Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DE LECTIE

Semestrul al II-lea

Profesor Slabu Nistor

Data: 10 aprilie 2014 Tema lectiei:


Anul II de studiu
Efectiv: 18 elevi 1. Principiile generale ale deschiderilor;
Locul desfasurarii: Palatul Copiilor 2. Scoala combinatiilor: - dezlegari de
Botosani probleme ( mat in 1 – 2 – 3 mutari ).

MATERIALE NECESARE:
 9 garnituri de sah Tipul lectiei: mixt – verificare – predare
 9 ceasuri de control Scopul lectiei:de consolidare a cunostintelor
 carti de specialitate insusite anterior si de asimilare a noilor
cunostinte .

Competente generale:
 sa invete unele procedee tehnice noi si sa le consolideze pe cele insusite in stadiul
anterior de pregatire;
 sa perfectioneze procedeele tehnice si actiunile tactice insusite;
 sa-si dezvolte aptitudinile de comunicare si sentimentul de apartenenta la grup.

Competente specifice:
 Sa inteleaga principiile care guverneaza jocul in deschidere;
 Sa inteleaga modul in care se duce lupta sahista;
 Sa inteleaga importanta mobilizarii fortelor pentru a da sah si mat la adversar.

Obiective operationale:
La sfarsitul lectiei elevul va fi capabil sa cunoasca principiile generale ale
deschiderilor in vederea pregatirii repertoriului de deschideri.
Etapele lectiei:
a. Moment organizatoric 5’
b. Verficarea lectiei predate anterior 15’
c. Predarea lectiei noi 20’
d. Fixarea lectiei noi 10’

1
Aspecte metodice ale lectiei: expunerea, explicatia, demonstratia , observatia dirijata,
exercitiul, problematizarea.
Evaluarea : sumativa

ORGANIZAREA DIDACTICA A LECTIEI

Partea introductiva:
a. Moment organizatoric: verificarea prezentei pe grupa si a materialului didactic;
prezentarea temei lectiei.

Partea fundamentala:
b. Verificarea cunostintelor anterior predate .
Se vor rezolva cateva exercitii - problema cu tematica finalurilor in sah pentru
verificarea si consolidarea cunostintelor insusite in lectia predata anterior.

Exercitiul nr. 1
Alb: Re1, Da8, Th1, Cf3, Ce5 Nh7, Nf8
Negru; Rc1, Tb2, d4, d7
Albul muta si da mat intr-o mutare – 3’
Rezolvare: 0 - 0#

Exercitiul nr. 2
Alb: Rb1, Db3, Tg1, Na2, Nd2, Cf6, d3, f3, h3, a7
Negru: Rf8, Tb6,Th1, Cc5, d4, e7, f7, h7
Albul muta si da mat intr-o mutare – 3’
Rezolvare: Nh6#

Exercitiul nr. 3
Alb: Ra4, Db7, Ta6, Tg1, Cc8, Ch6, Nb3, Nf6, c2, e3, f4, h7
Negru: Rg6, Ta1,Th2, Cd1, Ng2, e2, g5, h5
Albul muta si da mat intr-o mutare – 4’
Rezolvare: N x a1#

Exercitiul nr. 4
Alb: Rh2, Dg2, Te1, Tf7, Ce3, Nc4, Nb8, c7
Negru: Re6, Dd5, Ta2, Nb1, Nh8, Cd8, b3,b7,h3,h7
Albul muta si castiga dintr-o mutare – 5’
Rezolvare: e x d8C +#

2
c. Predarea lectiei noi:
1. Principiile generale ale deschiderilor. Principiile lui Capablanca .
Profesorul expune regulile deschiderilor cu exemplificarea modului de respectare a lor
( teoria deschiderilor). Ca exemplificare se va expune partida italiana:
1. e4 – e5; 2. Nc4 – Nc5; 3. Cf3 – Cc6.

2. Scoala combinatiilor: dezlegari de probleme in sah.

Exercitiul nr. 1: Exercitiul nr.2


Alb: Rb2, Th2, Na1, Nd1 Alb: Rb6, Te2, Nf1, Cd6, Cd5, b4,a2
Negru: Rg3, Tf8 Negru; Ra6, Cc4
Albul muta si castiga din 2 mutari Albul muta si castiga din 2 mutari
Rezolvare:1.Dh8 Tx h8; 2.Ne5# Rezolvare:1.a3 Cx a3; 2.Tac# - sah
prin descoperire de la N – 3’

Exercitiul nr.3: Exercitiul nr.4


Alb: Rc7, Df4, Cc5, Cb2, Nf1, a3,a4,e2,a6 alb: Rg8, Da1,Te3, Cg7,Nh6,h5
Negru: Ra5,Th4, Th3, Nh1, Ce6,a7,b4,d4,f3,h5 Negru; Rf6, Cb7,Cd3,e5,f4
Albul muta si da mat in 2 mutari Albul muta si da mat in 2 mutari
Rezolvare:1.e x f3 Tx f4; 2.Cb3# - 3’ Rezolvare:1.Dd4 e x d4; 2.Te6# - 3’

Exercitiul nr. 5 Exercitiul nr.6


Alb:Rh8,De5, Nb7 Alb: Rg6,Db4, Cf4, f5, c2, Nh2
Negru: Rh1,Dg2, Tg1, g5 Negru: Re5, Ng3, Ng2
Albul muta si castiga din 2mutari Albul muta si castiga din 2mutari
Rezolvare:1.Dg3 Dx b7;2.Dh3# sau Rezolvare:1.c3 Nx f4; 2. Dd4# - 3’
1.Dg3 g4; 2. Dh4# - legatura D neagra – 3’

Partea de incheiere:
Pana la sfarsitul lectiei se va juca o partida de sah cu respectarea principiilor
generale ale deschiderilor( sub atenta supraveghere a profesorului).

3
PLAN DE LECŢIE
UNITATEA ŞCOLARĂ – TEME ŞI OBIECTIVE
GRUPA – Nr. .. Începatori 1 Atac dublu
EFECTIVUL – 12 elevi. Data 2. Finaluri de pioni
Loc de desfaşurare – sală
Materiale – 6 şahuri + ceasuri
Instalaţii – calculator+video proiector.
VERIGI ŞI DO- FORMAŢII INDICAŢII MODALIT. ALT
DURATĂ CONŢINUT ZA- DE LUCRU ŞI METODICE DE Obs.
RE MODALITĂŢI EVALUARE
DE
EXERSARE
1. -Mutaţi calul din a1 pe 1’ Toţi elevii conversaţie - evaluare
Captarea h8 fără mutarea pieselor. vor analiza în euristică orală
atenţiei. - Duceţi calul din h1 la 1’ memorie si
3 min. h8 1’ vor raspunde
- Spuneţi diagonala d1- 3elevi.
a8
2. - Verificarea temelor 1’ Elevii - verificare - evaluare
Reactuali- pentru acasă 3’ prezintă tema scrisă
zarea celor - Corectarea greşelilor
învăţate
4 min
3. Atac Dublu 2’ Elevii îşi - explicaţia - evaluare
Enunţarea Reprezintă atacul studiază şi orală
obiective- concomitent al unei diagramele problemati-
lor urmărite piese împotriva a două primite şi îşi zarea
3 min. piese adverse.Unul din însusesc
obiectivele atacului este definiţiile

4
regele,cele mai 1’
periculoase piese sunt
dama şi calul.
Finaluri de pioni
Finalurile de rege şi pion
contra rege ,sunt baza
finalurilor.Pentru a
întelege aceste finaluri
este necesară însusirea
corectă a noţiunii de
opoziţie.
4. Atac Dublu 10’ Elevii vor -explicaţia - discuţia
Prezentarea Ex. 1 urmării
conţinutului A: ¢g1, £e2. ¦f1, prezentarea
sarcinilor ¥c2,a2,b2,c3,f2.g3,h2 poziţiilor pe

N: ¢g8, £c7, ¦a8, tablă

¥f8,a7,b6,e6f7,g7,h6.
albul mută
Ex.2
A; ¢g1, ¦e1,g2,h3
N: ¢h8, ¤d7,
c6,g6,h7.albul muta
Ex.3
A: ¢a2, ¦f2
N: ¢c3, £e4 Negru
muta.Pregatiti atacul
dublu

de învăţare Vor prezenta - problema- discuţii


Ex.4
şi conducere poziţiile, se tizarea
A: ¢h3,h2

5
a noii lecţii N: ¢g7, ¥e1,g2.Negru la 10’ va observa - brain-
30 min mutare.Cum poate cum se storming
încerca negru să realizează
caştige şi cum obtine obiectivele
albul remiza propuse.
Îşi vor forma
Finaluri de pioni un propriu
1.A; ¢b1,Ce4,pp.a4
N: .¢a5 plan de joc şi
5’ vor participa
2.A: ¢b3,a2
N: ¢d4 cu idei la
continuarea
3.A: ¢d5,d4
N: ¢d7 poziţiei.
5’
4.A: ¢c2, ¦h7
N: ¢e4, ¦h1,h2

5 Prezentarea de probleme 5’ Elevii ascultă - discuţia - evaluare


.Evaluarea pe videoproiector şi 2’ rezultatele scrisă
performanţe întrebarea elevilor,pentru 1’ din poziţia
-lor a observa cât au înţeles lor.
8 min. din lecţie.,aprecieri
6. Temă pentru acasă, 2’ Elevii îşi vor - discuţia - evaluare
Asigurarea intrebari. primi orală
retenţiei şi a individual
transferului tema
2 min
Pauză – 10 min.
Aplicaţii practice sub formă de concurs în urmatoarea oră.

6
Atac dublu-FIŞA LUCRU

Albul mută Albul mută

Negru mută şi pregateşte atac dublu. Negrul mută.Cum poate albul să


câştige,dar negru să obţină remiza?
Finaluri de pioni

7
8