Sunteți pe pagina 1din 4
WLW VAG SERV S.RL. ‘sro ease Sister cantar ‘mentoring Necomrorates reels ‘ciate PROCENT ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI SOFTWARE PENTRU PUNCTA) 67.09% Bs WLW VAG SERV S.RL. PROCENT ACTIVE CORPORALE 2 69.67% PROCENT ACTIVE NECORPORALE SI ALTE CH 30.33% Nota: + La dimensionarea valor profectului de investi se vor considera numai cheltuelileeligibile; - Se pot atasa oferte ale elementelor de investi care se doresc afl achiztionate in cadrul prolectulul + Prin echipamente tehnologice, conform gril! de punctaj, se nteleg toate bunurile descrise In grupele 2.1, 2.2. 12.3.6. din HG. 2139/2004 pentry aprobarea Catalogululprivind clasiicarea si duratele normale de functionare a mijoacelor fxe, sau obiecte de inventar asimilate grapelor mentionate. in categoria echipamentelor pentru care se obtine punctaj suplimentar sunt asimilate urmatoarele: mijloace fixe si oblecte de inventar pentru locurile de jaacd si sali de sport, fitness, x-body si de fort8, drone, terenuri artifciale pentru sport ‘Au fost incarcate urmatoarele oferte: Prezentare 1 Prezentare 2 4.4, Plan de finantare a proiectului 2) Structura de finantare a proiectului de afacer Sursa de finantare aaa ra) Ajutor de minimis 200000 100 ‘Aportpropru (pentru proiecte mai mari de 200.000 lei ° ° Total 200000.00 100 Pentru calculul echipamentelor tehnologice si softwaresuri necesare desfasurarilactivitai din valoarea planulul de afaceri se {adund punctul 1 (1.1+1.2) cu 4 (4.1+4.2) cu $(5.145.2) si cu punctul 23 (13.1+13.2) si se calculeaza procentul din total cheltuielieligiole Solicit avans in valoare de maxim 30% din valoarea totals a cheltulelilor eligible Da Valoare solictata avans 60000 in cazul in care aplicantii au optat pentru avans i din diverse motive nu il obtin,toata valoarea eligibilS a prolectului va putea fi solictaté la ultima transi de rambursare (plat Echipamente tennologice si software-uri necesare desfasurdrlactivitstil in pondere: ‘mai mare sau egalé cu 60% din valoarea planului de afaceri (Se va puncta 10 puncte) Actionarii asociati solcitantului au avut calitatea de administrator sau asociat unic intro societate comerciala care a fost in ddeclarat8 tn insolvent8 sau faliment in ulti 5 ani (2013, 2014, 2015, 2016, 2017) Nu Bs WLW VAG SERV S.RL. ‘Se va puncta 25 puncte optiunea NU 5, Analiza pietei 5.1, Pozi pe piata comparativ cu cele ale concurentel produseloriservicillor soci Descriet principalele avantaje/dezavantaje ale produselor/servicilor d-voasta in raport cu cele oferite de concurenta) CComuna Scoarta nu beneficiaza de alte service-uri auto, acest lucru find un plus pentru firma noastra, Dorim sa atragem clienti gin orasele vecine, oferind preturi accesible Principalele avantae: echipamente tehnologice de cea mai buna calitate bazandu-ne pe localizarea geografica, ne putem adresa nu numai celor din Comuna Scoarta, cat si celor care tranziteaza oferirea unel game largl si variate a servcilor prestate Lipsa de experienta in domeniul antreprenorial al reprezentantulu societ til prezinta un dezavantaj pentru firma noastra 5.2. Plata si promovarea noulul produs/serviciu 5.2.1, Produsul now Descrierea exact a produsului/serviciilor (se va completa sectiunea aferenta domeniului economic pentru care se solicita finantare - praductie/comert/servicll cuprinznd date estimative pentru un exercitiu financiar de 1 an calendaristic dupa finalizarea implementaril prolectulul): fn can preset pez eset sein ccc toe, seroma ia errno raspund fn canl servellor, casera rasta Testare-vertcasi 200 200 20000 tear alestemelor trasneu ee marl festres comautere de lagna, ‘racists le asstora, naga lnc Inlesgata ce srvese sree pests fii uel -srimtare 250 20 2300 Sie lo le fey 9 ‘tr combust Ae paten feparare tabla 380 20 300 ndesarea able Sttovencullor incarl comet, precatiguple de poause ‘ele vel ving $e e valance acd ‘efi sev pecans! vieae, Uranspert gaan, aparall ec 175