Sunteți pe pagina 1din 12

Starea financiara a asociatiei la: 8-Feb-19

Situatia incasarilor si a platilor pe lista lunii Decembrie


CASA
Incasari cash
sold 1,213
incasat cash 16,232
tichete REBU - Total intrari 17,445

Plati cash

service ascensoare -
serviciu de curatenie 1,500
salarii nete 3,200
cheltuieli administrative 156
reparatii si lucrari intretinere -
returnare fond de rulment -
depuneri in banca 9,700 Total iesiri cash 14,556
Sold casa 2,889
BANCA
Incasari banca
sold 192,681
din incasari cash 9,700
direct din transferuri (proprietari) 4,233
dobanzi 1 Total intrari 206,616
Plati din banca
R.A.D.E.T. -

APA NOVA -
REBU 2,113
RCS-RDS (energie electrica) -
Engie (gaze) 2,529
INTERADA - interfon 680
service ascensoare 595
impozit si contributii sociale de la salarii -
reparatii si lucrari intretinere - (camere video - final)
comisioane bancare 45 Total iesiri 5,961
Sold banca 200,654
din care:
- cont curent 70,654
- depozite 130,000
Fondurile asociatiei
Fondul de rulment (FR) cota lunara 5 lei
- limita normala de contributie este de 300 lei
- pentru locatarii cu Total de plata mai mare decat FR achitat se adauga pe liste in continuare cota lunara de 5 lei pana cand
FR ajunge sa fie suficient pentru plata fact. proprii.

sold 71,042
incasat / returnat 70 Total incasat 71,112
Restant 829

Fondul de reparatii (F rep) cota lunara 5 lei


sold 175,117
incasat 455
tichete cadou REBU -
cheltuit / recuperat cartele - Total incasat 175,572
Restant 1,435
Fondul de chirii si taxe lift*
* taxa lift - 30 lei - se percepe pentru carat mobila, mat.de constructie, moloz etc.
sold 7,435
incasat 110 Total incasat 7,545
Restant 330
Fondul de penalizari
- pentru restante mai vechi decat luna precedenta din care se scad penalizarile restante (nu se penalizeaza penalizarile)
sold 31,693
incasat 373
comisioane bancare (44)
Total incasat 32,022
Restant 31,817
Situatia soldurilor ACTIV - PASIV
ACTIV
1. ramas de incasat pe lista curenta - Dec. 106,404
2. lista urmatoare - Ianuarie 41,575
facturi 35,916
cheltuieli si lucrari de intret.si reparatii 300
cheltuieli salariale 5,356
sigilii montate 3
ajutor caldura 0
3. cheltuieli in avans - Februarie 2019 0
4. casa + tichete REBU + sigilii nemontate inca 3,025 total ACTIV *
5. banca 200,654 351,658

PASIV
1. fond de rulment 71,941
incasat 71,112
restant 829
2. fond de reparatii 177,007
incasat 175,572
restant 1,435
3. fond de penalizari 63,840
incasat 32,022
restant 31,817
4. fond de chirii si taxa lift 7,875
incasat 7,545
restant 330
5. facturi neachitate 30,996 total PASIV
351,658
rezultat ACTIV - PASIV 0
Situatia sumelor de incasat de la proprietari - pe lista lunii Decembrie
Sume de incasat de la proprietari: 126,869
din care:
restante 82,447 65%
cote curente 44,423 35%
Structura sumelor de incasat : initial ramas incasat adica
cote de intretinere 119,533 106,404 13,129 11%
fond de rulment 899 829 70 8%
fond de reparatii 1,700 1,245 455 27%
chirii si taxa lift 440 330 110 25%
penalizari 34,749 34,376 373 1%
157,320 143,184 14,137
100% 91% 9%

Situatia incasarilor pe apartamente Decembrie


Luni de
Ap Suma totala de plata Achitat % Ramas
neplata
1 152 152 100% 0 -
2 2,367 - 0% 2,367 8
3 459 - 0% 459 2
4 227 - 0% 227 1
5 375 375 100% (0) -
6 288 - 0% 288 1
7 336 - 0% 336 1
8 1,758 - 0% 1,758 13
9 413 - 0% 413 1
10 229 230 101% (1) -
11 308 - 0% 308 1
12 533 - 0% 533 2
13 256 - 0% 256 1
14 285 285 100% 0 -
15 196 195 100% 1 -
16 898 - 0% 898 1
17 253 253 100% 0 -
18 454 454 100% 0 -
19 244 - 0% 244 1
20 200 200 100% 0 -
21 361 360 100% 1 -
22 233 233 100% 0 -
23 208 - 0% 208 1
24 387 - 0% 387 1
25 213 215 101% (2) -
26 549 550 100% (1) -
27 1,356 - 0% 1,356 3
28 385 160 42% 225 -
29 197 - 0% 197 1
30 258 258 100% 0 -
31 110 - 0% 110 1
32 333 - 0% 333 1
33 1,177 - 0% 1,177 2
34 364 365 100% (1) -
35 270 271 100% (1) -
36 246 246 100% 0 -
37 185 200 108% (15) -
38 288 - 0% 288 1
39 271 270 100% 1 -
40 831 - 0% 831 11
41 4,588 - 0% 4,588 5
42 601 601 100% 0 -
43 3,215 700 22% 2,515 -
44 227 227 100% (0) -
45 222 222 100% (0) -
46 238 - 0% 238 1
47 451 - 0% 451 1
48 157 157 100% 0 -
49 440 - 0% 440 4
50 292 292 100% (0) -
51 614 614 100% (0) -
52 555 - 0% 555 3
53 325 - 0% 325 1
54 188 188 100% (0) -
55 267 268 100% (1) -
56 283 283 100% (0) -
57 297 - 0% 297 2
58 292 - 0% 292 1
59 210 - 0% 210 1
60 231 231 100% (0) -
61 300 - 0% 300 1
62 359 - 0% 359 1
63 211 211 100% (0) -
64 860 - 0% 860 4
65 212 212 100% (0) -
66 440 208 47% 232 -
67 237 - 0% 237 1
68 198 - 0% 198 1
69 771 - 0% 771 3
70 190 - 0% 190 1
71 173 173 100% (0) -
72 238 - 0% 238 1
73 213 - 0% 213 1
74 344 - 0% 344 1
75 541 - 0% 541 2
76 501 247 49% 254 -
77 423 423 100% 0 -
78 733 360 49% 373 -
79 290 - 0% 290 1
80 384 - 0% 384 1
81 476 - 0% 476 2
82 244 244 100% 0 -
83 231 - 0% 231 1
84 379 - 0% 379 1
85 539 - 0% 539 3
86 1,446 - 0% 1,446 2
87 719 - 0% 719 1
88 811 - 0% 811 1
89 238 - 0% 238 1
90 94 - 0% 94 1
91 580 - 0% 580 3
92 625 - 0% 625 3
93 215 215 100% (0) -
94 235 235 100% (0) -
95 255 260 102% (5) -
96 194 195 100% (1) -
97 320 321 100% (1) -
98 285 285 100% (0) -
99 237 - 0% 237 1
100 345 - 0% 345 1
101 270 270 100% 0 -
102 237 - 0% 237 1
103 231 - 0% 231 1
104 814 - 0% 814 3
105 238 240 101% (2) -
106 313 - 0% 313 1
107 300 300 100% 0 -
108 273 - 0% 273 1
109 227 - 0% 227 1
110 494 - 0% 494 1
111 373 - 0% 373 3
112 252 - 0% 252 1
113 374 374 100% (0) -
114 450 - 0% 450 1
115 313 - 0% 313 1
116 196 - 0% 196 1
117 250 - 0% 250 1
118 191 200 104% (9) -
119 416 - 0% 416 2
120 488 - 0% 488 1
121 162 162 100% (0) -
122 669 - 0% 669 2
123 455 455 100% 0 -
124 726 400 55% 326 -
125 (597) - 0% (597) 4
126 775 - 0% 775 2
127 281 280 100% 1 -
128 224 224 100% 0 -
129 461 460 100% 1 -
130 482 485 101% (3) -
131 157 - 0% 157 1
132 360 - 0% 360 2
133 218 - 0% 218 1
134 238 - 0% 238 1
135 201 - 0% 201 1
136 195 - 0% 195 1
137 421 - 0% 421 1
138 246 - 0% 246 1
139 552 550 100% 2 -
140 157 157 100% 0 -
141 912 - 0% 912 5
142 387 219 57% 168 -
143 639 - 0% 639 1
144 207 207 100% 0 -
145 244 244 100% 0 -
146 244 245 100% (1) -
147 1,567 - 0% 1,567 4
148 237 237 100% 0 -
149 113 - 0% 113 1
150 522 522 100% 0 -
151 348 - 0% 348 1
152 315 - 0% 315 1
153 219 - 0% 219 1
154 613 300 49% 313 -
155 237 - 0% 237 1
156 928 - 0% 928 3
157 272 280 103% (8) -
158 469 - 0% 469 3
159 2,166 - 0% 2,166 1
160 436 - 0% 436 1
161 218 - 0% 218 1
162 50,291 - 0% 50,291 18
163 212 212 100% (0) -
164 228 230 101% (2) -
165 232 - 0% 232 1
166 2,057 - 0% 2,057 1
167 341 340 100% 1 -
168 360 - 0% 360 1
169 227 227 100% (0) -
170 316 - 0% 316 1
Total 126,869 20,465 16% 106,404

Clasificare cu restantele pe etaje - incasari Decembrie


Et.8 58,548
Et.2 10,231
Parter 7,843
Et.4 7,437
Et.7 5,267
Et.1 2,335
Et.6 1,222
Et.5 783
Et.3 765