Sunteți pe pagina 1din 2

ARGUMENT

Conceptul de dezvoltare durabilă a luat naştere acum 30 de ani, ca răspuns la apariţia problemelor de

mediu şi a crizei resurselor naturale, în special a celor legate de energie. Practic, Conferinţa privind Mediul de la

Stockholm din 1972 este momentul în care se recunoaşte că activităţile umane contribuie la deteriorarea

mediului înconjurăor ceea ce pune în pericol viaţa omului.

în 1987, la un an după catastrofă de la Cemobâl, apare aşa-numitul Raport Brundtland, al WCED, cu

titlul “Viitorul nostru comun” care dă şi cea mai citată definiţie a dezvoltării durabile: Dezvoltarea durabilă este

cea care urmăreşte nevoile prezentului, fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface

propriile nevoi.

Termenul de dezvoltare durabilă a început să devină însă, foarte cunoscut abia după Conferinţa

internaţională privind mediul şi dezvoltarea, organizată de Naţiunile Unite la Rio de Janeiro în vara lui 1992,

cunoscută sub numele de “Summit-ul Pământului” la care au participat reprezentanţi din aproximativ 170 de

state. Ea a avut ca rezultat elaborarea mai multor convenţii referitoare la schimbările de climă (reducerea

emisiilor de metan şi dioxid de carbon), diversitatea biologică (conservarea speciilor) şi stoparea defrişărilor

masive. Tot atunci a fost elaborată şi Agenda 21, sau Agenda dezvoltării durabile - planul de susţinere a

dezvoltării durabile.

La 10 ani de la Conferinţa de la Rio, în 2002, a avut loc, la Johannesburg, Summitul privind dezvoltarea

durabilă.

Turismul durabil înseamnă abilitatea destinaţiei turistice de a rămâne competitivă împotriva tuturor

problemelor apărute, de a atrage vizitatorii pentru prima oară şi să-i fidelizeze ulterior, de a rămâne unică din

punct de vedere cultural şi a fi într-un permanent echilibru cu mediul ambiant.

Turism durabil cuprinde dezvoltarea tuturor formelor de turism, managementul şi marketingul turistic

care să respecte integritatea naturală, socială şi economică a mediului, cu asigurarea exploatării resurselor

naturale şi culturale pentru generaţiile viitoare.

Dezvoltarea turistică durabilă nu este doar un concept dezbătut, completat sau reformulat în cadrul

conferinţelor purtate pe această temă.

Necesitatea protejării bogăţiilor naturale, sociale şi culturale care constituie patrimoniul comun al

umanităţii şi a satisfacerii nevoilor turiştilor şi populaţiei locale a generat apariţia în practică a unor forme de

turism durabil.

Obiectivele, principiile, cerinţele dezvoltării turistice durabile se găsesc în forme ale turismului cum ar

fi: ecoturism, turism rural sau turism cultural.

■)
Aceste forme sunt expresia dorinţei ca turismul să reprezinte nu numai în prezent un factor pozitiv şi

dinamic de dezvoltare ci şi o soluţie practică de păstrare nealterată a mediului.