Sunteți pe pagina 1din 3

IAS 36 „Deprecierea activelor”

Exemplul 322
Pentru un activ cu durata de viaţă utilă de 10 ani se cunosc următoarele informaţii:- lei -
An Cost Amortizare Valoare
cumulată (A) recuperabilă (Vr)
1 100.000 10.000 96.000
2 100.000 20.000 93.000
3 100.000 30.000 60.000
4 100.000 40.000 25.000

Stabiliţi la sfârşitul fiecărui an dacă activul este sau nu depreciat.

Exemplul 323
Se cunosc următoarele informaţii despre activele unei entităţi:

- lei -
Denumire Valoare justă Costuri Valoare de
activ (Vj) generate de utilizare (Vu)
vânzare (Cv)
Utilaje 10.000 1.000 8.000
Clădiri 15.000 2.000 16.000

Calculaţi valoarea recuperabilă (Vr).

Exemplul 324
O societate deţine un brevet pentru producerea unui medicament. Brevetul expiră peste 4 ani. Societatea estimează
că, în fiecare dintre următorii 4 ani, cererea pentru medicamentul respectiv va creşte cu 20%.
Experienţa arată că societăţile concurente invadează piaţa cu versiuni ale medicamentului profitabil imediat ce acesta
nu mai este protejat de brevet. În consecinţă, societatea nu se aşteaptă ca brevetul să mai genereze fluxuri de
trezorerie semnificative după expirarea celor 4 ani.
În exerciţiul precedent, încasările nete din vânzarea medicamentului au fost de 10.000 lei.
Se estimează că rata adecvată pentru actualizarea fluxurilor de trezorerie aferente brevetului este de 10%.
Calculaţi valoarea de utilizare.

Exemplul 325
O societate deţine o linie tehnologică pentru care se cunosc următoarele informaţii:
– Linia tehnologică este specializată în producţia de materiale textile;
– La sfârşitul anului N-1, societatea a decis reducerea volumului de producţie cu 50% din cauza
scăderii cererii pe piaţă. Acesta constituie un indiciu că linia tehnologică ar fi putut pierde din
valoare;
– Capacitatea de producţie este de 1.800 buc./an;
– Gradul de utilizare a capacităţii de producţie în anul N-1 este de 100%;
– Costul variabil pe unitatea de produs este de 1.300 lei;
– Preţul de vânzare pe unitatea de produs este de 2.000 lei;
– Pentru următorii 5 ani, firma a încheiat un contract cu statul pentru a-i furniza acestuia
materialele necesare producţiei de uniforme pentru armată;
585
– Pe baza contractelor se estimează o rată de creştere a volumului producţiei de 9% anual, în
limitele capacităţii de producţie disponibile;
– Ca urmare a creşterii preţurilor pe piaţă, se consideră că veniturile şi cheltuielile se
majorează anual cu 5%;
– În anul N+1, linia tehnologică va face obiectul unei revizii pentru menţinerea performanţelor la
nivel optim, al cărei cost este de 10.000 lei;
– Valoarea reziduală a utilajului după o perioadă de 6 ani este estimată la 500.000 lei;
– Valoarea contabilă de intrare este de 30.000.000 lei, iar metoda de amortizare aleasă este cea
liniară, pe o durată de 10 ani.
Determinaţi valoarea fluxurilor de trezorerie pe care le generează linia tehnologică din utilizarea continuă şi din
cedarea la sfârşitul duratei de viaţă utile.

Exemplul 326
O societate are un iaht pentru care estimează creşterea fluxurilor de numerar cu o rată de 5%. Fluxul mediu anual,
calculat pe baza rezultatelor din ultimii 5 ani, este de 100.000 lei. Cheltuielile medii anuale, calculate pe baza
rezultatelor din ultimii 5 ani, sunt:

Valoare Rată de creștere


(lei) anuală (%)
Cheltuieli cu salariile directe 20.000 3
Cheltuieli cu întreţinerea curentă 5.000 2
Cheltuieli cu energia 15.000 5
Cheltuieli cu reparaţiile 10.000 1
Total 50.000

În anul al treilea de utilizare, entitatea intenţionează să înlocuiască motorul cu unul de putere mai mare şi să crească,
prin modificarea carenei, capacitatea de transport, cheltuielile estimate fiind de 60.000 lei. Estimarea fluxurilor de
numerar se face pe 10 ani. Rata de actualizare utilizată este de 3%. Valoarea contabilă a iahtului este de 600.000 lei, iar
durata de viaţă utilă rămasă este de 10 ani. Pentru achiziţia iahtului, entitatea a contractat un credit bancar pe termen
lung, care generează o cheltuială cu dobânda anuală de 25.000 lei.
Calculaţi valoarea de utilizare (valoarea recuperabilă) şi stabiliţi dacă activul este sau nu
depreciat.

Exemplul 327
O întreprindere achiziţionează la data de 31.12.N-2 o instalaţie la costul de 100.000 lei, amortizată liniar în 10 ani. La
sfârşitul anului N există indicii că instalaţia este depreciată şi se stabileşte valoarea recuperabilă, cunoscând: valoarea
justă 90.000 lei, costurile cedării 15.000 lei, valoarea de utilizare 70.000 lei.
Calculaţi şi contabilizaţi pierderea din depreciere.

Exemplul 328
594
O întreprindere achiziţionează la data de 31.12.N-2 o instalaţie la costul de 100.000 lei, amortizată liniar în 10 ani. La
sfârşitul anului N, instalaţia este reevaluată, valoarea justă stabilită de un evaluator autorizat fiind de 84.000 lei.

Cazul 1: La sfârşitul anului N+1 există indicii că instalaţia este depreciată şi se stabileşte valoarea
recuperabilă, cunoscând: valoarea justă 90.000 lei, costurile cedării 30.000 lei, valoarea de
utilizare 70.000 lei.
Cazul 2: Valoarea recuperabilă se consideră a fi egală cu 65.000 lei.
Se cere:
a) Contabilizaţi conform IAS 16 reevaluarea activului;
b) Calculaţi şi contabilizaţi în cele două cazuri pierderea din depreciere.
Exemplul 329
Pe baza datelor de la exemplul anterior, calculați amortizarea aferentă anului N+2

Exemplul 330

O întreprindere deţine un utilaj specializat pentru producţia de ambalaje din sticlă, acesta având valoarea contabilă de
intrare de 800.000 lei şi durata de viaţă utilă de 10 ani. Nu se poate estima valoarea reziduală a activului. Utilajul a fost
achiziţionat şi pus în funcţiune la data de 31.12.N-1.
La sfârşitul anului N+1, o firmă concurentă lansează pe piaţă o gamă de produse din plastic ce îndeplinesc aceleaşi
funcţii, cu rezistenţă sporită şi la un preţ mai mic. La această dată, valoarea recuperabilă a utilajului este estimată la
600.000 lei.
La începutul anului N+2, durata de viață utilă rămasă se reestimează la 5 ani.
La sfârşitul anului N+3, firma concurentă este implicată într-un litigiu şi îşi pierde credibilitatea şi poziţia pe piaţă.
Vânzările întreprinderii cresc şi valoarea recuperabilă a utilajului este estimată la 680.000 lei.
Calculaţi şi contabilizaţi:
a) Pierderea din depreciere la sfârşitul anului N+1;
b) Reluarea pierderii din depreciere la sfârşitul anului N+3.

Exemplul 331
Pe baza datelor de la exemplul precedent, calculaţi amortizarea aferentă anului N+4

Exemplul 332
O întreprindere deţine un mijloc de transport cu valoarea contabilă de intrare de 200.000 lei, valoarea reziduală nulă şi
durata de viaţă utilă de 10 ani, care a fost achiziţionat la data de 31.12.N-1.
La 31.12.N+1, activul este reevaluat la valoarea de 190.000 lei.
La 31.12.N+3, din cauza schimbării condiţiilor de exploatare şi de piaţă, valoarea recuperabilă a
activului este estimată la 120.000 lei.
La 31.12.N+5, valoarea recuperabilă este estimată la 150.000 lei.
Se cere:
a) Contabilizaţi conform IAS 16 reevaluarea activului la sfârşitul anului N+1;
b) Calculaţi şi contabilizaţi pierderea din depreciere la sfârşitul anului N+3;
c) Stabiliţi mărimea pierderii din depreciere care trebuie reluată la sfârşitul anului N+5 şi formula
contabilă corespunzătoare.

Exemplul 333
O societate deține un activ imobilizat (un utilaj) cu valoarea contabilă de 1.000.000 lei şi valoarea reziduală nulă.
Durata de viaţă utilă a acestuia este de 10 ani. Politica societăţii în ceea ce priveşte activele imobilizate este să le
reevalueze conform IAS 16. La sfârşitul primilor 2 ani de viaţă, valoarea justă este de 880.000 lei. După alţi
2 ani, aceasta ajunge la 540.000 lei, iar după încă 2 ani, la 500.000 lei. Valoarea justă este egală cu valoarea recuperabilă a
activului.
Se cere:
a) Contabilizaţi conform IAS 16 reevaluarea activului la sfârşitul primilor 2 ani de
viaţă;
b) Calculaţi şi contabilizaţi pierderea din depreciere la sfârşitul anului 4;
c) Stabiliţi mărimea pierderii din depreciere care trebuie reluată la sfârşitul anului 6 şi formula
contabilă corespunzătoare.

S-ar putea să vă placă și