

Atunci când ne mulţumim doar să mâncăm mai


puţin, organismul se adaptează la aportul redus
de energie şi îşi încetineşte metabolismul. Veţi
începe să aveţi senzaţia de frig, să vă concentraţi
cu difi​cul​tate şi să pierdeţi din masa musculară.
Iar me​ta​bolismul dvs. bazal va rămâne la un nivel
scăzut, multă vreme după ce aţi abandonat dieta.
Acesta este motivul pentru care de obicei, după
asemenea diete, kilogramele date jos cu atâta efort reapar rapid -
vorbim despre faimosul efect yo-yo. Cu pos​tul alternativ, lucrurile se pe​‐
trec altfel. În loc să primească o cantitate mică de hrană pe o perioadă
în​delungată, corpul este complet privat de ea, în li​mitele unui interval de​‐
terminat, timp în care el tre​ce la arderea gră​similor. Masa musculară va
rămâ​ne intactă.

5. Este adevărat că femeile pot practica postul alternativ şi după


metoda 14:10, adică prelungind cu două ore fereastra temporală când
li se permite să se alimenteze?
De fapt, nu există dovezi ştiinţifice în sprijinul intervalului de 16 ore. La
fel de bine, s-ar putea re​nunţa la hrană 15, 17 sau chiar 18 ore. "În
prezent, nu avem posibilitatea să stabilim cu precizie care este durata
optimă", admite prof. dr. An​dreas Michalsen, şeful departa​men​tului de
naturopatie de la Spitalul Charité din Berlin. Totuşi, pentru a obţine
efectul dorit, femeile ar trebui să se abţină de la mâncare minimum 12
ore. Abia după acest mo​ment, pro​vizia de glicogen din ficat se epui​‐
zează, astfel încât orga​nis​mul începe treptat să-şi comute producţia de
energie pe o altă sursă, respectiv pe arderea gră​similor. "La femei,
rezervele de glucide sunt ceva mai mici de​cât la bărbaţi şi de aceea ele
pot obţine deja după 14 ore un efect de ardere a grăsimilor similar cu
2/6
acela care se produce la bărbaţi abia după 16 ore", explică Andreas
Michalsen. Cu toate acestea, şi femeile pot rezista 16 ore cu stomacul
gol, fără probleme.

6. În intervalul prevăzut pentru mese avem voie să mâncăm orice,


inclusiv hamburgeri şi cartofi prăjiţi?

Postul este avantajos pentru sănătatea dvs.,


chiar şi atunci când vă hrăniţi ca de obicei. Prin
urmare, dacă aveţi poftă de un şniţel cu car​tofi
pră​jiţi, sunteţi liberi să vă delec​taţi cu el. Evi​dent,
rezultatele vor fi mult mai bune dacă veţi pre​fera
un meniu com​pus din alimente uşoare, cât mai puţine dulciuri şi car​bo​‐
hi​draţi rafinaţi, în schimb, multe le​gume şi fructe. Lucrul cel mai im​‐
portant este să pos​tiţi într-un mod potrivit cu stilul dvs. de viaţă. Iar
când sunteţi in​vi​taţi undeva la masă, bu​curaţi-vă de ea fă​ră mustrări de
con​ştiinţă. De a doua zi, rein​trodu​ceţi pau​ze​le ali​men​tare conform
schemei dvs. de post.

7. Ne este permis să mâncăm în cele opt ore o cantitate de alimente


egală cu cea pe care am consuma-o într-o zi întreagă?
Desigur. Însă în curând veţi băga de seamă că nu mai reuşiţi. Dacă aveţi
două mese principale în cele opt ore, veţi simţi după o vreme că ele
satisfac pe deplin necesarul de hrană al corpului dvs. "Stu​diile au arătat
că persoanele care postesc după me​toda 16:8 consumă zilnic cu 5-10%
mai puţine ca​lo​rii decât înainte, fără să-şi propună acest lucru",
precizează Andreas Michalsen. Fireşte că econo​mia de calorii
contribuie la slăbit.

8. Este obligatoriu să ne refuzăm dulciurile în


acel interval de opt ore?
Nu neapărat. Dar trebuie să ştiţi că orice gustare
pro​duce o creştere a gli​cemiei şi determină pan​​‐
crea​sul să elibe​re​ze insulină. Cantitatea de
insulină secretată este direct proporţio​nală cu conţinutul de za​hăr al
alimentelor in​gerate. "Pos​tul alternativ va func​ţiona cel mai bine da​că vă
re​zumaţi la două mese principale, cu o mică gustare între ele", subli​‐
3/6
niază Andreas Michalsen. Încercaţi să înlocuiţi ciocolata şi bomboanele
cu nuci, fructe uscate (nu confiate) sau o prăjitură de casă, pre​parată cu
foarte puţin zahăr.

9. Ce ni se dă voie să "înghiţim" în cele 16 ore de post total?


În timpul pauzelor alimentare sunt permise apa şi ceaiurile neîndulcite,
de toate felurile: de plante, cu sau fără adaos de mirodenii, ca şi ceaiul
negru. Puteţi bea şi cafea, dacă lăsaţi deoparte zahărul. Este de preferat
să renunţaţi şi la îndulcitorii arti​ficiali, de asemenea şi la deprinderea de
a combina cafeaua cu lapte. Cei care n-o agreează simplă ar trebui să
se gândească la faptul că lactoza conţinută în lapte blochează topirea
grăsimilor. Totuşi, dacă laptele pus în cafea vă face într-adevăr fericiţi,
turnaţi-vă câteva picături în ceaşcă, nu mai mult de jumătate de
linguriţă. Dar evitaţi măcar laptele de vacă. "El neutralizează compuşii
chimici cu efect pozitiv din cafea. Folosiţi mai degrabă lapte de soia sau
de migdale", ne sfătuieşte prof. dr. Michalsen.

10. Care este regimul alcoolului? Putem bea vin şi bere în cele opt ore
în care ne alimentăm?

Şi aici rămâ​ne valabilă regu​la de bază a pos​tu​lui


alternativ: în intervalele când nu postiţi, vă pu​teţi
hrăni absolut normal, deci aveţi permisiu​nea să
beţi şi alcool. În principiu, vinul sec se potriveşte
mai bine unui regim de slăbit decât berea, care
con​ţine mulţi carbohi​draţi. Şi n-ar trebui să uitaţi
că alcoolul în​gre​unează descompunerea
grăsimilor din ficat.

11. Cât de repede putem spera să înregistrăm succese cu postul


alternativ?
Aceasta depinde de greutatea dvs. actuală. Per​soanele cu un surplus
considerabil de kilograme slăbesc mai rapid decât cele aflate foarte
aproape de greutatea lor ideală. Încercaţi postul alternativ timp de trei
săptămâni şi apoi urcaţi-vă pe cântar. Încă înainte de pierderea în
greutate se vor face sim​ţite însă alte efecte ale postului: veţi dormi mai
bine, atacurile de foame vă vor încerca mai rar - astfel că aţi putea să
4/6
beneficiaţi, indirect, şi de o reducere a stresului.

12. Putem face sport în timpul postului sau există riscul să ne


provocăm astfel o hipoglicemie?
Bineînţeles că puteţi face sport. Persoanele să​nă​toase nu au motive să
se teamă de o scădere abrup​​tă a nivelului de zahăr în sânge. "Şi în con​‐
diţii de înfometare se poate practica un sport", ne asigură biochimiştii.
Şi s-ar putea să observaţi că aveţi o vigoare sporită datorită faptului că
postul al​ternativ vă ajută să dormiţi mai bine noaptea. Sin​gura
precauţie: după o masă principală, ar tre​bui să acordaţi organismului
dvs. o pauză de di​ges​tie de două sau trei ore, înainte de a începe un pro​‐
gram de sport. În schimb, plimbări se pot face oricând.

13. Pentru unii dintre noi sunt foarte importante mesele luate în
weekend, când toţi cei ai casei se adună în jurul lor. Se poate posti
doar în zilele de lucru sau aceasta va compromite rezultatele?
În general, la metoda 16:8 sunt permise două "zile de ghiftuială"
săptămânal. Deci, este posibil să postiţi în cursul săptămânii, iar în
weekend să mân​caţi după pofta inimii, împreună cu familia. Rezultatele
nu vor apărea la fel de repede ca în ca​zul unui post consecvent, cu toate
acestea, veţi reuşi să slăbiţi.

14. Cât timp ar trebui să dureze un post alternativ?

Cu metoda 16:8 puteţi posti oricât doriţi: câteva


săptămâni, luni sau tot restul vieţii. Căci această
formă de post alternativ nu constituie o dietă, ci
un tip de alimentaţie. Odată ce organismul s-a
obişnuit cu intervalele când nu primeşte hrană,
nu-i mai vine greu să renunţe la ea pentru 16 ore
sau mai mult.

15. Ce se va întâmpla după încheierea postului? Ne vom confrunta cu


efectul yo-yo?
Aşa cum am mai spus, postul alternativ nu este o dietă clasică, iar
corpul dvs. îşi va reduce depo​zitele de grăsime pe termen lung, cu
condiţia să adoptaţi o alimentaţie sănătoasă. Numeroase per​soa​ne

5/6
aleg să-şi schimbe definitiv obiceiurile ali​men​tare şi stilul de viaţă.
Desigur, dacă după câte​va săptămâni sau luni veţi decide să eliminaţi
inter​valele de post, efectele pozitive vor înceta să se ma​nifeste.

Gilda Fildan

6/6