Sunteți pe pagina 1din 2

Clasa a VII – a Data …………………………….

………
ELEVUL..........................................
TEST DE EVALUARE - VERBUL

1. Stabiliţi valoarea de adevãr a urmãtoarelor propoziţii, notând A sau F la sfârşitul fiecãrei propoziţii:
5x2p=10p
a. Verbul îşi modificã forma dupã mod, timp, persoanã şi numãr.
b. În limba românã existã cinci conjugãri.
c. Verbele la modurile personale îndeplinesc funcţia de predicat.
d. Modul imperativ are douã forme: forma afirmativã şi forma negativã.
e. Verbele la modurile nepersonale au forme pentru toate persoanele.

2. Realizeazã corespondenţele corecte între verbe şi conjugãri: 5x2p=10p


A B
Conjugarea I culegeam
Conjugarea a II-a vino
Conjugarea a III-a de mâncat
Conjugarea a IV-a având
ati facut
3.Alege prin sublinere forma corectã a verbelor din perechile : 5x1p=5p
a cade / a cãdea; a apare / a apãrea; a vedea / a vede; sã miroasã / sã miroase, sa stii/sa sti .
4.Încercuiţi varianta corectã: un verb la modul infinitiv poate avea urmãtoarea funcţie sintacticã: 4p
a) predicat nominal
b) predicat verbal
c) subiect
5.Demonstreazã în enunţuri cele trei diateze pe care le poate avea verbul: 3x1p=3p
6. Alcătuiește doua locutiuni verbale precizând sinonime pentru fiecare dintre ele: 2x6p=12p
7.Completaţi urmãtoarele enunţuri cu verbe la modul gerunziu:3x2p=6p
Mi-a dat cartea ........................................... sã am grijã de ea.
A vãzut-o .............................................. şi i-a fãcut semn cu mâna.
................................................. cã nu e acasã, n-a mai trecut pe acolo.
8.Scrie forma verbului a pleca la modurile şi timpurile indicate:5x2p=10p
a) indicativ, perfect compus, pers. a III-a, pl.
b) indicativ, imperfect, pers. I, sg.
c) conjunctiv, perfect, pers. I, pl.
d) imperativ, pers. a II-a, sg.
e) condiţional-optativ, prezent, pers. a II-a, pl.
9.Puneţi verbele din parantezã la modul, timpul, persoana şi numãrul cerute de subiectul propoziţiei: 5x2p=10p
Toţi copiii (a vrea – condiţional-optativ, prezent)……………. ca Moş Crãciun (a le aduce – conjunctiv,
prezent)……………………. multe cadouri, dar Moşul le (a aduce – indicativ, viitor)…………………… daruri
numai celor cuminţi. (a fi – imperativ) ………………….ascultãtori şi Moşul (a veni – indicativ, viitor popular)
………………….şi la voi!
10.Analizeazã, conform cerinţelor tabelului, verbele din textul de mai jos: 5x4p=20p
Întunericul se coborâse din depãrtãri parcã s-ar fi deschis zãgazurile vremilor trecute, şi haosul ar fi inundat
lumea. Rar câte un zgomot din sat venea sã tulbure paşnica tãcere a câmpului.
N Nr Verbul Conjugarea Mo f Modul Ti TimpulPers Persoana Numãr Funcţia
sintacticã

Timp de lucru: 50 de minute. Se acordă 10 p din oficiu .


Barem de corectare şi de notare

1.Se acorda cate 2 puncte pentru fiecare raspuns corect. 5x2p=10p


Astfel:a. A; b. F; c. A; d. A; e. F.
2.Se acorda cate 2 puncte pentru fiecare verb asociat corect conjugarii sale. 5x2p=10p

Conjugarea I - de mâncat 2,p


Conjugarea a II-a - având 2,p
Conjugarea a III-a – culegeam, aţi fãcut 2x2p=4,p
Conjugarea a IV-a - vino 2p
3.Se acordã cate 1 punct pentru alegerea variantelor corecte: 5x1p =5p
a cãdea – 1p; a apãrea – 1p; a vedea – 1p; sã miroasã – 1p.;sa stii=1p
4.Se acorda 4 puncte pentru varianta de răspuns corectă : c) 4p
5.Se acorda cate 1 punct pentru fiecare enunt corect. 3x1p=3p
Variante posibile de rãspuns
Eu citesc o carte.(diateza activa)
Cartea este citita de mine(diateza pasiva)
El se gandeste la noi.(diateza reflexiva)
6.Se acorda cate 6puncte(2x3p=6p) pentru fiecare locutiune verbala data si cate 6 puncte (2x3p=6p)pentru
precizarea sinonimelor acestora 2x6p=12p
Variante posibile de rãspuns
A o lua la sanatoasa=a fugi
A arde gazul de pomana=a lenevi

7.Se acorda cate 2 puncte pentru fiecare verb la modul gerunziu. 3x2p=6p
Variante posibile de rãspuns:
spunându-mi ,venind , ştiind
8. Se acordã cate 2 puncte pentru urmãtoarele rãspunsuri corecte: 5x2p=10p
a) au plecat – 2p; b) plecam – 2p; c) sã fi plecat – 2p; d)
pleacã – 2p; e) aţi pleca – 2p
9. Rãspunsurile corecte pentru care se acordã punctajul sunt: 5x2p=10p
ar vrea – 2p; sã le aducã – 2p; le va aduce – 2p; fiţi - 2p; o sa vina – 2p

10. Rezolvarea corectã este: 5x4p=10p


Nr. Verbul Conjugarea Modul Timpul Persoana Numãr Funcţia sintacticã
1 se coborâse a IV-a indicativ Mai mult ca perfect a III-a sg Predicat varbal
2 s-ar fi a III-a Condiţional- Perfect a III-a pl Predicat verbal
deschis optativ
3 ar fi inundat I Condiţional- Perfect a III-a sg Predicat verbal
optativ
4 venea a IV-a indicativ imperfect a III-a sg Predicat verbal
5 sã tulbure I conjunctiv prezent a III-a sg Predicat verbal

Se acordă 10 p din oficiu .