Sunteți pe pagina 1din 1

Tema pentru acasă:

Redactează un eseu, de 600 – 900 de cuvinte, în care să prezinţi particularităţile de


construcţie a personajului preferat dintr-un roman realist-balzacian.

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:


– prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales;
– ilustrarea trăsăturilor personajului ales, prin două secvenţe / situaţii semnificative sau prin
citate comentate;
– ilustrarea a patru elemente de structură şi de compoziţie ale romanului studiat,
semnificative pentru realizarea personajului (de exemplu: acţiune, conflict, tehnici narative,
modalităţi de caracterizare, tehnici narative, perspectivă narativă, registre stilistice, limbajul
personajelor etc.)
– susţinerea unei opinii despre modul în care se reflectă o idee sau tema romanului balzacian
în construcţia personajului.

Tema pentru acasă:

Redactează un eseu, de 600 – 900 de cuvinte, în care să prezinţi particularităţile de


construcţie a personajului preferat dintr-un roman realist-balzacian.

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:


– prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales;
– ilustrarea trăsăturilor personajului ales, prin două secvenţe / situaţii semnificative sau prin
citate comentate;
– ilustrarea a patru elemente de structură şi de compoziţie ale romanului studiat,
semnificative pentru realizarea personajului (de exemplu: acţiune, conflict, tehnici narative,
modalităţi de caracterizare, tehnici narative, perspectivă narativă, registre stilistice, limbajul
personajelor etc.)
– susţinerea unei opinii despre modul în care se reflectă o idee sau tema romanului balzacian
în construcţia personajului.