Sunteți pe pagina 1din 305
POVESTI, POVESTIRI, AMINTIRI _ Jon Creanga CUPRINS THbeLerORBIORIE < aan cag san 4 eee 7 Oe a Re Ke AE Be eR 7 PONE ST: 5 cis cones ae a ence co Sar eR a EO OO oa Prefata la povestile mele ............0 000-0000 e 000s .. 10 Soacra cu treinurori Capra cu trei ezi Punguta cu doi bani . Danila Prepeleac .. Povestea porcului . se Povestea lui Stan Patitul . Povestea lui Harap-Alb . Fata baberst ta megnsapaidl Bye Tt bina cays scaiose sacs < enya « coma « cua © ciemy wuavore ema 4 oor © AMINTIRI DIN COPILARIE PIN nance ween: wane 9 mens = eoeen MOLE ROE tN MN eee 237 Poveste Mos Nichifor Cotcariul . .. Povestea unui om lenes . . Mos Ion Roat’i Popa Duhu . Cinci paini . : : : : Toan Roata si Voda GaAs 5 ess & ee @ ome Rees He 9 aE Ete 279 POVESTIRI DIDACTICE .. Pacala Inul si cmaga Acul sibarosul . . : Ursul pacdlit de vulpe .....s.. cs scccsseseseseeseeeees Peaperinge terre Re woe wes sae 5 ers 6 owe eons wawie wa a 298 CUPRINS — Amintiri din copilarie — TABEL CRONOLOGIC 1837 1 martie. S-andiscut, dupd cum améirturisit intr-o schitai de autobiografie, Jon Creangé, ,,in satul Humulesti, judetul Neamtului, Plasa de Sus, din parinti romani: Stefan a lui Petrea Ciubotariul din Humulesti si sotia sa ‘Smaranda...“ 1839 10iunie. Data nasterii lui Ion Creangd dupd metrica satului Humulesti. 1846 Septembrie. Ion Creangé incepe cursul primar fn satul natal, la scoala infiintata de preotul Ion Humulescu (Nemteanu) cu dascéilul Vasile a Tlioaiei (Vasilcdii). 1848 Ion Creanga trece la scoala invatéitorului Neculai Nanu din Brosteni. 1853 Creangd termind clasa a treia primaré la scoala publicti de la Térgul Neamt, avéndu-l ca profesor pe Isaia Teodorescu (,popa Duhu‘). 1854 Creangé, numit acum Ion $teféinescu, termind clasa a patra, si toamna se inscrie la scoala de catiheti din Falticeni (,,fabrica de popi"). 1855 6 noiembrie. Ion Creangd este admis fn anul al Il-lea la seminarul din Socola. 1858 Ion Creangat absolveste cursul inferior al seminarului. 1859 5 noiembrie. Popordni de la biserica Patruzeci de sfinti din Iasi dau méirturie lui lon Creangé spre a fi hirotonisit preot. 1860 26 octombrie. fl gasim inscris ca student in anul I la Facultatea de teologie din Iasi. 1864 Absolvind un an de studiu la Institutul normal vasilian, Creangd se inscrie la concursul pentru ocuparea postului vacant de institutor la sectiunea a II-ca clasei intdi de la scoala primaré vasiliana Trei lerarhi. La 13 noiembrie primea decretul de numire in post. 1865 10ianuarie. Jon Creangd isi incepe activitatea de institutor: 1868 in august apare Metoda noua de scriere si citire pentru uzul clasei I primare de Ion Greangd, C. Grigorescu, G. Iendichescu, N. Climescu, V.Raceanu siA. Simionescu. 1870 20 octombrie. Creanga este mutat la Scoala sucursala primara de baieti nr: 1 din asi (mahalaua Sararie). 1871 Dat injudecata consistoriului, in septembrie, pentru conduita sa, e oprit dela, ,ucrarea diaconiei“,,pdnd va da probe de indreptare“. Era invinuit dea fi mers la teatru, de a fi tras cu pusca asupra bisericii, de a trai mai multi ani despartit de sotie si de a se fi tuns. 7