Sunteți pe pagina 1din 1

CLASA a-III-a

EXERCIȚII LA MATEMATICĂ

1. Calculați:
7 × (3 + 4) = 2 × (3 + 3) = 3 × (2 + 4) =

4 × (4 + 4) = 9 × (4 + 3) = 7 × (6 + 4) =

3 × (5 + 4) = 8 × (2 + 4) = 9 × (5 + 4) =

8 × (1 + 4) = 5 × (1 + 8) = 6 × (1 + 2) =

5 × (3 + 4) = 4 × (2 + 5) = 8 × (3 + 1) =

2. Se dă șirul de numere:
44, 31, 7, 19, 14, 88, 3, 27, 39, 10, 73, 24, 9, 93, 12, 25.
a) aflați diferența dintre cel mai mare număr par și cel mai mic număr impar.
b) aflați suma dintre primul număr și ultimul număr din șir.
c) aflați diferența dintre primul număr și al doilea număr din șir.
d) așezați crescător numerele din șir.
e) așezați descrescător numerele din șir.
f) aflați dublul celui de-al treilea număr din șirul dat.
g) aflați triplul celui mai mic număr din șirul dat.
h) aflați produsul dintre cifra zecilor și cifra unităților la fiecare număr din șir.
i) aflați numerele cu 8 mai mari decât fiecare număr din șir.
j) aflați numerele cu 7 mai mici decât fiecare număr din șir.
k) aflați numerele de 8 ori mai mari decât numerele din șir care au doar o cifră.
l) aflați suma dintre cifra zecilor și cifra unităților la fiecare număr din șir.