Sunteți pe pagina 1din 5

PREGĂTIREA TOPOGRAFICĂ si PRINCIPII DE TRASARE

PE TEREN A ELEMENTELOR TOPOGRAFICE

1. Determinarea grafică a coordonatelor punctelor pentru


colţurile construcţiilor proiectate de pe planul general de
trasare :

Tuturor punctelor caracteristice ale construcţiilor li se


determină coordonatele prin calcule numerice sau grafice.
Determinările se fac funcţie de sistemul de axe rectangulare folosite
la redactarea planului.

800

R2
X=625 508,053 m
R1
Y=714 429,525 m
700
X=625 756,952 m
R2
Y=714 537,503 m

600 I X=625 534,851 m


C C
b Y=714 547,508m

 c d
C
625 500 R 1 a
Y
600
500

700
714 400

Plan general de prezentare


Scara 1 : 1000

1
Cum de obicei planurile folosite sunt trase la heliograf sau
multiplicate pe diferite căi, elementele topografice sunt deformate din
cauza deformaţiei suportului planului . Din această cauză latura
pătratică a caroiajului nu va mai fi egala cu 100 m şi va prezenta
diferite diferenţe pozitive şi negative.
Ţinând seama de deformaţiile suportului pentru determinarea
coordonatelor grafice ale unui punct, se măsoară grafic pe plan toate
laturile care trec paralel cu X şi Y prin punctul C.
Coordonatele punctului C se calculează cu relaţiile:

100
XC  X0  a
ab , unde :
100
YC  Y0  c
cd
(X O, Y O) , reprezintă coordonatele colţului din SV a pătratului
unde se află punctul.

2. Determinarea distanţelor de trasare :

În funcţie de coordonatele grafice sau numerice ale punctelor


se poate determina distanţa orizontală dintre punctul de bază şi
punctele construcţiei proiectate . De asemenea se poate calcula şi
distanţa înclinată între cele două puncte. Formulele de calcul sunt:

D0  ( X C  X R1 ) 2  (YC  YR1 ) 2  120.988 m


,
Di  ( X C  X R1 ) 2  (YC  YR1 ) 2  ( Z C  Z R1 ) 2
unde :

Do= distanţa orizontală;


Di = distanţa înclinată.

Pentru lucrările de mică importanţă, determinarea distanţei


orizontale dintre cele două puncte se poate face grafic, măsurându-
se cu rigla distanţa de pe plan în mm; calculul se face cu relaţia:

d N
D0  ,
1000
2
unde
N = numitorul scării planului.

3. Determinarea unghiurilor orizontale de trasare :

Pentru trasarea punctului C din reperul R 1 trebuie să


determinăm mai întâi unghiul  format de direcţia dintre punctul C (de
trasat) şi direcţia bazei de trasare (R1 – R2 ).
Unghiul  se determină ca diferenţa între orientările celor
două direcţii. Orientările se calculează cu următoarele relaţii:

YR2  YR1
 R1R2  arctg  26 g 05c81cc
X R2  X R1
    R1C   R1R2  59 g 72 c 33cc.
YC  YR1
 R1C  arctg  85g 78c14cc
X C  X R1

4. Determinarea cotelor de trasare precum şi determinarea


cotelor punctelor de pe teren :

Un punct al unei construcţii are două cote : cota punctului la


nivelul terenului şi cota punctului proiectat al construcţiei.
Determinarea cotelor punctelor de pe planuri cu curbe de nivel se
face prin interpolare, avându-se în vedere că panta terenului între
două curbe de nivel vecine este uniformă. Cota zero a construcţiei
este dată în proiect.
Pentru determinarea cotei punctului C la nivelul terenului de
pe planul general se duce linia de cea mai mare pantă care trece prin
punctul C în aşa fel încât ea să fie perpendiculară pe cele două
curbe.
Se măsoară pe plan cu rigla (în mm) distanţele notate cu a şi
b. Prin interpolare liniară se determină cota punctului C.

3
AC a
dZ C  e   e  0.575m
AB ab

Unde

m
126
e = echidistanţa curbelor de nivel ( e = 1m ).

m
125
0,00m
Fundatie
C B
R1 o C
ZC b
ZC
Z R1 a
A
Suprafata de referinta

6m
12

m
125
0,00m
Fundatie
C B
o C
ZC b
ZC
a
A
Suprafata de referinta

Cota punctului C se determină cu relaţia :


Z C = Z A + dZc

Z c =125.00m + 0.575m = 125.575m.

5. Determinarea unghiului de pantă a unui aliniament :

4
Unghiul de pantă este necesar la trasarea unei linii de pantă
dată. Se foloseşte un teodolit şi o miră topografică. Unghiul de pantă
dată este prevăzut în proiect sub formă de tangentă sau sub formă
de procente.
Când panta se dă ca tangentă a unghiului de pantă, se
extrage la calculator valoarea unghiului de pantă .

p  tg    arctg p  15.5958 goni

Când panta este dată sub formă de procente (p%) se


calculează mai întâi valoarea tangentei unghiului de pantă.

g c cc
tg  
p% p %
; Dacă p  3.5%   arc tg  2.2273
100 100

Unghiurile astfel rezultate din pregătirea topografică a


proiectului se trasează pe teren cu teodolitul.