Sunteți pe pagina 1din 11

MODULUL 1 (S):

ROLUL SI LOCUL SISTEMELOR DE


PROTECTII PRIN RELEE IN
FUNCTIONALITATEA UNUI SEE.
OBIECTIVE PRINCIPALE. PRINCIPALELE
SUBSISTEME DE PROTECTIE PRIN RELEE

1
SISTEM
Un sistem termodinamic este un ansamblu care poate interactiona cu mediul
inconjurator cel putin pe doua cai, dintre care una trebuie sa fie un transfer de caldura. Unui
astfel de sistem i se poate delimita un interior, continand un numar oarecare de corpuri
macroscopice cu o structura (fizica) continua, si un exterior. Starea unui astfel de sistem se
descrie printr-un set de parametri (fizici) ce caracterizeaza situatia din interior si
interactiunile cu exteriorul. Se numeste proces fizic (macroscopie) tranzitia unui sistem
termodinamic dintr-o stare in alta.

Intr-un limbaj tehnic aplicativ prin notiunea de sistem (tehnic) se intelege un


ansamblu de elemente componente fizico-tehnice, care actioneaza unele asupra altora intr-un
mod bine determinat.

eej
MEDIUL
EXTERIOR

e11
ei2
SuS1
e13 SuSi
e12 ei3
ei2

INTERIORUL
SISTEMULUI
SuS2
e21

en2 SuSn
e23
en1
e22

SISTEM

Limita sistemului
cu exteriorul
eek

Sistem (tehnic): eij – element constituant al sistemului; SuSk - subsistemul k

PROCES (tehnic)

In acelasi sens, procesul industrial, (procesul tehnologic, partea fixata) ca


ansamblu de fenomene de natura complexa, concepute, de regula, de catre om cu o destinatie
functionala precisa, expliciteaza transformarile masice si / sau de energie si de informatii.

Vom asocia unui proces industrial o reprezentare de tipul celei din figura de mai jos,
in care s-au notat prin Ei fluxurile de energie, materii prime, materiale si informatii (introduse)
transmise procesului, respectiv prin Ee fluxurile de energie, materiale, produse finite sau
informatii extrase din proces.

2
v v

u x z y x z y
u
Ei Ee
Proces industrial Ei Proces industrial
Ee

a) b)
Reprezentarea unui proces industrial sub forma de schema bloc
Sistem cu mai multe intrari si mai multe iesiri (MIMO);
Sistem cu o intrare si o iesire (SISO)

Marimile fizice ce caracterizeaza fenomenele din sistemul tehnic le vom numi


semnale. Variatia lor in timp contine pentru beneficiarul instalatiei o anumita semnificatie,
deci ele sunt purtatoare de informatii.

In aplicatiile industriale semnalele servesc pentru influentarea lui Ei si Ee.

Interactiunea om - proces
Informare
- semnalizare
- masura
1
SISTEM
INFORMATIC

SISTEM Operator
COMPENSATOR
(dispozitiv de
automatizare,
regulator)

2
Actionare
- comanda
- reglare

Dirijare / conducere

Se constata ca ciclic se vor desfasura urmatoarele operatii:

culegere date prelucrare conform


iesiri
de unor algoritmi
comenzi
intrare de conducere

3
Arhitecturi de conducere / reglare (control)

SCA
v
Subsistemele unui SRA:
u' u m y
Intrare sau Dispozitiv de RA = regulator automat
EE P
element de masura comanda EE = element de executie
T = traductor
Echipamente de automatizare P = procesul propriu-zis
(instalatia tehnologica,
partea fixata)
SRA
v Marimi:
y = masura
yr  RA
u
EE
m P z
T
y yr= referinta
+ _  = eroare
u = comanda;
m = executie;
z = calitate;
v = perturbatie
Echipamente de automatizare
SCA SRA
▪ actiune in circuit deschis ▪ actiune in circuit inchis
▪ actioneaza numai asupra perturbatiilor cunoscute ▪ se poate actiona asupra tuturor perturbatiilor
▪ nu sunt probleme deosebite in ceea ce priveste ▪ poate deveni instabila chiar daca yr si v sunt
stabilitatea ansamblului marginite

Comparatie intre un sistem de comanda automata (SCA) si un sistem de reglare automata (SRA)

Sistem de protectie prin relee


→ motivatia aparitiei si dezvoltarii in paralele cu SCA a sistemelor de protectie

Repere istorice. Evolutii tehnologice


1544 -1603 William Gilbert (medic, filozof si fizician) parintele electricitatii:
electricitate de la latinescul electricus – asemeni chihlimbarului
1808 Sir Humphry Dasy realizeaza primul corp de iluminat folosind curentul
electric – arcul electric intre doi electrozi.
1891 Michael Faraday descopera fenomenul inductiei electromagnetice,
construieste primul generator electric (c.c.) “Discul Faraday”
→ Hippolyte Pixii (1812), Andre Marie Ampere, E.M.
Clarck, E.W. Siemens, J. Henry
1835 Joseph Henry inventeaza releul electromagnetic folosit in telegrafie
incepand cu 1844.
1869 Zenobe Gram inventeaza in Belgia dinamul.

4
1879 Prima central electrica (San Francisco – SUA).
Primul bec electric creat de Edison
1881 Macel Depraz prezinta prima oara la Expozitia Internationala de
Energie Electrica de la Paris, o instalatie de distributie a energiei
electrice alimentata de la doua dinamuri.
1882 Apar simultan la New York* si Bellegarde (Franta) primele retele
electrice avand un caracter cvasi-local folosind c.c.
1881 - Preocuparile pentru protejarea echipamentelor primare şi mai tarziu a
1895 S.E.E. au fost permanente şi au aparut concomitent, fiindca le intalnim,
ca prime incercari de folosire areleelor electromecanice impotriva
scurtcircuitelor la statia electrica a centralei de la Niagara ce alimenta
printr-o L.E.A. cu tensiune alternativa la frecventa de 25 Hz oraşul
Bufallo. Aceste relee erau cu actiune directa asupra intrerupatorului
fiind operationale la tensiunea şi ) curentul primar.
1890 Se realizeaza siguranta fuzibila
1893 Expoziitia mondiala de la Chicago – “Razboiul curentilor”
1898 Transformatorul electric
1900 Intreruptorul
1901 Se construiesc primele relee de curent fara temporizare
→ 1902 protectie de curent temporizata
1908 Se propune principiul protectiei diferentiale de curent (bazata pe
compararea curentilor de la capetele zonei protejate).
~ 1960 Relee electronice analogice
~ 1970 Relee electronice numerice
~ 1980 Relee numerice multifunctionale

Releu electromagnetic Releu analogic Releu numeric


Evolutia tehnologica a releelor de protectie

5
Caracteristicile acelei prime perioade de inceput de secol XX, pentru
protectia S.E.E au constat in:
▪ combinarea protectiilor prin relee cu automatizarea larg
introdusa (RAR, AAR, automatizarea comenzilor, etc)
▪ rezolvarea complexa a problemelor de construire a schemelor
de protectie şi a diferitelor relee care sa corespunda cat mai
complet conditiilor impuse acestor scheme şi care sa asigure o
importanta simplificare şi ridicare a sigurantei de functionare
a dispozitivelor de protectie.
▪ folosirea pe scara larga pe langa filtrele de secventa
homopolara, a filtrelor de secventa inversa pentru schemele de
protectie.
▪ introducerea in schemele de protectii a dispozitivelor cu
caracteristici neliniare (transformatoare saturate,
amplificatoare magnetice, etc).

*Construita de Edison era formata din mici centre electrice de 30kW si o retea de
distributie de 110V

Sistemul electroenergetic
▪ SEE

✓ Sistemul electroenergetic (SEE) este constituit din elemente generatoare de energie


electrica, transformatoare, linii electrice, transport şi echipamente de distribuţie a
energiei electrice. Aceste elemente sunt grupate zonal constituind subsistemele unui
SEE (SuEE).

MEDIUL EXTERIOR

INTERIOR

Su EE1
Su EE2

Su EEi

....
Element din mediul
exterior
Limita sistemului fata
de mediul exterior

Sistem electroenergetic (SEE): Su EEi subsistemul electroenergetic “i”

6
Caracteristici ale unui SEE:
- producerea si consumul de energie electrica se face simultan;
- procesele dintr-un SEE prezinta, in cea mai mare parte, proprietati de
autoreglare, dar gradul de statism natural este mare;
- raspandire pe o arie geografica mare;
- ansamblu de procese rapide si lente;
- energia electrica generata trebuie sa indeplineasca o serie de criterii stricte de
calitate;
- alimentarea fara intrerupere cu energie electrica, in special, pentru
consumatorii industriali.

Sistemul electroenergetic ≡ Sistem mare ≡ Sistem complex

7
▪ Statia electrica
□ Tipologii de statii electrice (dupa functiile realizate)
- Statia de transformare Statia de transformare coboratoare care
alimenteaza reteaua de JT se mai numeste post de transformare;
- Statia de conexiune Statia de conexiune de MT si JT se numeste punct
de distributie;
Nota:
Daca statia de transformare si de conexiune se gasesc in aceeasi entitate
functionala se spune ca avem o statie de sistem sau instalatie de
distributie.
- Statia de conversie.
▪ Circuitul electric - ansamblu de apartate electrice si legaturi conductoare prin
care un element de retea este racordat la o statie electrica. Dupa functiile
indeplinite circuitele electrice se impart in:
- circuite primare;
- circuite secundare.
Legaturile dintre cele doua tipuri de circuite se face prin intermediul
transformatoarelor de curent si de tensiune, ele jucand rolul de
traductoare.
Cele doua tipuri de circuite le vom gasi in structura unei statii electrice.

▪ Structura unei statii electrice.

▪ Scheme

Clasificari
▪ Dupa numarul de conductoare reprezentate pe desen:
- scheme monofilare utilizate cand toate circuitele sunt echipate ientic;
- scheme multifilare utilizate caand echiparea fazelor este diferita.

8
▪ Dupa scopul urmarit prin reprezentare:
- scheme explicative (principiale);
- scheme de conexiuni;
- scheme sinoptice;
- planuri de amplasare.

▪ Sisteme de circuite secundare


Intr-o statie, si nu numai, circuitele secundare se constituie in sisteme de circuite
secundare, cu functii bine definite.
Sistemul de sircuite secundare poate sa se compuna din urmatoarele subsisteme /
echipamente:
- echipamente de automatizari si protectii;
- echipament pentru conducerea locala;
- echipament pentru teleconducere;
- echipament pentru telecomunicatie;
- echipament auxiliar (alimentare in c.c si a.c., detectoare si sisteme de stingere a
incendiilor, ventilatoare, etc.)

 Automatizari si protectii

Automat. Automatica

Automatizarea este acea ramura a stiintei care se ocupa cu implementarea unor


dispozitive – generic numite, dispozitive de automatizare – care sa permita dirijarea /
conducerea unor procese (tehnice), fara interventia directa a omului, acestuia revenindu-i
numai sarcina de supraveghere a modului de functionare a procesului in concordanta cu
indicii de calitate doriti.
In cazul unui SEE indicii de calitate / performanta urmariti sunt siguranta in
functionare si calitatea energiei elecrtice produse (frecventa si tensiune).
Automatizarile se pot organiza la:
- nivel de sistem/retea;
- nivel de statie;
- nivel de celula.

9
PROTECTII PRIN RELEE (CLASICE SI NUMERICE)
INTR-UN SEE. PRINCIPALELE SUBSISTEME DE
PROTECTII PRIN RELEE. OBIECTIVE PRINCIPALE

 Releul

Definitie

RELÉU (< fr. (limba franceza; francez)) s.n. (substantiv neutru) 1. (TEHN. (tehnica si
tehnologie)) Aparat sau dispozitiv caracterizat prin faptul că determină automat o variație
bruscă, în salt, a mărimii sale de ieșire când mărimea sa de intrare atinge anumite valori.
Principalele elemente funcționale ale r. sunt: elementul sensibil sau organul de excitație, care
este supus direct acțiunilor determinate de mărimea de intrare (ex. bobina de excitație și
miezul feromagnetic al unui r. electromagnetic); elementul de comparație, care compară
mărimea de intrare cu o anumită mărime de referință și împiedică funcționarea r. dacă
mărimea de intrare nu a depășit o anumită valoare prestabilită (ex. resortul antagonist care
reține armătura mobilă a unui r. electromagnetic), și elementul sau organul de execuție (ex.
contactele care deschid sau închid brusc un circuit electric, mărimea de ieșire fiind în acest
caz curentul din circuit). După funcționarea pe care o au r. pot fi: de protecție de control, de
semnalizare, de blocare, de timp, selectoare, cu program etc. După natura fenomenelor pe
care se bazează funcționarea lor, r. pot fi: mecanice (de presiune, de debit, de viteză, de
accelerație etc.), termice (de temperatură), optice, chimice și electrice, care, la rândul lor,
după principiul de funcționare pot fi: electromagnetice, magnetoelectrice, electrodinamice, de
inducție, electronice (cu tuburi electronice sau cu dispozitive semiconductoare), cu miezuri
magnetice etc. Se construiesc și relee combinate: termoelectrice, electromecanice,
fotoelectrice etc. 2. Instalație intermediară a unui lanț de transmisiune prin care parametrii
mesajului, atenuați sau deformați pe parcursul lanțului, se readuc la valoarea inițială. 3. Mod
de înlocuire a cailor (în cursul drumului), a câinilor (în timpul vânătorii) sau a ștafetelor (în
timpul unei curse); locul în care se face schimbul; animalul sau ștafeta de schimb.

Releu electromagnetic
a) Schema constructiva; b) caracteristica statica

10
 Consideratii generale

Protectia intr-un sistem electroenergetic (SEE) este una din metodele de asigurare a
functionarii acestuia si de limitare a avariilor sau regimurilor anormale ce apar intr-un astfel
de sistem. Principial se realizeaza prin dispozitive care asigura deconectarea automata a
instalatiei, in care a aparut defectul sau la aparitia unui regim anormal de functionare,
periculos pentru instalatie.
Deconectarea se efectueaza prin comanda declansarii intreruptoarelor ce leaga
instalatia protejata de restul SEE.
Definitiile urmatoare fac parte din terminologia specifica sistemelor de protectie a
sistemelor electroenergetice:
Sistem de protectie: un set de dispozitive de protectie si alte echipamente auxiliare
necesare realizarii unei anumite functii de protectie, bazata, in general, pe Standardul
IEC 60255-20.
Dispozitive de protectie: un set de dispozitive de protectie (relee, sigurante, etc).
Aici nu includem echipamente ca transformatoarele de masura (TC si TT),
intreruptoarele, contactoarele, etc.
Schema de protectie: setul complet de echipamente de protectie care furnizeaza o
anumita functie de protectie; cuprinde toate dispozitivele/echipamentele necesare
pentru ca schema sa functioneze (ex. relee, TC-uri, TT-uri, intreruptoare, acumulatori,
etc).
Semnalizare
SEE ~
m de
Bloc de Bloc de
executie temporizare

TT
d
U

I
Bloc de a Bloc de u Bloc
adaptare masurare logic
TC

R S T
Masuri de
referinta

Schema functionala a unui sistem de conducere de protectii prin relee

◼ Obiectivele principale ale protectiei electrice sunt urmatoarele:


- limitarea dezvoltarii unui defect si eliminarea efectelor acestuia asupra celorlalte
instalatii ale SEE;
- preintampinarea distrugerii instalatiei in care a aparut defectul prin intreruperea tuturor
cailor care-l alimenteaza;
- sesizeaza regimurilor anormale de functionare a instalatiilor si semnalizarea acestora
in scopul de preventie.
De regula schemele de protectie sunt realizate pe baza unor dispozitive numite relee
(clasice sau numerice).

11