Sunteți pe pagina 1din 11

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIESTI

Evaluarea proiectelor finantate din fonduri


europene

Studiu de caz- Schita evaluarii unui proiect din sectorul de


petrol si gaze finantat din fonduri europene

Student: Bunea Ana-Maria


UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIESTI

Introducere

Conceptul de investitie se utilizeaza pornind de la doua acceptiuni:


 In sens larg, prin invstitie se intelege orice alocare de capital. In aceasta acceptiune, investitiile
se refera la investitiile de capital si de portofoliu.
 In sens restrans (financiar-contabil), prin investitie se inteleg acele sume banesti consumate
pentru relizarea de mijloace fixe, adica pentru constituirea de bunuri de valoare pe o perioada
de folosinta indelungata.

Notiunea de proiect de investitii


Prin proiect se intelege o multime de actiuni orientate spre realizarea unui scop cu ajutorul unui
management propriu si determinand un consum de resurse materiale, financiare si umane. Proiectele
sunt variate atat prin domeniul in care se realizeaza cat si prin amploarea resurselor umane sau
materiale consumate.

Proiecte majore de investitii finantate din fonduri europene


Proiectele majore" sunt de obicei proiecte de infrastructura pe scară larga în domeniul transporturilor,
mediului și altor sectoare precum cultura, educatia, energia sau TIC. Întrucat acestea primesc mai mult
de 50 milioane EUR în sprijin prin intermediul FEDER și / sau al Fondului de Coeziune, ele fac
obiectul unei evaluari și al unei decizii specifice a Comisiei Europene.

Evaluarea proiectelor de investitii


In cadrul evaluarii procesulul investitional pentru specialisti in materie de investitii, un loc important il
ocupa stabilirea completa a documentatiei proiectului de investitii conform reglementarilor legale in
vigoare, stabilirea oportunitatii si rentabilitatii investitiilor cu ajutorul calculelor, precum si selectia
variantelor de proiect si a criteriilor si indicatorilor de evaluare si analiza economica si financiara a
proiectelor de investitii.

Evaluarea proiectelor de investitii presupune in general o analiza a eficientei economice care


corespunde unei relatii intre efortul depus si efectul utilizarii inregistrat ca urmare a acestul efort.
In domeniul economic notiunea de eficienta are un caracter complex pentru ca impune luarea in
considerare, nu numai a aspectului economic al proiectului ci si a celui social, ecologic, strategic,
politic.

Eficienta economica se evalueaza in urma calcularii unui sistem de indicatori care cuprind o serie de
informatii in legatura cu eforturile investitionale si de productie, cu efectele precum si cu perioada de
realizare a acestora.
UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIESTI

Evaluarea proiectelor majore de investitii


Reglementarile din cadrul Uniunii Europene indica ce informatii trebuie continute in formularul de
aplicatie in scopul unei evaluari eficace din partea Comisiei. Articolul 26 din Reglementarea
1260/1999 stabileste propriile reguli pentru prezentarea unei cereri de cofinantare pentru proiectele
mari.Se solicita o analiza cost-beneficiu,o analiza a riscului,o evaluare a impactului asupra mediului
(si aplicarea principiului ,,poluatorul plateste” ) ca si a impactului asupra oportunitatilor egale si
asupra ocuparii fortei de munca.

In general, pentru orice tip de investitie este recomandata intotdeauna o analiza financiara. Este
important in special sa se inteleaga intinderea pana la care capitalul investit in proiect poate fi cel putin
partial compensat peste ani .Aceasta poate veni, de exemplu, prin intermediul vanzarii serviciilor, daca
se intentioneaza asta, sau prin intermediul altor cai de finantare netranzitorii care poate genera intrari
de bani suficiente pentru a acoperi cheltuielile pentru intreaga perioada de implementare a proiectului.

În plus, Regulamentul (UE) nr. 347/2013 solicita elaborarea unei metodologii de catre Reteaua
europeana a operatorilor de sisteme de transport de energie electrica (ENTSO-E) si ENTSO pentru
gaze (ENTSO-G) - Analiza costurilor (ACB) la nivelul Uniunii pentru proiectele de interes comun
care se încadrează în categoriile stabilite în anexa II.1 literele (a) - (d) și anexa II.2. Proiectele sunt
evaluate de grupurile regionale, constituite de Comisia Europeană și sunt alcătuite din reprezentanti ai
ministerelor competente, ai autoritatilor nationale de reglementare și ai operatorilor de sisteme de
transport de gaz și energie si ai promotorilor de proiecte, ENTSO-E, ENTSO-G, Cooperarea
autoritatilor de reglementare din domeniul energiei (ACER) si Comisia Europeana si alti participanti.
Sprijinim grupurile regionale în sarcina lor de a evalua conformitatea fiecarui proiect cu criteriile
stabilite în Regulamentul (UE) nr. 347/2013 si cu valoarea adaugată a acestuia la nivel european, în
special în ceea ce priveste prioritatile transportului și stocarii energiei electrice și Transportul gazelor,
infrastructura și depozitarea gazelor naturale lichefiate sau comprimate. Pe o nota asemanatoare, am
fost implicati în elaborarea unui cadru de evaluare pentru PCI în domeniul retelelor inteligente si
evaluarea primei liste a Uniunii Europene a proiectelor Smart Grid în cadrul grupului de experti 4 al
grupului operativ al retelei inteligente de retea. În plus, asistam Grupul tematic Smart Grid în
evaluarea celui de-al doilea an Smart Grid PCI.

Scopul evaluarii il reprezinta selectia proiectelor de investitii ce presupune formarea optiunilor de


investitii si tratarea selectiva a acestora.

Criterii de evaluare
Activitatea de evaluare este strans corelata cu procesul de monitorizare, intrucat datele obtinute din
acest proces reprezinta una din sursele de informatii folosite in evaluare. Evaluarea examineaza insa
mult mai multe aspecte decat cel privind gradul în care progresele financiare si fizice înregistrate la un
anumit moment în implementarea programului sunt în conformitate cu planificarea initiala.
UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIESTI

Pentru ca activitatea de evaluare sa raspunda scopurilor urmărite de acest proces complex, la nivelul
Uniunii Europene s-au conturat 5 criterii folosite în cadrul oricarui exercitiu de evaluare - criteriile
“DAC”.

Acestea sunt:
 Relevanta
 Eficienta
 Eficacitatea
 Impactul
 Sustenabilitatea

Criteriile de evaluare:

Criteriu Descriere
Relevanta Relevanta unui proiect reprezinta masura în care obiectivele stabilite si planul de
implementare propus adreseaza corect problemele identificate.
Schimbarile privind natura problemelor identificate initial sau anumite
circumstante în care are loc implementarea proiectului, fie acestea fizice,
economice, institutionale sau politice, pot face proiectul irelevant pentru
problemele/nevoile pe care a fost menit să le rezolve.
Eficienta Criteriul de eficienta se refera la cat de bine au fost folosite resursele disponibile
pentru a transforma activitatile propuse în rezultatele intentionate. Acest criteriu
vizează aspecte legate de rentabilitate şi anume dacă ar fi putut fi obtinute
rezultate mai bune prin alte modalitati si, în acelasi timp, mai ieftine.
Eficacitatea Criteriul de eficacitate incearca sa identifice daca proiectul si-a atins obiectivele
stabilite în faza de programare. Intrebarea cheie este ce beneficiu a adus proiectul
în practica, prin raportarea la masura în care subiectii vizati au beneficiat în mod
real de pe urma produselor sau serviciilor pe care proiectul le-a facut disponibile.
Impactul Termenul impact se refera la efectul de ansamblu al beneficiilor aduse de un
anumit proiect, asupra unui număr mai mare de persoane decat principalii
beneficiari dintr-un anumit sector, o anumită regiune sau chiar din întreaga tara.
Criteriul de sustenabilitate arata dacă exista probabilitatea ca rezultatele pozitive
Sustenabilitatea ale proiectului să continue si după terminarea perioadei de finantare externa şi
totodata, dacă impactul pe termen lung al programului asupra procesului mai
amplu de dezvoltare poate fi mentinut la nivel de sector, regiune sau tara.
UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIESTI

Exercitiile de evaluare nu examinează neapărat toate cele cinci criterii de evaluare. Procesul unei
programari multi-anuale si sistemul de monitorizare aferent au permis dezvoltarea unui “ciclu de
evaluare”, care “urmăreste” exercitiul de programare. In consecinta, cele cinci criterii de evaluare nu
sunt examinate în mod obligatoriu în cadrul oricărei evaluari, ci sunt adaptate în functie de momentul
la care intervine evaluarea, stadiul implementarii programului si obiectivele evaluarii.

Principii de evaluare
In efectuarea unui exercitiu de evaluare, există 4 principii ale evaluarii care sunt necesare pentru a
inspira încredere în procesul de evaluare si pentru a asigura credibilitatea evaluarii.

Aceste principii sunt:

Principiu Descriere
Impartialitate si Trebuie să existe o separare completa între functia de evaluare si functiile de
independenta programare şi implementare. În forma cea mai simpla, persoanele si unitatile
responsabile de elaborarea si/sau implementarea programelor nu trebuie să fie
cele care evalueaza.
Credibilitate In desfasurarea evaluarii trebuie folositi experti competenti şi independenti.
Participarea Implicarea factorilor interesati în evaluare este cruciala pentru a garanta faptul că
factorilor diferite perspective sunt luate în considerare si
interesati reflectate în rezultatele evaluarii.
Determinarea factorilor interesati relevanti reprezinta un pas crucial în
desfasurarea evaluarii.
Obtinerea acordului din partea celor cu un interes îndreptatit în evaluarea
programului – fie din partea beneficiarilor, fie a managerilor de program,
membrilor grupului tinta etc. – este un pas esential pentru conferirea
sentimentului de “posesiune” asupra rezultatelor şi recomandarilor evaluarii.
Utilitate Concluziile şi recomandările unui raport de evaluare trebuie să fie utile si
fezabile.
Credibilitatea unei evaluari poate fi afectată dacă recomandările par să fie
motivate politic sau ideologic sau dacă nu
reies direct din corpul principal al raportului.
UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIESTI

Studiu de caz- Schita evaluarii unui proiect din sectorul de petrol si gaze finantat din fonduri
europene

*Definirea obiectivelor
Masurile pot include:
 Constructia unei conducte de gaz
 Retele de distributie a gazului in zone urbane sau industriale
Exemplu: PROIECTUL BRUA .
Avand in vedere trendul ascendant al dependentei Uniunii Europene de importuri de gaze natural, pe
fondul cresterii constant a cererii,precum si al scadetrii productiei interne,asigurarea securitatii in
aprovizionarea cu gaze natural reprezinta o necesitate.
Tinand cont de perspectiva materializarii unor noi proiecte care vizeaza diversificarea rutelor de
transport gaze natural din Regiunea Marii Caspice inspre Europa Centrala,precum si a unor surse de
gaze natural in perimetrele off-shore din Marea Neagra,Transgaz si-a propus construirea unui nou
coridor de transport gaze naturale care sa asigure valorificarea volumelor da gaze naturale aferente
acestor surse pe piata romaneasca si europeana si posibilitatea curgerii fizice bidirectionale
permanente pe interconectarile cu Bulgaria si Ungaria.
Proiectul “Dezvoltarea pe teritoriul Romaniei a Sistemului National de Transport Gaze Naturale pe
coridorul Bulgaria-Romania-Ungaria-Austria “(Proiectul BRUA) consta in construirea unei conducte
noi de transport gaze care va conecta Nodul Tehnologic Podisor cu Statia de Masurare Gaze Horia pe
directia Podisor-Corbu-Hurezani-Hateg-Recas-Horia.
* Identificarea proiectului
In scopul identificarii corecte a proiectului este util sa se:
 Enunte scara si dimensiunea acestuia, insotite de o analiza a pietii pe care va fi plasat produsul
 Descrie problemele de proiectare ale infrastructurii prin intermediul:

1.Datelor functionale de baza: tensiunea de transport (KV) si capacitatea (MW) pentru liniile de
transport a curentului electric, debitul nominal (m3/s) si cantitatea de gaz transportata annual in cazul
conductelor de gaz, numarul de locuitori deserviti si puterea sau cantitatea medie furnizata pe locuitor
(m3/locuitor si zi) in cazul retelelor.
2.Date fizice: traseul si lungimea (Km) liniilor de transport a energiei electrice sau a conductelor de
gaz (atasandu-se schite de amplasare pertinente), sectiunea conductorilor electrici (mm2) sau
diametrele nominale (mm) ale conductelor de gaz, marimea (Km2) zonei deservite de retele si traseele
acestora (atasandu-se harti pertinente).
UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIESTI

3.Caracteristicile retelei si localizarea nodurilor interne si legaturile cu retele si/sau conducte;


4. Sectiuni tipice ale conductelor de gaz;
5.Constructia tipica a liniilor de transport a energiei electrice;
6.Tehnici de constructie sau chestiuni tehnice referitoare la structurile de servicii;
7. Elemente tehnice semnificative: intersectari importante, inclinari semnificative care trebuie
abordate, conducte de gaz marine, control la distanta si sisteme de telecomunicatii (insotite de date si
schite).
Implementarea Proiectului BRUA pe teritoriul Romaniei este structurata in doua faze, astfel: FAZA 1
-Conducta de transport gaze natural Podisor-Recas in lungime de aprox. 479 km, cu diametru de 32”
(Dn 800) si presiunea de proiectare de 63 bar;
-SCG Podisor, SCG Bibesti si SCG Jupa,fiecare statie fiind echipata cu cate doua agregate de
comprimare,cu posibilitatea de asigurare a fluxului bidirectional de gaze.
FAZA 2 :
-Conducta de transport gaze natural Recas-SMG Horia in lungime de aproximativ 50 km,cu diametru
de 32” (Dn 800) si presiunea de proiectare de 63 bar;
-Amplificare SCG Podisor, SCG Bibesti si SCG Jupa,fiecare statie fiind echipata cu inca un agregat de
comprimare;
-Amplificare SMG Horia.
Prin implementarea proiectului “ Dezvoltarea pe teritoriul Romaniei a Sistemului National de
Transport Gaze Naturale pe coridorul Bulgaria-Romania-Ungaria-Austria, Podisor-SMG Horia si 3
statii noi de comprimare (Jupa,Bibesti,Podisor) (Faza 1) se vor atinge urmatoarele obiective:
-diversificarea surselor de alimentare cu gaze natural a tarilor europene;
-transportul spre pietele Central Europene a rezervelor de gaze natural din regiunea Caspica;
-asigurarea pe directia Bulgaria a unei capacitati de transport de 1,5 miliarde m3/an gaze naturale;
-dezvoltarea unei capacitati de transport pe directia Ungaria de 1,75 miliarde m3/an;
Aceasta conducta de transport va permite in viitor interconectarea cu conductele care vor avea ca surse
potentiale de alimentare gazele lichefiate de la tarmul Marii Negre si gazelle din Marea Neagra.
In conformitate cu prevederile Normelor Tehnice pentru proiectarea si executia conductelor de
transport gaze natural,latimea culoarului de lucru pentru montajul conductei este de 21 m in terenuri
agricole,pasune,fanat si terenuri neproductive, iar pentru zonele de vii,livezi,paduri,culoarul de lucru
este de 14 m.
UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIESTI

De-a lungul traseului, pe cele 10 judete,conducta de transport gaze traverseaza urmatoarele obstacole:
cai de acces(drumuri nationale DN,drumurile judetene DJ,drumurile comunale DC, linii de cale ferata
CF),ape cadastrale si ape necadastrale,vai si canale,conducte de petrol,gaze,apa, retele de
telecomunicatii(fibra optica) ,precum si zone impadurite.
Traseul conductei urmeaza in general directia SE-V si va traversa teritoriul judetelor
Giurgiu,Teleorman,Dambovita,Arges,Olt,Valcea,Gorj,Hunedoara,Caras-Severin si Timis.
De asemenea,de-a lungul traseului conductei se vor amplasa 38 de robinete de sectionare,precum si 18
statii de protectie catodica.

* Analiza fezabilitatii si a optiunilor


Informatii semnificative: cererea de energie, tendinte sezoniere si pe termen lung precum si curba
cererii pentru o zi obisnuita.
Analiza optiunilor trebuie sa ia in considerare tehnologiile diferite pentru transportarea electricitatii,
trasee alternative pentru conducte de gaz sau liniile de transport a energiei electrice precum si
alternative pentru satisfacerea cererii de energie (de exemplu: utilizarea alternativa a energiei electrice
si a gazului in locul doar a energiei electrice, construirea unei noi central electrice pe o insula in locul
unei linii subacvatice de transport a energiei electrice, etc.).
*Analiza financiara
Orizontul de timp: 25-30 de ani
Sunt esentiale prognoze pentru dinamica preturilor.
Rata rentabilitatii financiare Transportul si distributia energiei electrice
Minim -3,10
Maxim 11,00
Medie 5,12
Abatere standard 5,37

*Analiza economica
Impactul asupra mediului si avaluarea riscului reprezinta elemente esentiale. Circumstantele extreme
care trebuie luate in considerare:
1. Evaluarea zonei deservite, cuantificabila prin reevaluarea preturilor locuintelor si a terenului;
2.Circumstante externe negative ale impactului posibil asupra mediului (pierdere de teren, degradarea
ambientului,impactul asupra naturii) ca si asupra celeilalte infrastructuri.
UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIESTI

3.Circumstante externe negative datorate deschiderii santierelor, in special pentru retele urbane
(impact negative asupra zonelor de locuit, functiunilor productive si de servicii, mobilitatii, mediului
agricol, infrastructurii).

Rata rentabilitatii economice Transportul si distributia energiei electrice


Minim 8,57
Maxim 25,00
Medie 14,19
Abatere standard 7,65

*Alte elemente ale evaluarii


1. Evaluarea impactului asupra mediului (vizual, zgomot, poluare si deseuri) care in conformitate cu
legislatia majoritatii statelor member, trebuie sa constituie o parte din procedurile de aprobare.
2. Evaluarea costurilor economice indirecte, ca de exemplu, acelea care deriva din utilizarea unor
resurse neregenerabile, care nu au fost incluse anterior in estimari. Ele pot fi masurate ca indivatori
fizici standard dupa care proiectul trebuie supus unei analize multicriteriale.
In conformitate cu Ordinul Nr. 135/76/84/1284 din 10 februarie 2010 privind aprobarea Metodologiei
de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private, in situatia in care
o investitie se realizeaza etapizat,evaluarea impactului asupra mediului trebuie efectuata pentru
intreaga investitie.
Din motive tehnico-economice si de mediu,traseul initial al conductei BRUA viza paralelismul cu
conductele Transgaz existente pe intreg traseul. In urma deplasarilor in teren,au fost analizate pe
anumite sectiuni si trasee alternative la rut ace urma paralelismul cu conductele existente,in baza unor
consideremte precum:
-afectarea cat mai putin posibil a terenurilor agricole;
-evitarea zonelor cu alunecari de teren;-
-necesitatea de amenajari minine ale terenului in raport cu alte variante posibile;
-impact minim asupra mediului inconjurator;
-asigurarea conditiilor pentru executia mecanizata a lucrarilor de sapaturi si constructii-montaj;
-siguranta in exploatare;
-minimizarea impactului social.
UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIESTI

Impactul asupra populatiei si asupra sanatatii umane este nesemnificativ,lucrarile de constructii montaj
urmand sa se desfasoare in general in afara localitatilor.Prin respectarea masurilor de sanatate si
securitate in munca de catre personalul care executa lucrarile,se va reduce la minim posibilitatea
aparitiei unor accidente tehnice sau umane.
Impactul potential asupra faunei este generat de prezenta utilajelor si a personalului executant in zona
de lucru,precum si lucrarile de constructii si montaj.
In cazul impactului asupra solului, lucrarilele se vor realiza cu respectarea etapelor de executie a
proiectului, a disciplinei tehnoligice in timpul operatiilor de constructii-montaj, a depozitarii
corespunzatoare a deseurilor si a programului de refacere a terenului,specificat in Proiectul
Tehnic.Astfel impactul asupra solului va fi redus.
Impactul asupra corpurilor de apa este generat de operatiunile de executie a subtraversarilor cursurilor
de apa.Se apreciaza ca lucrarile de executie nu afecteaza calitatea apei in zona de lucru,parametrii de
calitate fizico-chimici,biologici si bacteriologici ramanand in limitele admise.Asadar, se poate
observa,impactul asupra cursurilor de apa de suprafata este temporar, pe perioada de executie a
proiectului,iar la finalul lucrarilor malurile vor fi reabilitate.
In timpul lucrarilor de montare a conductelor de transport gaze natural,sursele de poluare ale aerului
sunt reprezentate de motoarele autovehiculelor si utilajelor de executie,precum si de lucrarile de
sudare a tronsoanelor de conducta si de protajare a armaturilor prin vopsire. Functionarea utilajelor la
punctele de lucru este intermitenta,cee ce face ca emisiile generate de motoare sa fie punctiforme si
momentane, fapt ce conduce la un impact nesemnificativ asupra aerului.
UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIESTI

Bibliografie:
http://www.adrnordest.ro/user/file/library%20reference/Ghid%20pentru%20analiza%20Cost%20-
%20Beneficiu.pdf
http://new.transgaz.ro/sites/default/files/brosura_transgaz_varianta_finala.pdf
http://new.transgaz.ro/ro
https://ses.jrc.ec.europa.eu/projects-common-interest-evaluation
http://www.evaluare-structurale.ro/pub/doc/Brosura_ro.pdf

S-ar putea să vă placă și