Sunteți pe pagina 1din 2

Raport de activitate pentru ședințele de MENTORAT

I. Data/ perioada: 23.01.2019

II. Localitatea/ Instituția: or.Hâncești IET nr.7

III. Beneficiari/ educatori parentali asistați, mentorați (nume, prenume) Tacu Liliana, Olga
Rusu, Natalia Moimescu.

IV. Beneficiari/părinți (număr): grup 1 10 părinți grup 2 10 părinți

V. Subiectul/subiectele abordate: ,,Securitatea copilului,,

VI. Manifestarea/implicarea participanților: Participanții au fost foarte interesați de


training deoarece la această formare a fost invitat un reprezentant de la Protecția
copilului Hâncești. Părinții s-au implicat foarte activ în activitate s-au discutat
probleme legate de Securitatea copilului.

VII. Lecții învățate de participanți (din chestionare sau metodele de evaluare utilizate):____
. S-au folosit diferite metode de evaluare precum conversația, interviul, chestionarele,
metode interactive precum ,,Graficul T,,etc. Forma de organizare a fost una
favorabilă.

VIII. Puncte tari ale educatorilor parentali (cu referire la: organizarea ședinței, participanți,
agenda activității, mijloace utilizate, materiale didactice, modul de exprimare/prezentare,
comunicare cu părinții, transmitere de informații etc. – după Chestionarul 3):
În cadrul trainingului educatorii parentali au fost creativi, au folosit Scrisoarea de
intenție pentru ai atrage pe părinți în cadrul acestor formări.
IX. Obstacole/dificultăți observate:
a) Privind organizarea/Educatorii parentali
Educatorii parentali s-au pregătit de activitate la un nivel foarte înalt. Au pus la
dispoziția părinților diferite materiale didactice utile și interesante. S-au informat
anticipat despre dezvoltarea creierului. Nu au putut să-i atragă în cadrul acestor
formări pe tații copiilor și pe buneii acestora.

b) Privind participanții
Participnții au fost interesați la maxim de acest tip de formare. Au fost deschiși spre
comunicare. Activitatea parentală au apropiat mai mult părinții.
X. Probleme abordate cu educatorii parentali la etapa de mentorare:
Nu s-au abordat de către eductorii parentali careva probleme în cadrul
mentoratului.

XI. Recomandări / sugestii:


a) din partea educatorilor parentali (dacă există):
 Să se ofere material didactic nu doar pentru formatori ci și pentru părinții formați.

b) din partea mentorilor:

 educatorii parentali să pregătească materiale specifice, evitând stilul academic în


predare;
 de a oferi posibilitate tuturor participanților la curs să vorbească, să-și expună
părerea sau experiența sa de părinte;
 de a utiliza diverse resurse audio, video, prezentări power point pentru a-i
sensibiliza pe părinți și a le stimula toate stilurile de învățare.
 pregătirea suportului informativ pentru părinți este benefic și motivant pentru
părinți pentru a revedea informația, a o împărtăși cu alți participanți și a reveni la
alte ședințe.

Plan de acțiuni pentru educatorii parentali pentru următoarea perioadă (succint):


 Motivarea și implicarea părinților din familii social vunerabil.
 Studierea mai aprofundată a metodologiei cu privire la tema care urmează a fi
studiată.
 Ședințele să fie despre taifas.

Mentor_______________________Solomon Tatiana