Sunteți pe pagina 1din 226

CATERPILLAR

Manual de utilizare
şi întreţinere Instrucţiuni iniţiale
Păstraţi în permanenţă acest manual în interiorul echipamentului.

Modelele
TH336, TH337,
TH406, TH407,
TH414, TH514, TH417
TDE00100 şi numerele de serie
ulterioare TDF00100 şi numerele de serie
ulterioare TBX00100 şi numerele de serie
ulterioare TBY00100 şi numerele de serie
ulterioare TBZ00100 şi numerele de serie
ulterioare TBW00100 şi numerele de
serie ulterioare TBT00100 şi numerele de
serie ulterioare

31200521
Revised
November 11, 2010
Romanian - Operation & Maintenance Manual
Jurnal de revizii

JURNAL DE REVIZII
ianuarie 11, 2008 - A - Publicarea iniţială a manualului
8 aprilie 2008 - B - Au fost revizuite coperţile, Transferul proprietăţii şi paginile a,
b, c, 2-1, 2-4, 2-6, 2-8, 5-13, 7-1, 7-5, 7-16 şi 9-1.
9 mai 2008 - C - Manual revizuit.
15 august 2008 - D - Pagini revizuite 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8, 2-9, 7-1, 7-6, 7-7, 7-8 şi 7-
9.
10 octombrie 2008 - E - Manual revizuit. S-au adăugat informaţii despre TH336,
TH337, platformă, cuplaje de montare şi alte informaţii suplimentare.
13 aprilie 2009 - F - Pagini revizuite 9-4 şi 9-5.
13 august 2009 - G - Pagini revizuite b, d, 1-5, 1-6, 2-1, de la 2-3 la 2-10, de la 2-12 la 2-
15, 3-2, 3-3, 3-6, 3-7, 3-8, de la 3-11 la 3-20, de la 3-23 la 3-28, 3-32, 4-1, 4-2, 4-4, 4-5,
4-7, 4-8, 4-10, 4-11, de la 5-1 la 5-4, 5-6, 5-7, 5-8, 5-10, 5-11, de la 5-13 la 5-24, de la 5-
26 la 5-44, 6-3, 7-2, de la 7-7 la 7-9, 7-12, 7-18, 8-1, 9-4, 9-5, 9-7, 9-8 şi 9-9.
16 noiembrie 2009 - H - Au fost revizuite coperţile şi paginile 5-2, 5-3, 5-4 şi 9-3.
24 martie 2010 - I - Pagini revizuite 2-5, 2-7, de la 2-10 la 2-15, 3-13, 3-14, 3-23, 3-25, 4-
2, 4-8, 4-9, 4-10, de la 5-2 la 5-5, 6-1, 7-9, 7-18, 9-4, 9-5, 9-7, 9-8 şi 9-10.
30 august 2010 - J - Pagini revizuite 2-5, 2-10, 2-14, 2-15, 3-14, 3-15, 7-4, 7-5, 7-6 şi 8-1.
11 noiembrie 2010 - K - Pagini revizuite 2-5, 2-15, 3-14, 3-15, 3-16 şi 8-1.

31200521 a
A se citi la început

Acest manual este un instrument foarte important! Păstraţi-l în permanenţă în interiorul


maşinii.
Scopul acestui manual este de a furniza deţinătorilor, utilizatorilor, operatorilor, celor care
oferă spre închiriere şi celor care închiriază echipamentul instrucţiuni privind măsurile de
siguranţă şi procedurile de utilizare esenţiale pentru utilizarea corespunzătoare şi în
condiţii de siguranţă a echipamentului, în scopul în care acesta a fost proiectat.
Datorită îmbunătăţirilor aduse produselor în mod constant, JLG Industries, Inc. îşi
rezervă dreptul de a face modificări ale specificaţiilor fără aviz prealabil. Pentru informaţii
actualizate, contactaţi JLG Industries, Inc.

Calificarea operatorului
Operatorul echipamentului nu trebuie să utilizeze echipamentul înainte de a citi acest
manual şi a parcurge instructajul privind modul de utilizare a echipamentului sub
supravegherea unui operator calificat şi cu experienţă. Pentru utilizarea echipamentului
în S.U.A., este necesar un instructaj conform OSHA 1910.178.
Operatorii acestui echipament trebuie să deţină un permis de conducere valabil în locaţia
de utilizare, să aibă o condiţie fizică şi mentală bună, să aibă reflexe şi timpi de reacţie
normali, vedere bună, acuitate bună a percepţiilor şi auz normal. Operatorul nu trebuie
să utilizeze medicamente care îi pot afecta capacităţile, nici să se afle sub influenţa
alcoolului sau a oricărui alt narcotic în timpul lucrului.
În plus, operatorul trebuie să citească, să înţeleagă şi să respecte instrucţiunile incluse în
materialele de mai jos, furnizate împreună cu stivuitorul de materiale:
• Acest manual de utilizare şi întreţinere
• Manualul de siguranţă al stivuitorului telescopic (numai ANSI)
• Toate autocolantele şi plăcuţele cu instrucţiuni
• Orice instrucţiuni furnizate pentru echipamentele opţionale
De asemenea, operatorul trebuie să citească, să înţeleagă şi să respecte toate regulile,
standardele şi reglementările aplicabile emise de angajator, autorităţile de reglementare
din domeniu sau administraţia centrală.

Modificări
Orice modificare adusă acestui echipament trebuie să fie aprobată de JLG.
Acest produs trebuie să respecte toate buletinele informative legate de siguranţă. Pentru
informaţii despre buletinele informative legate de siguranţă emise pentru acest produs,
contactaţi JLG Industries, Inc. sau distribuitorul local Caterpillar.
JLG Industries, Inc. trimite buletine informative legate de siguranţă către deţinătorul

b 31200521
A se citi la început

înregistrat al acestui echipament. Pentru a vă asigura că înregistrările curente privind


deţinătorul sunt actualizate şi corecte, contactaţi JLG Industries, Inc.
JLG Industries, Inc. trebuie notificată imediat în toate situaţiile în care produsele JLG au
fost implicate într-un accident care a dus la rănirea sau decesul unui membru al
personalului sau în care s-a produs deteriorarea unor bunuri materiale sau a produsului
JLG.
PENTRU:
• Raportarea accidentelor şi publicaţii despre siguranţa produsului
• Actualizări pentru deţinătorii actuali
• Întrebări privind aplicaţiile şi siguranţa produsului
• Informaţii despre respectarea standardelor şi reglementărilor
• Întrebări privind modificările aduse produsului
LUAŢI LEGĂTURA CU:
!

Product Safety and Reliability Department JLG


Industries, Inc.
13224 Fountainhead Plaza Hagerstown, MD
21742 S.U.A.

Pentru S.U.A.:
Număr gratuit: 1-877-JLG-SAFE (1-877-554-7233)
În afara S.U.A.:
Telefon: +1-717-485-6591
E-mail:
ProductSafety@JLG.com
Alte publicaţii disponibile
Manual de service............................................................................................31200370
Manual de componente
TH336, TH337, TH406, TH407 .................................................................31200369
TH414, TH514, TH417 .............................................................................31200488
Platforme THP18s şi THP45s pentru TH414, TH514, TH417
Manual de utilizare şi întreţinere
(dacă este echipat pentru utilizarea cu platformă)..................................Contactaţi JLG
Manual de utilizare şi întreţinere a sistemului indicatorului
de gestionare a sarcinii (dacă acesta există) .........................................Contactaţi JLG

d 31200521
A se citi la început

Notă: Următoarele standarde pot fi specificate în acest manual:


ANSI corespunde ANSI/ITSDF B56.6
AUS corespunde AS 1418.19 CE
corespunde EN1459
Consultaţi plăcuţa cu numărul de serie al echipamentului pentru a identifica
standardul de conformitate aplicabil.

31200521 c
Cuprins
CUPRINS
Jurnal de revizii A se
citi la început
Calificarea operatorului...................................................... b
Modificări ........................................................................... b
Alte publicaţii disponibile ................................................... d
Cuprins
Secţiunea 1 - Practici
9

generale de siguranţă
1.1 Sistemul de clasificare a pericolelor .................................... 1-1
Sistemul de alerte de siguranţă şi mesajele-semnal de
siguranţă ......................................................................... 1-1
1.2 Măsuri generale de precauţie .............................................. 1-1
1.3 Siguranţa în utilizare ............................................................ 1-2
Pericole electrice ............................................................ 1-2
Pericol de răsturnare ...................................................... 1-3
Pericol la deplasare ........................................................ 1-6
Pericol de cădere a sarcinii ............................................ 1-7
Ridicarea personalului .................................................... 1-8
Pericole la deplasarea în pantă ...................................... 1-9
Puncte cu pericol de prindere şi pericole de strivire ..... 1-10
Pericol de cădere .......................................................... 1-12
Pericole chimice ........................................................... 1-13
Secţiunea 2 - Verificarea
şi inspecţia înaintea
utilizării
2.1 Verificarea şi inspecţia înaintea utilizării ............................. 2-1
2.2 Autocolantele de siguranţă .................................................. 2-3
TH336, TH337, TH406 şi TH407 (CE şi AUS) ............... 2-3
TH406 şi TH407 (ANSI).................................................. 2-6
TH414, TH514 ŞI TH417 (CE ŞI AUS) .......................... 2-8
TH514 (ANSI) ............................................................... 2-11
2.3 Inspecţia vizuală ................................................................ 2-14
2.4 Verificarea la încălzire şi verificarea funcţionării ............... 2-17
Verificarea la încălzire .................................................. 2-17
Verificarea funcţionării .................................................. 2-17
2.5 Cabina operatorului ........................................................... 2-18
2.6 Ferestrele .......................................................................... 2-19
Fereastra de pe portiera cabinei .................................. 2-19
Luneta ........................................................................... 2-20

31200521 i
Cuprins
Secţiunea 3 - Comenzile şi indicatoarele
3.1 Informaţii generale ............................................................... 3-1
3.2 Comenzile ........................................................................... 3-2
Panoul de instrumente.................................................... 3-4
Afişajul ............................................................................ 3-6
Tastatura ........................................................................ 3-9
Comutatorul de contact ................................................ 3-10
Frâna de parcare ......................................................... 3-11
Procedura de parcare .................................................. 3-11
Maneta de control al transmisiei ................................... 3-12
Indicatorul de stabilitate a sarcinii - LSI (CE şi AUS)... 3-14
Mecanismul de reglare a coloanei de direcţie .............. 3-17
Maneta de control ......................................................... 3-18
Comutatoarele de pe consola frontală ......................... 3-24
Comutatoarele de pe consola din dreapta ................... 3-25
Maneta de control pentru accesorii .............................. 3-27
Inversarea ventilatorului (dacă există) .......................... 3-28
3.3 Antifurt .............................................................................. 3-30
3.4 Modurile de acţionare a direcţiei ....................................... 3-31
Comutarea manuală a modului de aliniere a direcţiei.. 3-31
Schimbarea modului de aliniere a direcţiei cu
asistenţă pe toate roţile ................................................ 3-32
3.5 Scaunul operatorului ......................................................... 3-33
Reglări .......................................................................... 3-33
Centura de siguranţă .................................................... 3-35
3.6 Indicatoarele ansamblului telescopic ................................ 3-36
Extensiile ansamblului telescopic ................................ 3-36
Unghi ansamblu telescopic (AUS) ............................... 3-36
Secţiunea 4 - Utilizarea maşinii
4.1 Motorul................................................................................. 4-1
Pornirea motorului .......................................................... 4-1
Pornirea asistată ............................................................. 4-2
Funcţionarea normală a motorului .................................. 4-3
Procedura de oprire ....................................................... 4-3
4.2 Utilizarea maşinii cu o sarcină nesuspendată ..................... 4-4
Ridicarea sarcinii în condiţii de siguranţă ....................... 4-4
Preluarea unei sarcini .................................................... 4-4
Transportarea unei sarcini ............................................. 4-5
Procedura de reglare a nivelului ..................................... 4-5
Amplasarea sarcinii ........................................................ 4-6
Decuplarea sarcinii ......................................................... 4-6
4.3 Utilizarea maşinii cu o sarcină suspendată ......................... 4-7
Ridicarea sarcinii în condiţii de siguranţă ....................... 4-7

ii 31200521
Cuprins
Preluarea unei sarcini suspendate ................................. 4-7
Transportarea unei sarcini suspendate .......................... 4-8
Procedura de reglare a nivelului ..................................... 4-8
Amplasarea unei sarcini suspendate .............................. 4-9
Decuplarea unei sarcini suspendate ............................... 4-9
4.4 Utilizarea pe drumuri publice (CE) .................................... 4-10
4.5 Încărcarea şi asigurarea în vederea transportului ............. 4-11
Ancorarea ..................................................................... 4-11
Ridicarea ....................................................................... 4-12
Secţiunea 5 - Echipamente anexe şi cuplaje de remorcare
5.1 Echipamentele anexe aprobate ........................................... 5-1
5.2 Echipamentele anexe neaprobate ....................................... 5-1
5.3 Echipamentele furnizate de JLG ......................................... 5-2
TH336, TH337, TH406 şi TH407 .................................... 5-2
TH414, TH514 şi TH417 ................................................. 5-4
5.4 Capacitatea stivuitorului telescopic/echipamentelor
anexe/furcii .......................................................................... 5-6
5.5 Utilizaţi diagrama de sarcini ................................................. 5-7
Locaţiile indicatorului de capacitate ................................ 5-7
Exemplu de diagramă de sarcini (CE şi ANSI) ............... 5-8
Exemplu de diagramă de sarcini (AUS) ........................ 5-10
Exemplu ........................................................................ 5-12
5.6 Instalarea echipamentului anex ......................................... 5-13
Cuplajul de montare CAT ............................................. 5-13
Cuplajul JD .................................................................... 5-16
Cuplajul Manitou ........................................................... 5-18
Cuplajul JCB ................................................................. 5-21
Echipamentul anex acţionat hidraulic ........................... 5-24
5.7 Platforma (dacă există) ...................................................... 5-24
5.8 Reglarea/deplasarea furcilor ............................................. 5-25
5.9 Utilizarea echipamentului anex.......................................... 5-26
Dispozitivul de transport cu furci ................................... 5-27
Dispozitivul de transport cu deplasare laterală ............. 5-28
Dispozitivul de transport cu rotire/înclinare laterală ..... 5-30
Cupa.............................................................................. 5-32
Cupa multifuncţională ................................................... 5-34
Graiferul ........................................................................ 5-36
Furca de îngrăşământ ................................................... 5-38
Dispozitivul de manevrare a baloturilor ......................... 5-40
Cârligul de cuplare ........................................................ 5-42
Ansamblul telescopic pentru grinzi ............................... 5-43
Platformă (CE şi AUS) .................................................. 5-44
5.10 CUPLAJELE (TH336, TH337, TH406 şi TH407)............. 5-45

31200521 iii
Cuprins
Cuplajul de remorcare cu ştift - CUNA C
(pentru Italia) ................................................................. 5-45
Cuplajul de remorcare cu ştift - CUNA D2
(pentru Italia) ................................................................. 5-46
Cuplajul de remorcare cu ştift ....................................... 5-47
Cuplajul de remorcare automat .................................... 5-48
Şasiul cu piton şi cuplajul de remorcare automat ......... 5-49
Cuplajul de remorcare hidraulic .................................... 5-50
Secţiunea 6 - Proceduri de urgenţă
6.1 Remorcarea unui produs defect .......................................... 6-1
Deplasarea pe distanţe scurte ........................................ 6-1
Deplasarea pe distanţe mai lungi ................................. 6-1
6.2 Coborârea de urgenţă a ansamblului telescopic ............... 6-2
6.3 Coborârea de urgenţă a ansamblului telescopic dacă
maşina este echipată pentru utilizarea unei platforme ...... 6-3
Sistemul auxiliar de alimentare ....................................... 6-3
6.4 Ieşirea de urgenţă a cabinei ................................................ 6-4
Secţiunea 7 - Lubrifierea şi întreţinerea
9 7 9

7.1 Introducere........................................................................... 7-1


Îmbrăcăminte şi echipamente de siguranţă .................. 7-1
7.2 Instrucţiuni privind întreţinerea generală ............................. 7-2
7.3 Intervalele de service şi întreţinere ...................................... 7-3
Intervalele de întreţinere la 10 ore, la primele
50 de ore şi la 50 de ore ............................................... 7-3
Intervalele de întreţinere la primele 150 şi 250 de ore ... 7-4
Intervalele de întreţinere la 500 şi 1000 de ore ............ 7-5
Intervalele de întreţinere la 6000 şi 12.000 de ore ....... 7-6
7.4 Intervale de lubrifiere ........................................................... 7-8
Intervalul de lubrifiere la 50 de ore ............................... 7-8
Intervalul de lubrifiere la 500 de ore ............................. 7-12
7.5 Instrucţiuni pentru operator privind întreţinerea ................. 7-14
Sistemul de alimentare cu carburant ............................ 7-14
Uleiul de motor .............................................................. 7-16
Uleiul hidraulic ............................................................... 7-17
Pneurile ......................................................................... 7-18
Sistemul de răcire a motorului ...................................... 7-21
Sistemul de admisie a aerului ....................................... 7-22
Bateria ........................................................................... 7-24
Sistemul de curăţare a parbrizului (dacă este
prevăzut) ...................................................................... 7-25
Secţiunea 8 - Verificări suplimentare
8.1 Informaţii generale ............................................................... 8-1

iv 31200521
Cuprins
8.2 Sistemul indicator de stabilitate a sarcinii (CE şi AUS) ....... 8-1
8.3 Sistemul de interblocare a ansamblului telescopic
(TH414, TH514 şi TH417) ................................................... 8-2
8.4 Alimentarea auxiliară (dacă maşina este echipată pentru
utilizarea unei platforme) ..................................................... 8-4
Secţiunea 9 - Specificaţii
9.1 Specificaţiile produsului ....................................................... 9-1
Lichidele ......................................................................... 9-1
Capacităţile rezervoarelor de lichide .............................. 9-2
Pneurile .......................................................................... 9-3
Specificaţii nominale ....................................................... 9-4
Dimensiuni ...................................................................... 9-7
Declaraţia de vibraţii (CE)............................................. 9-10
Nivelul emisiilor sonore (CE) ........................................ 9-10
Index
Jurnalul de inspecţii, întreţinere şi reparaţii

31200521 v
Secţiunea 1 - Practici generale de siguranţă

SECŢIUNEA 1 - PRACTICI
GENERALE DE SIGURANŢĂ
9

1.1 SISTEMUL DE CLASIFICARE A PERICOLELOR Sistemul


de alerte de siguranţă şi mesajele-semnal de siguranţă

A PERICOL
PERICOL indică un pericol iminent, care, dacă nu este evitat, va produce un accident
grav sau mortal.

A AVERTISMENT
AVERTISMENT indică o situaţie cu potenţial periculos, care, dacă nu este evitată, poate
produce un accident grav sau mortal.

ATENTIE
ATEN ŢIE indică o situaţie cu potenţial periculos, care, dacă nu este evitată, poate
produce leziuni minore sau moderate.

1.2 MĂSURI GENERALE DE PRECAUŢE j

A AVERTISMENT
Înainte de utilizare, citiţi şi înţelegeţi acest manual. Nerespectarea măsurilor de
siguranţă indicate în acest manual poate duce la deteriorarea echipamentului şi a
altor bunuri sau la accidente grave sau chiar mortale.

31200521 1-1
Secţiunea 1 - Practici generale de siguranţă

1.3 SIGURANŢA ÎN UTILIZARE


)
Pericole electrice
• Acest echipament nu este izolat şi nu oferă protecţie la contactul cu sau apropierea de

(10 ft)

OW0040

sursele de curent electric.


• Nu utilizaţi NICIODATĂ stivuitorul telescopic într-o zonă în care pot exista cabluri
electrice supraterane, linii de alimentare supra sau subterane sau alte surse de
electricitate fără a vă asigura că liniile au fost scoase de sub tensiune de compania
de electricitate.
• Înainte de a ridica ansamblul telescopic, verificaţi întotdeauna dacă există cabluri
electrice în apropiere.
• Respectaţi toate regulamentele angajatorului şi cele aplicabile local şi naţional cu
privire la distanţa faţă de cablurile electrice.

1-2 31200521
Secţiunea 1 - Practici generale de siguranţă
Pericol de răsturnare
Informaţii generale
• Pentru cerinţe suplimentare privind sarcina, consultaţi diagrama de sarcini
corespunzătoare.

OW0050

• Nu utilizaţi niciodată un echipament anex fără ca diagrama de sarcină


corespunzătoare, furnizată de JLG, să fie prezentă pe stivuitorul telescopic.
• Studiaţi modul corect de utilizare a diagramelor de sarcini aflate în cabină.
• NU depăşiţi capacitatea de ridicare specificată.
• Asiguraţi-vă că starea terenului este corespunzătoare pentru susţinerea
echipamentului.
• NU ridicaţi ansamblul telescopic dacă şasiul nu este drept (la 0 grade), decât dacă

OW0080

OW0100

există alte specificaţii în diagrama de sarcini.


• NU reglaţi nivelul echipamentului cu ansamblul telescopic/echipamentul anex ridicat la
mai mult de 1,2 m (4 ft).
(AUS - NU echilibraţi niciodată echipamentul cu sarcină la mai mult de 300 mm (11.8
in) deasupra solului.)

31200521 1-3
OH2291

Secţiunea 1 - Practici generale de siguranţă

* MENŢINEŢI în permanenţă presiunea corespunzătoare în pneuri. Dacă


presiunea în pneuri nu este cea corectă, echipamentul se poate răsturna.
* Consultaţi specificaţiile producătorului pentru raportul de umplere adecvat şi
cerinţele de presiune pentru pneurile echipate cu balast.

OH20911

* Purtaţi întotdeauna centura de siguranţă.


* Ţineţi întotdeauna capul, braţele, mâinile, picioarele şi restul corpului în interiorul
cabinei operatorului.

Dacă stivuitorul telescopic începe să se răstoarne:


• NU SĂRIŢI
• ANCORAŢI-VĂ BINE şi RĂMÂNEŢI ÎN MAŞINĂ
• PĂSTRAŢI CENTURA DE SIGURANŢĂ CUPLATĂ
• PRINDEŢI-VĂ DE UN OBIECT SOLID
• ÎNCLINAŢI-VĂ ÎN SENSUL OPUS PUNCTULUI DE IMPACT

1-4 31200521
Secţiunea 1 - Practici generale de siguranţă
Sarcină nesuspendată

OW0060

• NU conduceţi cu ansamblul telescopic ridicat.

Sarcină suspendată
• Ancoraţi sarcina suspendată pentru a restricţiona mişcarea acesteia.

• Greutatea tuturor elementelor de ancorare (cabluri etc.) trebuie inclusă ca parte a


sarcinii.
• Fiţi atent la vânt. Vântul poate determina balansarea sarcinii suspendate şi poate
cauza sarcini laterale neuniforme periculoase, chiar şi în cazul utilizării
indicatoarelor.
• NU încercaţi să utilizaţi opţiunea de reglare a nivelului şasiului stivuitorului
telescopic pentru a compensa balansarea sarcinii.
• Amplasaţi componentele grele ale sarcinii cel mai aproape de echipamentele anexe.
• Nu trageţi niciodată sarcina; ridicaţi pe verticală.
Când conduceţi cu o sarcină suspendată:
• Porniţi, deplasaţi-vă, luaţi viraje şi opriţi încet pentru a împiedica balansarea
sarcinii.
• NU extindeţi ansamblul telescopic.
• NU ridicaţi sarcina la o înălţime mai mare de 300 mm (11.8 in) deasupra solului
sau ansamblul telescopic la mai mult de 45°.
• NU depăşiţi viteza de mers pe jos.

31200521 1-5
Secţiunea 1 - Practici generale de
siguranţă Pericol la deplasare
• Caracteristicile de virare variază în funcţie de modul selectat de acţionare a direcţiei.
Acţionarea direcţiei pe 2 roţi Acţionarea direcţiei pe 4 roţi, Acţionarea direcţiei pe 4 roţi,
pentru deplasarea înainte pentru deplasarea oblică

OAL2030

Identificaţi setările pentru modul de acţionare a direcţiei ale stivuitorului telescopic


utilizat.
• NU schimbaţi modurile de acţionare a direcţiei când maşina se deplasează.
Modurile de acţionare a direcţiei trebuie schimbate când stivuitorul telescopic este în
poziţie staţionară.
• Verificaţi vizual alinierea corespunzătoare a roţilor după fiecare schimbare a modului
de acţionare a direcţiei.
• Asiguraţi-vă că există spaţiu suficient pentru manevrarea părţii din spate şi a celei
din faţă.
• Fiţi precaut şi evitaţi accidentarea persoanelor sau deteriorarea echipamentelor şi
celorlalte vehicule din zonă. Utilizaţi un pilot dacă NU aveţi vizibilitate bună.
• Înainte de a vă deplasa, asiguraţi-vă că aveţi calea liberă şi acţionaţi claxonul.
• Când conduceţi, retractaţi ansamblul telescopic şi menţineţi-l pe acesta şi
componentele anexe cât mai jos posibil, păstrând în acelaşi timp vizibilitatea
oglinzilor şi o vizibilitate maximă a căii de deplasare.
• Priviţi întotdeauna pe direcţia de deplasare.
• Verificaţi întotdeauna spaţiul de care dispune ansamblul telescopic înainte de a trece
pe sub obstacole suspendate. Poziţionaţi componentele anexe / sarcina astfel încât
să puteţi trece de obstacole.
• Când conduceţi cu viteză mare, utilizaţi numai direcţia pe puntea faţă (dacă
modurile de acţionare a direcţiei pot fi selectate).

1-6 31200521
Secţiunea 1 - Practici generale de siguranţă
Pericol de cădere a sarcinii

• Nu suspendaţi niciodată sarcina de furci sau alte componente ale dispozitivului de


transport.
• NU sudaţi şi nu găuriţi furcile.
• Furcile trebuie să fie centrate sub sarcină şi cât mai depărtate una de cealaltă.

31200521 1-7
Secţiunea 1 - Practici generale de siguranţă
Ridicarea personalului

• Când ridicaţi membri ai personalului, UTILIZAŢI NUMAI o platformă de lucru pentru


personal aprobată de JLG, cu diagrama de sarcini adecvată afişată în cabină.

• NU conduceţi echipamentul când pe platformă se află personal.

1-8 31200521
Secţiunea 1 - Practici generale de
siguranţă Pericole la deplasarea în pantă
Pentru a păstra capacităţile de tracţiune şi frânare necesare, deplasaţi-vă pe pantă după

cum urmează:
• Când nu transportaţi sarcină, partea din spate a echipamentului reprezintă “capătul
greu”. Conduceţi cu furcile îndreptate spre josul pantei.
• Când transportaţi sarcină, partea din faţă a echipamentului reprezintă “capătul
greu”. Conduceţi cu furcile îndreptate spre partea de sus a pantei.
• Pentru cerinţe suplimentare privind deplasarea, consultaţi diagrama de sarcini
corespunzătoare.
• Pentru a evita forţarea motorului sau a transmisiei când coborâţi o pantă, treceţi într-o
viteză inferioară şi utilizaţi frâna de serviciu pentru a menţine o viteză redusă. NU
decuplaţi transmisia şi nu întrerupeţi alimentarea cu carburant atunci când
coborâţi o pantă..
• Evitaţi pantele excesiv de abrupte sau suprafeţele instabile. Pentru a evita
răsturnarea echipamentului, NU conduceţi sub nicio formă pe pante abrupte.
• Evitaţi să viraţi în pantă. Nu activaţi funcţia de deplasare lentă şi nu comutaţi în
poziţia “Neutru” când coborâţi o pantă.
• NU parcaţi în pantă.

31200521 1-9
Secţiunea 1 - Practici generale de siguranţă Puncte
cu pericol de prindere şi pericole de strivire
Păstraţi distanţa faţă de punctele cu pericol de prindere şi de componentele rotative de
pe stivuitorul telescopic.
• Păstraţi distanţa faţă de componentele mobile în timpul funcţionării motorului.

OW0210

• Păstraţi distanţa faţă de pneurile roţilor conducătoare şi şasiu sau alte obiecte.
• Păstraţi distanţa faţă de zona de sub ansamblul telescopic.

1-10 31200521
Secţiunea 1 - Practici generale de siguranţă

• Păstraţi distanţa faţa de orificiile ansamblului telescopic.

• Ţineţi braţele şi mâinile la distanţa de cilindrul de înclinare a echipamentului anex.

• Ţineţi mâinile şi degetele la distanţa de dispozitivul de transport şi de furci.

OW0960

• Nu permiteţi accesul altor persoane în zona în timpul utilizării.

31200521 1-11
Secţiunea 1 - Practici generale de siguranţă

Peri
col
de
căd
ere

OW0280

• Urcaţi utilizând punctele de sprijin şi treptele special prevăzute. Menţineţi


întotdeauna contactul în 3 puncte când urcaţi sau coborâţi. Nu vă sprijiniţi niciodată
de manetele de control sau de volan când urcaţi sau coborâţi din cabină.
• NU coborâţi din cabină înainte de finalizarea procedurii de oprire de la pagina 4-3.
• NU transportaţi pasageri. Pasagerii pot cădea de pe maşină, fapt ce poate cauza

OW0290
accidente grave sau chiar mortale.

1-12 31200521
Pericole chimice Secţiunea 1 - Practici generale de siguranţă

Gaze de eşapament
• NU utilizaţi echipamentul într-o zonă închisă, fără ventilaţie corespunzătoare.
• NU utilizaţi echipamentul în medii periculoase decât dacă aveţi aprobare în acest
sens de la JLG şi de la proprietarul locaţiei. Scânteile de la sistemul electric şi gazele
de eşapament ale motorului pot produce explozii.
• Dacă sunt necesare parascântei, asiguraţi-vă că acestea sunt montate corespunzător
şi că sunt în stare corespunzătoare de funcţionare.

Carburant inflamabil

OW0300

• NU umpleţi rezervorul de carburant şi nu efectuaţi operaţiuni de service la sistemul de


alimentare cu carburant lângă o flacără deschisă, lângă scântei sau lângă materiale
inflamabile. Carburantul pentru motor este inflamabil şi poate provoca incendii şi/sau
explozii.
• NU încercaţi să reparaţi sau să strângeţi orice furtunuri hidraulice sau fitinguri în
timpul funcţionării motorului sau când sistemul hidraulic este sub presiune.
Lichidul hidraulic
• Opriţi motorul şi eliberaţi presiunea captivă. Lichidul din sistemul hidraulic se află

OW0950

sub presiune suficientă pentru a putea fi injectat prin piele.


• NU verificaţi dacă există scurgeri cu ajutorul mâinii neprotejate. Utilizaţi o bucată de
carton sau de hârtie pentru a detecta scurgerile. Purtaţi mănuşi pentru a vă proteja
mâinile de lichidul pulverizat.

31200521 1-13
Secţiunea 1 - Practici generale de siguranţă
Această pagină a fost lăsată albă intenţionat

1-14 31200521
Secţiunea 2 - Verificarea şi inspecţia înaintea utilizării

SECŢIUNEA 2 - VERIFICAREA Şl
INSPECŢIA ÎNAINTEA UTILIZĂRII
2.1 VERIFICAREA ŞI INSPECTA ÎNAINTEA UTILIZĂRII
Notă: Efectuaţi toate operaţiunile de întreţinere necesare înainte de utilizarea
echipamentului.

A AVERTISMENT
PERICOL DE CĂDERE. Procedaţi cu maximă atenţie atunci când verificaţi elemente
la care nu ajungeţi în mod normal. Utilizaţi o scară aprobată.
Verificarea şi inspecţia dinaintea utilizării, efectuate la începutul fiecărui schimb de lucru
sau la fiecare schimbare a operatorului, trebuie să includă următoarele:

1. Starea de curăţenie - Verificaţi dacă există scurgeri (ulei, carburant sau lichid de
baterie) sau corpuri străine pe toate suprafeţele. Raportaţi prezenţa oricăror
scurgeri personalului de întreţinere responsabil.

2. Structura - Inspectaţi structura echipamentului pentru a detecta urme de lovire,


deteriorare, fisuri ale sudurii sau ale metalului de bază sau alte semne de
deteriorare.
3. Autocolantele de siguranţă - Asiguraţi-vă că toate autocolantele de siguranţă sunt

lizibile şi amplasate corespunzător. Dacă este necesar, curăţaţi-le sau înlocuiţi-le.


Pentru detalii, consultaţi pagina 2-3.
4. Manualele de utilizare şi siguranţă - Manualul de utilizare şi întreţinere şi
Manualul de siguranţă AEM (numai ANSI) aflate în suportul pentru manuale din
cabină.
5. Inspecţia vizuală - Pentru detalii, consultaţi pagina 2-14.
6. Nivelurile lichidelor - Verificaţi lichidele, inclusiv carburantul, lichidul hidraulic,
uleiul de motor şi lichidul de răcire. Când adăugaţi lichide, consultaţi Secţiunea 7 -
Lubrifierea şi întreţinerea şi Secţiunea 9 - Specificaţii pentru
a determina tipul şi intervalele adecvate. Înainte de a îndepărta buşoanele,

31200521 2-1
Secţiunea 2 - Verificarea şi inspecţia înaintea utilizării
ştergeţi murdăria şi lubrifiantul de pe orificii. Dacă murdăria se infiltrează în orificii,
aceasta poate diminua semnificativ durata de viaţă a componentelor.
7. Echipamentele anexe / accesoriile - Asiguraţi-vă că pe stivuitorul telescopic sunt
instalate diagramele de sarcini corecte. Dacă există, consultaţi Manualul de utilizare
şi întreţinere al fiecărui echipament anex sau accesoriu instalat pentru instrucţiuni
detaliate de verificare, utilizare şi întreţinere.
8. Verificarea funcţionării - După efectuarea inspecţiei vizuale, efectuaţi încălzirea şi
verificarea funcţionării (consultaţi pagina 2-17) pentru toate sistemele într-o zonă în
care nu se află obstacole suspendate sau la nivelul solului. Pentru mai multe
instrucţiuni specifice privind utilizarea, consultaţi Secţiunea 3 - Comenzile şi
indicatoarele.

A AVERTISMENT
Dacă stivuitorul telescopic nu funcţionează corespunzător, opriţi imediat echipamentul,
coborâţi ansamblul telescopic şi echipamentul anex la sol şi opriţi motorul. Stabiliţi
cauza şi îndepărtaţi-o înainte de a continua utilizarea.

2-2 31200521
Secţiunea 2 - Verificarea şi inspecţia înaintea utilizării

2.2 AUTOCOLANTELE DE SIGURANŢĂ j

Asiguraţi-vă că toate autocolantele cu indicaţiile PERICOL, AVERTISMENT, ATEN ŢIE


şi cele cu instrucţiuni şi diagramele de sarcini adecvate sunt lizibile şi amplasate
corespunzător. Dacă este necesar, curăţaţi-le şi instalaţi-le din nou.
Notă: Numerele de componentă specificate sunt utilizate numai pentru inspecţii şi
identificare. Când comandaţi piese de schimb, consultaţi manualul de componente.

TH336, TH337, TH406 şi TH407 (CE şi AUS)

1001103430
(NUMAIMODELE VECHI)

VEDERE A-A

31200521 2-3
Secţiunea 2 - Verificarea şi inspecţia înaintea utilizării

2-4 31200521
Secţiunea 2 - Verificarea şi inspecţia înaintea utilizării

8005616

8006612 (TH336, 3700015 (TH336 numere de


20 - 2603207 TH337)
serie
anterioare
numărului
TDE00172)
(TH337
1 numere de
2 serie
anterioare
numărului
3 !®JI ( TDF00202)
(TH406
numere de
serie
anterioare
numărului
TBX00332)
(TH407
8006612 numere de
(TH406, TH407) serie
anterioare
numărului
<GEI TBY00641)
3700015
(TH336 numere de serie de
la TDE00172 şiulterioare) OAM1796
(TH337 numere de serie de
la TDF00202 şi ulterioare)
(TH406 numere de serie de
la TBX00332 şi ulterioare)
(TH407 numere de serie de
la TBY00641 şi ulterioare)

31200521 2-5
1001127546 1001100473
(SCHEMĂ DEÎNCĂRCARE)

1001110162
(DACĂ
ESTE
ECHIPAT
CU
FUNCŢIA
DE
PLUTIRE’PENTRU ANSAMBLUL
1001100474
TELESCOPIC) (SCHEMĂ
DERIDICARE)
VED
ERE
C-C
(TH336 numere de serie de la TDE00335
şi ulterioare inclusiv TDE00297-313, 328
şi 332)
(TH337 numere de serie de la TDF00320
şi ulterioare inclusiv TDF00297, 299-
302 şi 317)
1001101895
(TH406 numere de serie de la TBX00454
şi ulterioare) (TH407 numere de serie de
la TBY01110 şi ulterioare cu excepţia
TBY01121, 1122 şi 1128)

Al £lH HA 1‘
H
<E>

A /Si*r * E
A
&

(AUS)

1001108742
(TH336 numere de serie anterioare numărului TDE00335 cu excepţia
TDE00297-313, 328 şi 332)
(TH337 numere de serie anterioare numărului TDF00320
cu excepţiaTDF00297, 299-302 şi 317)
(TH406 numeredeserieanterioare numărului TBX00454)
(TH407 numere de serieanterioarenumărului TBY01110 inclusivTBY01121,1122 şi 1128)
DIAGRAME DE
1001125452 SARCINI
(TH336 numerede seriedelaTDE00335 şi ulterioareinclusivTDE00297-313, 328 şi 332) (TH337
OXXXX
numerede serie de laTDF00320 şi
ulterioareinclusiv TDF00297, 299-302
şi 317) (TH406 numere deserie de
laTBX00454 şiulterioare)
(TH407numere de serie de
laTBY01110 şi ulterioarecu
excepţiaTBY01121, 1122 şi 1128)

1001108776

VEDERE B-B

2-6 31200521
Secţiunea 2 - Verificarea şi inspecţia înaintea utilizării
Secţiunea 2 - Verificarea şi inspecţia înaintea utilizării
TH406 şi TH407 (ANSI)

1001102750

VEDERE A-A

OAM2183

31200521 2-7
2-8 31200521
Secţiunea 2 - Verificarea şi inspecţia înaintea utilizării

1001110162 1001100473 (DACĂ ESTEECHIPAT (SCHEMĂ DE CU FUNCŢIADE PLUTIRE


ÎNCĂRCARE)

DIAGRAME DE
1001108776 1001108742 SARCINI

8005870

VEDEREA
LUNETEI

31200521 2-9
Secţiunea 2 - Verificarea şi inspecţia înaintea utilizării
TH414, TH514 ŞI TH417 (CE ŞI AUS)

1706282
1001100985
(NUMAIMODEL
E VECHI)

VEDERE A-A

1001100957 OAM1903

2-10 31200521
Secţiunea 2 - Verificarea şi inspecţia înaintea utilizării

31200521 2-11
Secţiunea 2 - Verificarea şi inspecţia înaintea utilizării

8005616

20 - 2603207 35 - 8009377 GERMANIA

OAM1914

2-12 31200521
Secţiunea 2 - Verificarea şi
inspecţia înaintea utilizării
1001100473
(SCHEMĂ DE ÎNCĂRCARE)

1001100474
11001100472 (SCHEMĂ DERIDICARE)

1001108742
(TH414 numere de serie anterioare
număruluiTDE00172) (TH514 numere de serie
anterioare număruluiTBX00332) (TH417 numere de
serie anterioare număruluiTBY00641)
1001125452
DACĂ MAŞINA ESTE (TH414numere de serie de laTDE00172
ECHIPATĂ PENTRU UTILIZAREA şiulterioare) (TH514numerede DIAGRAME DE
seriedelaTBX00332 şi ulterioare) (TH417
UNEI PLATFORME numere de serie de la TBY00641 şi ulterioare) SARCINI

31200521 2-13
Secţiunea 2 - Verificarea şi inspecţia înaintea utilizării
TH514 (ANSI)

1001102750

OAM2920

2-14 31200521
Secţiunea 2 - Verificarea şi
inspecţia înaintea utilizării

8005616

OAM2930

31200521 2-15
Secţiunea 2 - Verificarea şi inspecţia înaintea utilizării

1001100473
(SCHEMĂ DE ÎNCĂRCARE)

1001100474
11001100472 (SCHEMĂ DE RIDICARE)

1001114772
O V1 O

DIAGRAME DE
1001108742 SARCINI

OAM2940

2-16 31200521
Secţiunea 2 - Verificarea şi
inspecţia înaintea utilizării
2.3 INSPECTA VIZUALĂ
9

Începeţi inspecţia vizuală la elementul 1, în modul indicat mai jos. Continuaţi la dreapta
dumneavoastră (în sens invers acelor de ceasornic privind de sus) verificând pe rând
fiecare element.
NOTĂ DE INSPECŢIE: La toate componentele, pe lângă orice alte criterii menţionate,
asiguraţi-vă că nu există piese slăbite sau lipsă, că toate piesele sunt fixate
corespunzător şi că nu există scurgeri vizibile sau uzură excesivă. Inspectaţi toate
componentele structurale, inclusiv componentele anexe, pentru a detecta crăpături,
semne de coroziune excesivă sau alte semne de deteriorare.
1. Secţiunile ansamblului telescopic şi cilindrii de ridicare, înclinare, extindere/
retractare, compensare (slave) -
• Verificaţi dacă plăcuţele de uzură din partea frontală, superioară, laterală şi
posterioară prezintă urme de lubrifiant.
• Pivoţii sunt fixaţi; furtunurile hidraulice nu sunt deteriorate, nu prezintă scurgeri.
2. Puntea din faţă - Cilindrii de direcţie nu sunt deterioraţi, nu prezintă scurgeri; pivoţii
sunt fixaţi (dacă sunt prevăzuţi); furtunurile hidraulice nu sunt deteriorate, nu
prezintă scurgeri.
3. Piciorul de suport din stânga (TH414, TH514 şi TH417) - Ştifturile sunt fixate;
cilindrii şi furtunurile hidraulice nu sunt deteriorate, nu prezintă scurgeri.
4. Ansamblul roată/pneu - Este umflat şi fixat corespunzător; nu există piuliţe de
roată slăbite sau lipsă. Inspectaţi pentru a detecta uzarea suprafeţei de rulare,

31200521 2-17
Secţiunea 2 - Verificarea şi inspecţia înaintea utilizării
tăieturi, rupturi sau alte semne de deteriorare.
5. Oglinzile - Sunt curate şi nu prezintă deteriorări.
6. Cabina şi circuitele electrice -
• Aspect general; nu există nicio deteriorare vizibilă.
• Indicatorul/indicatoarele de reglare a nivelului şasiului şi cadranul sunt curate şi
nu prezintă deteriorări.
• Instrumentele de măsură, comutatoarele, manetele, pedalele şi claxonul
funcţionează.
• Verificaţi dacă centura de siguranţă este deteriorată, înlocuiţi centura dacă este
uzată sau ruptă, în cazul în care cataramele sunt deteriorate sau piesele de fixare
sunt slăbite.
7. Ansamblul roată/pneu - Este umflat şi fixat corespunzător; nu există piuliţe de
roată slăbite sau lipsă. Inspectaţi pentru a detecta uzarea suprafeţei de rulare,
tăieturi, rupturi sau alte semne de deteriorare.
8. Puntea din spate - Cilindrii de direcţie nu sunt deterioraţi, nu prezintă scurgeri; pivoţii
sunt fixaţi; furtunurile hidraulice nu sunt deteriorate, nu prezintă scurgeri.
9. Senzorul LSI (CE şi AUS) - Consultaţi nota de inspecţie.
10. Supapa principală de control - Consultaţi nota de inspecţie.
11. Blocajul pentru roti (dacă este prevăzut) - Consultaţi nota de inspecţie.
12. Ansamblul roată/pneu - Este umflat şi fixat corespunzător; nu există piuliţe de
roată slăbite sau lipsă. Inspectaţi pentru a detecta uzarea suprafeţei de rulare,
tăieturi, rupturi sau alte semne de deteriorare.
13. Compartimentul motorului -
• Verificaţi starea curelelor de transmisie şi înlocuiţi după caz.
• Lagărele motorului - Consultaţi nota de inspecţie.
• Prefiltrul de aer (dacă este prevăzut) trebuie verificat şi curăţat după caz.
• Cablurile bateriei sunt strânse, nu există semne vizibile de deteriorare sau
coroziune.
• Capota motorului trebuie fixată corespunzător.
14. Senzorul ansamblului telescopic (TH417 numere de serie anterioare TBT00216 -
dacă este dotat cu platformă), (TH336 numere de serie de la TDE00335 şi ulterioare
inclusiv TDE00297-313, 328 şi 332, TH337 numere de serie de la TDF00320 şi
ulterioare inclusiv TDF00297, 299-302 şi 317, TH406 numere de serie de la
TBX00454 şi ulterioare, TH407 numere de serie de la TBY01110 şi ulterioare cu
excepţia TBY01121, 1122 şi 1128, TH414 numere de serie de la TBZ00561 şi
ulterioare, TH514 numere de serie de la TBW00201 şi ulterioare, TH417 numere de
serie de la TBT00216 şi ulterioare) - Consultaţi nota de inspecţie.
15. Ansamblul roată/pneu - Este umflat şi fixat corespunzător; nu există piuliţe de roată
slăbite sau lipsă. Inspectaţi pentru a detecta uzarea suprafeţei de rulare, tăieturi,
rupturi sau alte semne de deteriorare.
16. Cilindrul de reglare a nivelului (TH414, TH514 şi TH417) - Ştifturile sunt fixate;
furtunurile hidraulice nu sunt deteriorate, nu prezintă scurgeri.
17. Piciorul de suport din dreapta (TH414, TH514 şi TH417) - Ştifturile sunt fixate;
cilindrii şi furtunurile hidraulice nu sunt deteriorate, nu prezintă scurgeri.

2-18 31200521
Secţiunea 2 - Verificarea şi
inspecţia înaintea utilizării
18. Suportul braţului telescopic (dacă este prevăzut) - Consultaţi nota de inspecţie.
19. Senzorul de recunoaştere a platformei (AUS - dacă maşina este echipată pentru
utilizarea unei platforme): Consultaţi nota de inspecţie.
20. Echipamentul anex - Montat corespunzător, consultaţi “Instalarea echipamentului
anex" la pagina 5-13.

31200521 2-19
Secţiunea 2 - Verificarea şi inspecţia înaintea utilizării
2.4 VERIFICAREA LA ÎNCĂLZIRE ŞI VERIFICAREA
FUNCTONĂRN
!
Verificarea la încălzire
În perioada de încălzire, verificaţi:
1. Radiatorul, degivratorul şi ştergătorul de parbriz (dacă există).
2. Verificaţi dacă funcţionează toate sistemele de iluminare (dacă există).
3. Reglaţi oglinzile pentru vizibilitate maximă.

A AVERTISMENT
PERICOL DE TĂIERE/STRIVIRE/ARDERE. Păstraţi capota motorului închisă în
timpul funcţionării motorului.

Verificarea funcţionării9

Când motorul se încălzeşte, efectuaţi o verificare a funcţionării:


1. Funcţionarea frânei de serviciu şi a frânei de parcare.
2. Deplasarea înainte şi în marşarier.
3. Fiecare treaptă de viteză.
4. Acţionarea direcţiei în ambele sensuri cu motorul la turaţia redusă de ralanti
(blocarea direcţiei nu va fi posibilă). Verificaţi în fiecare mod de acţionare a direcţiei
5. Claxonul şi alarma de marşarier. Trebuie să poată fi auzite din interiorul cabinei
operatorului cu motorul pornit.
6. Toate funcţiile manetei de control - acţionează uniform şi corect.
7. Efectuaţi toate verificările suplimentare descrise la Secţiunea 8.

2-20 31200521
Secţiunea 2 - Verificarea şi inspecţia înaintea utilizării
2.5 CABINA OPERATORULUI
Stivuitorul telescopic este echipat cu o cabină ROPS/FOPS deschisă sau închisă.

A AVERTISMENT
PERICOL DE STRIVIRE. Nu utilizaţi niciodată stivuitorul telescopic dacă pavilionul de
protecţie şi structura cabinei nu se află în condiţii bune. Orice modificare a acestui
echipament trebuie aprobată de JLG pentru a asigura respectarea certificării ROPS/
FOPS pentru această configuraţie a cabinei/echipamentului. În caz de deteriorare
CABINA NU POATE FI REPARATĂ. Aceasta trebuie ÎNLOCUITĂ.

2-21 31200521
2.6 FERESTRELE
Păstraţi toate geamurile curate şi neobstrucţionate.

Fereastra de pe portiera cabinei 1

1 Portiera cabinei (1) trebuie să fie închisă în timpul utilizării.


• În timpul utilizării, geamul de pe portiera cabinei (2) trebuie să fie blocat în poziţia
deschis sau închis.
• Deschideţi geamul de pe portiera cabinei utilizând maneta (3) şi fixaţi-l în dispozitivul
de blocare (4).
• Apăsaţi butonul de deblocare din interiorul cabinei pentru a debloca geamul.

2-22 31200521
Secţiunea 2 - Verificarea şi inspecţia înaintea utilizării

Secţiunea 2 - Verificarea şi inspecţia înaintea utilizării


Luneta

• Ridicaţi maneta (5) şi apăsaţi-o pentru a deschide luneta (6).


• Ridicaţi maneta şi trageţi pentru a închide luneta.

31200521 2-23
Secţiunea 3 - Comenzile şi indicatoarele

SECŢIUNEA 3 - COMENZILE Şl INDICATOARELE

3.1 INFORMAŢI GENERALE


Această secţiune cuprinde informaţiile necesare pentru înţelegerea funcţiilor comenzilor.
Notă: Producătorul nu are control direct asupra aplicaţiei şi funcţionării echipamentului.
Utilizatorul şi operatorul sunt responsabili pentru respectarea practicilor de siguranţă
corespunzătoare.

31200521 3-1
Secţiunea 3 - Comenzile şi indicatoarele
3.2 COMENZILE

1. Frâna de parcare: Consultaţi pagina 3-11.


2. Pedala de acceleraţie: Apăsarea pedalei măreşte turaţia motorului şi a sistemului
hidraulic.
3. Pedala frânei de serviciu: Cu cât pedala este apăsată mai mult, cu atât scade
viteza de deplasare.
4. Comutatorul de contact: Activat prin cheie. Consultaţi pagina 3-10.
5. Maneta de control al transmisiei: Consultaţi pagina 3-12.
6. Comutatoarele de pe consola frontală: Consultaţi pagina 3-24.
7. Mecanismul de reglare a coloanei de direcţie: Consultaţi pagina 3-17.
8. Volanul: Rotirea volanului spre stânga sau spre dreapta determină virarea maşinii
în direcţia corespunzătoare. Sunt disponibile trei moduri de acţionare a direcţiei.
Consultaţi “Modurile de acţionare a direcţiei” la pagina 3-31.

9. Panoul de instrumente: Consultaţi pagina 3-4. 3-

31200521
Secţiunea 3 - Comenzile şi indicatoarele
10. Indicatorul nivelului sasiului: Permite operatorului să determine diferenţa de nivel
între partea stângă si cea dreaptă a stivuitorului telescopic.
11. Tastatura: Consultaţi pagina 3-9.
12. Indicatorul de stabilitate a sarcinii (CE si AUS): Consultaţi pagina 3-14.

13. Maneta de control pentru accesorii (dacă există): Consultaţi pagina 3-27.
14. Comutatorul pentru alimentare/oprirea de urgentă (dacă este echipat pentru
utilizarea cu platformă): Apăsaţi în jos pentru a opri alimentarea si a opri motorul.
15. Maneta de control: Consultaţi pagina 3-18.
16. Indicatorul nivelului longitudinal (AUS): Permite operatorului să determine diferenţa
de nivel între partea din faţă si cea din spate a stivuitorului telescopic.
17. Priza: de 12 V.
18. Comutatoarele de pe consola din dreapta: Consultaţi pagina 3-25.

31200521 3-3
Secţiunea 3 - Comenzile şi indicatoarele
Panoul de instrumente
1. Indicatorul pentru nivelul scăzut de carburant: Se aprinde şi se declanşează o
4

avertizare sonoră pentru scurt timp când nivelul carburantului este scăzut.
2. Indicatorul nivelului de carburant: Indică ce cantitate de carburant se află în
rezervorul de carburant.
3. Indicatorul semnalizatorului de direcţie stânga: Se aprinde când semnalizatorul de
direcţie stânga este activ.
4. Afisaiul: Consultaţi pagina 3-6.
5. Indicatorul semnalizatorului de direcţie dreapta: Se aprinde când semnalizatorul de
direcţie dreapta este activ.
6. Indicatorul de temperatură a motorului: Indică temperatura de funcţionare a
motorului.
7. Indicatorul de avertizare pentru temperatura motorului: Se aprinde şi se
declanşează o avertizare sonoră când temperatura motorului este prea ridicată.
8. Indicatorul pentru funcţionarea continuă a sistemului hidraulic auxiliar: Se aprinde
când este activată funcţionarea continuă a sistemului hidraulic.
9. Indicatorul semnalizatorului de direcţie pentru remorcă: Se aprinde când
semnalizatorul de direcţie al remorcii este activ.
10. Indicatorul de blocare a ambreiaiului: Se aprinde când este activată caracteristica
de blocare a ambreiaiului.
11. Indicatorul de fază lungă: Se aprinde când faza lungă este activată.
12. Indicatorul antifurt: Se aprinde şi se declanşează un avertisment sonor scurt la
pornire, când caracteristica antifurt este activă. Introduceţi un cod antifurt; consultaţi
pagina 3-30.
Secţiunea 3 - Comenzile şi indicatoarele

13. Indicatorul de întreţinere: Se aprinde şi se declanşează o avertizare sonoră scurtă


când sunt necesare lucrări de întreţinere.
14. Indicatorul de încălzire preliminară a motorului: Cu cheia de contact în poziţia II, se
aprinde până când este atinsă temperatura de pornire. În cazul temperaturilor mai
mici de 0°C (32°F), nu porniţi înainte de stingerea indicatorului.
15. Indicatorul pentru frâna de parcare: Se aprinde la aplicarea frânei de parcare.
Consultaţi pagina 3-11.
16. Indicatorul de defecţiuni ale sistemului: Indicatorul se aprinde şi se declanşează o
avertizare sonoră când apar defecţiuni critice ale echipamentului şi motorului.
17. Indicatorul de defecţiune majoră la motor: Indicatorul se aprinde şi se declanşează o
avertizare sonoră când apare o defecţiune majoră la motor.
18. Indicatorul de avertizare privind o defecţiune la motor: Indicatorul se aprinde şi se
declanşează o avertizare sonoră când motorul funcţionează în afara intervalului
normal.
19. Indicatorul de înfundare a filtrului de aer: Se aprinde şi se declanşează o avertizare
sonoră când filtrele de aer necesită lucrări de întreţinere.
20. Indicatorul pentru presiunea uleiului de motor: Se aprinde şi se declanşează o
avertizare sonoră când presiunea uleiului de motor motorului este prea scăzută.
21. Indicatorul de încărcare a bateriei: Se aprinde când bateria este descărcată sau
sistemul de încărcare nu funcţionează corespunzător.
22. Indicatorul pentru temperatura lichidului de transmisie: Se aprinde şi se
declanşează o avertizare sonoră când temperatura lichidului de transmisie este
prea ridicată.
23. Indicatorul de presiune a sistemului de direcţie: Se aprinde şi se declanşează o
avertizare sonoră când presiunea sistemului de direcţie este prea scăzută.
24. Indicatorul de înfundare a filtrului hidraulic: Se aprinde şi se declanşează o
avertizare sonoră scurtă când filtrul hidraulic necesită lucrări de întreţinere.

ATENŢIONARE
______ J __________
DETERIORAREA ECHIPAMENTULUI. Când se aprinde indicatorul de defecţiune la
motor, indicatorul de defecţiuni ale sistemului sau un indicator roşu (cu excepţia
frânei de parcare), opriţi imediat echipamentul, coborâţi braţul telescopic şi
echipamentul anex la nivelul solului şi opriţi motorul. Stabiliţi cauza şi îndepărtaţi-o
înainte de a continua utilizarea.
Notă: Toate indicatoarele (cu excepţia celor pentru faza lungă şi semnalizatoarele de
direcţie) efectuează o verificare a becurilor la pornirea sistemului.

31200521 3-5
Secţiunea 3 - Comenzile şi indicatoarele
Afişajul
AFIŞAJ CU SISTEM HIDRAULIC AFIŞAJ CU SISTEMUL ANTIFURT

0000 a ¡V| a 0000


00 I00
4

0000 al
5 0000
„ :o
cs
+
100 -00
8
F2Î =ţ=
6
fi

AUXILIAR CONTINUU ACTIV ACTIV LA PORNIREA SISTEMULUI


OAH1270
1. Modul manetei de control: Afişează modul curent al manetei de control. Modul
manetei de control poate fi schimbat de către proprietarul echipamentului din
Operator Tools Menu (Meniul Instrumente operator) (este necesară o parolă de
nivel 2). Consultaţi manualul de service pentru informaţii.
a. Schema de control al încărcătorului - Afişează pictograma pentru schema de
control al încărcătorului în partea stângă când aceasta este activă. Consultaţi
pagina 3-21.
b. Schema de control al nacelei - Afişează pictograma pentru schema de control al
nacelei în partea dreaptă când aceasta este activă. Consultaţi pagina 3-18.
2. Viteza şi acţionarea platformei:
c. Viteza - Viteza de deplasare a stivuitorului telescopic afişată în kilometri pe oră
(km/h) sau mile pe oră (m/h).
d. Acţionarea platformei (dacă este echipat pentru utilizarea cu platformă) -
Facilitează acţionarea platformei. Consultaţi Manualul de utilizare şi întreţinere
pentru platformele THP18s şi THP45s pentru TH414, TH514, TH417.
3. Direcţia de deplasare şi viteza: Afişează condiţiile curente de deplasare.
a. Direcţie - Înainte (F), Neutru (N) sau Marşarier (R).
b. Treaptă de viteză - Întâi (1), a doua (2), a treia (3), a patra (4) sau, dacă este
prevăzută, a cincea (5).
4. Turaţia motorului: Afişează turaţia motorului în rotaţii pe minut (rpm).
5. Durata de funcţionare: Afişează durata totală de funcţionare a stivuitorului
telescopic.
6. Unghiul ansamblului telescopic: Afişează unghiul ansamblului telescopic în grade. 0
grade indică poziţia orizontală.
7. Sistemul hidraulic auxiliar continuu, schimbarea modului de acţionare a direcţiei şi
starea platformei:
a. Sistemul hidraulic auxiliar continuu - Afişează valoarea debitului (-100% până la
+100%) când sistemul hidraulic auxiliar continuu este activat. Pentru detalii,
consultaţi Secţiunea 5 - Echipamente anexe şi cuplaje de remorcare.
b. Schimbarea modului de acţionare a direcţiei - Facilitează comutarea între
modurile de acţionare a direcţiei. Pentru detalii, consultaţi “Modurile de
acţionare a direcţiei” la pagina 3-31.
Secţiunea 3 - Comenzile şi indicatoarele
c. Starea platformei (dacă este echipat pentru utilizarea cu platformă) - Afişează
starea când este instalată platforma.
8. Introducerea codului anti-furt: Dacă sistemul este activ, codul de patru cifre trebuie
introdus după pornirea sistemului. Pentru detalii, consultaţi "Antifurt" la pagina 3-30.

9. Meniurile: Meniurile afişează coduri de eroare şi alte informaţii despre maşină


permiţând modificarea unora dintre parametrii de funcţionare. Apăsaţi şi menţineţi
apăsate butoanele C şi OK de pe tastatură pentru a accesa meniurile.
a. Help (Asistenţă) - Afişează codul erorii active. Apăsaţi din nou butonul OK şi
utilizaţi săgeţile de pe tastatură pentru a trece prin ultimele 25 de coduri de erori.
Erorile active sunt notate cu un asterisc.
b. Operator Tools (Instrumente operator) - Valorile pentru Speed (Viteză),
Temperature (Temperatură) şi Oil Pressure (Presiune ulei) şi Steering Alignment
Mode (Mod aliniere direcţie) pot fi modificate de operator. Pentru a modifica alte
elemente este necesar un cod de acces de nivel Customer (Client) sau Service
(Service).
• Machine Speed (Viteză echipament) - Selectaţi unităţile de măsură (km/h
sau m/h) pentru afişare.
• Engine Temperature (Temperatură motor) - Selectaţi unităţile de măsură
(Celsius sau Fahrenheit) pentru afişare.
• Steering Alignment Mode (Mod aliniere direcţie) - Selectaţi modul (manual
sau asistat pe toate roţile) care va fi activat când sunt schimbate modurile de
acţionare a direcţiei; consultaţi pagina 3-31.
c. Personalities (Personalităţi) - Vizualizaţi parametrii de performanţă. Pentru a
modifica parametrii este necesar un cod de acces de nivel Customer (Client) sau
Service (Service).
d. Access Level (Nivel de acces) - Codul introdus determină nivelul de acces.
• Operator (Operator) (nivel 3) - Nu este necesar un cod.
• Customer (Client) (nivel 2) - Pentru informaţii, consultaţi manualul de service.
• Service (Service) (nivel 1) - Numai reprezentantul însărcinat cu lucrări de
service al producătorului.

31200521 3-7
Secţiunea 3 - Comenzile şi indicatoarele
e. Diagnostics (Diagnostice) - Vizualizaţi informaţii privind diagnosticele.
f. System Test (Testare sistem) - Efectuează teste ale tuturor intrărilor şi ieşirilor
sistemului.
g. Machine Setup (Configurare echipament) - Vizualizaţi configuraţiile
echipamentului. Este necesar un cod de acces de nivel Service pentru
modificarea configuraţiilor.
h. Calibrations (Calibrări) - Este necesar un cod de acces de nivel Customer
(Client) sau Service (Service).

3-8 31200521
Secţiunea 3 - Comenzile şi indicatoarele
Tastatura
1. C (Ştergere sau ieşire): Utilizaţi în funcţie de afişaj. În timpul navigării, aduce
1 2 3

OZ2361 4 5 6 7
interfaţa cu utilizatorul înapoi cu un nivel. Dacă vă aflaţi în meniul din nivelul
superior, apăsaţi şi menţineţi apăsat timp de o secundă pentru a ieşi.
2. Săgeţile sus/jos: Utilizaţi în funcţie de afişaj. Parcurgeţi selecţiile meniului şi
modificaţi valorile reglabile.
3. OK (Enter): Utilizaţi în funcţie de afişaj. Confirmă informaţiile introduse prin
interfaţa cu utilizatorul.
4. Modul de acţionare a direcţiei: Sunt disponibile trei moduri de acţionare a direcţiei:
Acţionarea direcţiei pe 4 roţi, pentru deplasarea în cerc, acţionarea direcţiei pe 2
roţi pentru deplasarea înainte şi acţionarea direcţiei pe 4 roţi pentru deplasarea
oblică. LED-ul aprins indică modul curent de acţionare a direcţiei. Consultaţi pagina
3-31.
Notă: Dacă echipamentul se opreşte în timpul schimbării modului de acţionare a
direcţiei, aceasta trebuie finalizată la repornire.
5. Prioritate asupra LSI: Dezactivează temporar întreruperea automată a funcţiilor.
LED-ul luminează intermitent cât timp este activat. Apăsaţi şi menţineţi timp de 30
de secunde în timp ce acţionaţi maneta de control pentru a dezactiva temporar
întreruperea automată a funcţiilor.

A AVERTISMENT
PERICOL DE RĂSTURNARE. Depăşirea capacităţii de ridicare a stivuitorului
telescopic poate produce deteriorarea echipamentului şi/sau poate provoca
răsturnarea acestuia.
6. Modul Cupă: LED-ul este aprins cât timp este activat. Îmbunătăţeşte răspunsul la
acţionarea funcţiilor ansamblului telescopic.
7. Funcţia Manetă de control: LED-ul este aprins cât timp este activat. Sunt activate
funcţiile pentru ansamblul telescopic, sistemul hidraulic auxiliar şi picioarele de
suport. Dezactivaţi această funcţie înainte de a vă deplasa pe drumuri publice.
Consultaţi “Utilizarea pe drumuri publice (CE)” la pagina 4-10.
Notă: Toate LED-urile efectuează o verificare a becurilor înainte de pornirea sistemului.

31200521 3-9
Secţiunea 3 - Comenzile şi indicatoarele
Comutatorul de contact

• Poziţia 0 - Motorul este oprit.


• Poziţia I - Tensiunea este disponibilă pentru toate funcţiile electrice.

• Poziţia II - Încălzirea preliminară a motorului la temperaturi mai mici de 0°C (32°F). Nu


porniţi motorul înainte de stingerea indicatorului de preîncălzire de pe panoul de
instrumente.
• Poziţia III - Motorul este pornit. În cazul în care motorul nu porneşte, rotiţi cheia la
poziţia 0, apoi înapoi la poziţia III pentru a acţiona din nou demarorul.
• Poziţia P (dacă maşina este echipată pentru utilizarea unei platforme) - Platforma
este acţionată.
Notă: Cheia poate fi scoasă în poziţiile 0 şi P
Secţiunea 3 - Comenzile şi indicatoarele
Frâna de parcare
Maneta frânei de parcare (1) controlează aplicarea şi eliberarea frânei de parcare.

• Trageţi maneta înapoi pentru a aplica frâna de parcare.


• Strângeţi mânerul de deblocare (2) şi împingeţi maneta înainte pentru a elibera frâna
de parcare.

A AVERTISMENT
PERICOL DE DEPLASARE ACCIDENTALĂ A ECHIPAMENTULUI. Deplasaţi
întotdeauna maneta frânei de parcare în poziţia “PORNIT”, coborâţi ansamblul
telescopic la nivelul solului şi opriţi motorul înainte de a părăsi cabina.

A AVERTISMENT
PERICOL DE STRIVIRE. Aplicarea frânei de parcare în timpul deplasării va determina
oprirea bruscă a maşinii şi poate cauza căderea sarcinii. Pentru a opri maşina în caz
de urgenţă, acţionaţi frâna de parcare.

Procedura de parcare
1. Utilizând frâna de serviciu, opriţi stivuitorul telescopic într-un spaţiu de parcare
adecvat.
2. Urmaţi “Procedura de oprire” la pagina 4-3.

31200521 3-11
Secţiunea 3 - Comenzile şi indicatoarele Maneta de control al
transmisiei
Selectarea direcţiei de deplasare

Maneta de control al transmisiei (1) acţionează deplasarea înainte sau în marşarier.


• Împingeţi maneta înainte pentru deplasarea înainte; trageţi de manetă în spate
pentru deplasarea în marşarier. Aduceţi maneta în poziţia mediană (neutră).
• Deplasarea înainte şi în marşarier poate fi selectată din orice viteză.
• Când vă deplasaţi în marşarier, alarma de marşarier se va declanşa automat.
• Conduceţi în marşarier şi viraţi numai la viteză redusă.
• În cazul în care comutatorul de blocare a ambreiajului este activat (consultaţi pagina
3-24), nu măriţi turaţia motorului cu transmisia înainte sau în marşarier şi frâna de
serviciu apăsată, în încercarea de a obţine performanţe hidraulice mai rapide. Acest
lucru poate determina deplasarea neaşteptată a maşinii.

A AVERTISMENT
PERICOL DE RĂSTURNARE/STRIVIRE. Opriţi complet stivuitorul telescopic înainte
de a deplasa maneta de control al transmisiei. O schimbare bruscă a direcţiei de
deplasare poate reduce stabilitatea şi/sau poate provoca deplasarea sau căderea
sarcinii.
Secţiunea 3 - Comenzile şi indicatoarele
Selectarea vitezelor
Dispozitivul de selectare a vitezelor este localizat pe mânerul rotativ (2) al manetei de

control al transmisiei.
• Rotiţi mânerul pentru a selecta viteza.
• Dacă maşina este echipată cu transmisie cu 5 trepte, când vă deplasaţi înainte în
viteza a patra şi sunt îndeplinite condiţiile corespunzătoare, transmisia va trece
automat în viteza a cincea. Dacă este selectată o altă treaptă de viteză în afară de a
patra sau sunt îndeplinite condiţiile corespunzătoare, transmisia va trece automat de
la viteza a cincea la o treaptă inferioară.
• Selectaţi viteza adecvată pentru activitatea desfăşurată. Utilizaţi o treaptă
inferioară când transportaţi o sarcină. Utilizaţi o treaptă superioară numai când
conduceţi fără sarcină pe distanţe mai mari.

• Încetiniţi înainte de a comuta la o treaptă de viteză inferioară. Nu comutaţi la o


viteză inferioară cu mai mult de o treaptă o dată.
Claxonul

(Numere de serie (TDE00169 şi numerele de serie


anterioare numărului ulterioare) (TDF00198 şi numerele de
TDE00169) (Numere serie ulterioare) (TBX00324 şi numerele
de serie anterioare de serie ulterioare) (TBY00626 şi
numărului TDF00198) numerele de serie ulterioare) (TBZ00227
(Numere de serie şi numerele de serie ulterioare)
anterioare numărului (TBW00100 şi numerele de serie
TBX00324) (Numere ulterioare) (TBT00100 şi numerele de
de serie anterioare serie ulterioare)
numărului TBY00626)
(Numere de serie
anterioare numărului
TBZ00227)

Butonul pentru claxon (3) se află la capătul manetei de control al transmisiei. •


Apăsaţi-l pentru a acţiona claxonul.

31200521 3-13
Secţiunea 3 - Comenzile şi indicatoarele indicatorul
de stabilitate a sarcinii - LSI (CE şi AUS)

A AVERTIZARE
PERICOL DE RĂSTURNARE. LSI ia în considerare numai limitările de stabilitate
longitudinală, respectaţi toţi parametrii de funcţionare. Dacă nu se respectă parametrii
de funcţionare ai stivuitorului telescopic se poate produce deteriorarea echipamentului
şi/sau răsturnarea acestuia.
TH336 numere de serie anterioare numărului TDE00335 cu excepţia TDE00297-313,
328 şi 332, TH337 numere de serie anterioare numărului TDF00320 cu excepţia
TDF00297, 299-302 şi 317, TH406 numere de serie anterioare numărului TBX00454,
TH407 numere de serie anterioare numărului TBY01110 inclusiv TBY01121, 1122 şi
1128, TH414 numere de serie anterioare TBZ00561, TH514 numere de serie
anterioare TBW00201 TH417 numere de serie anterioare TBT00216

LSI (1) furnizează indicaţii vizuale şi sonore privind limitările de stabilitate frontală când
echipamentul stă pe loc pe o suprafaţă solidă şi plană.
• LED-ul verde (2) se va aprinde când indicatorul LSI este activ.
• Când se apropie de limitările de stabilitate frontală LED-urile se aprind progresiv,
verde (3), apoi galben (4) şi la sfârşit roşu (5).
• Avertizarea sonoră se declanşează în momentul aprinderii primului LED roşu.
• În momentul în care stivuitorul telescopic atinge limitele stabilităţii sale frontale şi se
aprinde al doilea LED-ul roşu, se activează întreruperea automată a funcţiilor.
Anumite funcţii sunt dezactivate (de ex. ridicarea ansamblului telescopic, extinderea
etc.). Retractaţi ansamblul telescopic pentru reactivarea funcţiilor.
Notă: (TH336, TH337, TH406, TH407 - Numai CE) Dacă este activ modul cupă
(consultaţi pagina 3-9), întreruperea automată a funcţiilor este dezactivată.
• Apăsaţi butonul (6) pentru a dezactiva avertizarea sonoră. Când aceasta este
dezactivată, se va aprinde LED-ul galben (7). Dacă se aprinde ultimul LED roşu,
butonul de dezactivare primeşte o comandă prioritară şi se declanşează avertizarea
sonoră.
• Testaţi indicatorul LSI (8) la începutul fiecărui schimb de lucru. Consultaţi Secţiunea
8 - Verificări suplimentare.
Secţiunea 3 - Comenzile şi indicatoarele

TH336 numere de serie de la TDE00335 şi ulterioare inclusiv TDE00297-313, 328 şi


332, TH337 numere de serie de la TDF00320 şi ulterioare inclusiv TDF00297, 299-
302 şi 317, TH406 numere de serie de la TBX00454 şi ulterioare, TH407 numere de
serie de la TBY01110 şi ulterioare cu excepţia TBY01121, 1122 şi 1128, TH414
numere de serie de la TBZ00561 şi ulterioare,
TH514 numere de serie de la TBW00201 şi ulterioare, TH417 numere de serie de la
TBT00216 şi ulterioare

LSI (9) furnizează indicaţii vizuale şi sonore privind limitările de stabilitate frontală când
echipamentul stă pe loc pe o suprafaţă solidă şi plană.
• LED-ul verde (10) se va aprinde când indicatorul LSI este activ.
• Când se apropie de limitările de stabilitate frontală, LED-urile se aprind progresiv,
verde (11), apoi portocaliu (12) şi la sfârşit roşu (13).
• Atunci când LED-ul roşu se aprinde, este emis şi un semnal sonor de
avertizare.

LSI are două moduri:


Modul Activ (TH336, TH337, TH406, TH407, TH414, TH514 şi TH417)
• În momentul în care stivuitorul telescopic atinge limitele stabilităţii sale frontale şi
se aprinde LED-ul roşu (13), se activează întreruperea automată a funcţiilor.
Toate funcţiile ansamblului telescopic, ale picioarelor de stabilizare şi de
echilibrare a şasiului sunt dezactivate, cu excepţia celei de retragere a
ansamblului telescopic (CE şi AUS) şi de ridicare a ansamblului telescopic (CE).
Retrageţi ansamblul telescopic pentru reactivarea funcţiilor.
• În anumite situaţii, sistemul LSI poate încetini sau opri funcţiile ansamblului
telescopic dacă este acţionat aproape de limitările de stabilitate frontală. Atunci
când există LED-uri care se aprind intermitent, anumite funcţii nu pot fi acţionate.
Retrageţi ansamblul telescopic şi/sau aduceţi joystick-ul în poziţia neutră pentru
o scurtă perioadă de timp pentru a permite resetarea sistemului şi a opri
aprinderea intermitentă a LED-urilor înainte de a continua utilizarea.

31200521 3-15
Secţiunea 3 - Comenzile şi indicatoarele

Modul Pasiv (TH336, TH337, TH406 şi TH407)


• LED-ul portocaliu (15) se aprinde atunci când:
• Ansamblul telescopic este retras complet.
• Frâna de parcare nu este aplicată, iar maneta de control al transmisiei se
află în poziţia pentru deplasare înainte sau în cea pentru marşarier.
• Atunci când echipamentul se apropie de limitele de stabilitate frontală, sunt
emise semnale vizuale şi sonore, iar dezactivarea automată a funcţiilor şi/ sau
funcţia de încetinire sunt oprite.
• Deplasaţi-vă în conformitate cu cerinţele specificate în Secţiunea 1 - Practici
generale de siguranţă.
• Testaţi indicatorul LSI (14) la începutul fiecărui schimb de lucru. Consultaţi Secţiunea
8 - Verificări suplimentare.
• Atunci când amplasaţi o sarcină pe echipament, asiguraţi-vă că punţile sunt virate
complet în oricare direcţie.

A AVERTIZARE
PERICOL DE RĂSTURNARE. Dacă se aprind intermitent LED-urile verde, portocaliu şi
roşu şi se declanşează avertizarea sonoră, retrageţi şi coborâţi imediat ansamblul
telescopic. Stabiliţi cauza şi eliminaţi-o înainte de a continua utilizarea.

3-16 31200521
Secţiunea 3 - Comenzile şi indicatoarele
Mecanismul de reglare a coloanei de direcţie

• Urmaţi “Procedura de oprire" la pagina 4-3.


• Rotiţi maneta (9) în sens opus acelor de ceasornic pentru a debloca.
• Plasaţi coloana de direcţie în poziţia dorită.
• Rotiţi maneta în sensul acelor de ceasornic pentru a bloca.

A AVERTISMENT
PERICOL DE RĂSTURNARE/STRIVIRE. Opriţi complet stivuitorul telescopic şi
motorul înainte de a regla coloana de direcţie. O schimbare bruscă a direcţiei de
deplasare poate reduce stabilitatea şi/sau poate provoca deplasarea sau căderea
sarcinii.

31200521 3-17
Secţiunea 3 - Comenzile şi indicatoarele
Maneta de control
Schema de control al nacelei

TH336, TH337, TH406 şi TH407 (DACĂ ESTE ECHIPAT CU


FUNCŢIA DE PLUTIRE PENTRU ANSAMBLUL
M TELESCOPIC) TH414, TH514 şi TH417

.=ai <-o-> 2=ii

=D

OAM1662

Verifica ţi dacă pictograma pentru schema de control al nacelei (2) este activă pe afişaj
(1) şi dacă autocolantul manetei de control din interiorul cabinei corespunde comenzilor
maşinii.
Maneta (4) controlează funcţiile ansamblului telescopic, echipamentelor anexe,
sistemului hidraulic auxiliar, picioarelor de suport şi blocării ambreiajului.
Funcţiile ansamblului telescopic
• Aduceţi maneta de control înapoi pentru a ridica ansamblul telescopic; aduceţi maneta
de control înainte pentru a coborî ansamblul telescopic; aduceţi maneta de control la
dreapta pentru a extinde ansamblul telescopic; aduceţi maneta de control la stânga
pentru a retracta ansamblul telescopic.
• Viteza funcţiilor ansamblului telescopic depinde de lungimea cursei manetei de control
în direcţia corespunzătoare. Mărirea turaţiei motorului va mări de asemenea viteza
funcţiilor.
• Pentru două funcţii simultane ale ansamblului telescopic, aduceţi maneta de control

Comutatorul de blocare a ambreiajului


Blocarea ambreiajului este controlată de comutatorul de activare al manetei (8).
• (CE şi AUS) Apăsaţi şi menţineţi apăsat comutatorul de activare pentru a dezactiva
sistemul şi a decupla transmisia în timp ce apăsaţi frâna de serviciu. Eliberaţi
comutatorul pentru a activa sistemul şi a menţine transmisia cuplată în timp de
apăsaţi frâna de serviciu.
Secţiunea 3 - Comenzile şi indicatoarele
între sectoare. De exemplu; dacă aduceţi maneta de control înainte şi la stânga,
ansamblul telescopic se va coborî şi se va retracta simultan.

31200521 3-19
Secţiunea 3 - Comenzile şi indicatoarele

A AVERTISMENT
PERICOL DE RĂSTURNARE/STRIVIRE. Acţionarea rapidă şi agresivă a
comenzilor va duce la deplasarea rapidă şi bruscă a sarcinii. Astfel de mişcări pot
provoca deplasarea sau căderea sarcinii sau răsturnarea echipamentului.
Funcţiile echipamentului anex
Înclinarea echipamentului anex este controlată de comutatorul rotativ (5).
• Împingeţi comutatorul rotativ în sus pentru a înclina echipamentul anex în jos;
împingeţi comutatorul rotativ în jos pentru a înclina echipamentul anex în sus.
Funcţiile sistemului hidraulic auxiliar
Comutatorul rotativ (6) al sistemului hidraulic auxiliar controlează funcţiile echipamentelor
anexe care necesită forţă hidraulică pentru a funcţiona. Consultaţi Secţiunea 5 -
Echipamente anexe şi cuplaje de remorcare pentru instrucţiuni aprobate despre
echipamentele anexe şi comenzi.

Funcţia de plutire pentru ansamblul telescopic (TH336, TH337, TH406 şi TH407,


dacă există)
Butonul (7) controlează funcţia de plutire pentru ansamblul telescopic. Funcţia de plutire
permite mişcarea liberă a ansamblului telescopic (ridicare, coborâre) în timp ce
echipamentul anex urmează conturul solului. •

A AVERTISMENT
PERICOL DE RĂSTURNARE. Picioarele de sprijin sporesc stabilitatea şi
capacitatea de sarcină numai dacă sunt utilizate în mod adecvat. Utilizarea
picioarelor de suport pe suprafeţe moi poate duce la răsturnarea stivuitorului
telescopic. Asiguraţi-vă întotdeauna că suprafaţa poate susţine sarcina stivuitorului
telescopic. 3

3 (ANSI) Apăsaţi şi eliberaţi comutatorul de activare o dată pentru a dezactiva sistemul şi


a decupla transmisia în timp ce apăsaţi frâna de serviciu. Apăsaţi şi eliberaţi rapid
comutatorul de două ori pentru a activa sistemul şi a menţine transmisia cuplată în
timp ce apăsaţi frâna de serviciu.

3-20 31200521
Secţiunea 3 - Comenzile şi indicatoarele
Schema manetei de încărcare
Verificaţi dacă pictograma pentru schema de control al încărcătorului (3) este activă pe

TH336, TH337, TH406


şi TH407 (DACĂ
M ESTE ECHIPAT CU
FUNCŢIA DE TH414, TH514 şi
<-o-> ^ y PLUTIRE PENTRU TH417
ANSAMBLUL
=D

OAM1672

afişaj (1) şi dacă autocolantul manetei de control din interiorul cabinei corespunde
comenzilor maşinii.
Maneta (4) controlează funcţiile ansamblului telescopic, echipamentelor anexe,
sistemului hidraulic auxiliar, picioarelor de suport şi blocării ambreiajului.
Funcţiile ansamblului telescopic
• Deplasaţi maneta înapoi pentru a ridica ansamblul telescopic; deplasaţi maneta
înainte pentru a coborî ansamblul telescopic.
• Operaţiunile de extindere/retractare sunt controlate de comutatorul rotativ (5).
Împingeţi comutatorul rotativ în sus pentru a extinde ansamblul telescopic; împingeţi
comutatorul rotativ în jos pentru a retracta ansamblul telescopic.
• Viteza funcţiilor ansamblului telescopic depinde de lungimea cursei manetei de control
în direcţia corespunzătoare. Mărirea turaţiei motorului va mări de asemenea viteza
funcţiilor.
• Pentru două funcţii simultane ale ansamblului telescopic, aduceţi maneta de control
între sectoare. De exemplu; dacă aduceţi maneta de control înainte şi la stânga,
ansamblul telescopic va coborî şi echipamentul anex se va înclina în sus simultan.

31200521 3-21
Secţiunea 3 - Comenzile şi indicatoarele

A AVERTISMENT
PERICOL DE RĂSTURNARE/STRIVIRE. Acţionarea rapidă şi agresivă a
comenzilor va duce la deplasarea rapidă şi bruscă a sarcinii. Astfel de mişcări pot
provoca deplasarea sau căderea sarcinii sau răsturnarea echipamentului.

Funcţiile echipamentului anex


Înclinarea echipamentului anex este controlată de maneta de control.
• Deplasaţi maneta spre dreapta pentru a înclina în jos echipamentul anex; deplasaţi
maneta spre stânga pentru a înclina în sus echipamentul anex.

Funcţiile sistemului hidraulic auxiliar


Comutatorul rotativ (6) al sistemului hidraulic auxiliar controlează funcţiile echipamentelor
anexe care necesită forţă hidraulică pentru a funcţiona. Consultaţi Secţiunea 5 -
Echipamente anexe şi cuplaje de remorcare pentru instrucţiuni aprobate despre
echipamentele anexe şi comenzi.

Funcţia de plutire pentru ansamblul telescopic (TH336, TH337, TH406 şi TH407,


dacă există)
Butonul (7) controlează funcţia de plutire pentru ansamblul telescopic. Funcţia de plutire
permite mişcarea liberă a ansamblului telescopic (ridicare, coborâre) în timp ce
echipamentul anex urmează conturul solului. 4

A AVERTISMENT
PERICOL DE RĂSTURNARE. Picioarele de sprijin sporesc stabilitatea şi
capacitatea de sarcină numai dacă sunt utilizate în mod adecvat. Utilizarea
picioarelor de suport pe suprafeţe moi poate duce la răsturnarea stivuitorului
telescopic. Asiguraţi-vă întotdeauna că suprafaţa poate susţine sarcina stivuitorului
telescopic. 5

Comutatorul de blocare a ambreiajului


Blocarea ambreiajului este controlată de comutatorul de activare al manetei (8).
• (CE şi AUS) Apăsaţi şi menţineţi apăsat comutatorul de activare pentru a dezactiva
sistemul şi a decupla transmisia în timp ce apăsaţi frâna de serviciu. Eliberaţi
comutatorul pentru a activa sistemul şi a menţine transmisia cuplată în timp de
apăsaţi frâna de serviciu.
5 (ANSI) Apăsaţi şi eliberaţi comutatorul de activare o dată pentru a dezactiva sistemul şi
a decupla transmisia în timp ce apăsaţi frâna de serviciu. Apăsaţi şi eliberaţi rapid
comutatorul de două ori pentru a activa sistemul şi a menţine transmisia cuplată în
timp ce apăsaţi frâna de serviciu.

3-22 31200521
Secţiunea 3 - Comenzile şi indicatoarele
Comutatoarele de pe consola frontală
12345 6789 10 11 12 13

1. Comutatorul stergătorului pentru trapa de pavilion (dacă există): Comutator


Pornit/Oprit.
2. Comutatorul pentru stergătorul lunetei (dacă există): Comutator Pornit/Oprit.
3. Comutatorul pentru luminile de deplasare (dacă există): Comutator Pornit/Oprit.
4. Comutatorul pentru lămpile de lucru spate (dacă există): Comutator Pornit/Oprit.
5. Comutatorul pentru lămpile de lucru fată (dacă există): Comutator Pornit/Oprit.
6. Comutatorul pentru girofar (dacă există): Comutator Pornit/Oprit. Plasaţi baza
magnetică a girofarului pe capota cabinei. Curentul este furnizat printr-o priză de 12
V aflată în partea din stânga spate a capotei cabinei.
7. Comutatorul de blocare a ambreiajului: Apăsaţi partea din faţă a comutatorului
pentru a activa sistemul si a menţine transmisia cuplată în timp de apăsaţi frâna de
serviciu. Apăsaţi partea din spate a comutatorului pentru a dezactiva sistemul si a
decupla transmisia în timp ce apăsaţi frâna de serviciu.
8. Comutatorul lămpilor de lucru de pe braţul telescopic (dacă există): Comutator
Pornit/Oprit.
9. Comutatorul pentru proiectoarele de ceaţă (dacă există): Comutator
Pornit/Oprit.
10. Comutatorul cuplajului de montare hidraulic (dacă există): Utilizaţi împreună cu
maneta de control pentru a bloca sau debloca hidraulic un echipament anex.
11. Lampa de control pentru deplasarea ansamblului telescopic (TH336, TH337, TH406
si TH407, dacă există): Se aprinde când este activat sistemul de control pentru
deplasarea ansamblului telescopic.
12. Comutatorul pentru luminile de avarie (dacă există): Comutator Pornit/Oprit.
13. Comutatorul de inversare a ventilatorului (dacă există): Consultaţi pagina 3-28.
Secţiunea 3 - Comenzile şi indicatoarele
Comutatoarele de pe consola din dreapta
14. Comutatorul de control pentru deplasarea ansamblului telescopic (TH336, TH337,
141516 17 20 21 22 23 18 19

TH406 şi TH407, dacă există): Apăsaţi comutatorul pentru a activa controlul


deplasării ansamblului telescopic. Când este activat şi maşina se deplasează cu o
viteză de 5 km/h (3 mph) sau mai mare, sistemul atenuează mişcările ansamblului
telescopic. Apăsaţi din nou comutatorul pentru a dezactiva controlul deplasării
ansamblului telescopic.
Comutatorul pentru alimentarea auxiliară (TH414, TH514 şi TH417, dacă este
echipat pentru utilizarea cu platformă): Apăsaţi şi menţineţi apăsat pentru a porni
alimentarea auxiliară. Consultaţi “Coborârea de urgenţă a ansamblului telescopic
dacă maşina este echipată pentru utilizarea unei platforme” la pagina 6-3.
15. Comutatorul celui de-al doilea sistem hidraulic auxiliar (dacă există): Apăsaţi
comutatorul pentru a activa al doilea sistem hidraulic auxiliar al ansamblului
telescopic. Consultaţi Secţiunea 5 - Echipamente anexe şi cuplaje de remorcare
pentru instrucţiuni aprobate despre echipamentele anexe şi comenzi.
16. Comutatorul pentru sistemul hidraulic auxiliar continuu:
a. Apăsaţi şi eliberaţi comutatorul pentru funcţionarea continuă a echipamentelor
anexe hidraulice. Setaţi nivelul (-100% până la 100%) sistemului hidraulic
auxiliar continuu în interval de 10 secunde utilizând săgeţile sus/jos ale tastaturii
(consultaţi pagina 3-9). Consultaţi Secţiunea 5 - Echipamente anexe şi cuplaje
de remorcare pentru instrucţiuni aprobate despre echipamentele anexe şi
comenzi.
b. Eliberează presiunea din circuitul hidraulic auxiliar. Consultaţi pagina 5-24.
17. Comutatorul cuplajului de remorcare hidraulic (TH336, TH337, TH406 şi TH407,
dacă există): Controlează poziţia cuplajului hidraulic. Apăsaţi şi menţineţi apăsată
partea dreaptă a comutatorului pentru a ridica cuplajul. Apăsaţi şi menţineţi apăsată
partea stângă a comutatorului pentru a coborî cuplajul. Consultaţi pagina 5-50
pentru instrucţiuni despre comenzi.
Comutatorul de reglare a nivelului şasiului (TH414, TH514 şi TH417): Controlează
diferenţa de nivel între partea stângă şi cea dreaptă. Apăsaţi partea dreaptă a
comutatorului pentru a roti şasiul spre dreapta; apăsaţi partea stângă a
comutatorului pentru a roti şasiul spre stânga. Reglarea nivelului poate

31200521 3-24
Secţiunea 3 - Comenzile şi indicatoarele
fi acţionată când braţul telescopic este înclinat la mai puţin de 20 de grade. Dacă
este prevăzut un comutator de retractare a braţului telescopic, reglarea nivelului pot
fi acţionată cu braţul telescopic înclinat la mai puţin de 20 de grade sau cu braţul
complet retractat şi înclinat între 20 şi 55 de grade.
18. Priza: de 12 V.
19. Dispozitiv de deblocare a carabinei cuplajului de remorcare hidraulic (TH336,
TH337, TH406 şi TH407, dacă există): Trageţi pentru a debloca carabinele de pe
cuplajul hidraulic. Consultaţi pagina 5-50 pentru instrucţiuni despre comenzi.
Comenzile radiatorului şi ale sistemului de condiţionare a aerului (dacă există)
141516 17 20 21 22 23 18 19

20. Comutatorul pentru viteza ventilatorului: Comutator rotativ reglabil.


21. Comutatorul de reciclare/aer proaspăt: Comutator rotativ reglabil.
22. Comutatorul de reglare a temperaturii: Comutator rotativ reglabil.
23. Comutatorul sistemului de condiţionare a aerului: Comutator Pornit/Oprit.

3-25 31200521
Secţiunea 3 - Comenzile şi indicatoarele
Maneta de control pentru accesorii
Semnalizatoarele de direcţie şi farurile de fază scurtă/lungă
• împingeţi maneta de control pentru accesorii (1) înainte (2) pentru a activa

semnalizatorul de direcţie stânga.


• Trageţi maneta înapoi (3) pentru a activa semnalizatorul de direcţie dreapta.
• Maneta trebuie adusă manual înapoi în poziţia mediană pentru a dezactiva
semnalizatorul de direcţie. Maneta nu va reveni automat în poziţia neutră după un
viraj.
• Trageţi maneta în sus (4) pentru a comuta între faza scurtă şi faza lungă.

Ştergătorul de parbriz

(TDE00169 şi numerele de (Numere de serie


serie ulterioare) (TDF00198 şi anterioare
numerele de serie ulterioare) numărului
(TBX00324 şi numerele de TDE00169) (Numere
serie ulterioare) (TBY00626 şi de serie anterioare
numerele de serie ulterioare) numărului
(TBZ00227 şi numerele de TDF00198) (Numere
serie ulterioare) (TBW00100 de serie anterioare
şi numerele de serie numărului
ulterioare) (TBT00100 şi TBX00324) (Numere
numerele de serie ulterioare) de serie anterioare
numărului
TBY00626) (Numere
de serie anterioare
numărului
TBZ00227)
Secţiunea 3 - Comenzile şi indicatoarele
Inversarea ventilatorului (dacă există)

Inversarea hidraulică a ventilatorului


1. Într-un spaţiu liber activaţi frâna de parcare, treceţi transmisia în poziţia Neutru şi
asiguraţi-vă că turaţia motorului este mai mică de 1000 rpm.
2. Apăsaţi şi menţineţi apăsată partea din faţă a comutatorului ( 1) pentru a inversa
sensul de rotaţie al ventilatorului motorului astfel încât să puteţi elimina reziduurile
de pe masca radiatorului (2).
3. Dacă este cazul, turaţia motorului poate fi mărită în acest moment.
4. Reduceţi turaţia motorului la mai puţin de 1000 rpm şi eliberaţi comutatorul pentru
a reveni la modul normal de funcţionare al ventilatorului.
Notă: Nu acţionaţi comutatorul mai mult de 30 de secunde.
Secţiunea 3 - Comenzile şi indicatoarele
Inversarea pneumatică a ventilatorului

31200521 3-27
1. Efectuaţi “Procedura de oprire" la pagina 4-3.
2. Deschideţi capota motorului.
3. Ridicaţi capacul de cauciuc (3) şi setaţi intervalul de timp dorit între 6 şi 66 de
minute. Rotiţi în sensul acelor de ceasornic pentru a mări timpul sau în sens opus
acelor de ceasornic pentru a reduce timpul în incremente de 2 minute.
4. Puneţi la loc capacul de cauciuc, închideţi şi blocaţi capacul motorului.

5. În timpul funcţionării maşinii, deplasaţi comutatorul (1) în poziţie mediană pentru a


activa temporizatorul de inversare a ventilatorului. Lamele ventilatorului se rotesc
automat la intervalul fixat şi inversează scurt debitul de aer pentru a îndepărta
reziduurile de pe grila radiatorului (2).
6. Apăsaţi şi menţineţi apăsată partea din faţă a comutatorului pentru a avea prioritate
asupra temporizatorului şi a acţiona inversarea ventilatorului motorului manual
pentru a elimina reziduurile de pe masca radiatorului. Eliberaţi comutatorul pentru a
reveni la temporizator.
Notă: Limitaţi acţionarea manuală la maximum 30 de secunde.
7. Apăsaţi partea din spate a comutatorului pentru a dezactiva funcţia de inversare a
ventilatorului.
Secţiunea 3 - Comenzile şi indicatoarele
3.3 ANTIFURT
Echipamentele cu sistem antifurt necesită introducerea unui cod numeric înainte de
utilizare pentru a împiedica utilizarea neautorizată. Codul este introdus cu ajutorul
afişajului şi a tastaturii.
1. Rotiţi cheia de contact la poziţia I. Dacă sistemul antifurt este activ, afişajul (1) va

kâ 00002 2 3

00
fi :o
0000
H
OAH1430

solicita operatorului să introducă un cod numeric.


2. Utilizaţi săgeţile sus/jos (2) pentru a selecta prima cifră.

3. Apăsaţi butonul OK (3) pentru a confirma şi a trece la următoarea cifră.

4. Continuaţi până la finalizarea codului.


5. Dacă este introdus un cod incorect, se va declanşa o avertizare sonoră scurtă şi
afişajul va solicita din nou operatorului să introducă codul numeric.
6. Dacă este introdus codul corect, procesul normal de pornire poate continua.
Dacă sistemul antifurt este activ şi nu cunoaşteţi codul de acces curent, acesta poate fi
vizualizat sau schimbat de către proprietarul echipamentului din Operator Tools Menu
(Meniul Instrumente operator) (este necesară o parolă de nivel 2). Consultaţi manualul de
service pentru informaţii.

31200521 3-29
Secţiunea 3 - Comenzile şi indicatoarele
3.4 MODURILE DE ACTONARE A DIRECTEI
j j

Sunt disponibile pentru utilizare trei moduri de acţionare a direcţiei.

Acţionarea direcţiei pe 2 roţi Acţionarea direcţiei pe 4 roţi, Acţionarea direcţiei pe 4 roţi,


pentru deplasarea înainte pentru deplasarea oblică

OAL2030

Notă: Modul de acţionare a direcţie pe 2 roţi este necesar pentru deplasarea pe drumuri
publice.

Comutarea manuală a modului de aliniere a direcţiei 9

Dacă modul manual de aliniere a direcţiei este activ în meniul Operator Tools
(Instrumente operator) (consultaţi pagina 3-7), utilizaţi procedura următoare pentru
schimbarea modului de acţionare a direcţiei.
Notă: Modul de acţionare a direcţiei se va schimba imediat după efectuarea selecţiei.
1. Opriţi echipamentul utilizând frâna de serviciu. Dacă modul de acţionare

12 3 OAM2381

5 OAM2400
direcţiei pentru deplasarea frontală (2) este activat şi roţile din spate sunt
aliniate, treceţi direct la pasul 4.
2. Dacă este activat modul de acţionare a direcţiei pentru deplasarea în cerc (1)
sau oblică (3), rotiţi volanul până când roata din stânga spate (4) este aliniată cu
partea laterală a maşinii.
3. Selectaţi modul de acţionare a direcţie pentru deplasarea frontală (2).
4. Rotiţi volanul până când roata din stângă faţă (5) este aliniată cu partea laterală a
maşinii.
5. Roţile sunt acum aliniate. Selectaţi modul dorit de acţionare a direcţiei.

3-30 31200521
Secţiunea 3 - Comenzile şi indicatoarele
Schimbarea modului de aliniere a direcţiei cu
asistenţă pe toate roţile
Dacă modul de aliniere a direcţiei cu asistenţă pe toate roţile este activ în meniul
Operator Tools (Instrumente operator) (consultaţi pagina 3-7), utilizaţi procedura
următoare pentru schimbarea modului de acţionare a direcţiei.
1. Opriţi echipamentul utilizând frâna de serviciu.
2. Selectaţi modul dorit de acţionare a direcţiei: pentru deplasarea în cerc (1),

f
®
Şl

12 3 OAM2381
deplasarea frontală (2) sau deplasarea oblică (3).
Notă: LED-ul corespunzător modului selectat va lumina intermitent şi afişajul va prezenta
ecranele cu alinierea direcţiei până la finalizarea schimbării. După finalizarea alinierii
direcţiei, LED-ul corespunzător modului de direcţie va ilumina continuu.
3. Rotiţi volanul până când roţile din spate sunt centrate (6). Acest pas va fi omis dacă

a
0000°) 0000°) a 0000 o|
00... 0000 00 _ 0000 00 _ 0000

o
o
El F1 00' F1 \
i
+
^ \
6 7 8 1
OAM2391ri

schimbaţi de la modul de acţionare a direcţiei pentru deplasarea frontală şi roţile din


spate sunt deja centrate.
4. Rotiţi volanul până când roţile din faţă sunt centrate (7). Acest pas va fi omis dacă
schimbaţi la modul de acţionare a direcţiei pentru deplasarea frontală.
5. Acum roţile sunt aliniate şi schimbarea modului de acţionare a direcţiei a fost
finalizată (8).

31200521 3-31
Secţiunea 3 - Comenzile şi indicatoarele

3.5 SCAUNUL OPERATORULUI

Reglări

Înainte de a porni motorul, reglaţi scaunul pentru poziţie şi confort.

Scaun cu suspensie mecanică

1. Inainte/Înapoi: Utilizaţi mânerul pentru a deplasa scaunul înainte şi înapoi.


2. Înălţime: Utilizaţi butonul pentru a regla înălţimea scaunului.
3. Suspensie: Utilizaţi maneta pentru a regla suspensia la setarea de greutate
adecvată.

4. Spătar: Utilizaţi butonul pentru a regla unghiul spătarului.


5. Centură de siguranţă: Cuplaţi întotdeauna centura de siguranţă în timpul utilizării.
Dacă este cazul, este disponibilă o centură de siguranţă de 76 mm (3 in).

3-32 31200521
Secţiunea 3 - Comenzile şi indicatoarele
Scaun cu suspensie pneumatică

1. Înainte/Înapoi: Utilizaţi mânerul pentru a deplasa scaunul înainte şi înapoi.


2. Suspensie: Utilizaţi maneta pentru a regla suspensia la setarea de greutate
adecvată.
3. Greutate: Afişează setarea curentă de greutate.
4. Spătar: Utilizaţi maneta pentru a regla unghiul spătarului.
5. Centură de siguranţă: Cuplaţi întotdeauna centura de siguranţă în timpul utilizării.
Dacă este cazul, este disponibilă o centură de siguranţă de 76 mm (3 in).
Secţiunea 3 - Comenzile şi indicatoarele

Centura de siguranţă

Cuplaţi centura de siguranţă după cum urmează:


1. Apucaţi ambele capete libere ale centurii, asigurându-vă că aceasta nu este
răsucită sau încurcată.
2. Cu spatele drept în scaun, cuplaţi capătul retractabil (capătul-tată) al centurii în
capătul receptacul (catarama) al centurii.
3. Cu catarama centurii amplasată cât mai jos posibil pe bazin, trageţi capătul
retractabil al centurii în sens opus cataramei până când aceasta este strânsă peste
bazinul operatorului.
4. Pentru a decupla centura, apăsaţi butonul roşu de pe cataramă şi trageţi capătul
liber afară din aceasta.

3-34 31200521
Secţiunea 3 - Comenzile şi indicatoarele
3.6 INDICATOARELE ANSAMBLULUI TELESCOPIC

12

Extensiile ansamblului telescopic


• Indicatoarele de extensie a ansamblului telescopic (1) se află în partea stângă a
ansamblului telescopic. Utilizaţi indicatoarele pentru a determina extensia braţului
telescopic când utilizaţi diagrama de sarcini (consultaţi “Utilizaţi diagrama de sarcini”
la pagina 5-7).

Unghi ansamblu telescopic (AUS) 6

6 Indicatorul unghiului ansamblului telescopic (2) se află în partea stângă a ansamblului


telescopic. Utilizaţi acest indicator pentru a determina unghiul ansamblului telescopic
când utilizaţi diagrama de sarcini (consultaţi “Utilizaţi diagrama de sarcini” la pagina
5-7).

31200521 3-35
Secţiunea 4 - Utilizarea maşinii
SECŢIUNEA 4 - UTILIZAREA MAŞINII

4.1 MOTORUL
Notă: Pentru mai multe informaţii, consultaţi Manualul de utilizare şi întreţinere a
motorului.

Pornirea motorului
Acest echipament poate fi utilizat în condiţii normale la temperaturi între -20°C şi 40°C
(între 0°F şi 104°F). Pentru utilizarea în afara acestui interval sau în condiţii neobişnuite,
consultaţi distribuitorul Caterpillar local.
1. Asiguraţi-vă că toate comenzile se află în poziţia “Neutru” şi că toate componentele
electrice (lumini, radiator, degivrator etc.) sunt oprite. Acţionaţi frâna de parcare.
2. Dacă maşina este echipată pentru utilizarea unei platforme, ridicaţi comutatorul de
alimentare / oprire de urgenţă.
3. Rotiţi cheia de contact la poziţia I. Dacă este activat, introduceţi codul antifurt.
4. Rotiţi cheia de contact la poziţia II. Dacă temperatura este mai mică de 0°C (32°F),
aşteptaţi până la stingerea indicatorului de preîncălzire a motorului de pe panoul de
instrumente.
5. Rotiţi comutatorul de contact în poziţia III pentru a acţiona demarorul. Eliberaţi
cheia imediat după pornirea motorului. Dacă motorul nu porneşte în 20 de secunde,
eliberaţi cheia şi lăsaţi motorul de pornire să se răcească timp de câteva minute
înainte de a încerca din nou.
6. După pornirea motorului, verificaţi indicatorul de presiune a uleiului de motor. Dacă
indicatorul rămâne pornit pentru mai mult de cinci secunde, opriţi motorul şi
determinaţi cauza înainte de a reporni motorul.
7. Încălziţi motorul turat la 1/2 din turaţia maximă.
Notă: Motorul nu va porni în cazul în care maneta de control al transmisiei nu se află
în poziţia “Neutru” şi frâna de parcare nu este aplicată.

A AVERTISMENT
PERICOL DE DEPLASARE NEAŞTEPTATĂ. Asiguraţi-vă întotdeauna că maneta
de control al transmisiei se află în poziţia neutră şi că frâna de serviciu este aplicată
înainte de a elibera frâna de parcare. Eliberarea frânei de parcare cu transmisia în
poziţia de deplasare înainte sau în marşarier poate determina deplasarea bruscă a
maşinii.

A AVERTISMENT
EXPLOZIA MOTORULUI. Nu stropiţi orificiul de admisie a aerului cu eter pentru
pornirea în condiţii de temperatură scăzută.

31200521 4-1
Secţiunea 4 - Utilizarea maşinii
Pornirea asistată
Daca este necesara pornirea cu o baterie externa (pornire asistata), efectuaţi

următoarele:
• Nu permiteţi atingerea vehiculelor.
• Asiguraţi-vă că este pornit motorul vehiculului de pornire asistată.
• Conectaţi cablul pozitiv (+) de pornire asistată la borna pozitivă (+) a bateriei
descărcate.
• Conectaţi capătul opus al cablul pozitiv (+) la borna pozitivă (+) a bateriei
externe.
• Conectaţi cablul negativ (-) de pornire asistată la borna negativă (-) a bateriei
descărcate.

• Conectaţi capătul opus al cablului negativ (-) la punctul de împământare al


echipamentului, departe de bateria descărcată.

• Urmaţi procedurile standard de pornire.


• Îndepărtaţi cablurile urmând procedura de mai sus în ordine inversă după pornirea
maşinii.

A AVERTISMENT
PERICOL DE EXPLOZIE A BATERIEI. Nu porniţi niciodată asistat sau nu încărcaţi o
baterie îngheţată, deoarece există riscul ca aceasta să explodeze. Ţineţi scânteile,
flăcările şi materialele inflamabile departe de baterie. Bateriile cu plumb acid
generează gaze explozibile în timpul încărcării. Purtaţi ochelari de protecţie.

4-2 31200521
Secţiunea 4 - Utilizarea maşinii
Funcţionarea normală a motorului
9

• Verificaţi regulat panoul de instrumente şi afişajul pentru a vă asigura că toate


sistemele motorului funcţionează corespunzător.
• Observaţi dacă apar zgomote sau vibraţii neobişnuite. Dacă
observaţi un fenomen neobişnuit, parcaţi maşina într-o poziţie de siguranţă şi
efectuaţi procedura de oprire. Raportaţi fenomenul respectiv coordonatorului dvs.
sau distribuitorului Caterpillar local.
• Evitaţi funcţionarea prelungită la ralanti. Dacă nu utilizaţi motorul,
opriţi-l.

Procedura de oprire
Când parcaţi stivuitorul telescopic, utilizaţi o locaţie sigură aflată pe un teren plat şi
nivelat şi departe de alte echipamente şi/sau benzi de circulaţie.
1. Acţionaţi frâna de parcare.

2. Aduceţi transmisia în poziţia “Neutru”.

3. Coborâţi furcile sau componenta anexă la nivelul solului.

4. Rulaţi motorul la ralanti timp de 3 - 5 minute. NU supraturaţi motorul.


5. Opriţi motorul şi scoateţi cheia din contact.
6. Dacă maşina este echipată pentru utilizarea cu platformă, împingeţi în jos
comutatorul pentru alimentare/oprirea de urgenţă.
7. Părăsiţi stivuitorul telescopic în mod corespunzător.

8. Aduceţi comutatorul electric principal (dacă este prevăzut) în poziţia oprit.


9. Blocaţi roţile (dacă este necesar).

31200521 4-3
Secţiunea 4 - Utilizarea maşinii

4.2 UTILIZAREA MAŞINII CU O SARCINĂ NESUSPENDATĂ

Ridicarea sarcinii în condiţii de siguranţă


• Trebuie să cunoaşteţi greutatea şi centrul de greutate al fiecărei sarcini pe care o
ridicaţi. Dacă nu sunteţi sigur de aceste informaţii, consultaţi-vă coordonatorul sau
furnizorul materialului.

A AVERTISMENT
PERICOL DE RĂSTURNARE. Depăşirea capacităţii de ridicare a stivuitorului
telescopic poate produce deteriorarea echipamentului şi/sau poate provoca
răsturnarea acestuia.
• Trebuie să cunoaşteţi capacitatea de sarcină nominală (consultaţi Secţiunea 5) a
stivuitorului telescopic pentru a determina intervalul în care puteţi ridica, transporta şi
plasa sarcina în condiţii de siguranţă.

Preluarea unei sarcini 7 8

• Observaţi condiţiile de teren. Reglaţi viteza de deplasare şi diminuaţi sarcina dacă


este cazul.
• Evitaţi ridicarea sarcinilor stratificate.
• Asiguraţi-vă că sarcina poate trece de obstacolele din imediata apropiere.
• Ajustaţi spaţiile dintre furci astfel încât să intre sub paleţi sau sarcină la lăţimea
maximă. Consultaţi “Reglarea/deplasarea furcilor” la pagina 5-25.
• Apropiaţi maşina de sarcină încet şi direct, cu vârfurile furcii drepte, fără înclinaţie.
Nu încercaţi NICIODATĂ să ridicaţi o sarcină cu o singură furcă.
1. Amplasaţi maşina în locaţia optimă pentru ridicarea sau plasarea sarcinii.
2. Aplicaţi frâna de parcare şi aduceţi maneta de control al transmisiei în poziţia
NEUTRU.
3. Verificaţi indicatorul/indicatoarele de nivel pentru a determina dacă echipamentul

4-4 31200521
Secţiunea 4 - Utilizarea maşinii

trebuie echilibrat înainte de a ridica sarcina. Dacă există, echilibraţi maşina utilizând
comutatorul de reglare a nivelului şasiului (consultaţi pagina 3-25)
sau comenzile picioarelor de suport (consultaţi pagina 3-19 sau 3-22).
4. Deplasaţi braţul telescopic/echipamentul anex la 1,2 m (4 ft) de sol.
(AUS - Deplasaţi ansamblul telescopic astfel încât furcile să nu se afle la o
înălţime mai mare de 300 mm [11.8 in] deasupra solului.)

Elemente importante de reţinut:

31200521 4-5
Transportarea unei sarcini

• După aţi antrenat sarcina şi aţi sprijinit-o de componenta verticală a furcii, înclinaţi
furca înapoi pentru a o poziţiona pentru deplasare. Deplasaţi-vă în conformitate cu
cerinţele specificate în Secţiunea 1 - Practici generale de siguranţă şi Secţiunea 5 -
Echipamente anexe şi cuplaje de remorcare.
• Dacă este în dotare, se recomandă a se folosi modul de control al deplasării
ansamblului telescopic (consultaţi pagina 3-25) pentru transportul unei sarcini pe
distanţe mai lungi. Când este activat, sistemul de control al deplasării ansamblului
telescopic atenuează mişcările ansamblului telescopic.

Procedura de reglare a nivelului 9


Secţiunea 4 - Utilizarea maşinii Amplasarea sarcinii
Înainte de a amplasa sarcina asiguraţi-vă că:
• Punctul de amplasare poate susţine în condiţii de siguranţă greutatea sarcinii.
• Punctul de amplasare este drept; din faţă în spate şi dintr-o parte în cealaltă.
• Utilizaţi diagrama de sarcini pentru a determina intervalul de extindere în condiţii de
siguranţă a braţului telescopic. Consultaţi “Utilizaţi diagrama de sarcini” la pagina 5-
7.
• Aliniaţi furcile la nivelul la care va fi amplasată sarcina, apoi poziţionaţi încet braţul
telescopic până când sarcina ajunge deasupra zonei în care va fi amplasată.
• Coborâţi ansamblul telescopic până când sarcina ajunge pe poziţie şi furcile pot fi
retractate.

9 Nu ridicaţi niciodată braţul telescopic / echipamentul anex la mai mult de 1,2 m (4 ft)
deasupra solului dacă stivuitorul telescopic nu este echilibrat.
(AUS - Nu ridicaţi niciodată furcile la mai mult de 300 mm [11.8 in] deasupra solului
dacă stivuitorul telescopic nu este echilibrat)
• Combinaţia dintre nivelul şasiului şi sarcină poate determina răsturnarea stivuitorului
telescopic.

4-6 31200521
Secţiunea 4 - Utilizarea maşinii
Decuplarea sarcinii
După ce sarcina a fost amplasată pe punctul final în condiţii de siguranţă, efectuaţi
următoarele operaţiuni:
1. Atunci când furca nu mai susţine sarcina, ansamblul telescopic poate fi retractat, iar
stivuitorul telescopic poate fi deplasat în marşarier în direcţiei opusă sarcinii cu
condiţia ca suprafaţa de deplasare să fie uniformă.
2. Coborâţi dispozitivul de transport.
3. Acum puteţi îndepărta stivuitorul telescopic de locaţia de amplasare pentru a
continua lucrul.

31200521 4-7
Secţiunea 4 - Utilizarea maşinii

4.3 UTILIZAREA MAŞINII CU O SARCINĂ SUSPENDATĂ

Ridicarea sarcinii în condiţii de siguranţă


• Trebuie să cunoaşteţi greutatea şi centrul de greutate al fiecărei sarcini pe care o
ridicaţi. Dacă nu sunteţi sigur de aceste informaţii, consultaţi-vă coordonatorul sau
furnizorul materialului.

A AVERTISMENT
PERICOL DE RĂSTURNARE. Depăşirea capacităţii de ridicare a stivuitorului
telescopic poate produce deteriorarea echipamentului şi/sau poate provoca
răsturnarea acestuia.
• Trebuie să cunoaşteţi capacitatea de sarcină nominală (consultaţi Secţiunea 5) a
stivuitorului telescopic pentru a determina intervalul în care puteţi ridica, transporta şi
plasa sarcina în condiţii de siguranţă.

Preluarea unei sarcini suspendate 10 11

• Observaţi condiţiile de teren. Reglaţi viteza de deplasare şi diminuaţi sarcina dacă


este cazul.
• Evitaţi ridicarea sarcinilor stratificate.
• Asiguraţi-vă că sarcina poate trece de obstacolele din imediata apropiere.
• Nu utilizaţi NICIODATĂ stivuitorul telescopic fără să aveţi în cabina operatorului o
diagramă de sarcini adecvată şi lizibilă pentru combinaţia stivuitor telescopic/
echipament anex utilizată.
• Utilizaţi numai dispozitive de ridicare aprobate pentru ridicarea sarcinii.
• Identificaţi punctele de ridicare corespunzătoare ale sarcinii, luând în considerare
centrul de greutate şi stabilitatea sarcinii.
11 Asiguraţi-vă că sarcinile sunt întotdeauna ancorate corespunzător pentru a
restricţiona mişcarea acestora.
• Pentru instrucţiuni legate de ridicarea corespunzătoare, consultaţi şi “Utilizaţi
diagrama de sarcini” la pagina 5-7 pe lângă diagrama de sarcini potrivită din cabina
operatorului.

31200521 4-8
Secţiunea 4 - Utilizarea maşinii
Transportarea unei sarcini suspendate

• Deplasaţi-vă în conformitate cu cerinţele specificate în Secţiunea 1 - Practici


generale de siguranţă şi Secţiunea 5 - Echipamente anexe şi cuplaje de remorcare.
• Pentru cerinţe suplimentare, consultaţi diagrama de sarcini corespunzătoare aflată
în cabina operatorului.

Elemente importante de reţinut:


• Asiguraţi-vă că ansamblul telescopic este retractat complet.
• Nu ridicaţi niciodată sarcina la o înălţime mai mare de 300 mm (11.8 in) deasupra
solului sau ansamblul telescopic la mai mult de 45°.
• Combinaţia dintre nivelul şasiului şi sarcină poate determina răsturnarea stivuitorului
telescopic.
• Piloţii şi operatorul trebuie să comunice constant (verbal sau prin semne) şi să
păstreze tot timpul contactul vizual.
• Nu permiteţi niciodată piloţilor să se poziţioneze între sarcina suspendată şi
stivuitorul telescopic.
• Transportaţi sarcina numai la viteză de mers pe jos - 0,4 m/s (0.9 mph) sau mai mică.

Procedura de reglare a nivelului


1. Amplasaţi maşina în locaţia optimă pentru ridicarea sau plasarea sarcinii.
2. Aplicaţi frâna de parcare şi aduceţi maneta de control al transmisiei în poziţia
NEUTRU.
3. Verificaţi indicatorul/indicatoarele de nivel pentru a determina dacă echipamentul
trebuie echilibrat înainte de a ridica sarcina. Dacă există, echilibraţi maşina utilizând
comutatorul de reglare a nivelului şasiului (consultaţi pagina 3-25)
sau comenzile picioarelor de suport (consultaţi pagina 3-19 sau 3-22).
4. Deplasaţi ansamblul telescopic astfel încât sarcina să nu se afle la o înălţime mai
mare de 300 mm (11.8 in) deasupra solului şi/sau ansamblul telescopic să nu fie
ridicat la mai mult de 45°.

31200521 4-9
Secţiunea 4 - Utilizarea maşinii
Amplasarea unei sarcini suspendate
Înainte de a amplasa sarcina asiguraţi-vă că:
• Punctul de amplasare poate susţine în condiţii de siguranţă greutatea sarcinii.
• Punctul de amplasare este drept; din faţă în spate şi dintr-o parte în cealaltă.
• Utilizaţi diagrama de sarcini pentru a determina intervalul de extindere în condiţii de
siguranţă a braţului telescopic. Consultaţi “Utilizaţi diagrama de sarcini” la pagina 5-7.
• Aliniaţi sarcina la nivelul la care urmează să fie amplasată, apoi poziţionaţi treptat
ansamblul telescopic până când sarcina ajunge deasupra zonei în care va fi
amplasată.
• Asiguraţi-vă că piloţii şi operatorul comunică permanent (verbal sau prin semne) în
timpul amplasării sarcinii.

Decuplarea unei sarcini suspendate 12 13

• Nu permiteţi niciodată piloţilor să se poziţioneze între sarcina suspendată şi


stivuitorul telescopic.
13 Când ajungeţi la destinaţia sarcinii, opriţi complet stivuitorul telescopic şi aplicaţi frâna
de parcare înainte de a decupla dispozitivele de ridicare şi ancorele.

4-10 31200521
Secţiunea 4 - Utilizarea maşinii

4.4 UTILIZAREA PE DRUMURI PUBLICE (CE)


1. Pregătirea
a. Îndepărtaţi sarcina de pe echipamentul anex.
b. Eliminaţi cantităţile mari de murdărie din echipament.
c. Verificaţi luminile şi oglinzile şi reglaţi-le dacă este cazul.
Notă: Asiguraţi-vă că respectaţi toate regulile de circulaţie naţionale/regionale.
2. Coborâţi ansamblul telescopic. Marginea frontală a echipamentului anex trebuie să
se afle la aproximativ 30 - 40 cm (12 - 16 in) deasupra solului.
3. Înclinaţi complet înapoi echipamentul anex.
4. Amplasaţi un scut de protecţie deasupra muchiei frontale a cupei. Îndepărtaţi sau
repoziţionaţi furcile dispozitivului de transport înspre echipament şi fixaţi-le pe
dispozitiv.

OZ2171 1 2

5. Apăsaţi butonul (2) pentru a dezactiva funcţia manetei de control şi toate funcţiile
controlate de aceasta. LED-ul pentru funcţia manetei de control se va stinge.
6. Dezactivarea funcţiei manetei de control schimbă automat modul de acţionare a
direcţiei la cel pentru deplasarea frontală (1). Pentru detalii, consultaţi “Modurile de
acţionare a direcţiei" la pagina 3-31.
7. Echipamentul este pregătit pentru utilizarea în regim rutier.

4-11 31200521
4.5 ÎNCĂRCAREA ŞI ASIGURAREA ÎN VEDEREA
TRANSPORTULUI

Ancorarea
1. Dacă este posibil, reglaţi nivelul stivuitorului telescopic înainte de a îl încărca.
2. Utilizând un pilot, încărcaţi stivuitorul telescopic cu ansamblul telescopic aflat cât
mai jos posibil.
3. După finalizarea încărcării, aplicaţi frâna de parcare şi coborâţi ansamblul
telescopic până când acesta sau componenta anexă se sprijină pe platformă.
Aduceţi toate comenzile în poziţia “Neutru”, opriţi motorul şi scoateţi cheia din
contact.
4. Fixaţi echipamentul de platformă trecând lanţuri prin punctele de ancorare stabilite,
în modul indicat în figură.
5. Nu ancoraţi partea frontală a ansamblului telescopic.
Notă: Utilizatorul îşi asumă întreaga responsabilitate pentru alegerea metodei
corespunzătoare de transport şi a dispozitivelor de ancorare corespunzătoare,
asigurându-se că echipamentul utilizat poate susţine greutatea vehiculului transportat şi
că sunt respectate toate instrucţiunile şi avertismentele producătorului, toate
reglementările şi regulile de siguranţă ale angajatorului şi toate legile aplicabile la nivel
local şi/sau naţional/regional.

A AVERTISMENT
PERICOL DE ALUNECARE A STIVUITORULUI TELESCOPIC. Înainte de a încărca
stivuitorul telescopic, asiguraţi-vă că pe platforma, rampele şi roţile acestuia nu se
află noroi, zăpadă şi gheaţă. În caz contrar, stivuitorul telescopic poate aluneca.
Secţiunea 4 - Utilizarea maşinii Ridicarea
• Când ridicaţi maşina, este foarte important ca dispozitivul şi echipamentul de

4-12 31200521
Secţiunea 4 - Utilizarea maşinii
ridicare să fie legate numai în punctele de ridicare indicate. Dacă maşina nu este
dotată cu inele de ridicare, contactaţi Departamentul de siguranţă a produselor
(Product Safety) al JLG pentru informaţii.
• Reglaţi dispozitivul şi echipamentul de ridicare pentru a vă asigura că maşina va fi
perfect orizontală în momentul ridicării. Maşina trebuie să rămână în poziţie perfect
orizontală pe toată durata ridicării.
• Asiguraţi-vă că dispozitivul şi echipamentul de ridicare sunt clasificate corespunzător
şi sunt potrivite pentru scopul propus. Consultaţi Secţiunea 9 - Specificaţii pentru
informaţii despre greutatea maşinii sau echipamentul de cântărit.
• Îndepărtaţi toate obiectele neasigurate din maşină înainte de ridicarea acesteia.
• Ridicaţi maşina cu mişcări line şi constante. Aşezaţi maşina cu grijă. Evitaţi mişcările
rapide sau bruşte, care pot supune maşina şi/sau dispozitivele de ridicare la şocuri.

31200521 4-13
Secţiunea 5 - Echipamente anexe şi cuplaje de remorcare

SECŢIUNEA 5 - ECHIPAMENTE ANEXE Şl


CUPLAJE DE REMORCARE
51 ECHIPAMENTELE ANEXE APROBATE
Pentru a stabili dacă un echipament anex este aprobat pentru utilizarea cu tipul dvs. de
stivuitor telescopic, efectuaţi următoarele verificări înainte de instalare.
• Tipul, greutatea, dimensiunile şi centrul de greutate al echipamentului anex trebuie să
fie egale sau mai mici decât datele afişate în diagrama de sarcini aflată în cabina
operatorului.
• Modelul de pe diagrama de sarcini trebuie să corespundă cu modelul de stivuitor
telescopic utilizat.
• Echipamentele anexe acţionate hidraulic trebuie utilizate numai pe echipamentele
dotate cu un sistem hidraulic auxiliar.
Dacă oricare dintre condiţiile de mai sus nu este îndeplinită, nu utilizaţi echipamentul
anex. Este posibil ca stivuitorul telescopic să nu fie prevăzut cu diagrama de sarcini
corespunzătoare sau echipamentul anex ar putea să nu fie aprobat pentru modelul de
stivuitor telescopic utilizat. Pentru informaţii suplimentare, luaţi legătura cu JLG sau cu
distribuitorul Caterpillar local.

5.2 ECHIPAMENTELE ANEXE NEAPROBATE


Nu utilizaţi echipamente anexe neaprobate din următoarele motive:
• Nu pot fi stabilite intervale şi limite de capacitate pentru platforme care sunt doar
aparent adecvate, asamblate de amatori, modificate sau pentru alte echipamente
anexe neaprobate.
• Un stivuitor telescopic extins excesiv sau supraîncărcat se poate răsturna fără să vă
daţi seama din timp şi poate produce rănirea gravă sau decesul operatorului şi/sau al
celor din jur.
• Capacitatea unui echipament anex neaprobat de a-şi îndeplini în siguranţă funcţia
pentru care a fost proiectat nu poate fi garantată.

A AVERTISMENT
Utilizaţi numai echipamente anexe aprobate. Echipamentele anexe care nu au fost
aprobate pentru utilizarea împreună cu stivuitorul telescopic pot produce
deteriorarea echipamentului sau accidente.

31200521 5-1
Secţiunea 5 - Echipamente anexe şi cuplaje de remorcare
5.3 ECHIPAMENTELE FURNIZATE DE JLG
Notă: Toate echipamentele anexe menţionate se utilizează cu cuplajul de
montare CAT.

TH336, TH337, TH406 şi TH407


Standard aplicabil
TH336 TH406
TH337 TH407
Echipament anex Cod piesă CE CE ANSI AUS

326-2013 X X X
Dispozitiv de transport, 1185 mm (47 in)
351-2519 X
174-7731 X X X
Dispozitiv de transport, 1850 mm (72 in)
351-2521 X
Dispozitiv de transport, 50 in 301-9757 X
Dispozitiv de transport, 72 in 301-9758 X

Dispozitiv de transport cu deplasare 222-6210 X X X


laterală, 1200 mm (47.2 in) 351-2520 X

Dispozitiv de transport cu deplasare laterală,


314-8479 X
48 in
Dispozitiv de transport cu rotire/înclinare 231-3229 X X X
laterală, 1200 mm (47.2 in) 351-2523 X
Dispozitiv de transport cu rotire/înclinare 227-5748 X X X
laterală, 1850 mm (72 in) 351-2522 X

Dispozitiv de transport cu rotire/înclinare


309-4315 X
laterală, 50 in
Dispozitiv de transport cu rotire/înclinare
309-4316 X
laterală, 72 in
Dispozitiv de transport cu basculare, 100° 318-9222 X

Furcă, paleţi 45 * 100 * 1070 mm (1.8 * 4 * 42 252-1454 X X X


in)
Furcă, paleţi 50 * 100 * 1200 mm (2 * 4 * 47.2 326-1997 X X X
in)

252-1456 X X X
Furcă, paleţi 50 * 100 * 1525 mm (2 * 4 * 60 in)
Furcă, paleţi 50 * 120 * 1200 mm (2 * 4.7 * 323-5635 X X X
47.2 in)
*
Furcă, paleţi 50 * 120 * 1200 mm (2 * 4.7 * X X X
47.2 in)
Furcă, paleţi 60 * 100 * 1200 mm 352-4117 X

252-1460 X X X X
Furcă, blocuri 50 * 50 * 1220 mm (2 * 2 * 48 in)
Furcă, paleţi 2.36 * 4 * 48 in 301-9755 X

5-2 31200521
Secţiunea 5 - Echipamente anexe şi cuplaje de remorcare

Standard aplicabil
TH336 TH406
TH337 TH407
Echipament anex Cod piesă CE CE ANSI AUS

Furcă, paleţi 2.36 * 6 * 60 in 301-9754 X


Furcă, paleţi 1.75 * 7 * 60 in 301-9756 X
Furcă, blocuri 2 * 2 * 48 in 301-9752 X
Cupă, uz general 1,0 m3 (1.3 yd3) 163-4261 X X X

Cupă, materiale uşoare 1,5 m (1.9 yd )


3 3
186-5838 X X X

Cupă, materiale uşoare 2,0 m3 (2.6 yd3) 220-4759 X X X

Cupă, materiale uşoare 2,5 m (3.3 yd )


3 3
220-4760 X X X

Cupă, materiale uşoare 3,0 m3 (3.9 yd3) 220-4761 X X X

Cupă multifuncţională 1,0 m (1.3 yd )


3 3
163-4265 X X X

Cupă, graifer, 0,8 m3 (1.0 yd3) 219-5515 X X X

Furca de îngrăşământ 186-6054 X X X


Dispozitivul de manevrare a baloturilor 163-4263 X X X
Cârligul de cuplare 169-6460 X X X

Ansamblu telescopic pentru grinzi, 4 m (13.1


169-3945 X X X
ft)
Ansamblu telescopic pentru grinzi, 2 m 354-2622 X
* Numărul de componentă nu era disponibil în momentul publicării.

31200521 5-3
Secţiunea 5 - Echipamente anexe şi cuplaje de remorcare
TH414, TH514 şi TH417

5-4 31200521
Secţiunea 5 - Echipamente anexe şi cuplaje de remorcare
Standard aplicabil
TH414 TH514 TH417

Echipament anex Cod piesă CE AUS CE ANSI AUS CE AUS

326-2013 X X
351-2519 X X
Dispozitiv de transport, 1185 mm (47 in) 215-4350 X X
351-2518 X
174-7731 X X X X
351-2521 X X
Dispozitiv de transport, 1850 mm (72 in)
222-6210 X X X X
Dispozitiv de transport cu deplasare
351-2520 X X X
laterală, 1200 mm (47.2 in)
231-3229 X X X X
Dispozitiv de transport cu rotire/ înclinare
351-2523 X X X
laterală, 1200 mm (47.2 in)
227-5748 X X X X
Dispozitiv de transport cu rotire/ înclinare
351-2522 X X X
laterală, 1850 mm (72 in)
Furcă, paleţi 45 * 100 * 1070 mm 252-1454 X X
Furcă, paleţi 50 * 100 * 1200 mm 326-1997 X X
Furcă, paleţi 50 * 100 * 1525 mm 252-1456 X X
Furcă, paleţi 50 * 120 * 1200 mm 323-5635 X X
Furcă, paleţi 50 * 120 * 1200 mm * X X
Furcă, paleţi 60 * 100 * 1200 mm 352-4117 X X
Furcă, paleţi 60 * 100 * 1200 mm 326-1998 X X
Furcă, blocuri 50 * 50 * 1220 mm 252-1460 X X
Cupă, uz general 1,0 m3 (1.3 yd3) 163-4261 X X X

Cupă, materiale uşoare 1,5 m 3


186-5838 X

Cupă, uz general 1,0 m3 163-4265 X

Cupă, graifăr 0,8 m 3


219-5515 X

Cârligul de cuplare 169-6460 X X X

Ansamblu telescopic pentru grinzi, 4 m 169-3945 X X X


(13.1 ft)
Ansamblu telescopic pentru grinzi, 2 m
354-2622 X X

343-7048 X X X
Platformă THP18s
354-0474 X X
343-7047 X X X
Platformă THP45s
354-0475 X X
* Numărul de componentă nu era disponibil în momentul publicării.
Această pagină a fost lăsată albă intenţionat

31200521 5-5
Secţiunea 5 - Echipamente anexe şi cuplaje de remorcare
5.4 CAPACITATEA STIVUITORULUI TELESCOPIC/
ECHIPAMENTELOR ANEXE/FURCII

Înainte de montarea echipamentului anex, verificaţi dacă acesta este aprobat şi dacă
stivuitorul telescopic este prevăzut cu diagrama de sarcini corespunzătoare. Consultaţi
“Echipamentele anexe aprobate” la pagina 5-1.
Pentru a determina capacitatea maximă a stivuitorului telescopic şi a echipamentului
anex, utilizaţi cea mai mică dintre următoarele capacităţi:
• Capacitatea imprimată pe plăcuţa de identificare a echipamentului anex ( 1).
• Capacităţile şi centrele de greutate ale furcilor sunt indicate pe partea laterală a
fiecărei furci (2) (dacă există). Aceste specificaţii indică sarcina maximă care poate fi
ridicată în condiţii de siguranţă de o singură furcă la centrul de greutate maxim ( 3).
Capacitatea totală a echipamentului anex este înmulţită cu numărul de furci de pe
acesta (dacă există), până la capacitatea maximă a echipamentului anex.
• Capacitatea maximă este specificată în diagrama de sarcini corespunzătoare.
Consultaţi “Echipamentele anexe aprobate” la pagina 5-1.
• Când indicele nominal de sarcină al stivuitorului telescopic diferă de capacitatea
furcilor sau a echipamentului anex, valoarea mai mică devine capacitatea totală de
sarcină.
Utilizaţi diagrama de sarcini corespunzătoare pentru a determina capacitatea maximă
pentru diferite configuraţii ale echipamentului. Ridicarea şi amplasarea unei sarcini
necesită utilizarea mai multor diagrame de sarcini, în funcţie de configuraţia
echipamentului.
În afară de furcile de blocuri, toate furcile trebuie utilizate în perechi complementare;
furcile de blocuri sunt utilizate în seturi complementare.

A AVERTISMENT
Nu utilizaţi niciodată un echipament anex fără ca diagrama de sarcină
corespunzătoare, furnizată de JLG, să fie prezentă pe stivuitorul telescopic.

5-6 31200521
Secţiunea 5 - Echipamente anexe şi cuplaje de remorcare
5.5 UTILIZAT DIAGRAMA DE SARCINI
j

Pentru a utiliza corect diagrama de sarcini (consultaţi pagina 5-8), operatorul trebuie să
determine mai întâi şi/sau să deţină următoarele:
1. Un echipament anex aprobat. Consultaţi “Echipamentele anexe aprobate” la pagina
5-1.
2. Diagrama de sarcini adecvată.
3. Greutatea sarcinii de ridicat.
4. Informaţii privind amplasarea sarcinii:
a. ÎNĂLŢIMEA la care va fi amplasată sarcina.
b. DISTANŢA dintre pneurile frontale ale stivuitorului telescopic şi punctul în care
va fi amplasată sarcina.
5. Pe diagrama de sarcini, găsiţi rândul pentru înălţimea respectivă şi urmăriţi-l până
se intersectează cu cel pentru distanţă.
6. Numărul din câmpul la care se intersectează cele două reprezintă capacitatea
maximă pentru ridicarea respectivă. Dacă cele două se intersectează la demarcaţia
dintre zone, trebuie utilizat numărul mai mic.
Numărul din zona de sarcini trebuie să fie mai mare sau egal cu greutatea sarcinii de
ridicat. Determinaţi limitele zonei de sarcini de pe diagrama de sarcini şi respectaţi
limitele respective.

Locaţiile indicatorului de capacitate

INDICATOR DE INDICATOR DE UNGHI AL


INDICATOR DE UNGHI AL ANSAMBLULUI TELESCOPIC
EXTENSIE A ANSAMBLULUI (ÎN INTERIORUL CABINEI)
PLACUŢA DE
TELESCOPIC
IDENTIFICARE A
ECHIPAMENTULUI
ANEX

ŞTAMPILA CU
SPECIFICAŢIA
DE GREUTATE
A FURCII

31200521 5-7
Această diagramă de sarcini poate fi utilizată NUMAI cu acest model.
Unghi Tipul, greutatea
Indicator de şi
Modelul stivuitorului telescopic este indicat pe ansamblul telescopic
ansamblu extensie a
dimensiunile
sau pe şasiu. Modelul XXXX este utilizat numai în scop explicativ.
telescopic ansamblului
echipamentului
Centrul de
anex trebuie(arc)
telescopic să fie
Secţi greutate trebuie să
egale sau mai mici
fie egal sau mai
decât datele
unea scăzut decât
indicate.
valoarea indicată.

5 - Echipamente anexe şi cuplaje de remorcare Exemplu de


diagramă de sarcini (CE şi ANSI)

Zonele de sarcini indică


greutatea maximă care poate fi
ridicată în condiţii de siguranţă.

Notă: Acesta este numai un exemplu de diagramă de sarcini! NU utilizaţi această


diagramă, utilizaţi diagrama aflată în cabina operatorului.

A AVERTISMENT
PERICOL DE RĂSTURNARE. Toate sarcinile afişate pe diagrama nominală
de sarcini pornesc de la premiza amplasării echipamentului pe teren stabil, în poziţie
dreaptă (consultaţi pagina 4-5);a poziţionării furcilor în mod regulat pe dispozitivul de
transport; a umflării adecvată a pneurilor de dimensiuni corespunzătoare; şi a unei stări
bune de funcţionare a stivuitorului telescopic.

5-8 31200521
Secţiunea 5 - Echipamente anexe şi cuplaje de remorcare
Pentru a identifica diagrama de sarcini adecvată pentru stivuitoarele telescopice echipate
cu picioare de suport, consultaţi următoarele pictograme care s-ar putea afla pe
diagrama de sarcini.

• Utilizaţi când ridicaţi sarcini cu picioarele de suport ridicate.

OAL1090

• Utilizaţi când ridicaţi sarcini cu picioarele de suport coborâte.

OAL1100

31200521 5-9
Secţiunea 5 - Echipamente anexe şi cuplaje de remorcare

TRAVELING {PICK & CARRY)


REQUIRES FIRM SURFACE WITH LOAD
ON FORKS.
MAXTRAVELWITH RATED LOAD XXKM/H.
BOOM FULLY RETRACTED.

Exemplu de
diagramă de
sarcini (AUS)
Informaţii privind
deplasarea

Informaţii privind
ridicarea
Notă: Acesta este numai un exemplu de diagramă de sarcini! NU utilizaţi această
diagramă, utilizaţi diagrama aflată în cabina operatorului.
SPECIFICATIONS FORSAFE USE
1.TYRE SIZES:
- XX XX (XXXXX) XXPSI/XX BAR
- XX XX (XXXXX) XXPSI/XX BAR
- XX XX (XXXXX) XXPSI/XX BAR
Specificaţii pentru - XX XX (XXXXX) XXPSI/XX BAR
2. IN SERVICE WIND SPEED:
- XXM/S (XXKM/H)
utilizarea în siguranţă 3. GROUND CONDITIONS:
- FIRM SURFACES FOR BOTH
LIFTING AND TRAVELING.
- SLOPE AND LOAD LISTED
ABOVE FOR
xxxxxxxxxxx

Această diagramă de
sarcini poate fi utilizată
NUMAI cu acest model.
XXXX
Modelul stivuitorului Tipul, greutatea şi
telescopic este indicat dimensiunile
pe echipamentului
ansamblul telescopic anex trebuie să fie
sau egale sau mai mici
pe şasiu. Modelul XXXX decât datele
este utilizat numai în indicate.
scop explicativ.
Indicator de
extensie
Unghi ansamblu a ansamblului
telescopic telescopic (arc)

Centrul de greutate
Zonele de sarcini indică trebuie să fie egal
greutatea maximă care sau mai scăzut
poate fi ridicată în decât valoarea
condiţii de siguranţă. xxxxxxxx indicată.
OAM2730

5-10 31200521
Secţiunea 5 - Echipamente anexe şi cuplaje de remorcare

A AVERTISMENT
PERICOL DE RĂSTURNARE. Toate sarcinile afişate pe diagrama
nominală de sarcini pornesc de la premiza amplasării echipamentului pe teren stabil,
în poziţie dreaptă (consultaţi pagina 4-5);a poziţionării furcilor în mod regulat pe
dispozitivul de transport; a umflării adecvată a pneurilor de dimensiuni
corespunzătoare; şi a unei stări bune de funcţionare a stivuitorului telescopic. 14 15

OAL1090

OAL1100

Pentru a identifica diagrama de sarcini adecvată pentru stivuitoarele telescopice


echipate cu picioare de suport, consultaţi următoarele pictograme care s-ar putea afla pe
diagrama de sarcini.

• Utilizaţi când ridicaţi sarcini cu picioarele de suport ridicate.


15 Utilizaţi când ridicaţi sarcini cu picioarele de suport coborâte.

31200521 5-11
Secţiunea 5 - Echipamente anexe şi cuplaje de remorcare
Exemplu
Un antreprenor deţine un stivuitor telescopic modelul xxxx cu un dispozitiv de transport
cu furci. Acesta ştie că respectivul echipament anex poate fi utilizat cu modelul său
deoarece:
• Stilul, greutatea, dimensiunile şi centrul de greutate al echipamentului anex se
corespund datelor pentru echipamentul anex de pe diagrama de sarcini.
• Diagrama de sarcini este marcată în mod explicit pentru modelul xxxx şi corespunde
configuraţiei utilizate.
Mai jos sunt specificate exemple pentru diverse condiţii pe care antreprenorul le poate
întâlni şi posibilitatea de ridicare a sarcinii în fiecare caz.
Greutate Poate fi
sarcină Distanţă Înălţime ridicată
1 1250 kg (2755 lb) 4,0 m (13.1 ft) 3,5 m (11.5 ft) Da
2 750 kg (1653 lb) 6,0 m (19.7 ft) 9,0 m (29.5 ft) NU
3 2500 kg (5512 lb) 2,0 m (6.6 ft) 6,5 m (21.3 ft) Da
4 3000 kg (6614 lb) 1,5 m (4.9 ft) 10,5 m (34.4 ft) NU

XXXX

Exemplul 4

Exemplul 3
Exemplul 2

Exemplul 1

9m 8m 7m 6m 5m 4m 3m 2m 1m Om
OAM1921

Notă: Acesta este numai un exemplu de diagramă de sarcini! NU utilizaţi această


diagramă, utilizaţi diagrama aflată în cabina operatorului.

5-12 31200521
Secţiunea 5 - Echipamente anexe şi cuplaje de remorcare
5.6 INSTALAREA ECHIPAMENTULUI ANEX

Cuplajul de montare CAT

MECANIC

1. Echipament anex
2. Locaşuri pentru stifturile echipamentului anex
3. Ştift echipament anex
4. Ştift de blocare
5. Cui de siguranţă (pentru cuplajul mecanic)
6. Cuplaj de montare (maneta de înclinare a echipamentului anex se află în cabină;
consultaţi pagina 3-19 sau 3-22)

A AVERTISMENT
PERICOL DE STRIVIRE. Asiguraţi-vă întotdeauna că dispozitivul de transport
sau echipamentul anex sunt poziţionate corespunzător pe ansamblul telescopic şi
fixate cu ştiftul de blocare şi cuiul de siguranţă. Dacă nu vă asiguraţi de montarea
corespunzătoare a acestora, dispozitivul de transport / echipamentul anex / sarcina se
poate decupla.

31200521 5-13
Secţiunea 5 - Echipamente anexe şi cuplaje de remorcare
Cuplajul de montare mecanic
Procedura de montare este prevăzută pentru operarea de către o singură persoană.
Înainte de a părăsi cabina, efectuaţi “Procedura de
oprire” la pagina 4-3.

1. Înclinaţi cuplajul de montare înainte pentru a


asigura spaţiul necesar. Asiguraţi-vă că ştiftul de
blocare şi cuiul de siguranţă au fost scoase.

2. Aliniaţi ştiftul echipamentului anex cu locaşul


acestuia. Ridicaţi uşor ansamblul telescopic pentru
a cupla ştiftul echipamentului anex la locaş.

3. Înclinaţi cuplajul de montare înapoi pentru a


acţiona echipamentul anex.

4. Introduceţi ştiftul de blocare şi fixaţi-l utilizând cuiul


de siguranţă.

5. Dacă echipamentul anex este dotat cu furtunuri hidraulice auxiliare, conec- taţile.
Consultaţi “Echipamentul anex acţionat hidraulic” la pagina 5-24.

5-14 31200521
Secţiunea 5 - Echipamente anexe şi cuplaje de remorcare
Cuplajul de montare hidraulic
Procedura de montare este prevăzută pentru operarea
de către o singură persoană.

1. Înclinaţi cuplajul de montare înainte pentru a asigura


spaţiul necesar. Asiguraţi-vă că ştiftul de blocare
este decuplat.

2. Aliniaţi ştiftul echipamentului anex cu locaşul


acestuia. Ridicaţi uşor ansamblul telescopic
pentru a cupla ştiftul echipamentului anex la locaş.

3. Înclinaţi cuplajul de montare înapoi pentru a acţiona

echipamentul anex.

4.

Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul (1) şi,


simultan, împingeţi comutatorul rotativ în
jos (2) pentru a cupla ştiftul de blocare sau
împingeţi comutatorul rotativ în sus pentru a
5. decupla ştiftul de blocare.

Ridicaţi ansamblul telescopic la nivelul


ochilor şi verificaţi vizual dacă ştiftul de
blocare intră în orificiu. Dacă ştiftul nu intră
în orificiu, coborâţi echipamentul anex la nivelul

31200521 5-15
solului şi reveniţi la pasul 2.

6. Dacă echipamentul anex este dotat cu furtunuri hidraulice auxiliare, conec- taţile.
Consultaţi “Echipamentul anex acţionat hidraulic” la pagina 5-24.

5-16 31200521
Secţiunea 5 - Echipamente anexe şi cuplaje de remorcare
Cuplajul JD

1. Echipament anex
2. Orificiu echipament anex
3. Punct cuplaj
4. Ştift de blocare
5. Cuplaj JD (maneta de înclinare a echipamentului anex se află în cabină; consultaţi
pagina 3-19 sau 3-22)

A AVERTISMENT
PERICOL DE STRIVIRE. Asiguraţi-vă întotdeauna că dispozitivul de transport
sau echipamentul anex sunt poziţionate corespunzător pe braţul telescopic şi fixate cu
ştiftul de blocare. Dacă nu vă asiguraţi de montarea corespunzătoare a acestora,
dispozitivul de transport / echipamentul anex / sarcina se poate decupla.

31200521 5-17
Secţiunea 5 - Echipamente anexe şi cuplaje de remorcare
Procedura de montare este prevăzută pentru operarea
de către o singură persoană.

1. Înclinaţi cuplajul înainte pentru a asigura spaţiul


necesar. Asiguraţi-vă că ştiftul de blocare este
decuplat.

2. Aliniaţi punctul cuplajului cu orificiul


echipamentului anex. Ridicaţi uşor braţul
telescopic pentru a cupla punctul cuplajului la
orificiu.

3. Înclinaţi cuplajul înapoi pentru a acţiona

echipamentul anex.

4. Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul ( 1)


şi, simultan, împingeţi comutatorul rotativ
în jos (2) pentru a cupla ştiftul de blocare
sau împingeţi comutatorul rotativ în sus pentru a decupla ştiftul de blocare.

5. Ridicaţi braţul telescopic la nivelul ochilor şi verificaţi vizual dacă ştiftul de blocare
intră în orificiul echipamentului anex. Dacă ştiftul nu intră în orificiu, coborâţi
echipamentul anex la nivelul solului şi reveniţi la pasul 2.
6. Dacă echipamentul anex este dotat cu furtunuri hidraulice auxiliare, conec- taţile.

31200521 5-18
Consultaţi “Echipamentul anex acţionat hidraulic” la pagina 5-24.

31200521 5-19
Secţiunea 5 - Echipamente anexe şi cuplaje de remorcare
Cuplajul Manitou

MECANIC

1. Echipament anex
2. Stift echipament anex
3. Locaşuri pentru stifturile echipamentului anex
4. Stift de blocare
5. Cui de siguranţă (pentru cuplajul mecanic)
6. Cuplaj Manitou (maneta de înclinare a echipamentului anex se află în cabină;
consultaţi pagina 3-19 sau 3-22)

A AVERTISMENT
PERICOL DE STRIVIRE. Asiguraţi-vă întotdeauna că dispozitivul de transport
sau echipamentul anex sunt poziţionate corespunzător pe braţul telescopic şi fixate cu
ştiftul de blocare. Dacă nu vă asiguraţi de montarea corespunzătoare a acestora,
dispozitivul de transport / echipamentul anex / sarcina se poate decupla.

5-20 31200521
Secţiunea 5 - Echipamente anexe şi cuplaje de remorcare
Cuplajul mecanic
Procedura de montare este prevăzută pentru operarea de către o singură persoană.
Înainte de a părăsi cabina, efectuaţi “Procedura de
oprire” la pagina 4-3.

1. Înclinaţi cuplajul înainte pentru a asigura spaţiul


necesar. Asiguraţi-vă că ştiftul de blocare şi cuiul
de siguranţă au fost scoase.

2. Aliniaţi locaşul ştiftului echipamentului anex cu


ştiftul echipamentului anex. Ridicaţi uşor
ansamblul telescopic pentru a cupla ştiftul
echipamentului anex la locaş.

3. Înclinaţi cuplajul înapoi pentru a acţiona


echipamentul anex.

4. Introduceţi ştiftul de blocare şi fixaţi-l utilizând cuiul


de siguranţă.

5. Dacă echipamentul anex este dotat cu furtunuri hidraulice auxiliare, conec- taţile.
Consultaţi “Echipamentul anex acţionat hidraulic” la pagina 5-24.

31200521 5-21
Secţiunea 5 - Echipamente anexe şi cuplaje de remorcare
Cuplajul hidraulic
Procedura de montare este prevăzută pentru operarea
de către o singură persoană.

1. Înclinaţi cuplajul înainte pentru a asigura spaţiul


necesar. Asiguraţi-vă că ştiftul de blocare este
decuplat.

2. Aliniaţi locaşul ştiftului echipamentului anex cu


ştiftul echipamentului anex. Ridicaţi uşor
ansamblul telescopic pentru a cupla ştiftul
echipamentului anex la locaş.

3. Înclinaţi cuplajul înapoi pentru a acţiona

echipamentul anex.

4. Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul ( 1)


şi, simultan, împingeţi comutatorul rotativ
în jos (2) pentru a cupla ştiftul de blocare
sau împingeţi comutatorul rotativ în sus pentru a decupla ştiftul de blocare.

5. Ridicaţi braţul telescopic la nivelul ochilor şi verificaţi vizual dacă ştiftul de blocare
intră în orificiul echipamentului anex. Dacă ştiftul nu intră în orificiu, coborâţi
echipamentul anex la nivelul solului şi reveniţi la pasul 2.
6. Dacă echipamentul anex este dotat cu furtunuri hidraulice auxiliare, conec- taţile.
Consultaţi “Echipamentul anex acţionat hidraulic” la pagina 5-24.

5-22 31200521
Secţiunea 5 - Echipamente anexe şi cuplaje de remorcare
Cuplajul JCB

1. Echipament anex
2. Locaşuri pentru ştifturile echipamentului anex
3. Ştift echipament anex
4. Cârlig (pentru cuplajul mecanic)
5. Pârghia ştiftului de blocare (pentru cuplajul mecanic)
6. Ştift de blocare
7. Cuplai JCB (maneta de înclinare a echipamentului anex se află în cabină; consultaţi
pagina 3-19 sau 3-22)

A AVERTISMENT
PERICOL DE STRIVIRE. Asiguraţi-vă întotdeauna că dispozitivul de
transport sau echipamentul anex sunt poziţionate corespunzător pe braţul telescopic
şi fixate cu ştiftul de blocare. Dacă nu vă asiguraţi de montarea corespunzătoare a
acestora, dispozitivul de transport / echipamentul anex / sarcina se poate decupla.

31200521 5-23
Secţiunea 5 - Echipamente anexe şi cuplaje de remorcare
Cuplajul mecanic
Procedura de montare este prevăzută pentru operarea de către o singură persoană.
Înainte de a părăsi cabina, efectuaţi “Procedura de
oprire” la pagina 4-3.

1. Înclinaţi cuplajul înainte pentru a asigura spaţiul


necesar. Desprindeţi pârghia ştiftului de blocare şi
trageţi-o pentru a decupla ştiftul.

2. Aliniaţi ştiftul echipamentului anex cu locaşul


acestuia. Ridicaţi uşor ansamblul telescopic
pentru a cupla ştiftul echipamentului anex la locaş.

3. Înclinaţi cuplajul înapoi pentru a acţiona


echipamentul anex.

4. Împingeţi maneta ştiftului de blocare pentru a


angrena ştiftul de blocare a cuplajului şi fixaţi-o cu
cârligul.

5. Dacă echipamentul anex este dotat cu furtunuri hidraulice auxiliare, conec- taţile.
Consultaţi “Echipamentul anex acţionat hidraulic” la pagina 5-24.

5-24 31200521
Secţiunea 5 - Echipamente anexe şi cuplaje de remorcare
Cuplajul hidraulic
Procedura de montare este prevăzută pentru operarea
de către o singură persoană.

1. Înclinaţi cuplajul înainte pentru a asigura spaţiul


necesar. Asiguraţi-vă că ştiftul de blocare este
decuplat.

2. Aliniaţi ştiftul echipamentului anex cu locaşul


acestuia. Ridicaţi uşor ansamblul telescopic pentru
a cupla ştiftul echipamentului anex la locaş.

3. Înclinaţi cuplajul înapoi pentru a acţiona


echipamentul anex.

4. Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul ( 1)


şi, simultan, împingeţi comutatorul rotativ
în jos (2) pentru a cupla ştiftul de blocare
sau împingeţi comutatorul rotativ în sus
pentru a decupla ştiftul de blocare.

5. Ridicaţi braţul telescopic la nivelul ochilor şi verificaţi vizual dacă ştiftul de blocare
intră în orificiul echipamentului anex. Dacă ştiftul nu intră în orificiu, coborâţi
echipamentul anex la nivelul solului şi reveniţi la pasul 2.
6. Dacă echipamentul anex este dotat cu furtunuri hidraulice auxiliare, conec- taţile.
Consultaţi “Echipamentul anex acţionat hidraulic” la pagina 5-24.

31200521 5-25
Secţiunea 5 - Echipamente anexe şi cuplaje de remorcare
Echipamentul anex acţionat hidraulic

1. Montaţi echipamentul anex (consultaţi pagina 5-13 sau 5-16).


2. Coborâţi echipamentul anex la sol.
3. Apăsaţi şi eliberaţi rapid de două ori comutatorul pentru sistemul hidraulic auxiliar
continuu (1). Apăsaţi din nou şi menţineţi pentru a elibera presiunea din ambele
fitinguri auxiliare (2).
Notă: Comutatorul sistemului hidraulic auxiliar trebuie apăsat de trei ori în interval de
două secunde. Dacă se declanşează avertizarea sonoră sau indicatorul sistemului
hidraulic auxiliar se aprinde continuu, repetaţi pasul 3.
4. Efectuaţi “Procedura de oprire” la pagina 4-3.
5. Conectaţi furtunurile echipamentului anex la ambele fitinguri auxiliare.

5.7 PLATFORMA (DACĂ EXISTĂ)


1. Instalaţi platforma (consultaţi pagina 5-13) şi conectaţi tuburile hidraulice (a se

vedea mai sus).


2. Cu frâna de parcare cuplată şi motorul oprit, îndepărtaţi capacul conectorului şi
conectaţi cablul electric (3) de la platformă.

5-26 31200521
Secţiunea 5 - Echipamente anexe şi cuplaje de remorcare
5.8 REGLAREA/DEPLASAREA FURCILOR
Dispozitivele de transport pot avea locaţii diferite pentru poziţionarea furcilor. Există două
metode de repoziţionare, în funcţie de structura dispozitivului de transport.
Notă: Aplicaţi un strat subţire de lubrifiant adecvat pentru a facilita glisarea furcilor pe tija
pentru furci.
Pentru a glisa furcile:
1. Asiguraţi-vă că echipamentul anex este montat corect. Consultaţi “Instalarea
echipamentului anex" la pagina 5-13.
2. Ridicaţi echipamentul anex la aproximativ 1,5 m (5 ft) şi înclinaţi dispozitivul de
transport înainte până când călcâiul este liber de echipamentul anex.
3. Rămâneţi în partea laterală a dispozitivului de transport. Pentru a o glisa spre
centrul dispozitivului de transport, împingeţi furca în apropierea inelului furcii.
Pentru a o glisa spre marginea dispozitivului de transport, trageţi furca în
apropierea inelului furcii. Pentru a evita prinderea, nu aşezaţi degetele între furcă şi
structura dispozitivului de transport.
Dacă este necesară îndepărtarea tijei pentru furci:
1. Aşezaţi furcile pe sol.
2. Îndepărtaţi tija pentru furci.
3. Repoziţionaţi furcile.
4. Montaţi din nou tija pentru furci şi mecanismul de prindere a acesteia.

31200521 5-27
Secţiunea 5 - Echipamente anexe şi cuplaje de remorcare
5.9 UTILIZAREA ECHIPAMENTULUI ANEX
• Limitele intervalului şi capacităţilor pentru stivuitorul telescopic se modifică în funcţie
de echipamentul anex utilizat.
• Instrucţiunile pentru diferitele echipamente anexe, împreună cu acest Manual de
utilizare şi întreţinere, trebuie păstrate în suportul pentru manuale din cabină. O
copie suplimentară trebuie păstrată alături de echipamentul anex în cazul în care
acesta este echipată cu un suport pentru manual.

Notă: Operaţiunile descrise în cadrul acestei secţiuni se raportează la schema manetei


de ridicare. Dacă utilizaţi schema manetei de încărcare consultaţi pagina 3-21.

ATENŢIONARE
DETERIORAREA ECHIPAMENTULUI. Anumite echipamente anexe ar
putea intra în contact cu pneurile din faţă sau cu structura echipamentului atunci
când ansamblul telescopic este retractat şi echipamentul anex este rotit. Utilizarea
neadecvată a echipamentului anex poate determina deteriorări ale structurii
echipamentului anex sau maşinii.

ATENŢIONARE
______ J__________
DETERIORAREA ECHIPAMENTULUI. Evitaţi contactul cu orice
structură sau orice obiect atunci când ridicaţi sarcini. Păstraţi distanţa faţă de
structura şi sarcina stivuitorului telescopic. Nerespectarea distanţei poate determina
deteriorări ale structurii echipamentului anex sau maşinii.

5-28 31200521
Secţiunea 5 - Echipamente anexe şi cuplaje de
remorcare Dispozitivul de transport cu furci
Utilizaţi diagrama de sarcini pentru echipamentul anex al
dispozitivului de transport
Pentru a determina capacitatea maximă, consultaţi “Capacitatea
stivuitorului telescopic/echipamentelor anexe/furcii” la pagina 5-6.
Maneta (1) controlează mişcarea ansamblului telescopic.
Comutatorul rotativ pentru înclinarea echipamentului anex ( 2) controlează înclinarea
dispozitivului de transport.

• Împingeţi comutatorul rotativ în jos pentru a înclina în sus.


• Împingeţi comutatorul rotativ în sus pentru a înclina în jos.

Procedura de montare:
• Consultaţi “Instalarea echipamentului anex" la pagina 5-13.

Măsuri de precauţie împotriva deteriorării echipamentului:


• Nu utilizaţi furcile ca pârghie pentru a ridica materiale. Forţarea excesivă poate
deteriora structura furcilor sau a maşinii.
• Nu încercaţi să ridicaţi sarcini care sunt ataşate sau conectate la un alt obiect.

31200521 5-29
Secţiunea 5 - Echipamente anexe şi cuplaje de remorcare
Dispozitivul de transport cu deplasare laterală
Utilizaţi diagrama de sarcini pentru dispozitivul de transport cu
deplasare laterală
Pentru a determina capacitatea maximă, consultaţi “Capacitatea
stivuitorului telescopic/echipamentelor anexe/furcii” la pagina 5-6.
OAL1540
Maneta (1) controlează mişcarea ansamblului telescopic.
Comutatorul rotativ pentru înclinarea echipamentului anex ( 2)
controlează înclinarea dispozitivului de transport.

OAM1940
• Împingeţi comutatorul rotativ în jos pentru a înclina în sus.
• Împingeţi comutatorul rotativ în sus pentru a înclina în jos.

5-30 31200521
Secţiunea 5 - Echipamente anexe şi cuplaje de remorcare
Pentru a deplasa în lateral:
Comutatorul rotativ pentru echipamentul anex acţionat hidraulic ( 3) controlează
deplasarea în lateral.
• Împingeţi comutatorul rotativ în jos pentru a deplasa furcile spre stânga.
• Împingeţi comutatorul rotativ în sus pentru a deplasa furcile spre dreapta.

Procedura de montare:
• Consultaţi “Instalarea echipamentului anex" la pagina 5-13.

A AVERTISMENT
PERICOL DE STRIVIRE. Nu utilizaţi deplasarea laterală pentru a împinge
sau trage obiecte sau sarcini. Nerespectarea acestei cerinţe poate provoca căderea
obiectului sau sarcinii. 16 17

Măsuri de precauţie împotriva deteriorării echipamentului:


• Nu utilizaţi furcile ca pârghie pentru a ridica materiale. Forţarea excesivă poate
deteriora structura furcilor sau a maşinii.
17 Nu încercaţi să ridicaţi sarcini care sunt ataşate sau conectate la un alt obiect.

31200521 5-31
OAM1940

OAL1550

Secţiunea 5 - Echipamente anexe şi cuplaje de remorcare


Dispozitivul de transport cu rotire/înclinare laterală
Utilizaţi diagrama de sarcini pentru dispozitivul de transport cu rotire/înclinare laterală
Pentru a determina capacitatea maximă, consultaţi “Capacitatea stivuitorului
telescopic/echipamentelor anexe/furcii” la pagina 5-6.

Maneta (1) controlează mişcarea ansamblului telescopic.


Comutatorul rotativ pentru înclinarea echipamentului anex ( 2) controlează înclinarea
dispozitivului de transport.
• Împingeţi comutatorul rotativ în jos pentru a înclina în sus.
• Împingeţi comutatorul rotativ în sus pentru a înclina în jos.

OAM2040

5-32 31200521
Secţiunea 5 - Echipamente anexe şi cuplaje de remorcare
Pentru a roti:
Comutatorul rotativ pentru echipamentul anex acţionat hidraulic ( 3) controlează rotirea
dispozitivului de transport.
• Împingeţi comutatorul rotativ în jos pentru a roti spre stânga.
• Împingeţi comutatorul rotativ în sus pentru a roti spre dreapta.

Procedura de montare:
• Consultaţi “Instalarea echipamentului anex" la pagina 5-13.

A AVERTISMENT
PERICOL DE STRIVIRE. Nu utilizaţi rotirea pentru a împinge sau trage
obiecte sau sarcini. Nerespectarea acestei cerinţe poate provoca căderea obiectului
sau sarcinii. 18 19

Măsuri de precauţie împotriva deteriorării echipamentului:


• Nu utilizaţi furcile ca pârghie pentru a ridica materiale. Forţarea excesivă poate
deteriora structura furcilor sau a maşinii.
19 Nu încercaţi să ridicaţi sarcini care sunt ataşate sau conectate la un alt obiect.

31200521 5-33
Secţiunea 5 - Echipamente anexe şi cuplaje de remorcare Cupa
Utilizaţi diagrama de sarcini adecvată pentru cupă
Pentru a determina capacitatea maximă, consultaţi “Capacitatea
stivuitorului telescopic/echipamentelor anexe/furcii" la pagina 5-6.
Maneta (1) controlează mişcarea ansamblului telescopic.
OZ0730
Comutatorul rotativ pentru înclinarea echipamentului anex ( 2)
controlează înclinarea cupei.

OAM1980
• Împingeţi comutatorul rotativ în jos pentru a înclina în sus.
• Împingeţi comutatorul rotativ în sus pentru a înclina în jos.

Procedura de montare:
• Consultaţi “Instalarea echipamentului anex" la pagina 5-13.

5-34 31200521
Secţiunea 5 - Echipamente anexe şi cuplaje de remorcare
Utilizarea maşinii:
• Ridicaţi sau coborâţi ansamblul telescopic la înălţimea adecvată pentru încărcarea
materialului din stive.
• Aliniaţi stivuitorul telescopic cu faţa către stivă şi deplasaţi-l încet şi lin spre aceasta
pentru a încărca cupa.
• Înclinaţi cupa în sus suficient pentru a reţine sarcina şi îndepărtaţi echipamentul de
stivă.
• Deplasaţi-vă în conformitate cu cerinţele specificate în Secţiunea 1 - Practici
generale de siguranţă.
• Înclinaţi cupa în jos pentru a depune sarcina.

Măsuri de precauţie împotriva deteriorării echipamentului


• Cu excepţia ridicării sau depunerii unei sarcini, ansamblul telescopic trebuie retractat
complet pentru toate operaţiunile cupei.
• Nu încărcaţi în mod inegal cupa. Distribuiţi materialul în mod egal în interiorul cupei.
Diagramele de sarcini ale cupei se aplică numai pentru sarcinile distribuite în mod
egal.
• Nu utilizaţi cupa ca pârghie pentru a ridica materiale. Forţarea excesivă poate
deteriora structura cupei sau a maşinii.
• Nu încercaţi să încărcaţi materiale dure sau îngheţate. Acest lucru poate deteriora
semnificativ structura cuplajului de montare sau a echipamentului.
• Nu utilizaţi cupa pentru a “târî” materiale. Acest lucru poate deteriora grav cuplajul de
montare.

31200521 5-35
Secţiunea 5 - Echipamente anexe şi cuplaje de remorcare Cupa
multifuncţională
Utilizaţi diagrama de sarcini pentru cupa multifuncţională
Pentru a determina capacitatea maximă, consultaţi “Capacitatea
stivuitorului telescopic/echipamentelor anexe/furcii" la pagina 5-6.
Maneta (1) controlează mişcarea ansamblului telescopic.
OZ2540
Comutatorul rotativ pentru înclinarea echipamentului anex ( 2)
controlează înclinarea cupei.

• Împingeţi comutatorul rotativ în jos pentru a înclina în sus.


• Împingeţi comutatorul rotativ în sus pentru a înclina în jos.

5-36 31200521
Secţiunea 5 - Echipamente anexe şi cuplaje de remorcare
Pentru a deschide/închide cupa:
Comutatorul rotativ pentru echipamentul anex acţionat hidraulic ( 3) controlează mişcarea
de deschidere/închidere a cupei.
• Împingeţi comutatorul rotativ în jos pentru a deschide cupa.
• Împingeţi comutatorul rotativ în sus pentru a închide cupa.

Procedura de montare:
Consultaţi “Instalarea echipamentului anex" la pagina 5-13.

Utilizarea maşinii:
• Ridicaţi sau coborâţi ansamblul telescopic la înălţimea adecvată şi închideţi cupa
pentru încărcarea materialului din stive.

• Aliniaţi stivuitorul telescopic cu faţa către stivă şi deplasaţi-l încet şi lin spre aceasta
pentru a încărca cupa.

• Înclinaţi cupa în sus suficient pentru a reţine sarcina şi îndepărtaţi echipamentul de


stivă.
• Deplasaţi-vă în conformitate cu cerinţele specificate în Secţiunea 1 - Practici
generale de siguranţă.

• Deschideţi cupa sau înclinaţi-o în jos pentru a depune sarcina.

Măsuri de precauţie împotriva deteriorării echipamentului


• Cu excepţia ridicării sau depunerii unei sarcini, ansamblul telescopic trebuie retractat
complet pentru toate operaţiunile cupei. 20

20 Nu încărcaţi în mod inegal cupa. Distribuiţi materialul în mod egal în interiorul cupei.
Diagramele de sarcini ale cupei se aplică numai pentru sarcinile distribuite în mod
egal.
• Nu utilizaţi cupa ca pârghie pentru a ridica materiale. Forţarea excesivă poate
deteriora structura cupei sau a maşinii.
• Nu încercaţi să încărcaţi materiale dure sau îngheţate. Acest lucru poate deteriora
semnificativ structura cuplajului de montare sau a echipamentului.
• Nu utilizaţi cupa pentru a “târî” materiale. Acest lucru poate deteriora grav cuplajul de
montare.

31200521 5-37
OAM1980

OZ1450

Secţiunea 5 - Echipamente anexe şi cuplaje de remorcare


Graiferul
Utilizaţi diagrama de sarcini adecvată pentru graifăr
Pentru a determina capacitatea maximă, consultaţi “Capacitatea stivuitorului
telescopic/echipamentelor anexe/furcii” la pagina 5-6.

Maneta (1) controlează mişcarea ansamblului telescopic.


Comutatorul rotativ pentru înclinarea echipamentului anex ( 2) controlează înclinarea
cupei.
• Împingeţi comutatorul rotativ în jos pentru a înclina în sus.

• Împingeţi comutatorul rotativ în sus pentru a înclina în jos.

5-38 31200521
Secţiunea 5 - Echipamente anexe şi cuplaje de remorcare
Pentru a deschide/închide gheara de prindere:
Comutatorul rotativ pentru echipamentul anex acţionat hidraulic ( 3) controlează mişcarea
de deschidere/închidere a ghearei.
• Împingeţi comutatorul rotativ în jos pentru a deschide gheara.
• Împingeţi comutatorul rotativ în sus pentru a închide gheara.

Procedura de montare:
• Consultaţi “Instalarea echipamentului anex" la pagina 5-13.

Utilizarea maşinii:
• Ridicaţi sau coborâţi ansamblul telescopic la înălţimea adecvată şi deschideţi
graiferul pentru încărcarea materialului din stive.
• Aliniaţi stivuitorul telescopic cu faţa către stivă şi deplasaţi-l încet şi lin spre aceasta
pentru a încărca cupa.
• Înclinaţi cupa în sus suficient pentru a reţine sarcina, închideţi graiferul şi îndepărtaţi
echipamentul de stivă.
• Deplasaţi-vă în conformitate cu cerinţele specificate în Secţiunea 1 - Practici
generale de siguranţă.
• Deschideţi gheara de prindere şi înclinaţi cupa în jos pentru a depune sarcina.

Măsuri de precauţie împotriva deteriorării echipamentului


• Cu excepţia ridicării sau depunerii unei sarcini, ansamblul telescopic trebuie retractat
complet pentru toate operaţiunile cupei.
• Nu încărcaţi în mod inegal cupa. Distribuiţi materialul în mod egal în interiorul cupei.
Diagramele de sarcini ale cupei se aplică numai pentru sarcinile distribuite în mod
egal.
• Nu utilizaţi cupa ca pârghie pentru a ridica materiale. Forţarea excesivă poate
deteriora structura cupei sau a maşinii.
• Nu încercaţi să încărcaţi materiale dure sau îngheţate. Acest lucru poate deteriora
semnificativ structura cuplajului de montare sau a echipamentului.
• Nu utilizaţi cupa pentru a “târî” materiale. Acest lucru poate deteriora grav cuplajul de
montare.

31200521 5-39
Secţiunea 5 - Echipamente anexe şi cuplaje de remorcare Furca
de îngrăşământ
Utilizaţi diagrama de sarcini pentru furca de îngrăşământ
Pentru a determina capacitatea maximă, consultaţi “Capacitatea
stivuitorului telescopic/echipamentelor anexe/furcii” la pagina 5-6.
Maneta (1) controlează mişcarea ansamblului telescopic.
Comutatorul rotativ pentru înclinarea echipamentului anex ( 2)
controlează înclinarea furcii de îngrăşământ.

OAM2070
• Împingeţi comutatorul rotativ în jos pentru a înclina în sus.
• Împingeţi comutatorul rotativ în sus pentru a înclina în jos.

5-40 31200521
Secţiunea 5 - Echipamente anexe şi cuplaje de remorcare
Pentru a deschide/închide furca de îngrăşământ:
Comutatorul rotativ pentru echipamentul anex acţionat hidraulic ( 3) controlează mişcarea
de deschidere/închidere a furcii de îngrăşământ.
• Împingeţi comutatorul rotativ în jos pentru a deschide furcile.
• Împingeţi comutatorul rotativ în sus pentru a închide furcile.

Procedura de montare:
• Consultaţi “Instalarea echipamentului anex" la pagina 5-13.

Utilizarea maşinii:
• Ridicaţi sau coborâţi ansamblul telescopic la înălţimea adecvată şi deschideţi furca
de îngrăşământ pentru încărcarea materialului din stive.
• Aliniaţi stivuitorul telescopic cu faţa înspre stivă şi deplasaţi-l încet şi lin spre aceasta
pentru a încărca furca de îngrăşământ.
• Înclinaţi furca de îngrăşământ în sus suficient pentru a reţine sarcina, închideţi furca
de îngrăşământ şi îndepărtaţi echipamentul de stivă.
• Deplasaţi-vă în conformitate cu cerinţele specificate în Secţiunea 1 - Practici
generale de siguranţă.
• Deschideţi furca de îngrăşământ şi înclinaţi echipamentul în jos pentru a depune
sarcina.

Măsuri de precauţie împotriva deteriorării echipamentului


• Cu excepţia ridicării sau depunerii unei sarcini, ansamblul telescopic trebuie retractat
complet pentru toate operaţiunile.
• Nu încărcaţi doar o parte a furcii de îngrăşământ. Distribuiţi materialul în mod egal în
interiorul furcii de îngrăşământ. Diagramele de sarcini ale furcii de îngrăşământ sunt
valabile numai pentru sarcinile distribuite în mod egal.
• Nu utilizaţi furca de îngrăşământ ca pârghie pentru a ridica materiale. Forţarea
excesivă poate deteriora structura furcii de îngrăşământ sau a maşinii.
• Nu încercaţi să încărcaţi materiale dure sau îngheţate. Acest lucru poate deteriora
semnificativ structura cuplajului de montare sau a echipamentului. 21

21 Nu utilizaţi furca de îngrăşământ pentru a “târî” materiale. Acest lucru poate deteriora
grav cuplajul de montare.

31200521 5-41
Secţiunea 5 - Echipamente anexe şi cuplaje de remorcare
Dispozitivul de manevrare a baloturilor
Utilizaţi diagrama de sarcini pentru dispozitivul de manevrare a
baloţilor
Pentru a determina capacitatea maximă, consultaţi “Capacitatea
stivuitorului telescopic/echipamentelor anexe/furcii” la pagina 5-6.
Maneta (1) controlează mişcarea ansamblului telescopic.
Comutatorul rotativ pentru înclinarea echipamentului anex ( 2)
controlează înclinarea dispozitivului de manevrare a baloturilor.

OAM2020
• Împingeţi comutatorul rotativ în jos pentru a înclina în sus.
• Împingeţi comutatorul rotativ în sus pentru a înclina în jos.

OAM2010

5-42 31200521
Secţiunea 5 - Echipamente anexe şi cuplaje de remorcare
Pentru a deschide/închide gheara de prindere:
Comutatorul rotativ pentru echipamentul anex acţionat hidraulic (3) controlează mişcarea
de deschidere/închidere a dispozitivului de manevrare a baloturilor.
• Împingeţi comutatorul rotativ în jos pentru a deschide dispozitivul de manevrare a
baloturilor.
• Împingeţi comutatorul rotativ în sus pentru a închide dispozitivul de manevrare a
baloturilor.

Procedura de montare:
• Consultaţi “Instalarea echipamentului anex" la pagina 5-13.

Utilizarea maşinii:
• Deplasaţi-vă în conformitate cu cerinţele specificate în Secţiunea 1 - Practici generale
de siguranţă.

Măsuri de precauţie împotriva deteriorării echipamentului


• Nu utilizaţi dispozitivul de manevrare a baloturilor ca pârghie pentru a ridica materiale.
Forţarea excesivă poate deteriora dispozitivul de manevrare a baloturilor sau
structura maşinii.
• Nu încercaţi să încărcaţi materiale dure sau îngheţate. Acest lucru poate deteriora
semnificativ structura cuplajului de montare sau a echipamentului.

31200521 5-43
Secţiunea 5 - Echipamente anexe şi cuplaje de remorcare
Cârligul de cuplare
Utilizaţi diagrama de sarcini pentru cârligul de cuplare
Pentru a determina capacitatea maximă, consultaţi “Capacitatea
stivuitorului telescopic/echipamentelor anexe/furcii” la pagina 5-6.

Suspendaţi sarcinile în conformitate cu cerinţele specificate în


Secţiunea 1 - Practici generale de siguranţă.
Maneta (1) controlează mişcarea ansamblului telescopic.

OAM2030

Comutatorul rotativ pentru înclinarea echipamentului anex ( 2) controlează înclinarea


cârligului de pe cuplajul de montare.
• Împingeţi comutatorul rotativ în jos pentru a înclina în sus.
• Împingeţi comutatorul rotativ în sus pentru a înclina în jos.

Procedura de montare:
• Consultaţi “Instalarea echipamentului anex” la pagina 5-13.

Utilizarea maşinii:
• Greutatea montajului de ancorare trebuie inclusă în greutatea totală a sarcinii care
urmează a fi ridicată.

5-44 31200521
Secţiunea 5 - Echipamente anexe şi cuplaje de remorcare
Ansamblul telescopic pentru grinzi
Utilizaţi diagrama de sarcini pentru ansamblul telescopic pentru
grinzi
Pentru a determina capacitatea maximă, consultaţi “Capacitatea
stivuitorului telescopic/echipamentelor anexe/furcii” la pagina 5-6.

Suspendaţi sarcinile în conformitate cu cerinţele specificate în


Secţiunea 1 - Practici generale de siguranţă.
Maneta (1) controlează mişcarea ansamblului telescopic.

Comutatorul rotativ pentru înclinarea echipamentului anex ( 2) controlează înclinarea


braţului telescopic pentru grinzi.
• Împingeţi comutatorul rotativ în jos pentru a înclina în sus.
• Împingeţi comutatorul rotativ în sus pentru a înclina în jos.

Procedura de montare:
• Consultaţi “Instalarea echipamentului anex” la pagina 5-13.

Utilizarea maşinii:
• Greutatea montajului de ancorare trebuie inclusă în greutatea totală a sarcinii care
urmează a fi ridicată.

31200521 5-45
Secţiunea 5 - Echipamente anexe şi cuplaje de remorcare
Platformă (CE şi AUS)
Utilizaţi diagrama de sarcini a platformei
Pentru a determina capacitatea maximă, consultaţi autocolantul de
capacitate de pe platformă.
Maneta (1) controlează mişcarea ansamblului telescopic.
Comutatorul rotativ pentru înclinarea echipamentului anex ( 2)
controlează înclinarea platformei.

OAM2560
• Împingeţi comutatorul rotativ în jos pentru a înclina în sus.
• Împingeţi comutatorul rotativ în sus pentru a înclina în jos.

Procedura de montare:
• Consultaţi “Instalarea echipamentului anex" la pagina 5-13.

Acţionarea din cabină


• Platforma trebuie utilizată numai pe maşinile proiectate special pentru a fi compatibile
cu aceasta. Consultaţi Manualul de utilizare şi întreţinere pentru platformele THP18s
şi THP45s pentru TH414, TH514, TH417.

• Viteza de deplasare a maşinii este limitată la viteza întâia.


• Vitezele de operare ale diferitelor funcţii sunt reduse.
• Ansamblul telescopic poate fi ridicat la maximum 10 grade.

5-46 31200521
Secţiunea 5 - Echipamente anexe şi cuplaje de remorcare

5.10 CUPLAJELE (TH336, TH337, TH406 ŞI TH407)


Maşinile pot fi echipate cu diferite tipuri de cuplaje de remorcare.
Capacitatea maximă de remorcare va fi reprezentată de valoarea cea mai mică dintre
capacitatea stivuitorului telescopic şi cea a cuplajului. Consultaţi reglementările naţionale
pentru cerinţe şi/sau restricţii suplimentare la remorcare.
Notă: Cuplajul de remorcare trebuie să se afle în cea mai joasă poziţie când tractaţi o
remorcă. Poate fi necesar să reduceţi viteza şi/sau sarcina dacă vă deplasaţi pe teren
denivelat.

Dacă nu a fost instalat în prealabil, fixaţi cuplajul de echipament cu piesele de fixare


furnizate pentru montare.

Cuplajul de remorcare cu ştift - CUNA C (pentru Italia)


Greutatea maximă combinată a remorcii şi sarcinii .......................... 6000 kg (13,225 lb)
Sarcina verticală maximă admisă a cuplajului de remorcare ............ 1500 kg (3305 lb)

Conectarea remorcii pentru tractare:


1. Scoateţi cuiul de siguranţă (1) şi trageţi ştiftul (2) din cuplajul de remorcare

(3).
2. Aliniaţi echipamentul şi inelul de remorcare al remorcii.
3. Introduceţi ştiftul prin cuplajul de remorcare şi inelul de remorcare. Fixaţi ştiftul cu
cuiul de siguranţă.

4. Dacă există, conectaţi harnaşamentul remorcii la dispozitivul de prindere al


remorcii.

Reglaţi înălţimea cuplajului de remorcare:


1. Trageţi ştiftul de blocare (4) şi ridicaţi mânerul (5) pentru a elibera mecanismul de
blocare.
2. Deplasaţi cuplajul de remorcare la înălţimea dorită.
3. Coborâţi mânerul. Când mecanismul de blocare este cuplat, ştiftul de blocare va
reveni în poziţia blocat.

31200521 5-47
Secţiunea 5 - Echipamente anexe şi cuplaje de remorcare
Cuplajul de remorcare cu ştift - CUNA D2 (pentru Italia)
Greutatea maximă combinată a remorcii şi sarcinii ...................... 12.000 kg (26,450 lb)
Sarcina verticală maximă admisă a cuplajului de remorcare .............. 2000 kg (4400 lb)

Conectarea remorcii pentru tractare:


1. Scoateţi cuiul de siguranţă (1) şi trageţi ştiftul (2) din cuplajul de remorcare
(3).
2. Aliniaţi echipamentul şi inelul de remorcare al remorcii.
3. Introduceţi ştiftul prin cuplajul de remorcare şi inelul de remorcare. Fixaţi ştiftul cu
cuiul de siguranţă.
4. Dacă există, conectaţi harnaşamentul remorcii la dispozitivul de prindere al
remorcii.

Reglaţi înălţimea cuplajului de remorcare:


1. Trageţi ştiftul de blocare (4) şi ridicaţi mânerul (5) pentru a elibera mecanismul de
blocare.
2. Deplasaţi cuplajul de remorcare la înălţimea dorită.
3. Coborâţi mânerul. Când mecanismul de blocare este cuplat, ştiftul de blocare va
reveni în poziţia blocat.
Secţiunea 5 - Echipamente anexe şi cuplaje de remorcare
Cuplajul de remorcare cu ştift
Greutatea maximă combinată a remorcii şi sarcinii ...................... 12.000 kg (26,450 Ib)
Sarcina verticală maximă admisă a cuplajului de remorcare .............. 2500 kg (5500 Ib)

5-48 31200521
Conectarea remorcii pentru tractare:
1. Scoateţi cuiul de siguranţă (1) şi trageţi ştiftul (2) din cuplajul de remorcare
(3).
2. Aliniaţi echipamentul şi inelul de remorcare al remorcii.
3. Introduceţi ştiftul prin cuplajul de remorcare şi inelul de remorcare. Fixaţi ştiftul cu
cuiul de siguranţă.
4. Dacă există, conectaţi harnaşamentul remorcii la dispozitivul de prindere al
remorcii.

Reglaţi înălţimea cuplajului de remorcare:


1. Trageţi ştiftul de blocare (4) şi ridicaţi mânerul (5) pentru a elibera mecanismul de
blocare.
2. Deplasaţi cuplajul de remorcare la înălţimea dorită.
3. Coborâţi mânerul. Când mecanismul de blocare este cuplat, ştiftul de blocare va
reveni în poziţia blocat.

31200521 5-49
Secţiunea 5 - Echipamente anexe şi cuplaje de remorcare
Cuplajul de remorcare automat
Greutatea maximă combinată a remorcii şi sarcinii ..................... 12.000 kg (26,450 Ib)
Sarcina verticală maximă admisă a cuplajului de remorcare .............. 2500 kg (5500 Ib)

Conectarea remorcii pentru tractare:

1. Rotiţi maneta (1) până la retractarea completă a ştiftului (2).

2. Aliniaţi orificiul cuplajului (3) şi inelul de remorcare al remorcii.


3. Deplasaţi maşina în marşarier spre remorcă.
4. După ce inelul de remorcare intră în contact cu dispozitivul de eliberare (4), ştiftul şi
maneta vor fi deblocate.
5. Dacă există, conectaţi harnaşamentul remorcii la dispozitivul de prindere al
remorcii.
Notă: Utilizaţi maneta (5) pentru a coborî ştiftul (2) după ce îl deconectaţi de la remorcă.

Reglaţi înălţimea cuplajului de remorcare:


1. Trageţi ştiftul de blocare (6) şi ridicaţi mânerul (7) pentru a elibera mecanismul de
blocare.
2. Deplasaţi cuplajul de remorcare la înălţimea dorită.
3. Coborâţi mânerul. Când mecanismul de blocare este cuplat, ştiftul de blocare va
reveni în poziţia blocat.

5-50 31200521
Secţiunea 5 - Echipamente anexe şi cuplaje de remorcare
Şasiul cu piton şi cuplajul de remorcare automat
Greutatea maximă combinată a remorcii şi sarcinii ...................... 12.000 kg (26,450 Ib)
Sarcina verticală maximă admisă a cuplajului de remorcare ............. 2500 kg (5500 Ib)
Notă: Consultaţi pagina 5-48 pentru informaţii despre cuplajul de remorcare automat.

Conectarea remorcii pentru tractare:


1. Ridicaţi cuplajul de remorcare automat ( 1) în poziţia cea mai de sus.
2. Scoateţi cuiul de siguranţă (2) şi ridicaţi dispozitivul de blocare ( 3).
3. Introduceţi ştiftul de siguranţă pentru a fixa dispozitivul de blocare în poziţia
ridicată.
4. Aliniaţi echipamentul şi inelul de remorcare al remorcii.
5. Scoateţi ştiftul de siguranţă şi coborâţi dispozitivul de blocare. Fixaţi dispozitivul de
blocare cu ştiftul de siguranţă.
6. Dacă există, conectaţi harnaşamentul remorcii la dispozitivul de prindere al
remorcii.

31200521 5-51
Secţiunea 5 - Echipamente anexe şi cuplaje de remorcare
Cuplajul de remorcare hidraulic
Greutatea maximă combinată a remorcii şi sarcinii ..................... 12.000 kg (26,450 Ib)
Sarcina verticală maximă admisă a cuplajului de remorcare .............. 2000 kg (4400 Ib)
Conectarea remorcii pentru tractare:

1. Apăsaţi şi menţineţi apăsată partea dreaptă a comutatorului cuplajului hidraulic ( 1)


pentru a ridica bornele de siguranţă ale cuplajului ( 2) de pe carabine (3).
2. Trageţi cablul de eliberare a carabinelor ( 4).
3. Apăsaţi şi menţineţi apăsată partea stângă a comutatorului cuplajului hidraulic
pentru a coborî cuplajul (5) la înălţimea dorită.
4. Deplasaţi maşina în marşarier până când cuplajul de remorcare ajunge sub centrul
inelului de remorcare.
5. Apăsaţi şi menţineţi apăsată partea dreaptă a comutatorului cuplajului hidraulic
pentru a ridica cuplajul până când carabinele sunt cuplate.
6. Dacă există, conectaţi harnaşamentul remorcii la dispozitivul de prindere al
remorcii (6).
7. Dacă există, conectaţi linia frânei remorcii la cuplajul remorcii ( 7).

5-52 31200521
Secţiunea 6 - Proceduri de urgenţă
SECŢIUNEA 6 - PROCEDURI DE URGENTĂ
9 9

6.1 REMORCAREA UNUI PRODUS DEFECT


Următoarele informaţii pornesc de la premisa că stivuitorul
telescopic nu se poate deplasa prin forţe proprii.

• Înainte de a deplasa stivuitorul telescopic, citiţi toate informaţiile următoare, pentru a


înţelege opţiunile disponibile. Apoi selectaţi metoda adecvată.
• Dispozitivele de remorcare montate pe echipamente asigură metode corespunzătoare
de conectare a unui cablu, a unui lanţ sau a unei bare de remorcare numai pentru
cazul în care stivuitorul telescopic se blochează sau se defectează. Dispozitivele de
remorcare nu sunt proiectate pentru tractarea remorcilor.
• Sistemul de acţionare a direcţiei permite acţionarea manuală în cazul în care
motorul sau funcţia de servodirecţie se defectează; totuşi, acţionarea direcţiei
se va realiza încet şi va necesita o forţă superioară.
• NU încercaţi să tractaţi un stivuitor telescopic încărcat sau cu braţul telescopic/
echipamentul anex ridicate la o înălţime mai mare de 1,2 m (4 ft).

Deplasarea pe distanţe scurte


• Dacă trebuie să deplasaţi stivuitorul telescopic numai pe o distanţă scurtă, mai mică de
30 m (100 ft), puteţi utiliza un vehicul de capacitate suficientă pentru tracta unitatea
fără pregătiri prealabile.

Deplasarea pe distanţe mai lungi 22

22 Consultaţi Manualul de service pentru informaţii.

Contactaţi distribuitorul local Caterpillar pentru instrucţiuni


detaliate în cazul în care niciuna dintre aceste metode nu poate
fi aplicată.
31200521 6-1
Secţiunea 6 - Proceduri de urgenţă
6.2 COBORÂREA DE URGENTĂ A ANSAMBLULUI
TELESCOPIC
9
În cazul defectării totale a motorului sau a pompei hidraulice cu o sarcină ridicată, situaţia
trebuie evaluată corespunzător şi gestionată în funcţie de această evaluare.
Contactaţi distribuitorul Caterpillar local pentru instrucţiuni în
acest sens.
Fixaţi stivuitorul telescopic utilizând procedurile următoare:
1. Îndepărtaţi toţi membrii personalului din jurul stivuitorului telescopic.
2. Acţionaţi frâna de parcare. Aduceţi maneta de control al transmisiei în poziţia
“NEUTRU”.
3. Blocaţi toate cele patru roţi.
4. Înconjuraţi cu sfoară sau bandă de plastic o zonă mare de sub ansamblul
telescopic pentru a restricţiona accesul membrilor personalului în perimetrul
respectiv.

6-2 31200521
Secţiunea 6 - Proceduri de urgenţă
6.3 COBORÂREA DE URGENŢĂ A ANSAMBLULUI
TELESCOPIC DACĂ MAŞINA ESTE ECHIPATĂ
PENTRU UTILIZAREA UNEI PLATFORME
Sistemul auxiliar de alimentare
În cazul unei urgenţe sau al unei defecţiuni la motor, în cabină este disponibil un sistem
auxiliar de alimentare.

1. Asiguraţi-vă că butonul de alimentare / oprire de urgenţă (1) nu este apăsat şi


comutatorul de contact (2) se află în poziţia I.
2. Apăsaţi comutatorul sistemului auxiliar de alimentare (3) şi menţineţi-l apăsat
pentru a activa sistemul auxiliar de alimentare.
3. Menţinând comutatorul apăsat, acţionaţi maneta de control al ansamblului
telescopic (4) până ce echipamentul anex ajunge la nivelul solului.
4. Eliberaţi comutatorul sistemului auxiliar de alimentare şi apăsaţi comutatorul pentru
oprirea de urgenţă.

A AVERTISMENT
PERICOL DE RĂSTURNARE. A se utiliza mai întâi pentru retractare, apoi
pentru coborâre. Nu utilizaţi funcţiile de extindere şi ridicare decât atunci când este
necesar; limitaţi durata de utilizare a acestor funcţii. Extinderea/ridicarea pot duce la
deteriorarea echipamentului şi/sau pot cauza răsturnarea acestuia.

31200521 6-3
Secţiunea 6 - Proceduri de urgenţă
6.4 IEŞIREA DE URGENŢĂ A CABINEI

• În caz de urgenţă, luneta poate fi utilizată pentru a coborî din stivuitorul


telescopic.
• Îndepărtaţi cuiul dispozitivului de blocare (1). Fereastra poate fi deschisă.

6-4 31200521
Secţiunea 7 - Lubrifierea şi întreţinerea

>-

M'U A
c. ______I OAM2121
VEDERE A-A —<S rñl
(NUMAI MODELE VEDERE B-B
VECHI)

SECŢIUNEA 7 - LUBRIFIEREA Şl ÎNTREŢINEREA

7.1 INTRODUCERE
Efectuaţi lucrări de service asupra produsului conform intervalelor de întreţinere
prezentate în paginile următoare.
Autocolantul de lubrifiere şi întreţinere ( 1) conţine instrucţiuni care trebuie respectate

pentru a menţine produsul în condiţii bune de funcţionare. Manualul de utilizare şi


întreţinere şi Manualul de service conţin informaţii de service şi instrucţiuni mai detaliate.

îmbrăcăminte şi echipamente de siguranţă 23 24

• Purtaţi îmbrăcămintea de protecţie şi toate dispozitivele de siguranţă personală


primite sau impuse de condiţiile de lucru.
24 NU purtaţi haine largi sau bijuterii care se pot agăţa de comenzi sau de componentele
mobile.

31200521 7-1
Secţiunea 7 - Lubrifierea şi întreţinerea
7.2 INSTRUC1UNI PRIVIND ÎNTRETNEREA GENERALĂ
j )
Înainte de a efectua orice lucrare de service sau întreţinere la
stivuitorul telescopic, urmaţi procedura de oprire de la pagina
4-3, cu excepţia cazurilor în care primiţi instrucţiuni diferite.
Asiguraţi-vă că stivuitorul telescopic se află în poziţie perfect
orizontală pentru a putea efectua măsurări corecte ale nivelului
lichidelor.
• Curăţaţi fitingurile de lubrifiere înainte de lubrifiere.
• După lubrifierea stivuitorului telescopic, acţionaţi toate comenzile de mai multe ori
pentru a distribui lubrifianţii. Efectuaţi această procedură de întreţinere fără
componenta anexă instalată.

• Aplicaţi un strat subţire de ulei de motor la toate punctele cu pivoţi de cuplare.


• Intervalele indicate sunt calculate pentru modul de utilizare normal şi condiţii normale
de funcţionare. Adaptaţi intervalele pentru utilizare şi condiţii neobişnuite.
• Goliţi motorul şi cutiile de viteză după utilizare, când uleiul este fierbinte.
• Verificaţi nivelurile tuturor lubrifianţilor după răcirea acestora. Pentru rezultate optime
la umplerea rezervorului hidraulic, utilizaţi o pâlnie cu furtun sau cu un tub flexibil.
Notă: (Numai TH414 şi TH417) Aveţi grijă să verificaţi lanţul ansamblului telescopic şi
tensionarea la fiecare 250 de ore şi să faceţi reglaje în funcţie de cerinţe. În cazul în care
lanţul nu este reglat corespunzător, acesta se poate deteriora.

A AVERTISMENT
PERICOL DE TĂIERE/STRIVIRE/ARDERE. Nu efectuaţi lucrări de
service sau de întreţinere pentru echipament cu motorul pornit.

7-2 31200521
Secţiunea 7 - Lubrifierea şi întreţinerea
7.3 INTERVALELE DE SERVICE ŞI ÎNTREŢNERE
Intervalele de întreţinere la 10 ore, la primele
50 de ore şi la 50 de ore

LA FIECARE

102
£ ------ pd— 3 ------ 3 -----
^ O
Verificaţinivelul
Verificări
carburantului
suplimentare -
Verificaţinivelul
uleiului de motor a
Verificaţinivelul
uleiului hidraulic
Verificaţi starea şi
presiuneapneurilor
răcire
Verificaţinivelul
lichidului de
Secţiunea8
a motorului
V

Întâi 502
r £
ir~ £~
rxjp
t>o=^z^=o l>o=o=o<l

Q
Verificaţi Verificaţinivelu Verificaţilanţulansamblului Verificaţi cuplul de
nivelul uleiului uleiului pentru telescopic şitensionarea strângere a
diferenţialului punţii butucii roţilor (TH414 şi TH417) piuliţelor de roată
_ )

LA FIECARE
502
£ --- £ --- |_ --
£ Q_n.| £---
il5 1------------1
bC
Golireaseparatorului de Prefiltrul de aer apă al
sistemului de
alimentarecu carburant
(dacă există)
Intervalede
lubrifiere t7
Verificaţi bateria Verificaţinivelul lichidului din
dispozitivul de spălare (dacă există)
OAM2132

31200521 7-3
Secţiunea 7 - Lubrifierea şi întreţinerea Intervalele de
întreţinere la primele 150 şi 250 de ore
LA FIECARE

T50
a ----- a ----- a— ■h ----
IKr=0 iij— 0=^=0 0=^=0
■©— ii
Înlocuiţi uleiul Înlocuiţi uleiul pentru Curăţaţi tubul de Curăţaţibuşoanele
diferenţialuluipunţii butuciiroţilor ventilaţie al punţilor magneticeale
uleiului pentru punţi

LAFIECARE

a ----------------- t-------------------
2502 ^1 \

l>0=o=0<l
s*tngt
r^p

Verificaţi Verificaţinivelu nivelul Verificaţilanţul


uleiului uleiului pentru erenţialului punţii Verificaţiplăcuţele de uzură ansamblului Verificaţi cureaua de
butucii roţilor alebraţului telescopic telescopic şi transmisie ventilatorului
tensionarea (TH414 şi TH417)

Curăţaţi tubul de
ventilaţie al punţilor

OAM2143

7-4 31200521
Secţiunea 7 - Lubrifierea şi întreţinerea
Intervalele de întreţinere la 500 şi 1000 de ore

Secţiunea 7 - Lubrifierea şi întreţinerea


Intervalele de întreţinere la 6000 şi 12.000 de ore

LA FIECARE
6000 2
sau
3ani

31200521 7-5
Adăugaţi diluant
pentrulichidul
de răcire a
motorului

LA FIECARE
12.000
sau
6ani

Schimbaţilichidu
l de răcire a
motorului

OAM2970

Notă: Dacă sunt specificate intervale orare şi anuale, utilizaţi cel mai scurt interval dintre
cele două. Pentru mai multe informaţii, consultaţi Manualul de utilizare şi întreţinere a
motorului.

7-6 31200521
Secţiunea 7 - Lubrifierea şi întreţinerea

Această pagină a fost lăsată albă intenţionat

31200521 7-7
Secţiunea 7 - Lubrifierea şi întreţinerea

7.4 INTERVALE DE LUBRIFIERE

Intervalul de lubrifiere la 50 de ore


TH336, TH337, TH406 şi TH407

7-8 31200521
Secţiunea 7 - Lubrifierea şi întreţinerea
TH414

31200521 7-9
Secţiunea 7 - Lubrifierea şi întreţinerea

TH514

7-10 31200521
Secţiunea 7 - Lubrifierea şi întreţinerea

31200521 7-11
Secţiunea 7 - Lubrifierea şi întreţinerea

TH417

7-12 31200521
Secţiunea 7 - Lubrifierea şi întreţinerea

31200521 7-13
Secţiunea 7 - Lubrifierea şi întreţinerea
Intervalul de lubrifiere la 500 de ore
TH336, TH337, TH406 şi TH407

7-14 31200521
Secţiunea 7 - Lubrifierea şi întreţinerea
TH414, TH514 şi TH417

31200521 7-15
Secţiunea 7 - Lubrifierea şi întreţinerea
7.5 INSTRUCTUNI PENTRU OPERATOR PRIVIND
ÎNTREŢINEREA
j j

A. Verificarea nivelului
carburantului OW0970 OW0990

Sistemul de alimentare cu carburant

10
1. Verificaţi indicatorul pentru nivelul carburantului ( 1) aflat pe panoul de
instrumente din cabină.
2. Dacă nivelul carburantului este scăzut, mergeţi la o sursă de carburant şi efectuaţi
“Procedura de oprire” la pagina 4-3.
3. Rotiţi buşonul rezervorului de carburant ( 2) pentru a-l îndepărta de pe gâtul de
umplere.
4. Adăugaţi carburant diesel, atât cât este necesar.
5. Instalaţi din nou buşonul rezervorului de carburant.
Notă: Alimentaţi cu carburant diesel la sfârşitul fiecărui schimb de lucru pentru a reduce
condensarea la minimum.

ATENŢIONARE
DETERIORAREA ECHIPAMENTULUI. Nu lăsaţi echipamentul să
rămână fără carburant în timpul utilizării. Înainte de a efectua lucrări de service,
consultaţi Manualul de utilizare şi întreţinere a motorului pentru detalii.

7-16 31200521
Secţiunea 7 - Lubrifierea şi întreţinerea

50 OW0980
OW1000

MOTOR DE 74,5 kW

B. Golirea separatorului de apă al sistemului de alimentare cu


carburant
1. Efectuaţi “Procedura de oprire" la pagina 4-3.
2. Deschideţi capota motorului.
3. Slăbiţi robinetul de evacuare (3) de sub filtrul de carburant (4) şi lăsaţi toată apa să
se scurgă într-un pahar până când observaţi carburant curat. Strângeţi robinetul de
evacuare.

31200521 7-17
4. Închideţi şi blocaţi capacul motorului.

7-18 31200521
Secţiunea 7 - Lubrifierea şi întreţinerea
Secţiunea 7 - Lubrifierea şi întreţinerea

A. Verificarea nivelului uleiului


de motor

Uleiul de motor

10 OW0970 OW1020
1. Efectuaţi “Procedura de oprire" la pagina 4-3.

2. Deschideţi capota motorului.


3. îndepărtaţi joja (1) şi verificaţi nivelul uleiului. Uleiul trebuie să fie între
marcajele de plin (2) şi adăugare (3) în cadrul zonei haşurate a jojei.
4. Puneţi joja la loc.
5. Dacă nivelul uleiului este scăzut, scoateţi buşonul de umplere ( 4) şi adăugaţi ulei de
motor pentru a ridica nivelul până la marcajul de plin din zona haşurată.
6. Puneţi la loc buşonul de umplere.

7. Închideţi şi blocaţi capacul motorului.

31200521 7-19
Uleiul hidraulic

A. Verificarea nivelului uleiului 10


hidraulic OW0970 OW1030
1. Dacă există,

asiguraţi-vă că picioarele de suport sunt complet ridicate.


2. Efectuaţi “Procedura de oprire” la pagina 4-3.
3. Dacă lichidul hidraulic este rece, verificaţi nivelul lichidului hidraulic prin indicatorul cu
vizor (5) de pe rezervorul hidraulic (6). Nivelul uleiului trebuie să fie vizibil prin
fereastra de inspecţie. Dacă lichidul hidraulic este cald, verificaţi nivelul lichidului
hidraulic prin indicatorul cu vizor ( 7) de pe rezervorul hidraulic. Nivelul uleiului trebuie
să fie vizibil prin fereastra de inspecţie.
4. Dacă nivelul lichidului hidraulic este scăzut, scoateţi buşonul de umplere ( 8).
Adăugaţi lichid hidraulic pentru a ridica nivelul acestuia până la zona mediană a
indicatorului cu vizor adecvat.
5. Instalaţi buşonul de umplere al rezervorului hidraulic.

7-20 31200521
Secţiunea 7 - Lubrifierea şi întreţinerea
Secţiunea 7 - Lubrifierea şi întreţinerea
Pneurile

A. Verificarea presiunii în 10
pneuri OW0970
OW1040

1. Efectuaţi “Procedura de oprire" la pagina 4-3.

2. Îndepărtaţi buşonul de la tija supapei.

3. Verificaţi presiunea în pneuri.


4. Dacă este necesar, umflaţi pneurile.
TH336, TH337, TH406 şi TH407
15.5/80-24 TR01 .......................................................................... 4,1 bari (59psi)
15.5/80-24 SGI ............................................................................ 4,0 bari (58psi)
15.5- 25 SGL ............................................................................ 4,0 bari (58psi)
460/70 R24 .................................................................................. 4,2 bari (61psi)
500/70 R24 (numai TH337 şi TH407) .......................................... 3,0 bari (44psi)
400/80-24 .................................................................................... 4,0 bari (58psi)
440/80-24 (numai TH337 şi TH407) ............................................. 3,5 bari (51psi)
TH414
15.5/80-24 TR01 .......................................................................... 4,1 bari (59psi)
15.5- 25 SGL-2A....................................................................... 4,0 bari (58psi)
400/80-24 .................................................................................... 4,5 bari (65psi)
440/80-24 .................................................................................... 4,0 bari (58psi)
TH514 şi TH417
14-24 TG02 ............................................................................... 4,25 bari (61psi)
14-24 SGG-2A ........................................................................... 5,25 bari (76psi)
5. Instalaţi din nou buşonul de la tija supapei.

31200521 7-21
B. Deteriorarea pneurilor
Pneurile pneumatice trebuie scoase imediat din uz atunci când se descoperă o tăietură,
o fisură sau o ruptură care expune cordul pneului, fie că aceasta se află pe partea
laterală sau pe suprafaţa de rulare. Se vor lua măsuri pentru înlocuirea pneului sau a
ansamblului.
Pneurile umplute cu spumă poliuretanică vor fi scoase imediat din uz la detectarea
următoarelor defecte. Se vor lua măsuri pentru înlocuirea pneului sau a ansamblului.
• o tăietură dreaptă şi continuă prin structura cordului cu o lungime totală de peste 7,5
cm (3 in).
• rupturile sau fisurile (marginile uzate) din pliurile cordului care depăşesc 2,5 cm (1 in)
în orice direcţie
• orificiile cu diametrul mai mare de 2,5 cm (1 in).
Dacă un pneu prezintă deteriorări ce nu depăşesc limitele indicate mai sus, acesta va fi
inspectat zilnic pentru a preveni extinderea deteriorării dincolo de limitele admise.

C. înlocuirea pneurilor şi roţilor


Pentru înlocuire, se recomandă utilizarea unor pneuri de aceleaşi dimensiuni, marcă şi
indice nominal de sarcină ca şi cele montate iniţial. Pentru a obţine mai multe informaţii
în vederea efectuării unei comenzi, consultaţi manualul corespunzător pentru
componente. În cazul în care nu utilizaţi un pneu de schimb aprobat, cel utilizat trebuie
să aibă următoarele caracteristici:
• Indice nominal de sarcină şi dimensiuni egale sau mai mari decât ale originalului.
• Lăţimea suprafeţei de rulare a pneului mai mare decât a pneului original.
• Diametrul roţii, lăţimea şi valorile de deviaţie egale cu ale originalului.
• Aprobat pentru aplicaţia respectivă de producătorul cauciucului (inclusiv pentru
presiunea de umflare şi sarcina maximă a pneului).
Dacă nu aveţi aprobare de la JLG în acest sens, nu înlocuiţi un pneu umplut cu spumă
poliuretanică sau cu balast cu un pneu pneumatic. Datorită variaţiilor de dimensiuni între
mărcile de pneuri, atunci când selectaţi şi montaţi un pneu de schimb, asiguraţi-vă că
ambele pneuri de pe puntea respectivă sunt identice.
Jantele montate au fost proiectate pentru a respecta cerinţe de stabilitate legate de
ecartament, presiunea în pneuri şi sarcina maximă admisă. Modificarea dimensiunilor, de
exemplu lăţimea jantelor, amplasarea piesei centrale, diametrul mai mare sau mai mic
etc., fără recomandarea oferită în scris de către producător, poate afecta nivelul de
stabilitate şi, în consecinţă, siguranţa.

7-22 31200521
Secţiunea 7 - Lubrifierea şi întreţinerea
Secţiunea 7 - Lubrifierea şi întreţinerea
E. Montarea roţilor
Strângeţi piuliţele de roată la cuplul indicat după primele 50 de ore şi după fiecare
montare a roţii.

Notă: Dacă echipamentul este prevăzut cu ansambluri de pneuri direcţionale,


ansamblurile de roţi şi pneuri trebuie montate cu săgeţile de pe suprafaţa de rulare
orientate spre înainte.
1. Montaţi şaibele piuliţelor roţilor.
2. Începeţi prin a strânge piuliţele manual pentru a preveni deteriorarea filetului. NU
utilizaţi un lubrifiant pentru fileturi sau piuliţe.

3. Strângeţi piuliţele de roată urmând un traseu alternativ, în modul indicat în


figură.
TH336, TH337, TH406, TH407 şi TH414 ................... 460 ± 60 Nm (339 ± 44 lb-ft)
TH514 şi TH417 ......................................................... 510 ± 60 Nm (376 ± 44 lb-ft)

A AVERTISMENT
PERICOL DE RĂSTURNARE. Piuliţele de roată trebuie fi montate şi
menţinute la cuplurile de strângere corespunzătoare pentru a preveni jocul roţilor,
ruperea şuruburilor şi o posibilă desprindere a roţii de punte.

31200521 7-23
Secţiunea 7 - Lubrifierea şi întreţinerea
Sistemul de răcire a motorului

A. Verificarea nivelului lichidului de răcire a


motorului 10 2 OW0970
OW1070

1. Efectuaţi “Procedura de oprire" la pagina 4-3.


2. Deschideţi capota motorului.
3. Verificaţi nivelul lichidului de răcire în recipientul de scurgere ( 1). Când lichidul de
răcire este încins, recipientul trebuie să fie plin pe 1/2 până la 3/4. Când lichidul de
răcire este rece, recipientul trebuie să fie plin pe 1/4 până la 1/2.
4. Dacă nivelul lichidului de răcire este scăzut, scoateţi buşonul recipientului ( 2) şi
adăugaţi lichid în funcţie de necesităţi.
5. Puneţi capacul recipientului la loc.

6. Închideţi şi blocaţi capacul motorului.

31200521 7-24
Secţiunea 7 - Lubrifierea şi întreţinerea
Secţiunea 7 - Lubrifierea şi întreţinerea
Sistemul de admisie a aerului

A. Verificarea filtrului 50
de aer OW0980
OW1010

CU PREFILTRU

FARA PREFILTRU

OAM2230

1. Efectuaţi “Procedura de oprire" la pagina 4-3.


2. Deschideţi capota motorului.
3. Dacă există, localizaţi rezervorul prefiltrului ( 1) din partea laterală a nacelei
motorului şi scoateţi capacul acestuia.
4. Eliminaţi praful din rezervor prefiltrului.
5. Puneţi la loc rezervorul prefiltrului şi fixaţi capacul.
6. Localizaţi filtrul de aer (2) şi eliminaţi praful din supapa de evacuare ( 3) apăsând
partea inferioară a supapei pentru a facilita căderea particulelor libere.
7. Închideţi şi blocaţi capacul motorului.

Notă: Scoateţi capacul rezervorului numai pentru a efectua operaţiuni de service


asupra componentelor în funcţie de informaţiile oferite de indicatorul de înfundare.
Verificarea excesivă a unui element poate determina deteriorarea prematură a
acestuia.

31200521 7-25
B. Înlocuirea elementului (în funcţie de informaţiile oferite de indicatorul de înfundare)
Dacă indicatorul de înfundare a filtrului de aer rămâne aprins după pornire sau se
aprinde în timpul utilizării echipamentului, efectuaţi următoarele:
1. Deblocaţi capacul filtrului de aer (4), rotiţi-l în sens invers acelor de ceasornic şi
îndepărtaţi rezervorul filtrului de aer (5).
2. Îndepărtaţi elementul principal exterior (6) şi verificaţi dacă există deteriorări.
Elementele deteriorate nu trebuie reutilizate.
3. Curăţaţi cu atenţie interiorul rezervorului filtrului de aer şi supapa de evacuare.
4. Înlocuiţi elementul de siguranţă interior (7) la fiecare a treia înlocuire a elementului
principal. Dacă înlocuiţi elementul de siguranţă interior, glisaţi cu grijă elementul în
afară şi înlocuiţi-l cu unul nou.
5. Glisaţi noul element principal peste elementul interior, asigurându-vă că muchia de
etanşare este lipită de baza filtrului de aer.
6. Instalaţi din nou capacul filtrului de aer, rotiţi-l în sensul acelor de ceasornic şi
blocaţi-l.
7. Închideţi şi blocaţi capacul motorului.

Notă: Elementul de siguranţă interior nu trebuie spălat sau reutilizat. Instalaţi


întotdeauna un element nou.

7-26 31200521
Secţiunea 7 - Lubrifierea şi întreţinerea
Secţiunea 7 - Lubrifierea şi
întreţinerea Bateria
_□ ____________ n_
A. Verificarea 50
bateriei OW0980 OW1080
1. Efectuaţi “Procedura

CONFIGURAŢIE CU O SINGURA BATERIE CONFIGURAŢIE CU DOUA BATERII

de oprire" la pagina 4-3.


2. Deschideţi capota motorului.
3. Purtând ochelari de protecţie, inspectaţi vizual bateria (1). Verificaţi bornele pentru a
detecta eventualele semne de coroziune. Înlocuiţi bateria dacă are carcasa crăpată,
topită sau deteriorată.
4. Închideţi şi blocaţi capacul motorului.

31200521 7-27
Secţiunea 7 - Lubrifierea şi întreţinerea
Sistemul de curăţare a parbrizului (dacă este prevăzut)

50 OW0980 0 OAL2040

A. Verificarea nivelul lichidului sistemului de curăţare a


parbrizului
1. Efectuaţi “Procedura de oprire" la pagina 4-3.
2. Lichidul de curăţare a parbrizului trebuie să fie vizibil în rezervorul ( 2).
3. Dacă nivelul lichidului de curăţare este scăzut, adăugaţi lichid în funcţie de
necesităţi.

31200521 7-28
Secţiunea 7 - Lubrifierea şi întreţinerea

Această pagină a fost lăsată albă intenţionat

7-29 31200521
Secţiunea 8 - Verificări suplimentare
SECŢIUNEA 8 - VERIFICĂRI SUPLIMENTARE
8.1 INFORMAŢI GENERALE
j

Dacă la oricare dintre următoarele teste apare un rezultat diferit, sistemul nu


funcţionează corespunzător şi echipamentul trebuie scos din uz şi reparat înainte de a
continua utilizarea.

8.2 SISTEMUL INDICATOR DE STABILITATE A


SARCINII (CE ŞI AUS)

A. Testarea sistemului de indicare a stabilităţii sarcinii 10 OW0970


OZ0840
Indicatorul de stabilitate a sarcinii (LSI) este destinat monitorizării continue a stabilităţii
frontale a stivuitorului telescopic. Pentru a verifica această caracteristică, efectuaţi
următoarele operaţiuni:
TH336 numere de serie anterioare numărului TDE00335 cu excepţia TDE00297-313,
328 şi 332, TH337 numere de serie anterioare numărului TDF00320 cu excepţia
TDF00297, 299-302 şi 317, TH406 numere de serie anterioare numărului TBX00454,
TH407 numere de serie anterioare numărului TBY01110 inclusiv TBY01121, 1122 şi
1128, TH414 numere de serie anterioare TBZ00561, TH514 numere de serie anterioare
TBW00201 TH417 numere de serie anterioare TBT00216
1. Retractaţi complet şi echilibraţi ansamblul telescopic, fără sarcină. Nu ridicaţi
ansamblul telescopic în timpul testării.
2. Reglaţi nivelul şasiului utilizând indicatorul de nivel din cabină (dacă există).
3. Apăsaţi butonul de pe afişajul indicatorului de stabilitate a sarcinii. Acest lucru va
determina iluminarea intermitentă a tuturor LED-urilor şi emiterea unui semnal
sonor de avertizare. Acestea indică faptul că sistemul funcţionează corespunzător.

TH336 numere de serie de la TDE00335 şi ulterioare inclusiv TDE00297-313, 328 şi 332,


TH337 numere de serie de la TDF00320 şi ulterioare inclusiv TDF00297, 299-302 şi 317,
TH406 numere de serie de la TBX00454 şi ulterioare, TH407 numere de serie de la
TBY01110 şi ulterioare cu excepţia TBY01121, 1122 şi 1128, TH414 numere de serie de
la TBZ00561 şi ulterioare,
TH514 numere de serie de la TBW00201 şi ulterioare, TH417 numere de serie de la
TBT00216 şi ulterioare
1. Retractaţi complet şi echilibraţi ansamblul telescopic, fără sarcină. Nu ridicaţi
ansamblul telescopic în timpul testării.
2. Reglaţi nivelul şasiului utilizând indicatorul de nivel din cabină (dacă există).
3. Apăsaţi butonul de verificare a sistemului de pe afişajul LSI. Acest lucru va
determina iluminarea intermitentă a tuturor LED-urilor şi emiterea unui semnal
sonor de avertizare. Acestea indică faptul că sistemul funcţionează corespunzător.

31200521 8-1
Secţiunea 8 - Verificări suplimentare
8.3 SISTEMUL DE INTERBLOCARE A ANSAMBLULUI
TELESCOPIC (TH414, TH514 ŞI TH417)

A. Testarea sistemului de interblocare a ansamblului telescopic


102 OW0970

Sistemul de interblocare a ansamblului telescopic funcţionează în două moduri. Cu


unghiul braţului mai mic de 20 de grade, funcţiile pentru picioarele de suport şi nivelul
şasiului funcţionează. Cu unghiul braţului mai mare de 20 de grade, funcţiile pentru
picioarele de suport şi nivelul şasiului nu funcţionează. Pentru a verifica acest sistem,
efectuaţi următoarele operaţiuni:
1. Testaţi sistemul cu echipamentul pe o suprafaţă plană şi
fără sarcină.
2. Aduceţi transmisia în poziţia neutră şi acţionaţi frâna de parcare.
3. Asiguraţi-vă că funcţiile pentru picioarele de suport şi nivelul şasiului funcţionează
corespunzător. Coborâţi, apoi ridicaţi picioarele de suport. Rotiţi şasiul în ambele
sensuri.
4. Menţineţi picioarele de suport ridicate şi reglaţi nivelul echipamentului utilizând
indicatorul de nivel din cabină.
5. Ridicaţi ansamblul telescopic la peste 20 de grade.

6. Încercaţi să coborâţi picioarele de suport, apoi rotiţi şasiul. Niciuna din funcţii nu ar
trebui să fie activă.
7. Coborâţi complet ansamblul telescopic.

8-2 31200521
Secţiunea 8 - Verificări suplimentare
B. Testarea sistemului de interblocare a ansamblului 10
telescopic (dacă este prevăzut cu comutator pentru OW0970

retractarea ansamblului telescopic)

Sistemul de interblocare a ansamblului telescopic (dacă este prevăzut cu comutator


pentru retractarea ansamblului telescopic) funcţionează în trei moduri. Cu braţul
telescopic extins şi la un unghi mai mic de 20 de grade, funcţiile pentru picioarele de
suport şi nivelul şasiului funcţionează. Cu braţul telescopic complet retractat şi la un
unghi între de 20 şi 55 de grade, funcţiile pentru picioarele de suport şi nivelul şasiului
funcţionează. Cu braţul telescopic extins şi la un unghi mai mare de 55 de grade, funcţiile
pentru picioarele de suport şi nivelul şasiului nu funcţionează. Pentru a verifica acest
sistem, efectuaţi următoarele operaţiuni:
1. Testaţi sistemul cu echipamentul pe o suprafaţă plană şi
fără sarcină.
2. Aduceţi transmisia în poziţia neutră şi acţionaţi frâna de parcare.
3. Asiguraţi-vă că funcţiile pentru picioarele de suport şi nivelul şasiului funcţionează
corespunzător. Coborâţi, apoi ridicaţi picioarele de suport. Rotiţi şasiul în ambele
sensuri.
4. Menţineţi picioarele de suport ridicate şi reglaţi nivelul echipamentului utilizând
indicatorul de nivel din cabină.
5. Ridicaţi ansamblul telescopic la un unghi între 20 şi 55 de grade şi extindeţi-l
aproximativ 1 m (39 in).
6. Încercaţi să coborâţi picioarele de suport, apoi rotiţi şasiul. Niciuna din funcţii nu ar
trebui să fie activă.
7. Retractaţi complet ansamblul telescopic şi ridicaţi-l la mai mult de 55 de grade.

8. Încercaţi să coborâţi picioarele de suport, apoi rotiţi şasiul. Niciuna din funcţii nu ar
trebui să fie activă.
9. Coborâţi complet ansamblul telescopic.

31200521 8-3
Secţiunea 8 - Verificări suplimentare
8.4 ALIMENTAREA AUXILIARĂ (DACĂ MAŞINA ESTE
ECHIPATĂ PENTRU UTILIZAREA UNEI

A. Testarea sistemului auxiliar de


alimentare OW0970

PLATFORME)
În cazul unei urgenţe sau al unei defecţiuni la motor, este disponibil un sistem auxiliar de
alimentare. Pentru a verifica această caracteristică, efectuaţi următoarele operaţiuni:
1. Testaţi sistemul cu echipamentul pe o suprafaţă plană şi fără
sarcină.
2. Coborâţi echipamentul anex la sol şi opriţi motorul.
3. Asiguraţi-vă că butonul de alimentare / oprire de urgenţă nu este apăsat şi
comutatorul de contact se află în poziţia I.
4. Apăsaţi comutatorul sistemului auxiliar de alimentare şi menţineţi-l apăsat pentru a
activa sistemul auxiliar de alimentare.
5. Menţinând în poziţie comutatorul sistemului auxiliar de alimentare, acţionaţi
scurt fiecare funcţie a manetei de control a ansamblului telescopic, pentru a vă
asigura că funcţionează corespunzător.
6. Eliberaţi comutatorul sistemului auxiliar de alimentare, rotiţi cheia de contact în
poziţia 0 şi apăsaţi butonul de alimentare / oprire de urgenţă.

8-4 31200521
Secţiunea 9 - Specificaţii
SECŢIUNEA 9 - SPECIFICAŢII

9.1 SPECIFICAŢIILE PRODUSULUI


j

Lichidele
Interval
temperatură
Compartiment Tip şi Vâscozitat ambiantă°F
sau sistem clasificare e °C
Min Max Min Max
SAE 0W-20 -40 10 -40 50
SAE 0W-30 -40 30 -40 86
SAE 0W-40 -40 40 -40 104
Cat DEO Multigrade
Cat DEO SYN Cat SAE 5W-30 -30 30 -22 86
Carter motor Arctic DEO SYN SAE 5W-40 -30 50 -22 122
Cat ECF-1 API CG-4
Multigrade SAE 10W-30 -18 40 0 104

SAE 10W-40 -18 50 0 122


SAE 15W-40 -9.5 50 15 122
SAE 0W-20 -40 40 -40 104
SAE 0W-30 -40 40 -40 104
SAE 5W-30 -30 40 -22 104

Cat TDTO Cat SAE 5W-40 -30 40 -22 104


Sistem hidraulic,
TDTO-TMS Cat SAE 10W -20 40 -4 104
diferenţiale punţi şi
Arctic TDTO SYN
butuci SAE 30 10 50 50 122
TO-4 comercial
SAE 10W-30 -20 40 -4 104
SAE 15W-40 -15 50 5 122
Cat TDTO-TMS -20 50 -4 122

Lubrifiant pentru
cilindri, plăcuţe de Cat Multipurpose
uzură ale braţului Grease (Lubrifiant NLGI Grade 2 -30 40 -22 104
telescopic şi punţi multifuncţional)

Cat Extended Life


Lichid de răcire pentru Coolant (ELC)
(Lichid de răcire cu Amestec 50/50
motor
utilizare prelungită)
Carburant Diesel nr. 2 Conţinut scăzut de sulf
Sistemul de Agent frigorific R-
Tetrafluoretan
condiţionare a aerului 134a

31200521 9-1
Secţiunea 9 - Specificaţii
Capacităţile rezervoarelor de lichide
Uleiul din carterul motorului
Capacitate cu înlocuirea filtrului
74,5 kW (100 hp) ..................................................................................... 8,4 l (8.9 qt)
93,1 kW (125 hp) ..................................................................................... 8,5 l (9.0 qt)

Rezervorul de carburant
Capacitate ................................................................................................ 150 l (39.6
gal)
Sistemul de răcire
Capacitate sistem ..................................................................................... 14,0 l (14.8
qt)
Capacitate recipient de scurgere .................................................................... 2,4 l (2.5 qt)

Sistemul hidraulic

Capacitate sistem
TH336, TH337, TH406şi TH407 ........................................................ 135 l (35.7
gal)
TH414, TH514 şi TH417 .................................................................. 145 l (38.3

gal)

Capacitate rezervor la marcajul de plin .................................................... 90 l (23.8 gal)

Debit maxim circuit hidraulic auxiliar ................................................. 90 l/min (23.8 gpm)

Punţi
Capacitate carcasă diferenţial
TH336, TH337, TH406 şi TH407
Punte faţă ...................................................................................... 10,5 l (11.1 qt)
Punte spate ................................................................................... 11,5 l (12.2 qt)
TH414, TH514 şi TH417
Punţi faţă şi spate .......................................................................... 11,5 l (12.2 qt)

Modificator de fricţiune - Diferenţial punte faţă ........................................... 0,35 l (0.37 qt)


Capacitate butuc
TH336, TH337, TH406 şi TH407 ............................................................. 0,8 l (0.8 qt)
TH414...................................................................................................... 0,9 l (1.0 qt)
TH514 şi TH417 ...................................................................................... 1,5 l (1.6 qt)

Sistemul de condiţionare a aerului (dacă există)


Capacitate sistem ..................................................................................... 1,1 kg (2.4 lb)

9-2 31200521
Secţiunea 9 - Specificaţii
Pneurile
TH336, TH337, TH406 şi TH407
15.5- 25 SGL
Pneumatic ........................................... ........ 4,0 bari (58
Spumă (numai ANSI) .......................... psi)
aprox 264 kg (582
15.5/80-24 TR01 ....................................... Ib)
15.5/80-24 SGI .......................................... ..4,1 bari (59 psi)
460/70 R24 ................................................ ..4,0 bari (58 psi)
500/70 R24 (numai TH337 şi TH407) ........ ..4,2 bari (61 psi)
400/80-24 ................................................. ..3,0 bari (44 psi)
440/80-24 (numai TH337 şi TH407) .......... ..4,0 bari (58 psi)
TH414 ..3,5 bari (51 psi)
15.5/80-24 TR01 .......................................
15.5- 25 SGL-2A ....................................
400/80-24 ................................................. ..4,1 bari (59 psi)
..4,0 bari (58 psi)
440/80-24 ..................................................
..4,5 bari (65 psi)
TH514 şi TH417 ..4,0 bari (58 psi)
14-24 TG02 ...............................................
14-24 SGG-2A ........................................... .
4,25 bari (61 psi)
Piuliţele de roată 5,25 bari (76 psi)

Cuplul de strângere
TH336, TH337, TH406, TH407 şi TH414
460 ± 60 Nm (339 ± 44 Ib-ft)
TH514 şi TH417 ........................................
510 ± 60 Nm (376 ± 44 Ib-ft)

31200521 9-3
Secţiunea 9 - Specificaţii
Specificaţii nominale
Capacitate maximă de ridicare
TH336
CE ............................................................................................ 3300 kg (7275
Ib)
AUS .......................................................................................... 3000 kg (6614 Ib)
TH337 ............................................................................................ 3300 kg (7275
Ib)
TH406
CE ............................................................................................ 3700 kg (8157
Ib)
AUS .......................................................................................... 3500 kg (7716 Ib)
ANSI ......................................................................................... 8150 Ib (3697 kg)
TH407
CE şi AUS ............................................................................. 3700 kg (8157 Ib)
ANSI ..................................................................................... 8150 Ib (3697 kg)
TH414
CE ............................................................................................ 3700 kg (8157
Ib)
AUS
Picioare de suport activate .................................................. 3700 kg (8157 Ib)
Picioare de suport dezactivate ............................................ 3300 kg (7275 Ib)
TH514
CE ........................................................................................ 4999 kg (11,021 Ib)
AUS
Picioare de suport activate .............................................. 5000 kg (11, 023 Ib)
Picioare de suport dezactivate ........................................ 4600 kg (10,141 Ib)
ANSI ..................................................................................... 11, 000 Ib (4990 kg)
TH417
CE ............................................................................................ 4000 kg (8818
Ib)
ÎnăIţime de ridicare maximă
TH336 şi TH406 ................................................................................. 6,1 m (20.0 ft)
TH337 şi TH407 ................................................................................. 7,3 m (24.0 ft)
TH414 ................................................................................................ 13,7 m (44.9 ft)
TH514
Picioare de suport activate ......................................................... 13,7 m (44.9
....................................................................................................... ft)
Picioare de suport dezactivate ................................................... 13,3 m (43.6
....................................................................................................... ft)
TH417
Picioare de suport activate ......................................................... 17,3 m (56.8
....................................................................................................... ft)
Picioare de suport dezactivate ................................................... 15,2 m (49.9
....................................................................................................... ft)
Capacitate Ia înăIţimea maximă

9-4 31200521
Secţiunea 9 - Specificaţii
TH336
CE ............................................................................................ 2400 kg (5291
Ib)
AUS .......................................................................................... 2250 kg (4960 Ib)
TH337 ............................................................................................ 2000 kg (4409
Ib)
TH406
CE ............................................................................................ 2500 kg (5512
Ib)
AUS .......................................................................................... 2000 kg (4409 Ib)
ANSI ..................................................................................... 5500 Ib (2495 kg)
TH407
CE & AUS ................................................................................ 2000 kg (4409 Ib)
ANSI ........................................................................................ 4000 Ib (1814 kg)
TH414
Picioare de suport activate ....................................................... 3700 kg (8157 Ib)
Picioare de suport dezactivate ................................................. 2000 kg (4409 Ib)
TH514
Picioare de suport activate
CE ....................................................................................... 3500 kg (7716 Ib)
AUS..................................................................................... 2000 kg (4409 Ib)
ANSI .............................................................................................. 0 Ib (0 kg)
Picioare de suport dezactivate
CE ....................................................................................... 1500 kg (3307 Ib)
AUS..................................................................................... 1800 kg (3968 Ib)
ANSI .................................................................................... 4000 Ib (1814kg)
TH417
Picioare de suport activate ........................................................ 3000 kg (6614 Ib)
Picioare de suport dezactivate ................................................. 1000 kg (2205 Ib)
Cursă orizontaIă maximă
TH336 şi TH406 ................................................................................. 3,1 m (10.2 ft)
TH337 şi TH407 ................................................................................ 3,8 m (12.3 ft)
TH414 şi TH514 ................................................................................. 9,2 m (30.3 ft)
TH417 .............................................................................................. 12,7 m (41.7 ft)
Capacitate Ia cursa orizontaIă maximă
TH336
CE ............................................................................................. 1000 kg (2205 Ib)
AUS ............................................................................................ 975 kg (2150 Ib)
TH337 ........................................................................................... 1000 kg (2205 Ib)
TH406 şi TH407
CE ............................................................................................. 1500 kg (3307 Ib)
AUS .......................................................................................... 1300 kg (2866 Ib)
ANSI ......................................................................................... 3300 Ib (1497kg)
TH414
Picioare de suport activate
CE ....................................................................................... 1150 kg (2535 Ib)
AUS..................................................................................... 1000 kg (2205 Ib)
Picioare de suport dezactivate ................................................. 350 kg (772 Ib)
TH514

31200521 9-5
Secţiunea
Picioare9de- suport
Specificaţii
activate
CE ....................................................................................... 1600 kg (3572 Ib)
AUS..................................................................................... 1200 kg (2646 Ib)
ANSI .................................................................................... 3000 Ib (1361kg)
Picioare de suport dezactivate
CE ......................................................................................... 600 kg (1322 Ib)
AUS...................................................................................... 500 kg (1102 Ib)
ANSI ................................................................................... 1000 Ib (454 kg)

9-6 31200521
Secţiunea 9 - Specificaţii

TH417
Picioare de suport activate ........................................................ 500 kg (1102 Ib)
Picioare de suport dezactivate ................................................................ 0 kg (0
Ib)
Cursă la înălţimea maximă
TH336 şi TH406 .................................................................................... 0,8 m (2.6
................................................................................................................. ft)
TH337 şi TH407 .................................................................................... 0,7 m (2.3
................................................................................................................. ft)
TH414 ..................................................................................................... 0,5 m (1.6
................................................................................................................. ft)
TH514
Picioare de suport activate ............................................................... 0,5 m (1.6
........................................................................................................... ft)
Picioare de suport dezactivate .......................................................... 1,8 m (5.9
........................................................................................................... ft)
TH417
Picioare de suport activate ............................................................. 2,1 m (6.9 ft)
Picioare de suport dezactivate ........................................................ 6,0 m (19.7 ft)
Viteză maximă de deplasare
TH336, TH337, TH406 şi TH407
4 trepte de viteză ............................................................... 32 km/h(19.9 mph)
5 trepte de viteză ............................................................... 40 km/h(24.9 mph)
TH414, TH514 şi TH417 ............................................................. 32 km/h(19.9 mph)

Capacitate de remorcare
TH336, TH337, TH406 şi TH407 ............................................ 12.000 kg (26,455 Ib)
TH414, TH514 şi TH417 ............................................................................... 0 kg (0
Ib)
Reglare nivel şasiu
TH336, TH337, TH406 şi TH407 .................................................................. 0 grade
TH414, TH514 şi TH417 ............................................................................... 10 grade
Pantă maximă de deplasare (ansamblul telescopic în poziţia de deplasare)
Pantă frontală ................................................................................................... 45%
Pantă laterală ................................................................................................... 8,75%
Dimensiuni
Înălţime totală
TH336 şi TH406 .......................................................................... 2323mm (91.5
........................................................................................................ in)
TH337 şi TH407 .......................................................................... 2385mm (93.9
........................................................................................................ in)
TH414 .......................................................................................... 2592mm (102.0
........................................................................................................ in)
TH514 .......................................................................................... 2630mm (103.5
........................................................................................................ in)

31200521 9-7
Secţiunea 9 - Specificaţii
TH417 .......................................................................................... 2630mm (103.5
........................................................................................................ in)
Lăţime totală
’ TH336, TH337, TH406 şi TH407 ................................................. 2400mm (94.5
.......................................................................................................... in)
TH414, TH514 şi TH417 .............................................................. 2449mm (96.4
........................................................................................................ in)

Ecartament
TH336, TH337, TH406 şi TH407 ................................................. 1988 mm (783
........................................................................................................ in)
TH414, TH514 şi TH417 .............................................................. 2036mm (80.2
........................................................................................................ in)

Ampatament
TH336 şi TH406 .......................................................................... 2950 mm (116.1 in)
TH337 şi TH407 .......................................................................... 3050 mm (120.1 in)
TH414, TH514 şi TH417 .............................................................. 3200 mm (126.0 in)

Lungime la roţile faţă


TH336 .......... ... ’. ......................................................................... 4253 mm (167.4 in)
TH337 .......................................................................................... 4426 mm (174.3 in)
TH406 .......................................................................................... 4253 mm (167.4 in)
TH407 .......................................................................................... 4679 mm (184.2 in)
TH414 şi TH514 .......................................................................... 5091 mm (200.4 in)
TH417 .......................................................................................... 5135 mm (202.2 in)
Lungime totală (fără furci)
TH336 .......................................................................................... 4621 mm (181.9 in)
TH337 .......................................................................................... 4866 mm (191.6 in)
TH406 .......................................................................................... 4621 mm (181.9 in)
TH407 .......................................................................................... 5153 mm (202.9 in)
TH414 .......................................................................................... 6325 mm (249.0 in)
TH514 .......................................................................................... 6520 mm (256.7 in)
TH417 .......................................................................................... 6670 mm (262.6 in)
Gardă la sol
TH336, TH337, TH406 şi TH407 ................................................... 430mm (16.9
........................................................................................................ in)
TH414 şi TH514 ............................................................................ 458mm (18.0
........................................................................................................ in)
TH417 .......................................................................................... 468 mm (18.4 in)
Rază de bracaj la pneuri
TH336 şi TH406 .......................................................................... 3700 mm (145.7 in)
TH337 şi TH407 .......................................................................... 3750 mm (147.6 in)
TH414 .......................................................................................... 3805 mm (149.8 in)
TH514 şi TH417 .......................................................................... 3920 mm (154.3 in)

9-8 31200521
Secţiunea
Rază de bracaj9exterioară
- Specificaţii
TH336 şi TH406 ............................................................................... 7270 mm (286.2 in)
TH337 şi TH407 ............................................................................... 7442 mm (293.0 in)
TH414 şi TH514 ............................................................................... 7636 mm (300.6 in)
TH417 ............................................................................................... 7637 mm (300.7 in)
Greutate totală maximă vehicul cu furci
TH336 ................................................................................................7830 kg (17,262Ib)
TH337 ................................................................................................8330 kg (18,364Ib)
TH406 ................................................................................................8460 kg (18,651Ib)
TH407 ................................................................................................8960 kg (19,753Ib)
TH414
CE................................................................................................9910 kg (21,848Ib)
AUS .......................................................................................... 10.800 kg (22,267Ib)
TH514
CE şi ANSI ................................................................................ 11.070 kg (24,471Ib)
AUS ......................................................................................... 11.340 kg (25,000 Ib)
TH417 ............................................................................................. 11.800 kg (26,015Ib)
Greutate maximă pe puntea faţă cu dispozitiv de transport şi furci
standard (ansambIuI teIescopic drept şi retractat compIet)
TH336 ..............................................................................................3310 kg (7297 Ib)
TH337 ..............................................................................................3375 kg (7441 Ib)
TH406 ..............................................................................................3575 kg (7882 Ib)
TH407 ..............................................................................................3640 kg (8025 Ib)
TH414
CE................................................................................................4840 kg (10,670Ib)
AUS ...........................................................................................4310 kg (9502Ib)
TH514
CE şi ANSI ........................................................................... 5070 kg (11,177 Ib)
AUS ................................. DateIe nu au fost disponibiIe în momentuI pubIicării
TH417 ................................................................................................5960 kg (13,140Ib)
Greutate maximă pe puntea spate cu dispozitiv de transport şi
furci standard (ansambIuI teIescopic drept şi retractat compIet)
TH336 ..............................................................................................3255 kg (7176 Ib)
TH337 ..............................................................................................3690 kg (8135 Ib)
TH406 ..............................................................................................3625 kg (7992 Ib)
TH407 ..............................................................................................4060 kg (8951 Ib)
TH414
CE..............................................................................................4520 kg (9965Ib)
AUS .............................................................................................5460 kg (12,037Ib)
TH514
CE şi ANSI ...................................................................................6000 kg (13,228Ib)
AUS ................................. DateIe nu au fost disponibiIe în momentuI pubIicării
TH417 ................................................................................................6170 kg (13,603 Ib)

9-9 31200521
Presiune maximă la sol
TH336 ...................................... Datele nu au fost disponibile în momentul publicării
TH337 ...................................... Datele nu au fost disponibile în momentul publicării
TH406 ...................................... Datele nu au fost disponibile în momentul publicării
TH407 ...................................... Datele nu au fost disponibile în momentul publicării
TH414 ...................................... Datele nu au fost disponibile în momentul publicării
TH514 ...................................... Datele nu au fost disponibile în momentul publicării
TH417 ...................................... Datele nu au fost disponibile în momentul publicării

9-10 31200521
Secţiunea 9 - Specificaţii
Secţiunea 9 - Specificaţii
Declaraţia de vibraţii (CE)
Acceleraţia medie ponderată a corpului.
Scaun cu suspensie mecanică
TH336 .............................................................................................. 0,5 m/s (1.6 ft/s)
TH337 .............................................................................................. 0,5 m/s (1.6 ft/s)
TH406 .............................................................................................. 0,5 m/s (1.6 ft/s)
TH407 .............................................................................................. 0,5 m/s (1.6 ft/s)
TH414 .............................................................................................. 0,7 m/s (2.3 ft/s)
TH514 .............................................................................................. 0,7 m/s (2.3 ft/s)
TH417 .............................................................................................. 0,7 m/s (2.3 ft/s)
Scaun cu suspensie pneumatică
TH336 .............................................................................................. 0,6 m/s (2.0 ft/s)
TH337 .............................................................................................. 0,6 m/s (2.0 ft/s)
TH406 .............................................................................................. 0,6 m/s (2.0 ft/s)
TH407 .............................................................................................. 0,6 m/s (2.0 ft/s)
TH414 .............................................................................................. 0,6 m/s (2.0 ft/s)
TH514 .............................................................................................. 0,6 m/s (2.0 ft/s)
TH417 .............................................................................................. 0,6 m/s (2.0 ft/s)

Nivelul emisiilor sonore (CE)


• Stivuitorul telescopic este aprobat în baza directivelor aplicabile ale CE.
• Nivelul maxim al emisiilor sonore LWA este indicat pe echipament.
Motor de 74,5 kW (100 hp) .............................................................................106 dB
Motor de 93,1 kW (125 hp) .............................................................................107 dB
• Pentru a evita orice sporire a emisiilor sonore, după activităţile de întreţinere şi
reparaţie, toate panourile şi celelalte materiale de absorbţie a sunetelor trebuie
instalate din nou, în poziţia şi starea iniţială. Nu modificaţi echipamentul astfel încât
să determinaţi creşterea emisiilor sonore.

31200521 9-11
Index
A CUNA D2 ........................................... 5-46
Afişajul .................................................3-6 Cuplajul de remorcare cu piton .......... 5-49
Amplasarea sarcinii ..............................4-6 Cuplajul de remorcare hidraulic.......... 5-50
Amplasarea unei sarcini D
suspendate ..........................................4-9
Ansamblul telescopic pentru Decuplarea sarcinii .............................. 4-6
grinzi ..................................................5-43 Decuplarea unei sarcini
suspendate .......................................... 4-9
Antifurt ...............................................3-30
Diagrama de sarcini
Autocolantele Exemplu ...................................... 5-12
TH336, TH337, TH406 şi Exemplu (AUS) ............................ 5-10
TH407 (CE şi AUS) ........................2-3 Exemplu (CE şi ANSI) ................... 5-8
TH406 ŞI TH407 (ANSI) ................2-6 Dimensiuni ........................................... 9-7
TH414, TH514 ŞI TH417 Dispozitivul de manevrare a
(CE ŞI AUS)...................................2-8 baloturilor ........................................... 5-40
Autocolantele de siguranţă ...................2-3 Dispozitivul de transport cu
deplasare laterală .............................. 5-28
B Dispozitivul de transport cu furci .......5-27
Bateria ...............................................7-24 Dispozitivul de transport cu rotire/ înclinare
laterală ............................................... 5-30
C
Cabina operatorului ............................2-18 E
Capacităţile rezervoarelor de Echipamentele anexe
lichide...................................................9-2 Aprobate ........................................ 5-1
Furnizate de JLG ........................... 5-2
Capacitate ............................................5-6
Neaprobate .................................... 5-1
Cârligul de cuplare .............................5-42
Echipamentul anex acţionat
Centura de siguranţă ..........................3-35 hidraulic ............................................. 5-24
Claxonul .............................................3-13 Emisiile sonore................................... 9-10
Coborârea de urgenţă a ansamblului F
telescopic .............................................6-2
Comenzile ............................................3-2 Filtrul de aer ....................................... 7-22
Comutatoarele de pe consola din dreapta Frâna de parcare ............................... 3-11
...........................................................3-25
Comutatoarele de pe consola Furca de îngrăşământ ........................ 5-38
frontală ...............................................3-24 G
Comutatorul de contact ......................3-10 Graiferul ............................................. 5-36

Cupa ..................................................5-32
I
Ieşirea de urgenţă a cabinei ................. 6-4
Cupa multifuncţională .........................5-34
Cuplajul de remorcare automat ........ 5-48 Indicatorul braţului telescopic
Extensia ....................................... 3-36
Cuplajul de remorcare cu ştift .............5-47
Unghiul ........................................ 3-36
Cuplajul de remorcare cu ştift -
CUNA C ............................................ 5-45 Înlocuirea roţilor ................................. 7-19
Cuplajul de remorcare cu ştift - Inspecţia vizuală ................................ 2-14

31200521 1
Index
Instalarea echipamentului anex Manual .........................................3-31
Cuplajul de montare CAT ............. 5-13 Montarea roţilor ..................................7-20
Cuplajul JCB ................................ 5-21
Motorul
Cuplajul JD .................................. 5-16 Funcţionarea normală ....................4-3
Cuplajul Manitou .......................... 5-18 Pornirea .........................................4-1
Instrucţiuni pentru operator privind
întreţinerea ......................................... 7-14 N
Intervale de lubrifiere Nivelul carburantului ..........................7-14
La 50 de ore................................... 7-8 Nivelul lichidului de răcire...................7-21
La 500 de ore............................... 7-12
Intervalele de service şi întreţinere Nivelul lichidului sistemului de
La 10 ore ....................................... 7-3 curăţare a parbrizului .........................7-25
La 1000 de ore........................ 7-5-7-6 Nivelul uleiului de motor .....................7-16
La 12.000 de ore ............................ 7-6
Nivelul uleiului hidraulic ......................7-17
La 250 de ore................................. 7-4
La 50 de ore................................... 7-3 P
La 500 de ore................................. 7-5 Panoul de instrumente .........................3-4
La 6000 de ore............................... 7-6
La primele 150 de ore .................... 7-4 Pericol de cădere ...............................1-12
La primele 50 de ore ...................... 7-3 Pericol de cădere a sarcinii ..................1-7
Întreţinerea generală ............................ 7-2 Pericol de răsturnare ............................1-3
Inversarea ventilatorului ..................... 3-28
Pericol la deplasare .............................1-6
L Pericole chimice .................................1-13
Lichidele ............................................... 9-1 Pericole electrice..................................1-2
Locaţiile indicatorului de Pericole la deplasarea în pantă ............1-9
capacitate............................................. 5-7 Piuliţele de roată ..................................9-3
LSI ..................................................... 3-14
Pneurile.....................................7-18, 9-3
Testare .......................................... 8-1
Deteriorare...................................7-19
Lubrifierea şi întreţinerea ..................... 7-1 Înlocuire .......................................7-19
Presiunea aerului .........................7-18
M
Maneta de control Pornirea asistată ..................................4-2
Practici de siguranţă ............................1-1
Schema de încărcare ................... 3-21
Schema de ridicare ...................... 3-18 Preluarea unei sarcini ......................... 4-4
Maneta de control al transmisiei Preluarea unei sarcini suspendate... 4-7
Direcţia de deplasare .................. 3-12
Selectarea vitezelor .................... 3-13 Procedura de oprire ............................ 4-3
Maneta de control pentru Procedura de parcare ....................... 3-11
accesorii ............................................ 3-27
Mecanismul de reglare a coloanei Procedura de reglare a
de direcţie ......................................... 3-17 nivelului ....................................... 4-5, 4-8
Mesajele-semnal de siguranţă ............ 1-1 Proceduri de urgenţă .......................... 6-1
Modul de aliniere a direcţiei Punţi ................................................... 9-2
Asistenţă pe toate roţile .............. 3-32 Puncte cu pericol de prindere şi pericole
de strivire .......................................... 1-10

2 31200521
Index
R T
Reglarea/deplasarea furcilor ............. 5-25 U
Rezervorul de carburant ...................... 9-2 Uleiul din carterul motorului................. 9-2

Ridicarea personalului ......................... 1-8 Utilizarea echipamentului anex .........5-26


Utilizarea maşinii cu o sarcină
S nesuspendată ..................................... 4-4
Scaunul operatorului ......................... 3-33 Utilizarea maşinii cu o sarcină suspendată
Separatorul de apă al sistemului de ............................................................ 4-7
alimentare cu carburant .................... 7-15
Sistemul auxiliar de alimentare ......... 6-3 V
Testare ......................................... 8-4 Verificarea funcţionării ...................... 2-17
Sistemul de clasificare a Verificarea la încălzire ....................... 2-17
pericolelor ........................................... 1-1 Verificarea şi inspecţia înaintea utilizării2-1
Sistemul de răcire ............................... 9-2 Verificări suplimentare ........................ 8-1
Sistemul hidraulic ................................ 9-2 Vibraţii ............................................... 9-10

Specificaţii ........................................... 9-1


Specificaţii nominale ........................... 9-4
Tastatura ............................................. 3-9
Testarea interblocării ansamblului
telescopic ............................................ 8-2
Tractarea ............................................. 6-1
Transportarea
Ancorarea .................................... 4-11
Ridicarea ..................................... 4-12
Transportarea unei sarcini ................... 4-5
Transportarea unei sarcini suspendate 4-8

31200521 3
Jurnalul de Inspecţii, întreţinere şi reparaţii

Număr de serie
Data Comentarii
Jurnalul de Inspecţii, întreţinere şi reparaţii
Data Comentarii
TRANSFERUL
PROPRIETĂŢII
An Oshkosh Corporation Company

Către proprietarul produsului:


Dacă în prezent deţineţi produsul descris în acest manual dar NU SUNTEŢI cumpărătorul iniţial al
acestuia, dorim să aflăm cine sunteţi. Pentru a primi buletine informative privitoare la siguranţă, este foarte
important să ţineţi JLG Industries, Inc. la curent cu identitatea proprietarilor actuali ai tuturor produselor JLG.
JLG păstrează informaţii despre proprietari pentru fiecare produs JLG şi utilizează aceste informaţii în cazul
în care este necesară notificarea proprietarilor.
Vă rugăm să utilizaţi acest formular pentru a furniza companiei JLG informaţii actualizate cu privire la
proprietarii curenţi ai produselor JLG. Vă rugăm să expediaţi formularul completat la Departamentul pentru
siguranţa şi fiabilitatea produselor (Product Safety & Reliability Department) al JLG prin fax sau prin poştă,
la adresa indicată mai jos.
Vă mulţumim.
Product Safety & Reliability Department JLG
Industries, Inc.
13224 Fountainhead Plaza Hagerstown, MD
21742
S.U.A.
Telefon: +1-717-485-6591 Fax: +1-301-745-3713

NOTĂ: Unităţile preluate în regim de leasing sau închiriate nu fac obiectul acestui formular.

Producător Model: _____________________________________________________________________

Număr de serie: _______________________________________________________________________

Proprietar anterior:

Ţara: r

esa: _____________

Telefon: ( _________ )

Data transferului:

Proprietar actual:

Adresa: __________

Ţara: __________________________________ Telefon: ( _________ )

Cine este persoana de contact din compania dumneavoastră?


Jurnalul de Inspecţii, întreţinere şi reparaţii
Nume: _______________________________________________________

Funcţie: ______________________________________________________
Semnale manuale

OY1090
OY1100

OPRIRE DE URGENŢA - Cu OPRIRE - Cu unul din braţe OPRIRE MOTOR - Mişcaţi


ambele braţe extinse în lateral, extins în lateral, palma deschisă, degetul mare sau arătătorul
palmele deschise, îndreptate în îndreptată în jos, mişcaţi braţul de-a lungul gâtului.
jos, mişcaţi braţele înainte şi înainte şi înapoi.
înapoi.

OY1120 OY1130 OY1140

RIDICARE BRAŢ TELESCOPIC - COBORÂRE BRAŢ TELESCOPIC DEPLASARE LENTA - Plasaţi o


Cu unul din braţe în poziţie - Cu unul din braţe în poziţie mână nemişcată în faţa celei care
orizontală, degetele strânse, orizontală, degetele strânse, dă semnalul de deplasare. (Este
îndreptaţi degetul mare în sus. îndreptaţi degetul mare în jos. indicată ridicare lentă a sarcinii)

OY1150 OY1160 OY1170

EXTINDERE BRAŢ TELESCOPIC RETRACTARE BRAŢ PÂNA AICI - Cu palmele ridicate şi


- Cu ambele mâini strânse, TELESCOPIC - Cu ambele mâini deschise spre interior, deplasaţi
îndreptaţi degetele mari spre strânse, îndreptaţi degetele mari mâna spre lateral pentru a indica
exterior. spre interior. distanţa care poate fi parcursă.

OY1180 OY1190

ÎNCLINARE FURCI IN SUS - Cu ÎNCLINARE FURCI IN JOS - Cu


un braţ în lateral extindeţi celălalt un braţ în lateral extindeţi celălalt
braţ în sus la aproximativ 45 de braţ în jos la aproximativ 45 de
grade. grade.
Semnale speciale - Când sunt necesare semnale pentru funcţiile
echipamentul auxiliar sau condiţii care nu apar aici, acestea vor fi stabilite în prealabil
de către operator şi pilot.
31200521

CATERPILLAR®
• Cu ansamblul telescopic retractat şi
coborât, apăsaţi şi menţineţi butonul
apăsat; deplasaţi maneta înainte
pentru a activa funcţia de plutire.
Pentru ca funcţia de plutire să rămână
activată, trebuie menţinută poziţia
butonului şi a manetei.
• Eliberaţi butonul pentru a
dezactiva funcţia şi deplasaţi maneta în
poziţia neutră. Funcţiile picioarelor de
31200521

suport (TH414, TH514 şi TH417)

Butonul (7) controlează ambele picioare


de suport.
• Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul;
aduceţi maneta înainte pentru a coborî
ambele picioare de suport; aduceţi
maneta înapoi pentru a ridica ambele
picioare de suport.
• Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul;
aduceţi maneta la stânga şi înainte
pentru a coborî piciorul de suport
stânga; aduceţi maneta la stânga şi
înapoi pentru a coborî piciorul de
31200521

suport stânga.
• Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul;
aduceţi maneta la dreapta şi înainte
pentru a coborî piciorul de suport
dreapta; aduceţi maneta la dreapta şi
înapoi pentru a coborî piciorul de
suport dreapta.
• Picioarele de suport pot fi utilizate când
ansamblul telescopic este înclinat la
mai puţin de 20 de grade. Dacă este
prevăzut un comutator de retractare a
ansamblului telescopic, picioarele de
sprijin pot fi utilizate cu ansamblul
telescopic înclinat la mai puţin de 20
31200521

de grade sau cu ansamblul telescopic


complet retractat şi înclinat între 20 şi
55 de grade.
• Cu ansamblul telescopic retractat şi
coborât, apăsaţi şi menţineţi butonul
apăsat; deplasaţi maneta înainte
pentru a activa funcţia de plutire.
Pentru ca funcţia de plutire să rămână
activată, trebuie menţinută poziţia
butonului şi a manetei.
• Eliberaţi butonul pentru a
dezactiva funcţia şi deplasaţi maneta în
poziţia neutră. Funcţiile picioarelor de
31200521

suport (TH414, TH514 şi TH417)

Butonul (7) controlează ambele picioare


de suport.
• Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul;
aduceţi maneta înainte pentru a coborî
ambele picioare de suport; aduceţi
maneta înapoi pentru a ridica ambele
picioare de suport.
• Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul;
aduceţi maneta la stânga şi înainte
pentru a coborî piciorul de suport
stânga; aduceţi maneta la stânga şi
înapoi pentru a coborî piciorul de
31200521

suport stânga.
• Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul;
aduceţi maneta la dreapta şi înainte
pentru a coborî piciorul de suport
dreapta; aduceţi maneta la dreapta şi
înapoi pentru a coborî piciorul de
suport dreapta.
• Picioarele de suport pot fi utilizate când
ansamblul telescopic este înclinat la
mai puţin de 20 de grade. Dacă este
prevăzut un comutator de retractare a
ansamblului telescopic, picioarele de
sprijin pot fi utilizate cu ansamblul
telescopic înclinat la mai puţin de 20
31200521

de grade sau cu ansamblul telescopic


complet retractat şi înclinat între 20 şi
55 de grade.
• Rotiţi mânerul (5) pentru a activa
ştergătorul de parbriz, O - Oprit,
J - Interval (dacă este prevăzut), I -
Continuu sau II - Rapid
• Apăsaţi capătul manetei (6)
pentru a activa sistemul de spălare a
parbrizului.
• Nu utilizaţi NICIODATĂ stivuitorul
telescopic fără să aveţi în cabina
operatorului o diagramă de sarcini
adecvată şi lizibilă pentru combinaţia
stivuitor telescopic/ echipament anex
31200521

utilizată.